1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Hansen Electric, spol. s r.o.

Hansen electricsMíříme na nové trhy v Turecku, Indii či Kolumbii

„V dnešní nestabilní době se nám stejně jako mnoha dalším průmyslovým firmám daří složitě, ale přesto dokážeme do značné míry plnit stanovené cíle a plány,“ říká na úvod našeho rozhovoru Alexandr Petrov, obchodní náměstek opavské společnosti Hansen Electric, která se již od počátků 90. let minulého století zabývá především vývojem, výrobou, montáží a servisem moderních elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Hlavně kvůli krizi způsobené válečným konfliktem na Ukrajině musela v minulém roce utlumit dlouhodobé aktivity na ruském a ukrajinském trhu. Teď hledá nové možnosti, a to nejen v pro ni tradičním odvětví těžebního průmyslu. Více se zabývá strojní výrobou, opravami elektromotorů a generátorů či realizacemi fotovoltaických elektráren.

Minulý rok byl pro mnoho firem velmi náročný. Jak se vám v jeho průběhu dařilo a jakých výsledků jste dosáhli?

Naše optimistické plány na rok 2022 se razantně změnily na konci února, kdy začala válka na Ukrajině. Rozpracované projekty a zakázky, které jsme měli na ruském a ukrajinském trhu, byly úplně zrušené nebo pozastavené. Naštěstí jsme mohli využít již dojednaných kontraktů z předchozího období hlavně na tureckém trhu, dále jsme realizovali dodávky zařízení do Kazachstánu a pracovali také na vietnamském trhu. Díky tomu se nám podařilo nahradit výpadek původních zakázek, se kterými jsme počítali, a nakonec jsme téměř splnili náš plán tržeb na úrovni 400 milionů korun. Kromě dopadů geopolitické situace jsme se museli vyrovnat také s problémy v dodávkách materiálů, což trvá už od roku 2021. Čekáme například na různé elektrické a elektronické materiály i několik měsíců, čímž se termíny dokončení některých zakázek přesunuly do letošního roku. Věřím, že je během ledna a února dokončíme a pak budeme pokračovat v práci na nových zakázkách pro rok 2023.

Můžete nám blíže popsat významné zakázky, na kterých jste v poslední době pracovali?

Nejvýznamnější zakázky máme v Turecku, kde jsme podepsali dosud vůbec největší kontrakt už v roce 2019. Následně jsme v letech 2020 a 2021 vyráběli jednotlivá zařízení a loni na podzim celý projekt dokončovali. Nevýbušným elektrickým zařízením jsme vybavovali dva nové doly, zařízení je dodáno a uvádí se postupně do provozu. Dodávkou zařízení však naše spolupráce s tureckými doly nekončí, předpokládáme, že do budoucna od nás budou potřebovat náhradní díly a servisní zajištění. Jinak je třeba dodat, že tuto zakázku za celkem 13 milionů euro jsme získali s pomocí naší dceřiné firmy Hansen Alagrup, která zajišťuje zejména servisní činnost na tamním trhu. Dále jsme dodali nová zařízení pro vybavení porubu v uhelném dole v Kazachstánu, což byla také další významná akce na tomto trhu. Jsme rádi, že se nám i na tomto trhu, kde působíme přes 15 let, daří a že spolupráce se zákazníky funguje.

Dříve jste byli silně orientováni na trhy Ruska a Ukrajiny, kde stále probíhá válečný konflikt. Jak moc to ovlivňuje vaše podnikání?

Pro naši společnost je to velmi složité, protože jako výrobci nevýbušných elektrických zařízení můžeme naše produkty a služby nejlépe uplatnit v prostředích s nebezpečím výbuchu, což jsou hlavně hlubinné uhelné doly. Jak je známo, na našem trhu dochází k postupnému útlumu těžby černého uhlí v dolech OKD, do kterých jsme dodávali v posledním období pouze náhradní díly. Proto jsme se museli strategicky zaměřit na jiné trhy, přičemž Rusko a Ukrajina pro nás byly velmi významné a měli jsme tam mnoho zakázek. Teď je bohužel situace jiná. Oba trhy nám vypadly, takže jsme se museli rychle přeorientovat na jiné trhy i na jiné produktové segmenty. Je nám jasné, že se nemůžeme zabývat jen nevýbušnými elektrickými zařízeními, proto se zaměřujeme také na vývoj, výrobu a dodávky zařízení v oblastech, jako jsou třeba obnovitelné zdroje energie.

Je vůbec možné nyní udržet s vašimi zákazníky na „válečných“ trzích kontakt?

V Rusku je vzhledem k sankcím vztah se zákazníky prakticky nulový. Naopak s ukrajinskými zákazníky jsme stále v kontaktu přes naše servisní středisko. Voláme si každý týden a udržujeme kontakty i s pracovníky dolů, které jsou na východě Ukrajiny. Konkrétně jsou v Doněcké oblasti, která je pod kontrolou Ukrajiny, ale přestože jsou blízko frontové linie, stále jsou činné. Dodávali jsme jim zařízení naposled koncem roku 2021, ale v závěru loňského roku jsme dostali nové objednávky na náhradní díly a některá nová zařízení. Teď děláme vše proto, abychom dokázali našim zákazníkům na Ukrajině dodat nová zařízení, která urgentně potřebují. Snažíme se jim maximálně vyhovět.

Na druhou stranu se nutně zaměřujete i na jiná teritoria a průmyslová odvětví. Kde vidíte nové obchodní příležitosti?

Jelikož máme kvalifikovaný personál, a to zejména v elektro-oborech, je naší výhodou, že disponujeme kapacitami pro vývoj, projektování i montáž elektrických zařízení, například rozvaděčů, které se používají nejen ve výbušném prostředí pod zemí, ale také na povrchu. Služby od vývoje, přes montáž a uvedení do provozu umíme zabezpečit v případě povrchových rozvaděčů, jejichž realizaci nabízíme širokému spektru zákazníků. Mohou to být i rozvaděče pro fotovoltaické či jiné elektrárny. Právě v segmentu fotovoltaických elektráren máme proškolený personál a snažíme se rozvíjet i spolupráci s odbornými firmami. Naší výhodou je, že jsme tradiční firma s historií ve výrobě elektrických zařízení a máme také dostatečnou finanční rezervu i pro financování větších projektů. Kompletní realizace fotovoltaických elektráren včetně jejich financování můžeme nabídnout jak majitelům rodinných domů, tak průmyslovým firmám, které potřebují zařízení o větším výkonu. Přestože jsme stále na začátku, máme za sebou již několik realizací na rodinných domech a plánujeme také projekt fotovoltaické elektrárny v našem areálu. Další nové obchodní příležitosti vidíme v našich technologiích a odbornících v oblasti svařování a CNC obrábění, kde umíme zajistit strojní výrobu dle dokumentace zákazníka. Úspěšně spolupracujeme s firmami z Česka či Polska a těší nás, že i tuto výrobu máme zakázkově naplněnou.

V jednom z předchozích rozhovorů padla zmínka také o aktivitách Hansen Electric v oblasti vodních elektráren. Platí to stále?

Ano, tohoto oboru se týkají aktivity naší divize elektromotorů a generátorů. Zákazníkům nabízíme například jejich opravy a pracujeme na tom se stále větším důrazem. Dosud jsme realizovali zakázky například pro Povodí Vltavy nebo pro vodní elektrárny ve Švédsku a Gruzii. Jsme rádi, že zákazníci jsou s naší prací spokojení a vracejí se k nám. Určitě se chceme i v tomto směru dál rozvíjet.

Máte inovace také v tradičním segmentu nevýbušných elektrických zařízení?

Zabýváme se vývojem zařízení pro chemický průmysl, kde je také nebezpečí výbuchu. Jedná se zejména o vývoj propojovacích krabic, ovládacích pultů a motorů malých výkonů, které budou mít certifikaci pro využití v chemickém průmyslu nebo při průmyslovém zpracování vodíku. To je další směr, kterým chceme jít. V našem tradičním segmentu jsme pak pokročili v modernizaci automatiky pásových dopravníků a měničů kmitočtů. I tady inovace probíhají a naše standardní produkty pro uhelný průmysl stále vylepšujeme.

S jakými obchodními plány jste vstoupili do letošního roku?

Pro naše letošní plány je důležité, abychom udrželi pozice na stávajících trzích a dále rozvíjeli nové trhy, na které se rychleji přesouváme i vlivem válečné situace či politiky Green Deal. S našimi nevýbušnými elektrickými zařízeními se snažíme dostat například na trh Kolumbie, kam pojedeme v rámci obchodní mise České dobývací techniky, což je asociace, kde jsme stálým členem a díky které se pravidelně účastníme různých akcí nebo výstav v zahraničí. V minulém roce jsme byli na misi ve Vietnamu a Mongolsku, letos plánujeme také návštěvu Indie, kde bychom chtěli realizovat významný projekt s dalšími českými dodavateli, Kolumbie nebo Jižní Afriky. Kromě toho máme před podpisem další nový projekt v Kazachstánu a pokračovat budeme i na tureckém trhu, kde ve spolupráci s naší dceřinou společností již teď zajišťujeme výrobu menších elektrických zařízení pro tamní doly. Celkově předpokládáme, že se nám letos podaří zachovat tržby i obchodní plán na stejné úrovni jako v roce 2022.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...