1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Hansen Electric, spol. s r.o.

Hansen Electric 1 14Inováciami proti recesii v banskom priemysle

Banský priemysel a predovšetkým samotná práca v podzemí patria medzi veľmi náročné a rizikové činnosti. Spoločnosť Hansen Electric, spol. s r.o., je popredným výrobcom elektrozariadení, ktoré sú pre svoju kvalitu a bezpečnosť s obľubou využívané v mnohých kútoch sveta.

Riaditeľ a spolumajiteľ tejto spoločnosti Ing. Josef Šimeček, nám priblížil úspechy, ale aj úskalia tohto odvetvia podnikania.

Korene vašej činnosti siahajú až do 50. rokov, keď sa výrobou nevýbušných elektrických zariadení zaoberala spoločnosť Ostroj. Aká bola cesta podniku až do dnešnej podoby Hansen Electric?

Do štátneho podniku Ostroj Opava som nastúpil v r. 1964, dva roky po ukončení štúdia, najskôr ako radový pracovník vývoja a výskumu elektrozariadení, neskôr ako vedúci tohto oddelenia. Takže tomuto odboru som zasvätil, dá sa povedať, celý život. V období socializmu sme nemali prístup k západnej technike ani k najnovšej súčiastkovej základni, a preto úroveň nami vyvinutých a vyrábaných zariadení bola na výrazne nižšej úrovni než u západných susedov. To sme zistili po roku 1989, kedy sa západná ťažobná technika začala do Českej republiky dovážať. Tento stav nás viedol k záveru, že ak sa nespojíme s erudovanou zahraničnou firmou, výroba nevýbušného elektrického zariadenia pre bane zanikne.

V roku 1990 sme začali zabezpečovať pre západné spoločnosti, ktoré dovážali do Českej republiky novú ťažobnú techniku, servisnú činnosť prevádzkovaného zariadenia. O rok neskôr sme sa pustili do výroby niektorých komponentov pre tieto spoločnosti a v roku 1992 sme založili s nemeckou spoločnosťou z Gelsenkirchenu Hansen + Reinders GmbH spoločný podnik Ostroj-Hansen+Reinders, spol. s r.o. Naivne sme si mysleli, že nemecká spoločnosť naleje do chudobnej českej firmy finančný kapitál, čo sa bohužiaľ nestalo. Na všetko sme si museli tvrdo zarobiť. Napriek tomu sme nemeckým kolegom vďační za umožnenie prístupu k technickej dokumentácii a súčiastkovej základni. Vďaka tomuto sa naša novozaložená spoločnosť rýchlo rozvíjala. Spoločnosť mala pri založení 37 pracovníkov. Dnes má spolu s dcérskymi spoločnosťami v Rusku a na Ukrajine 240 pracovníkov a vypracovala sa na jednu z najvýznamnejších firiem zabezpečujúcich výrobu a dodávky nevýbušného elektrozariadenia v Európe.

Pri založení spoločnosti boli hlavnými podielnikmi Hansen+Reinders GmbH (51 %), Ostroj (40 %), Šimeček a Petruška (9 %). Asi o 4 roky neskôr Ostroj svoje podiely predal a štruktúra firmy sa zmenila: Hansen Sicherheitstechnik AG mala 80 %, Šimeček a Petruška 20 %. Majoritným vlastníkom Hansen Sicherheitstechnik sa stal Rakúšan Ing. Christian Dreyer. Do Hansen Sicherheitstechnik ďalej patrili spoločnosti Elgor-Hansen (Poľsko), Genwest-Hansen (JAR – Afrika) a Hansen+Reinders (Nemecko). V roku 2011 nový majiteľ firmy Ostroj protestoval proti používaniu označenia OSTROJ v našom názve. Vyhoveli sme jeho požiadavke a spoločnosť premenovali na Hansen Electric, spol. s r.o. Názov je univerzálnejší a pritom sme si zachovali už veľmi známu značku Hansen. Po dlhom vyjednávaní sa nám podarilo odkúpiť ďalších 30 % podielov od nášho holdingu Sicherheitstechnik, a tým stabilizovať našu firmu v Opave. V súčasnosti majoritný podiel akcií firmy Hansen Sicherheitstechnik so sídlom v Mníchove (98 %) vlastní poľská spoločnosť KOPEX A.G. Ja a Petruška teraz vlastníme 50 % spoločnosti Hansen Electric a firma je predurčená pre ďalší rozvoj.

Aké produkty a služby poskytujete? Ktoré z nich sú vašimi nosnými aktivitami?

Nielen na český trh, ale aj do zahraničia, kde sa ťaží uhlie hlbinným spôsobom a kde je nebezpečenstvo výbuchu metánu, dodávame transformátory, elektromotory, spínaciu techniku, riadiacu a signalizačnú techniku a mnoho ďalších komponentov. Novými produktmi sú výkonové transformátory, nevýbušné rozvádzače, vákuové stykače a univerzálny riadiaci systém. Vykonávame servis a opravy našich zariadení, ale zabezpečujeme aj opravy všetkých banských nevýbušných elektromotorov všetkých výrobcov v Európe až do výkonu 1 MW a napätia 6 kV. Prevádzkujeme aj službu, ktorá absolútne nesúvisí s banskou činnosťou, a tou sú opravy generátorov vodných elektrární do výkonu 10 MW.

Aký podiel z vášho obratu pripadá na zahraničie a v ktorých krajinách pôsobíte?

Spoločnosť mala v posledných 3 rokoch obrat okolo 800 miliónov Kč a 225 zamestnancov, z čoho 50 % produkcie pripadalo na český trh, predovšetkým Ostravsko-karvinské doly (OKD). 50 % predstavoval aj export do Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, Bieloruska, Poľska, Slovenska, Španielska, Nemecka, Turecka, Mexika a Juhoafrickej republiky. Ak hovoríme o 800 miliónoch Kč obratu ročne, hovoríme o minulosti. Vlani sa OKD prepadlo do hlbokej recesie. Peniaze na investície boli znížené na nulu a financie na opravy boli skrátené na polovicu. Pre našu spoločnosť, ktorá pre OKD dodávala 50 % svojich produktov je to citeľná rana. Musíme znížiť stav zamestnancov a straty vykompenzovať novými trhmi a novými produktmi, čo bude trvať minimálne 2 roky.

Ako už bolo povedané, asi polovicu našich výrobkov exportujeme do zahraničia. To so sebou prináša určité nároky na zaškolenie pracovníkov, sprevádzkovanie zariadení a vykonávanie servisu. Samozrejme to so sebou nesie i nároky na jazykovú vybavenosť servisných pracovníkov. V bývalých štátoch Sovietskeho zväzu túto činnosť zabezpečujú pracovníci dvoch dcérskych spoločností, a to v Rusku v Leninsk-Kuznecku SIB Hansen a v ukrajinskom Donecku Hansen Ukrajina.

Veľmi náročné je zabezpečiť servisnú činnosť v Turecku. Chceme to riešiť rovnakým spôsobom ako v Českej republike, kde servisnú činnosť zabezpečuje externá firma, ktorá zamestnáva najlepších odborníkov – elektrikárov, ktorí dlhodobo pracovali v baniach. Ak ide o veľké projekty realizované našou spoločnosťou, je ich mnoho doma i v zahraničí. V Českej republike to bolo vybavenie všetkých nových ťažobných šácht elektrickým zariadením s napätím 3 kV, v Turecku je to vybavenie celej novej bane ADULARIA elektrozariadením. V Mexiku, na Ukrajine a na Sibíri sú zasa bane, ktoré roky používajú iba našu techniku.

Aké je postavenie vašej spoločnosti z pohľadu domácej a svetovej konkurencie?

Naša spoločnosť prináleží do holdingu Hansen Sicherheitstechnik A. G. so sídlom v Mníchove. Do tohto holdingu ďalej vstupuje poľská spoločnosť Kopex elektrosystems so sídlom v Chorzove a Kopex Afrika so sídlom v Johanesburgu. Spoločnosť Hansen Sicherheitstechnik A. G. patrí popri nemeckej spoločnosti Becker k najlepším a najznámejším v Európe. Hansen Electric je zároveň najväčšou spoločnosťou holdingu Hansen Sicherheitstechnik A. G. Konkurenčný boj o zákazníkov sa prevažne odohráva medzi nami, nemeckými firmami Becker a Bartec, aj keď stále viac je treba počítať v danom štáte a regióne s tuzemskými firmami, ktoré majú výhodu domáceho prostredia a nízkej ceny. Našou konkurenčnou výhodou je však nižšia cena a univerzálnosť českých pracovníkov. Smerom na Rusko sa výhodou javí aj znalosť ruštiny, hlavne u staršej generácie.
Na čo sa v súčasnosti zameriavate pri vývoji nových zariadení?

Všetky zariadenia, ktoré dnes vyrábame a ponúkame na domácom a svetovom trhu, sú vyrobené podľa našej dokumentácie a know - how. Vyvíjať nevýbušné zariadenia pre plynujúce bane je veľmi zodpovedná a náročná práca, ktorá nikdy nie je ukončená. Obzvlášť ak dodávate zariadenia do rôznych oblastí na rôznych svetadieloch, kde sú normy a technické štandardy pre prácu takéhoto zariadenia rôzne. Všetky zariadenia pred prevádzkovým nasadením musia byť navyše certifikované v notifikovaných skúšobniach a niekedy i certifikované na štátnej banskej správe.

Do budúcnosti by sme chceli ponúkať kompletnú paletu potrebných nevýbušných elektrických zariadení pre ťažbu a dopravu. Chýba nám dokončiť vývoj nevýbušného frekvenčného meniča 630KW/1200V a nevýbušného ističa 10 KV/630A. Dúfame, že frekvenčný menič nám umožní vstúpiť aj na čínsky trh.

Ste členom Sdružení důlních a strojírenských technologií a tiež členom Sdružení české dobývací techniky. Čo vám členstvo v týchto organizáciách prináša a aká je ich činnosť?

Členstvo v oboch združeniach hodnotím veľmi pozitívne. Na nezaplatenie sú informácie, ktoré si pri každom stretnutí (raz mesačne) vymieňame, spoločne organizujeme výstavy a prezentácie, čím šetríme náklady. Získané finančné dotácie od štátu na vyššie menované akcie sú takisto prínosom. Okrem toho môžeme, ak je to treba, ponúknuť komplexné riešenie problémov, pretože v združení sú firmy rôznych banských špecializácií. Navyše členovia pomáhajú jeden druhému dostať sa na nové trhy.

Kam smerovali v ostatnom období vaše investície a v akom rozsahu?

V minulých rokoch sme všetok zisk venovali na odkúpenie ďalších podielov spoločnosti. Inak povedané, v maximálnej miere sme vyplatili vytvorený zisk a za tieto peniaze sme nakúpili 30 % spoločnosti Hansen Electric. V posledných dvoch rokoch sme sa rozhodli investovať do výstavby skúšobní pre testovanie elektromotorov, transformátorov a frekvenčných meničov v hodnote 30 miliónov Kč. Nové skúšobne nám urýchlia vývoj a zvýšia kvalitu vyrábaných zariadení.

Chystáte v blízkej budúcnosti nové investície a projekty?

V súčasnosti naše výsledky negatívne ovplyvňuje hlboká recesia v ostravsko-karvinskom revíre (OKD), kam sme v minulých rokoch dodávali 50 % našej produkcie. Boli sme nútení znížiť stavy pracovníkov z 225 na 200. Pokles tržieb v OKD musíme vykompenzovať novými trhmi a novými výrobkami. Pracujeme na niekoľkých významných projektoch, ktoré nám v tomto roku, najneskôr v roku 2015 zaistia prosperitu a prudký rozvoj.

Za posledné dva roky zahynulo v Rusku mnoho baníkov. Väčšinou nedbanlivosťou tých, ktorí hnaní vidinou vyššieho zárobku zablokovali senzory zabezpečujúce ich bezpečnosť. Energetická spoločnosť SUEK vypísala súťaž na vypracovanie riešenia, ktoré by neumožňovalo svojvoľné vyradenie senzorov z prevádzky. Následne chce SUEK vymeniť elektrické zariadenia u všetkých exponovaných pracovísk. O zákazku bojujú už len 2 firmy – my a náš najväčší konkurent, nemecká firma Becker. Pevne verím, že budeme mať trochu šťastia a aj týmto projektom si zabezpečíme dostatok práce pre budúce roky.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...