1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

I&C Energo, a.s.

I a C Energo 16Nadále chceme stavět na unikátním know-how

Nejpřesvědčivějším důkazem dobré kondice jsou zdařilé reference ve více než 30 zemích světa, miliardové roční objemy realizovaných dodávek a nově získávané zakázky. Říká Jiří Holinka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti I&C Energo, která ke svému názvu přidává slogan „Spolehlivé partnerství“. Během 25 let se vypracovala v předního dodavatele české elektroenergetiky, který zaměstnává více než 900 lidí a plánuje další rozvoj.

Společnost I&C Energo sídlí v Třebíči, ale v Česku ji najdeme v dalších devíti lokalitách. K tomu je třeba přičíst organizační složku v Bratislavě a dceřinou projekční firmu ENPRO Energo se sídlem ve Valašském Meziříčí, kde pracuje další necelá stovka zaměstnanců. Jednotlivé pobočky se nacházejí mimo jiné u tradičních zákazníků, kterými jsou jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Firma byla původně založena jako společný projekt Skupiny ČEZ, amerického koncernu Westinghouse a českého subjektu, který z vlastnické struktury záhy odešel.

Začátky byly spjaty s výstavbou temelínské elektrárny. „K zahájení činnosti došlo v srpnu 1993 tak, že část pracovníků elektrárny v Dukovanech, konkrétně ti, co se podíleli na údržbě systémů kontroly a řízení údržby a kontroly, přešli doslova ze dne na den do nově založené společnosti I&C Energo. Tento model se později uplatnil i na některých dalších uhelných elektrárnách, ale naše firma se mezitím začala sama rozvíjet i v jiných činnostech a lokalitách,“ říká Jiří Holinka, se kterým jsme si povídali nejen o minulosti firmy, jejímž jediným akcionářem je od poloviny roku 2016 společnost PI 1.

 

Co všechno bylo pro úspěšný rozvoj firmy klíčové?

 

Jelikož ve společnosti I&C Energo pracuji od roku 1995, viděl jsem osudy několika dalších firem, které si ČEZ podobně založil. Troufám si říct, že jsme nejúspěšnější právě proto, že firma záhy začala systematicky budovat konkurenceschopnost na trhu i mimo Skupinu ČEZ. Navíc v rámci dostavby a spouštění Jaderné elektrárny Temelín byla maximálně využita spolupráce s firmou Westinghouse. Ve všech činnostech byly postupně adaptovány principy tzv. jaderné kultury, a to včetně nutnosti každodenní komunikace se zahraničními partnery a vlastníkem na všech úrovních. Úspěšné uvedení temelínských bloků do provozu zároveň znamenalo získání unikátních zkušeností, které nelze získat žádným teoretickým studiem. Naši konkurenční výhodu jsme postavili na dlouholeté znalosti provozu a servisu elektráren, které zahrnují produkty mnoha světových výrobců. Díky tomu rozvíjíme know-how směrem k aktuálním produktovým řadám výrobců a budujeme schopnost aplikovat špičkové produkty do nových projektů a řešení.

 

Jak byste charakterizoval současnost v I&C Energo?

 

Jsme inženýrsko-dodavatelská organizace, která patří mezi největší české dodavatele investičních projektů a servisních služeb pro různé průmyslové aplikace v oblasti systémů řízení technologických procesů a systémů elektrického napájení nízkého napětí (NN), vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN). Významnou část našich aktivit tvoří také strojní činnosti se zaměřením na potrubní systémy, ocelové konstrukce a jiná technologická strojní zařízení. Dalšími produkty jsou dodávky a servis v oblasti tzv. building technologií, včetně zařízení systémů technické ochrany budov či elektronických systémů protipožární ochrany. Firma realizuje své dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů.

 

Na kolik významná je pro vás práce pro jaderné elektrárny?

 

Původní koncept dodavatelské údržby pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se změnil. Na rozdíl od vzniku firmy jsou dnešní servisní smlouvy důsledkem vítězství ve veřejných výběrových řízeních. Celkový v servisu realizovaný podíl klesl pod čtvrtinu našich tržeb, což ovšem bylo způsobeno významným nárůstem zbývajících produktů. Zejména investičních dodávek, které nabízíme od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace a podpory přes dodávky, montáž, uvedení do provozu až po zajištění pravidelného servisu. Dalším pilířem jsou optimalizace energetických výroben, kde vymýšlíme vlastní řešení pro konkrétní elektrárny. Jsou to specializované produkty aplikované nejčastěji u Skupiny ČEZ, ale nejen tam.

 

Co soudíte o současném vývoji české energetiky?

 

Současné období je pro dodavatele v české elektroenergetice těžké z důvodu absence velkých energetických projektů a také kvůli stavu na trhu práce. Situace se za poslední roky významně změnila k horšímu. Zrušením tendru na dostavbu Temelína zmizela jedna velká příležitost. Zapojení naší firmy do projektů obnovy zdrojů ve Skupině ČEZ, kam patří nové elektrárny v Počeradech a Ledvicích, je ukončeno a další podobně velké investice v dohledné době nejsou. Některé projekty, jako je modernizace Elektrárny Chvaletice, se potýkají s problémy a nedaří se je dokončit. Potíže mají mnohé firmy, protože energetika u nás je v útlumu. Pro naši firmu je hlavním segmentem trhu výroba a distribuce elektrické energie, jejíž cena donedávna procházela dříve nepředstavitelným poklesem. Trh s elektrickou energií je navíc výrazně ovlivněn dotační strategií evropské energetické politiky. Proto teď v Česku není investor s projektem výstavby či obnovy energetického výrobního bloku o velkém výkonu.

 

Jak se vyrovnat s tímto stavem?

 

Základním předpokladem úspěchu je schopnost reagovat na změny, kterými trhy procházejí. S existencí v konkurenčním prostředí máme dlouholeté zkušenosti a v praxi mnohokrát ověřenou schopnost uspět. Naše pozornost se logicky více upíná do zahraničí, kde je za námi dlouhý výčet zdařilých referencí. Například na Ukrajině máme několik projektů, jejichž celková hodnota neklesá pod miliardu korun. Další zakázka je ve Finsku, kde se podílíme na modernizaci řídicího systému Elektrárny Loviisa. Pomáhá nám i to, že bez přestání zajišťujeme dodávky pro jadernou energetiku, což je v oboru nejvyšší level. Máme unikátní know-how, ze kterého vyrůstá všechno další. Na tom chceme stavět i nadále.

 

Dotýká se vás špatná situace na trhu práce?

 

Dotýká se nás, ale naštěstí máme nízkou fluktuaci. Více než dvě stovky našich zaměstnanců u nás pracují déle než 20 let, což svědčí o snaze být dobrým zaměstnavatelem s loajálními lidmi. Potřebujeme však rozšiřovat počet pracovníků, což v současné globální konkurenci a při nedostatku technických profesí není jednoduché. Navíc, kdo chce pracovat v jaderné elektrárně, musí mít nejen potřebné vzdělání, ale musí také projít psychotesty a školeními. Když takového člověka přijmeme, trvá rok až dva, než je schopen fungovat samostatně. Možností, kde může získat praktické zkušenosti, bohužel prudce ubývá. Cenné poznatky ze spouštění Dukovan a Temelína jsou již nejméně 15 let staré. I proto je naším cílem významné zapojení se do dostavby třetího a čtvrtého jaderného bloku v Mochovcích, kde můžeme uplatnit bohaté zkušenosti a velmi cenné know-how. V posledních letech každoročně dodáváme pro více než sto individuálních zákazníků. To jen potvrzuje, že naši zaměstnanci jsou součástí unikátních projektů a že mají možnost učit se novým věcem.

 

Ve kterých oblastech se bude společnost I&C Energo dál rozvíjet?

 

Schopnost získat nového zákazníka je často vůbec to nejkomplikovanější, avšak je to zároveň klíčový faktor pro posilování pozice na trhu. Nejde přitom jen o ekonomické ukazatele, ale pro společnost je klíčový také rozvoj znalostí a kvalifikací. Osobně jsem přesvědčen, že naše historie i budoucnost představuje úspěšný příběh. A jsem rád, že mohu být jeho součástí. Je nás ve společnosti více než devět set, a to je síla s obrovským potenciálem. Na vše dobré, co je za námi, můžeme dál úspěšně navazovat pouze jako tým. K názvu I&C Energo si často přidáváme slogan „Spolehlivé partnerství“. Bude-li to platit dovnitř do firmy stejně jako navenek k našim zákazníkům, čeká nás ještě mnoho dobrých let.

 

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...