1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Howden ČKD Compressors, s.r.o.

Howden ČKD KompresoryTradice z Vysočan na startu nové éry

Výroba kompresorů je se značkou ČKD spojena takřka 150 let. Firma, která kompresory vyráběla, prošla v průběhu let různými změnami názvů.

Ten poslední vznikl poté, co společenství firem ČKD Group prodalo společnost ČKD Kompresory světovému výrobci zařízení a technologií pro manipulaci s plyny a tekutými látkami Colfax Corporation. Výrobní prostory v pražských Vysočanech i 350 zaměstnanců se stalo součástí divize Howden a jméno firmy se změnilo na Howden ČKD Compressors, s.r.o.

Co se však s novým názvem nezměnilo, je kvalitní výroba průmyslových kompresorů a postavení společnosti Howden ČKD Compressors na evropských a světových trzích. I nadále se jedná o silnou značku, která je známá po celém světě a o jejíž výrobky mají zájem giganti světového strojírenství. Howden ČKD Compressors je tradiční český výrobce průmyslových kompresorů a jeho hlavním produktem jsou nejrůznější konstrukční provedení radiálních neboli odstředivých kompresorů. Kromě toho však firma vyrábí a prodává i pístové kompresory a elektrické točivé stroje, tedy turbogenerátory a velké elektrické motory, ať už na střídavý nebo stejnosměrný proud. Důležitou součástí výrobkového portfolia je však podle generálního ředitele firmy, Ing. Jana Růžičky, i servisní činnost a rekonstrukce, které zaměstnanci firmy provádějí nejen na vlastních výrobcích z minulosti, ale i na různých typech kompresorů od jiných výrobců.

90 % výroby jde na export

Značka ČKD ve spojení s kompresory je známá nejen na domácím, českém trhu, ale i v zahraničí, kam dnes směřuje většina její produkce - kolem 90 %. Nejdůležitějším exportním trhem je podle slov Růžičky Ruská federace a státy bývalého Sovětského svazu. „Jedná se o naše tradiční teritorium, kde se pohybujeme již dlouhou dobu. Kromě Ruské federace je to Ukrajina, Bělorusko či Kazachstán,“ vyjmenovává. V rámci východní Evropy směřují zakázky Howden ČKD Compressors hlavně do Polska, na Slovensko a do Maďarska. Z dalších trhů je to hlavně Indie a Turecko s tím, že do budoucna by vedení firmy chtělo rozšířit své aktivity především do Číny, Pákistánu a do zemí Středního východu a severní Afriky. Další trhy by se mohly společnosti otevřít díky začlenění do divize Howden, která působí mimo jiné i v Austrálii, Jižní i Severní Americe a Africe. „Společnost Howden má zastoupení nebo servisní organizace ve 26 zemích světa a my budeme chtít této sítě v budoucnu určitě využívat pro to, abychom se rovněž stali globálním dodavatelem našich výrobků,“ říká Růžička.

Howden naopak díky akvizici společnosti ČKD Kompresory získal přístup na trh v Ruské federaci a dalších zemích bývalého Sovětského svazu. To, že jsou si ČKD i Howden v mnohem blízké, dokazuje i jejich na první pohled podobná historie. „Firma Howden byla založena ve Skotsku roku 1854, což bylo ve stejném roce, kdy v Praze vznikla firma Daněk a spol., předchůdce ČKD. Obě firmy začaly vyrábět parní kotle, parní stroje na úrovni toho, co odpovídalo tehdejším možnostem techniky, a postupně přecházely k výrobě turbín, turbokompresorů i jiných strojírenských výrobků. V současné době má firma Howden tři hlavní divize – je to divize ventilátorů a výměníků, která dodává především do energetiky, důlního průmyslu a pro metalurgii, pak je to divize průmyslových ventilátorů, které jsou určeny pro využití v ostatních průmyslových odvětvích, a pak je to pro nás nejdůležitější divize kompresorů, která má ve svém portfoliu výrobu šroubových kompresorů v Glasgow ve Skotsku, pístových kompresorů Howden Thomassen v Holandsku i výrobu pístových kompresorů a membránových kompresorů ve Francii. Ty vyrábí firma Burton Corblin. Do portfolia produktů nyní zapadá nově i Howden ČKD Compressors jako výrobce kompresorů, jehož hlavní přidanou hodnotou je právě schopnost vývoje a dodávek vlastních radiálních neboli odstředivých kompresorů, protože tyto kompresory v portfoliu výrobků divize Howden Compressors chyběly,“ říká Růžička.

Tržby dosahují 1,2 miliardy korun ročně

Společnost Howden ČKD Compressors je pro divizi Howden zajímavá i z hlediska hospodaření. Česká firma dlouhodobě realizuje roční tržby ve výši okolo 1,2 miliardy korun a podobné číslo očekává její generální ředitel i v letošním roce. Nicméně zmiňuje, že tlak nového vlastníka bude směřovat také k tomu, aby firma zajistila roční nárůst přibližně 15 %, a to jak v nových zakázkách, tak i v oblasti servisních služeb, dodávkách náhradních dílů a rekonstrukcí. Proto se pražská firma intenzivně zabývá inovacemi. Její inovační program je zaměřen především na zlepšování technických parametrů radiálních neboli odstředivých kompresorů. „Pro nás je velmi důležité, abychom vytvořili novou řadu kompresorových stupňů s velmi vysokou účinností, v průměru 83 %. Následně bychom je chtěli začít vyrábět pro naše zákazníky. Do těchto inovací investujeme přes 40 milionů korun ročně,“ připomíná Růžička. Firma také v loňském roce uvedla do provozu novou experimentální základnu v Plzni, kde ve spolupráci s Centrem nových technologií při Západočeské univerzitě odborníci ověřují zjištěné výpočty experimentálně. „Předpokládáme, že výpočty nových stupňů ukončíme v polovině příštího roku, ale ověřování bude pokračovat i v následujícím roce a samozřejmě další vývoj není nikdy ukončen,“ zdůrazňuje generální ředitel s tím, že i v budoucnu bude třeba stále zlepšovat technické parametry kompresorů i dalších výrobků.

Z pražského závodu by se mělo stát důležité výrobní centrum

A do budoucna se šéf firmy dívá s optimismem. Dnes firma zaměstnává na 350 zaměstnanců a toto číslo se bude průběžně měnit. V následujících letech by v Praze mělo vzniknout jedno z hlavních výrobních center divize Howden. „Předpokládáme, že v budoucnu budeme muset doplnit zaměstnance jak do dělnických, tak i do technických profesí,“ uvádí Růžička. Do budoucna by se v Praze měly vyrábět nejen kompresory z ČKD, ale výroba by se měla rozšířit i o produkci ostatních firem v rámci divize Howden. Počítá se s tím, že se stávající výrobní kapacita v Praze plně využije a zároveň budou probíhat rozsáhlé investice do výrobní základny. „1. srpna jsme zahájili výstavbu nové zkušebny zhruba za 200 milionů korun a v současné době probíhá i revitalizace a doplnění našeho strojního parku ve výrobní hale, protože některá zařízení neodpovídala současné úrovni techniky na výrobu kompresorů,“ říká generální ředitel.

Už dnes ale nový vlastník klade velké nároky na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. A v neposlední řadě i na zvýšení efektivity práce a řízení celé firmy. Společnost Colfax Corporation má pro řízení firmy vyvinut vlastní systém, který už v Praze využívají. I díky tomu by se společnost Howden ČKD Compressors měla do budoucna stát skutečně moderní firmou na výrobu kompresorů, která bude schopna konkurovat všem špičkovým výrobcům na trhu po všech stránkách, tedy nejen kvalitními výrobky, ale i způsobem managementu firmy.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...