1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

GEMO, a.s.

GEMO OlomoucMěníme přítomnost v budoucnost

Ryze česká stavební společnost GEMO, a.s., (dříve pod názvem GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.) patří ke špičkám v oboru pozemního stavitelství v České republice. Již 27 let mění přítomnost v budoucnost vytvářením nového a moderního životního prostoru při realizaci netradiční a designové bytové výstavby i při vytváření nových výrobních a logistických prostor či obchodních a zábavních center.

Sídlo společnosti je v Olomouci, její působnost však zahrnuje celé území České republiky a také Slovenska. Tam realizuje stavby firma GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o., která je součástí holdingu GEMO. „V lednu 2017 došlo k reorganizaci výrobního úseku společnosti GEMO tak, že nově vznikly dvě teritoriální divize, a to Divize Morava, Slovensko a Divize Praha, Čechy. Třetí divizí pak je Divize specializovaných středisek, jež je tvořena samostatnými výrobními středisky jako jsou elektro, zdravotechnika, vytápění, sádrokartony, zámečníci, monolitické konstrukce, venkovní infrastruktura a vlastní půjčovna stavební mechanizace a autodoprava. Dalšími firemními úseky pak jsou úsek ekonomický, úsek právní a personální a úsek controllingu a IT. Každá z teritoriálních divizí má své obchodní oddělení,“ vysvětluje ředitel divize Morava, Slovensko Ing. Ondřej Foukal.

GEMO OLOMOUC byla založena v roce 1990 v Olomouci. Portfolio firmy tvořily v prvních letech převážně zakázky v Olomouckém kraji, dnes působí po celé České republice a na Slovensku. Po prvním roce svého podnikání na trhu pozemního stavitelství v roce 1991 dosáhla společnost ročního obratu ve výši 28 milionů Kč při 43 stálých zaměstnancích, v současnosti má kolem 450 kmenových pracovníků a roční obrat firmy se blíží ke 4 miliardám Kč. „V roce 2013 přešla společnost GEMO na holdingové uspořádání, mimo jiné umožňující v ještě větší míře uchopení zajímavých developerských příležitostí, k jejichž přípravě a realizaci byla založena i nová sesterská firma GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o. Dnes jsme stabilním a prosperujícím uskupením. Na realizaci staveb se nepodílíme jen jako jejich generální zhotovitel, ale i jako investor a developer,“ pokračuje Ondřej Foukal.

Významné stavby společnosti

Skupina GEMO je respektovaným hráčem na stavebním trhu v České republice a na Slovensku a stojí za celou řadou významných projektů. Z těch zajímavých, zrealizovaných v nedávné době, stojí za zmínku například rekonstrukce Trojhalí a Plynojem v Ostravě, jejichž autorem je architekt Josef Pleskot. Plynojem v Ostravě získal nejvyšší ocenění v prestižní odborné soutěži, titul Stavba roku 2013. „Mohu také zmínit obchodní domy, jako jsou Central Kladno – 1. místo v soutěži Best of Realty 2015 (Nejlepší z realit) nebo Central Jablonec a Forum Nová Karolina v Ostravě. Z dalších staveb je to pak hokejový stadion Polárka ve Frýdku Místku, Univerzita Hradec Králové – objekt „C“ v západní straně kampusu, developerský bytový projekt Rezidence na Dlouhé v Olomouci, vítěz prestižní soutěže Best of Reality 2015 nebo Aplikační centrum Baluo v Olomouci. To získalo titul Stavba roku 2016 Olomouckého kraje a bylo nominováno na titul Stavba roku 2016 v ČR.“ Ze současných staveb Ondřej Foukal zmiňuje například na podzim dokončenou přístavbu obchodního centra Chodov v Praze, rezidenční projekty, například bytové domy Libeňské doky v Praze, bytový komplex Suomi Hloubětín v Praze, Modřanský háj v Praze - Modřanech a bytové domy v Praze - Uhříněvsi.

Duševní vlastnictví – základní kámen firmy

„Základním kamenem společnosti je její duševní vlastnictví“, tak zní motto firmy. K tomu ředitel divize Morava, Slovensko dodává, že jakákoliv dobře fungující obchodní společnost je založena zejména na lidském faktoru, tedy na lidech, kteří ji tvoří, na zaměstnancích, statutárních orgánech a dalších osobách s nimi spolupracujících. „Ti společně vytvářejí materiální, ale i nemateriální hodnoty společnosti, se kterými se pak prezentujeme na příslušném trhu, realizujeme svoje hodnoty a činnost a vytváříme zisk. Zaměstnanci jsou jednoznačně tvůrci onoho firemního duševního vlastnictví, jež firma musí chránit a je jím oprávněna disponovat. O faktu, že duševní vlastnictví tvoří „krevní oběh“ firmy, tedy nemáme pochyb. Nikdo jiný než člověk – zaměstnanec není schopen duševní aktivity a tvorby nehmotných aktiv a práv,“ pokračuje Ondřej Foukal.

Firma se také podle něj snaží odstranit tzv. „provozní slepotu“, tedy stav, kdy základní postupy a normy neodpovídají každodenní praktické skutečnosti. Cílem je pak spojení lidského faktoru jako jediného možného průvodce duševní činnosti se základními zájmy obchodní společnosti. „V současnosti máme kolem 450 kmenových zaměstnanců a díky novým stavebním zakázkám řady našich zaměstnanců rozšiřujeme. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců dělnických profesí a v této oblasti zatím nepočítáme na trhu práce se změnou. Také je čím dál složitější najít člověka nejen odborně zdatného, ale také loajálního a trpělivého. Danou situaci se snažíme řešit mimo jiné finančně zajímavým náborovým příspěvkem a odměnou za doporučení nového zaměstnance, na které máme pozitivní odezvu. Našim specifikem je, že hledáme odborníky, kterým nedělá problém pracovat na stavbách v rámci celé ČR, případně na Slovensku. Čas mimo domov se jim snažíme vynahradit na míru vytvořeným benefitem, tzv. „odlučným“. Zároveň hradíme cestovní náhrady – diety do maximální možné výše.“

Dělnické profese chybějí

Na stavebním trhu se obchodní společnost pohybuje již 27 let a zaměstnancům nabízí silné a stabilní zázemí a jistotu výdělku. Firma klade důraz na kvalitu odvedené práce, a proto podporuje odborné a individuální vzdělávání. Pro zaměstnance má připravenou celou řadu zajímavých benefitů, např. 5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní a životní připojištění, významný příspěvek na stravné, příspěvek na teambuildingové aktivity a výhodný telefonní tarif i pro rodinné příslušníky. „V současnosti nám nejvíce chybí dělnické profese, tj. zedník, elektromontér, instalatér a tesař. Loni jsme se intenzívně zaměřili na nábor dělnických profesí. Mimo jiné představujeme naši firmu na burzách práce v rámci celého Olomouckého kraje. Snažíme se také vzbudit zájem o řemeslo a zdůrazňujeme rodičům, že je to perspektivní volba pro jejich děti,“ doplňuje ředitel Ondřej Foukal.

GEMO , a.s., také průběžně nabírá zaměstnance na pozicích stavbyvedoucí, přípravář výroby a rozpočtář. Pro absolventy vysokých škol má celou škálu juniorských pozic. Vysokoškolákům, kteří studují stavební obory zejména na VUT v Brně a ČVUT v Praze, nabízí tréninkový program, který se v praxi velmi osvědčil. Většina účastníků projektu se rozhodla zahájit svou profesní kariéru právě u nich.

Úspěšné stavby – spokojení klienti

GEMO, a.s., je držitelem certifikátů potvrzujících zavedení a shodu systému managementu kvality s normou ČSN EN ISO 9001:2016 a shodu systému environmentálního managementu s normou ČSN EN ISO 14001:2016. Dlouhodobým cílem společnosti je nejen obhajoba těchto oprávnění, ale i jejich každodenní prosazování do stavební praxe ve shodě s požadavky legislativy a přáními jejich klientů. „Naším dlouhodobým plánem je pokračovat v dobrém duchu na našich projektech, čili stavebních zakázkách na území České a Slovenské republiky, nechávat za sebou nejenom spousty úspěšných a zajímavých staveb, ale také spokojené klienty, kteří se k nám budou rádi vracet. Dalším naším dlouhodobým cílem je uchování si dobrého jména a pozice na trhu. Z těch cílů pro blízký horizont bych jistě zmínil další upevnění vnitřních vztahů v rámci firmy mezi jednotlivými divizemi a úseky, jelikož právě tato jednota z nás dělá silného a stabilního partnera s možností velmi širokého záběru v rámci realizace velkých a náročných projektů,“ uzavírá Ing. Ondřej Foukal.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...