1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Heberger CZ s.r.o.

Heberger 20Trh průmyslových staveb je stabilní

I přes náročnou situaci ve stavebnictví se společnosti Heberger CZ, s.r.o., která se zaměřuje na výstavbu průmyslových objektů, poměrně daří. Nedávno získala hned několik zajímavých zakázek, do nichž se promítají aktuální trendy, jako jsou úspory energií. Více v rozhovoru prozradil jednatel společnosti Ing. Miroslav Verner.

Jak prozatím hodnotíte letošní rok? Daří se vám plnit stanovené cíle a plány?

V roce 2021 získala naše společnost v České republice tři větší a 10 menších zakázek, čímž jsme zajistili dostatečný objem prací na celý rok 2022 a část roku 2023. Nadále aktivně spolupracujeme se sesterskou společností v rámci koncernu stran projekčních prací a v kooperaci připravujeme významnou zakázku v Německu. Toto vše společně naplňuje naše plány na více než 100 %.

Jaké očekáváte hospodářské výsledky? Budete růst, nebo spíše stagnovat?

Účastníme se řady perspektivních výběrových řízení na stavby jednak v rámci českého stavebního trhu a jednak v zahraničí. Další vývoj společnosti předpokládáme jako udržitelný růst v oblasti všech stávajících činností a taktéž předpokládáme splnění a překročení našeho plánovaného hospodářského výsledku. Nadále se nám daří rozvíjet a rozšiřovat souběžný obor naší činnosti, což jsou servisní práce. Aktuálně probíhají tyto práce na 12 objektech v České republice a v Německu. Na všech zakázkách dokončených nebo rozpracovaných v loňském roce jsou vedena jednání o nových zakázkách na servisní práce.

Specializujete se na výrobní haly, administrativní budovy a další průmyslové stavby. Jaké jsou aktuální trendy v této oblasti? Jaké mají vaši zákazníci požadavky?

Oblast průmyslových staveb se nám stále jeví jako velmi perspektivní a sledujeme přípravu dalších projektů, které by se měli realizovat v nejbližších letech. U akcí, které jsou již ve fázi přípravy však dochází často ke změnám koncepce. Zejména se jedná o hledání řešení problémů výrobních firem souvisejících s neúměrným nárustem cen energií a nastávající energetickou krizí, která může vyústit až do stavu nedostatku energetických zdrojů. Zákazníci zvažují mnohá řešení, které by jim pomohly se s výše uvedenými problémy vypořádat a eliminovat tak riziko omezení nebo úplného zastavení výroby. Samozřejmě je zásadní, za jakou cenu a za jak dlouho je možné tyto řešení zrealizovat. V této souvislosti je naše projekční oddělení zahlceno požadavky od našich klientů, týkajících se průmyslových objektů v přípravné fázi a taktéž objektů, které jsme dříve zrealizovali.

Jedním z projektů, na němž teď pracujete, je přístavba výrobní a skladové haly v Plzni. Co konkrétně tady realizujete?

Stávající objekt jsme zrealizovali a předali do užívání před více než 20 lety, kdy objekt sloužil jako balírna cukrovinek. Díky tehdejší úspěšné realizaci, která i po těch letech nevykazuje zásadní nedostatky se nám podařilo uspět ve výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby i pro současného majitele areálu. Přístavba navazuje přímo na stávající objekt a provozně budou stávající a nové prostory propojeny v I. NP i ve II. NP. Část přístavby tvoří regálový sklad. Součástí je i vestavba technického zázemí a administrativní částí. Jedním z technických úskalí tohoto projektu je příprava kotvení pro instalaci mostových jeřábů přisazených přímo ze spodní strany stropu I. NP s rozponem 10 metrů. I přes tento požadavek ze strany investora se nám podařilo konstrukci stavby upravit tak, aby bylo možno využít prefabrikovaných předpjatých stropních desek.

Rozšiřujete i montážní halu v Hostivicích u Prahy. Jaké práce zde provádíte?

Opět se jedná o přístavbu průmyslového objektu s administrativní budovou, kterou jsme zrealizovali před mnoha lety pro významnou firmu v oboru strojírenské výroby. Tentokrát ke změně majitele objektu nedošlo, tedy investor je tentýž, a i účel přistavované části bude sloužit stejnému účelu. Přístavba bude realizována bez přerušení výroby ve stávajícím výrobním závodě. Komplexní náročnost této zakázky z hlediska rozsahu prací, návazností na stávající konstrukce, široké škály plánovaných provozů a souvisejících instalací různých systémů, požadovaných provozních parametrů při požadavku vysoké energetické účinnosti, implementace obnovitelných zdrojů energie a také z hlediska koordinace stavebních prací se současným provozem investora, dává předpoklad pro vytvoření významného milníku v segmentu komplexních a technologicky náročných staveb realizovaných naší společností.

Krom toho jste se zapojili také do úpravy a nástavby bytového domu v Praze. Jak pokračuje tento projekt?

Realizací této stavby, která není svou povahou stavbou průmyslovou, jen potvrzujeme, že naše specializace nám nebrání realizovat i projekty jiného zaměření. Rekonstrukce bytového domu je samozřejmě už ze své povahy jiným typem výstavby a velmi často dochází ke změnám po dobu samotné realizace. Zejména když podklady ke stávajícímu objektu nejsou k dispozici anebo neodpovídají skutečnosti. S vynaložením velkého úsilí techniků na stavbě a taktéž našich projektantů postupně řešíme nastalé problémy a stavba se blíží k dokončení hrubé stavby, což je nutno zvládnout do zimy.

Jaké další projekty letos realizujete nebo které jste už dokončili?

Mimo výše uvedené realizace bych zmínil revitalizační a rekonstrukční práce v Loděnici pro našeho dlouholetého významného klienta, které běží od podzimu minulého roku. Tyto činnosti jsou rozděleny na mnoho menších akcí a tři větší zakázky. Menší akce se týkají stavebních úprav a doplnění TZB technologií pro možnost rozšíření a modernizace stávající výroby s důrazem na energeticky úsporné řešení, a to vše za současného provozu. Tři hlavní zakázky spočívají v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor a zařízení dvoupodlažního stávajícího průmyslového objektu, který již nevyhovoval provozně, dále v rekonstrukci šaten a sociálních zázemí ve dvou dalších stávajících objektech. Tyto části byly již dokončeny a předány do užívání. Většina menších akcí byla taky dokončena a zbylé budou dokončeny během několika týdnů.

Jak náročné je sehnat do stavebnictví kvalifikované pracovníky? Čím a jak je motivujete?

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků se ve stavebnictví nadále prohlubuje. Proto se snažíme, aby naši stávající zaměstnanci neměli důvody uvažovat o změně a myslím, že se nám to i daří. K častým personálním změnám u nás nedochází. Personálně stabilní zázemí bylo rozšířeno o další zaměstnance v oboru přípravy a vedení realizace staveb. Kromě obvyklých benefitních programů u naší společnosti je dle mého názoru motivující k práci pestrost realizovaných zakázek a důraz na samostatnost při řešení každodenních problémů. Taktéž jsme investovali do zlepšení pracovního prostředí a provedli zásadní rekonstrukci našich kancelářských prostor.

Jaké jsou vaše plány na příští rok? Co chystáte?

Stavební trh v České republice v segmentu výstavby průmyslových staveb je nadále stabilní. Díky zkušenostem a referencím z podobných projektů je naše společnost v obchodním jednání o dvou dalších významných zakázkách na realizace objektů „na klíč“ v tomto segmentu průmyslových staveb. V oblasti výzkumu a vývoje jsme nadále aktivní s důrazem na neustálé zlepšování implementace instalovaných řešení úsporných systémů větrání, osvětlení a zásobování výrobních i nevýrobních objektů teplem a chladem s maximální možnou účinností. V této oblasti spatřujeme velkou perspektivu v nejbližší budoucnosti.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...