1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

INCO engineering, s.r.o.

České těžní stroje jsou příkladem inovativní dokonalosti

Viděli perspektivu v oboru, který jiní opouštěli. Tak začínalo podnikání tří společníků, kteří v roce 1994 stáli u zrodu firmy INCO engineering. Během takřka 25 let se jim podařilo dodat zejména na zahraniční trhy přibližně 700 těžních strojů a velké množství dalších výrobků pro důlní průmysl. Za jejich úspěchem stála víra ve vlastní schopnosti a inovace, které ze současných těžních strojů dělají velmi sofistikovaná a technologicky vyspělá zařízení.

Z historického hlediska je společnost INCO engineering pokračovatelem více než stodvacetileté tradice těžních strojů a zařízení pro doly vyráběných firmou ČKD v Praze. Ta se však v 90. letech rozhodla tento výrobní program zrušit. Svým způsobem nebylo divu, protože po roce 1989 procházel tuzemský důlní průmysl útlumem. „Společně s kolegy jsme však byli přesvědčeni o tom, že má smysl v oboru pokračovat. Ostatně, v konstrukci a projekci těžních strojů jsme pracovali celý život. Vnímali jsme, že zejména v zahraničí budou nadále příležitosti k dodávkám nových strojů či k modernizacím těch starších,“ říká na úvod jednatel a spoluzakladatel společnosti Jan Houdek.

Se dvěma kolegy založili firmu, která se od počátků zabývá výrobou a dodávkami kompletního sortimentu strojů a zařízení pro vertikální a úklonnou dopravu v hlubinných dolech. Další klíčovou oblastí jsou modernizace starších strojů, které tvoří zhruba 40 % produkce. Zkušený tým, ve kterém pracuje celkem 130 zaměstnanců, zajišťuje projektování, výrobu i obchodní činnost. Součástí portfolia je také montáž a uvedení strojů a zařízení do provozu, servis a dodávky náhradních dílů. Společnost INCO engineering má v současnosti kromě pražské centrály také montážní a servisní středisko v Karviné a zahraniční pobočky či zastoupení v Rusku, Indii, Číně, ve Vietnamu, Spojených státech a v Kanadě.

V odvětví, které musí odolávat řadě negativních ekonomických vlivů, se firma prosazovala postupně. Mimořádné období přišlo v roce 2011, kdy tržby přesáhly hranici 1 miliardy korun, a to díky realizaci významných zakázek, které pokračovaly až do roku 2014. V roce 2015 ovšem přišel kvůli zhoršení mezinárodní situace a sankcím směrem k Rusku pokles obratu i zakázek. Jedním z nových trhů se stala Indie, kde má důlní průmysl velký potenciál. „V současné době jsme v dobré kondici, nicméně s o něco horšími výsledky než v době, kdy jsme slavili 20 let od založení firmy. Je třeba si uvědomit, že naše výrobky vyvážíme z 85 % do světa, přičemž Rusko z toho tvoří velmi podstatnou část. Sankce nás poškozují, avšak v poslední době se situace zlepšuje,“ vysvětluje jednatel společnosti INCO engineering s tím, že v Česku je de facto jediným zákazníkem společnost OKD.

 

Inovativní dokonalost

 

Když se ohlíží zpět do minulosti, nachází zásadní milníky jak v obchodním, tak v technickém vývoji firmy. Pro obchod bylo rozhodující prosazení se na trzích v Rusku a v Indii, ke kterým se dnes přidává Mongolsko, Vietnam nebo Čína. Technický rozvoj zase nejlépe vystihují inovace jednotlivých strojů. Jeden z nejmodernějších a největších těžních strojů, typového označení 8K5032, byl v roce 2007 vyroben pro ruskou těžební společnost. Jedná se o osmilanový dvoumotorový těžní stroj s třecím kotoučem o jmenovitém průměru 5-tisíc mm s celkovým výkonem 11-tisíc kW, který je schopen vyvézt na povrch najednou 60 tun rudy rychlostí 16,5 m/s. Hlavní hřídel dlouhý téměř 14 metrů je vzhledem k hmotnosti soustavy uložen ve čtyřech valivých ložiscích. Třecí kotouč je brzděn 22 brzdovými jednotkami, které působí na dva brzdové disky.

Stroj je dále vybaven plně digitální regulací pohonu a jeho systémy jsou řízeny soustavou čtyř mikroprocesorových systémů spojených vzájemně redundantní sítí. Elektrohydraulický brzdový systém je mnohonásobně zálohován a v režimu pojistné brzdy dociluje konstantního zpoždění. Stroj je schopen skipové těžby v plně automatickém provozu a disponuje pokročilým systémem vizualizace provozních a poruchových stavů. „To vše dokazuje, jak dynamickým vývojem těžní stroje od 90. let prošly. Digitální technologie se projevily prakticky všude. Nejen v řízení strojů, které přešlo od historických analogových systémů k mikroprocesorovým digitálním systémům, ale také v oblasti snímačů, čidel či ovládacích pultů,“ navazuje Jan Houdek. Jak následně upřesňuje, digitální technologie se mohutně používají také pro autodiagnostiku provozních a poruchových stavů strojů. Stanoviště strojníka je dnes tvořeno řadou velkoplošných dotykových obrazovek, na kterých jsou zobrazena prakticky všechna potřebná data. Firemní krédo „Věříme v inovativní dokonalost“ tedy rozhodně není žádným klišé, ale realitou. „Vždycky jsme se snažili přicházet s technickou úrovní, kterou bychom se minimálně vyrovnali naší konkurenci nebo ji dokonce předčili. Právě to považuju za jeden z důvodů našeho úspěchu,“ zdůrazňuje jednatel, podle kterého jsou na světě asi jen dvě firmy s podobně kvalitním a rozsáhlým výrobním programem.

Jednu z posledních inovací společnosti INCO engineering představuje mobilní hloubicí těžní stroj, který pracuje v širokém rozmezí teplot -40 °C až +40 °C a který je vybavený tepelnou izolací, vytápěním, klimatizací i automatickým protipožárním systémem. Dva mobilní stroje již několik let spolehlivě pracují v ruské důlní společnosti EuroChem-VolgaKalij. Na aplikaci moderních technologií má svůj podíl také partnerství s nadnárodní společností Rockwell Automation, která dodává nejnovější frekvenční měniče nebo řídicí systémy. O spolehlivý a bezpečný provoz těžních strojů se starají sofistikované elektrohydraulické brzdové systémy Reprimatic a Frenomatic či vlastní systém Transdatic pro monitoring s dálkovým přenosem dat. „Zákazníci jsou s tímto systémem velice spokojení. Servis v zahraničí jsme díky němu schopni zajistit na bázi nepřetržitého online dispečinku v Karviné, kde je naše montážní středisko. Naši operátoři jsou velice zkušení lidé, kteří najdou závadu okamžitě a jsou schopni ji odstranit. Případně poradí, co je třeba vyměnit. Přes šifrované internetové připojení mohou nejen sledovat provozní a poruchové stavy, ale také vstoupit do programů,“ popisuje Jan Houdek, jak funguje servis na vzdálenost mnoha tisíc kilometrů. Kromě online služby i prostřednictvím lokálních firem zajišťují doplňkové činnosti typu výměny olejů či filtrů.

 

Perspektiva zůstává

 

Těžní stroje jsou však specifické nejen z pohledu servisu. Jelikož se jedná o velké investiční celky, musejí se odborníci ze společnosti INCO engineering jednotlivým zakázkám věnovat dlouhodobě, nikoli jednorázově. Projekty v průměru trvají dva roky od přípravy po realizaci, kterou navíc často komplikuje špatná stavební připravenost na straně zákazníka. I proto je nezbytné, aby vždy souběžně probíhalo více projektů. „Právě v projektové přípravě v současnosti potřebujeme posílit. Pět až sedm projektantů, případně programátorů, bychom vzali. Jinak je náš tým stabilizovaný a se situací, kdy na trhu práce chybějí kvalifikovaní lidé, si dokážeme poradit,“ komentuje spoluzakladatel společnosti ožehavé celospolečenské téma. Přestože mnozí již prorokovali důlnímu průmyslu v Evropě zánik, on věří, že perspektiva v oboru zůstává. „Světový trh je nadále dost rozmanitý. Například Indie chce navýšit těžbu uhlí až pětinásobně. Co se týče Česka, těžba zřejmě bude dál pokračovat v minimálně takovém rozsahu jako dosud. Pořád totiž platí, že bez uhlí a dalších nerostných surovin nemůže národní hospodářství existovat,“ dodává Jan Houdek.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...