1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

GEMO OlomoucProsperuje a roste navzdory krizi ve stavebnictví

Na stavebním trhu se firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., která se zabývá kompletní realizací na klíč v oblasti pozemního stavitelství i v průmyslové a bytové výstavbě, pohybuje již od roku 1990. Stojí za celou řadou úspěšných developerských projektů a její rozvoj nezastavila ani ekonomická recese, jež významně zasáhla stavební sektor.

 

I v této době byla společnost schopna získat a realizovat významné zakázky. „Dynamický růst naší firmy a její proměnu v moderní a konkurenceschopnou stavební společnost ovlivnila řada faktorů. Za nejdůležitější mezníky jejího rozvoje je možné považovat získání několika významných zakázek,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Ing. Bohumil Mach. Jedním z významných milníků je například stavba hypermarketu Carrefour v Olomouci, kterou společnost GEMO OLOMOUC realizovala v roce 2002. „Bylo to vůbec poprvé, kdy naše firma zejména získáním této zakázky dosáhla obratu nad 1 miliardu korun. Tato skutečnost významně rozšířila možnosti firmy na trhu stavebních prací,“ doplnil Mach.

Nová Karolina v Ostravě

K dalším stěžejním zakázkám patřila výstavba obchodního centra Šestka v Praze Ruzyni, a to v roce 2006. Realizace tohoto projektu přispěla k zařazení společnosti GEMO OLOMOUC k předním firmám ve stavebním odvětví České republiky. Úspěchy a růst společnosti pokračovaly i v roce 2010. „Podařilo se nám získat zakázku Nová Karolina v Ostravě. Jednalo se o výstavbu na území bývalé koksovny Karolina, která v té době byla jedním z největších urbanistických a revitalizačních projektů v České republice a současně i největším projektem v historii naší firmy,“ dodal výkonný ředitel. Tento projekt zahrnoval výstavbu administrativní budovy Nová Karolina Park, která získala titul Nejlepší investice soutěže TOP INVEST 2013. Společnost GEMO OLOMOUC byla jedním ze tří významných spoluinvestorů a zároveň generálním dodavatelem výstavby. Kromě toho realizovala společnost také developerský projekt Rezidence Nová Karolina, v jehož rámci byly vystaveny bytové domy. Výstavbu rezidenčního bydlení v Ostravě společnost realizovala ještě v době krize, kdy poptávka po tomto typu zakázek zásadním způsobem klesala. „Ačkoli byl vývoj na trhu nepříznivý, tak náš produkt dokázal nabídnout něco navíc. Klienti ocenili vyváženost naší nabídky a velmi dobrý poměr kvality a ceny. Lokalita Nová Karolina je špičková a nabízí skvělé bydlení,“ uvedl k projektu Mach.

K rozvoji firmy ještě dodejme, že v roce 2007 vybudovala vlastní logistický park v Olomouci - Hněvotíně. Záměrem tohoto kroku bylo zvýšit efektivitu a snížit náklady na logistické procesy. Vybudováním stavebního dvora firma rozšířila a posílila své výrobní zázemí, zdokonalila logistické vazby včetně organizace dopravy a zvýšení kapacity svého technického zázemí. Společně s novou přístavbou sídla společnosti v Olomouci, která byla realizovaná ve stejném roce, tak došlo ke zvýšení prestiže společnosti. Významným krokem pro společnost GEMO OLOMOUC byla i restrukturalizace završená v minulém roce. „Společnost přešla na holdingové uspořádání a mimo jiné byla založena i nová společnost GEMO DEVELOPMENT, která se stala členem koncernu GEMO. Současně proběhly i změny ve vnitřním prostředí firmy, kdy byl vytvořen nový systém vrcholového uspořádání a vznikla pozice výkonného ředitele,“ vysvětlil Mach.

Rekordní obrat v pozemním stavitelství

V současné době je obecně prezentováno, že hospodářství a průmysl jsou na vzestupu a tento trend by se mohl již brzy promítnout do stavebnictví. „Rád bych tomu věřil, ale bohužel stavební trh stále neprošel zásadní restrukturalizací, stále tu je příliš mnoho stavebních kapacit na tak malý trh v ČR. Tato skutečnost nás v minulých letech vedla a i v současnosti vede k tomu nespoléhat se jen na zakázky, které si objednávají soukromí zadavatelé nebo veřejná správa. Zaměřujeme se na různá území s určitým potenciálem dalšího rozvoje a v nich realizujeme vlastní projekty. Díky tomuto postupu v letošním roce dokonce očekáváme rekordní obrat – poprvé během pětadvacetiletého působení firmy na trhu by měl dosáhnout 4 miliard korun, vše jen v segmentu pozemního stavitelství,“ doplnil výkonný ředitel.

O tom, že si společnost v době hospodářské recese stála dobře, potvrzuje i skutečnost, že jako jedna z mála větších stavebních firem neredukovala počet zaměstnanců, a to ani v dělnických profesích. „Soustředili jsme se na vlastní developerské projekty, které vyplnily naše stavební kapacity. Současně s tím jsme se zaměřili na naše dřívější klienty a nabídli jsme jim co možná nejlepší servis. Uspěli jsme a podařilo se nám útlum na trhu překlenout bez zásadních potíží,“ sdělil Mach.

Společnost GEMO OLOMOUC se dlouhodobě zaměřuje na velké investory i menší zakázky. Oběma skupinám zákazníků dokáže nabídnout určité výhody. „Ve spojení s naší společností zákazník najde velmi silného a závazky plnícího obchodního partnera. Tedy partnera, jemuž může důvěřovat, a který každý projekt, do něhož se pustí, zrealizuje řádně, včas a s dohodnutými podmínkami,“ uvedl výkonný ředitel. Strategii, kterou firma zvolí pro následující období a jež by měla reflektovat očekávaný vývoj na trhu, si ale z pochopitelných důvodů nechal pro sebe. „V dalších letech by se určitě stavební trh včetně trhu investorského měl celkově zkultivovat. Mám pocit, že se tady v ČR pohybujeme „od zdi ke zdi“. V letech 2005 až 2008 šlo o trh a pravidla stanovená zhotoviteli, protože investoři svojí poptávkou značným způsobem převyšovali kapacity stavebního trhu. Dnes jde o trh investorů, kdy investoři do svých snů promítají tvrdé podmínky, které jsou už na samém počátku pro některé zhotovitele zcela likvidační,“ sdělil Mach.

Odpovědný a významný zaměstnavatel

V současné době zaměstnává GEMO OLOMOUC přibližně 500 pracovníků. „Vedení společnosti si plně uvědomuje, že jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje firmy je kvalitní a spokojený zaměstnanec. Očekává od svých zaměstnanců zejména vysokou míru profesionality, vysoké pracovní nasazení, mobilitu, flexibilitu a kreativitu, prostě na každé pozici o něco více, než je aktuální standard na trhu,“ uvedl výkonný ředitel.

Personální politika firmy respektuje principy CSR a úctu ke svým zaměstnancům vyjadřuje společnost odpovídajícím finančním ohodnocením a řadou dalších výhod, mezi které patří zejména práce v prostředí velké a silné společnosti, příležitost pro osobní rozvoj a kariérový růst, kontakt s novými výrobními technologiemi a poskytnutí zaměstnaneckých benefitů. „Společnost má zavedeny skupinové personální standardy, mezi které patří zejména další týden dovolené nad zákonný nárok, příspěvek na stravování, finanční odměna při životních a pracovních jubileích, pomoc zaměstnancům v případě, že se dostanou do vážné zdravotní nebo sociální situace,“ dodal Mach.

Společnost GEMO OLOMOUC se významnou mírou angažuje v oblasti společenské odpovědnosti. „Aktivně se zapojujeme zejména do společenského života v olomouckém regionu, především v oblasti sportovní, kulturní a charitativní. Například ve sportovní oblasti patří k nejvýznamnějším a dlouholetým spolupracím podpora fotbalového klubu SK Sigma Olomouc. Kromě toho podporujeme také rozvoj mladých nadějných sportovců a menších sportovních klubů v olomouckém regionu,“ sdělil výkonný ředitel. Je třeba dodat, že společnost GEMO Olomouc je rovněž partnerem řady významných kulturních akcí v regionu a angažuje se i v humanitární oblasti. „Máme například dlouholeté partnerství v rámci podpory projektů Charity ve Šternberku a občanského sdružení SPOLU v Olomouci. Podporujeme také Nadaci Haimaom, která zajišťuje transplantační program zaměřený na zlepšení léčby pacientů s hematoonkologickým onemocněním,“ uzavřel Mach.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...