1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Jaderná elektrárna Dukovany – ČEZ, a.s.

CEZ Dukovany 3 14Získala novou provozní licenci na dalších 20 let

Nejstarší jaderné elektrárně v České republice se podařilo získat novou provozní licenci s předpokladem provozu na dalších 20 let. Později by elektřinu mohly vyrábět nové bloky, o jejichž dostavbě se už několik let diskutuje. „Jsem přesvědčen, že stavět se bude. V České republice totiž nemáme příliš jiných předvídatelných a plánovatelných zdrojů elektřiny,“ říká v rozhovoru Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Povídáme si v době odstávky jednoho jaderného bloku. Jaký je nyní výkon elektrárny? A máte už spočítáno, kolik elektřiny letos dodá do sítě?

Výkon celé jaderné elektrárny je 2000 MW, při odstávce jednoho z bloků se snižuje na čtvrtinu, tedy na 1500 MW. Pro lepší představu, maximální spotřeba v České republice je v době zimního maxima kolem 11 500 MW, v létě se minima pohybují kolem 4000 až 5000 MW. Dodání elektřiny do sítě plánujeme, protože elektrizační soustava musí být v každém okamžiku vyrovnaná, vždy musí být absolutní rovnováha mezi výrobou a spotřebou. Letos jaderná elektrárna do sítě dodá 14,3 TWh elektřiny, roční spotřeba v Česku je kolem 60 TWh.

Téma jaderné energetiky je nyní na pořadu dne. Řeší se dostavba jaderných bloků. Potřebujeme je?

Jsem přesvědčen, že jadernou energii potřebujeme, i když se o ní vedou diskuze a názorů je celá řada. Jde o předvídatelný a plánovatelný zdroj. Například obnovitelné zdroje jsou závislé na počasí, na tom, zda fouká vítr či svítí slunce. Pak musíme mít záložní zdroje, ty jsou zatím v přečerpávacích vodních elektrárnách. Uvidíme, jak se rozvine skladování v bateriích, což se zatím hodí spíše pro malé spotřeby. Ve velké energetice ale budou potřeba zdroje, jež je možné regulovat, aby se v každém okamžiku zajistila rovnováha v síti.

Jaké jsou výhody jádra vůči konvenčním nebo obnovitelným zdrojům?

Samozřejmě, že jaderná energetika má jako vše v reálném životě své výhody i nevýhody. Hlavní výhodu vidím v tom, že jaderná elektrárna vyrobí významné množství energie bez emisí, což je v energetice poměrně zásadní téma. Potom jsou tady technické výhody, jako je stabilita a spolehlivost provozu, nezávislost na počasí, dlouhá životnost a předvídatelnost.

A nevýhody?

Jednou z nich je dlouhá doba výstavby jaderného zdroje, což se zároveň neobejde bez zásadní investice. To kompenzuje ekonomika provozu, protože jaderná elektrárna je i po započítání dalších nákladů, jako je pojištění nebo náklady na budoucí likvidaci, ekonomický zdroj.

Pokud by se rozhodlo o dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany, co by to pro vás znamenalo?

Předně jsem přesvědčen, že se o dostavbě rozhodne a že v naší lokalitě bude nový jaderný zdroj. V našich podmínkách není příliš mnoho alternativ, zvlášť pokud se chceme obejít bez masivního spalování uhlí nebo plynu. Dostavba pro nás bude znamenat významný impuls pro budoucnost. Jednak to bude signál pro mladou generaci, že stojí za to studovat techniku, zároveň výstavba ovlivní celý region. Bude nutné začít připravovat výstavbový personál, protože stavba jaderné elektrárny je dlouhodobý proces. Přípravné kroky už vlastně začaly, je to například studie EIA. Po rozhodnutí o dostavbě se vše zintenzivní a začnou konkrétní technická jednání, na která se velmi těším.

Ruku v ruce s jadernou energetikou jde bezpečnost. Jaderná elektrárna Dukovany má za sebou desítky let provozu. Jak se staráte o to, aby správně fungovala?

Bezpečnost je nedílnou součástí provozu každé jaderné elektrárny. Na bezpečnost mají vliv 3 faktory. Prvním je projektové řešení, které předurčuje vlastnosti elektrárny, její stabilitu. O projekt se u nás dlouhodobě staráme, neustále sledujeme, co se děje v okolí, jaké jsou nové podněty, jaká je dobrá praxe, jaká rizika se objevují. Projekt vylepšujeme, zvyšujeme odolnost elektrárny. Po událostech ve Fukušimě v Japonsku jsme zanalyzovali možná i nemožná přírodní rizika a přijali jsme patřičná opatření. Druhým je vlastní stav elektrárny. Musíte vědět, v jakém stavu zařízení je, proto se kontrolují technické systémy, budovy, objekty i dílčí komponenty. Probíhá údržba, diagnostika, odstávky. Třetím faktorem je samotný provoz. Zde je klíčový provozní personál – jeho znalosti, zkušenosti. Zaměstnáváme odborníky i specializované profesionály, kteří prochází několikastupňovým tréninkem a detailní přípravou.

Do bezpečnosti investujete, ale co například do navyšování výkonu?

Významně jsme před několika lety investovali do obnovy technologií. V průběhu let 2010 až 2012 jsme zvýšili výkon každého jednoho bloku ze 440 na 500 MW. Intenzivně také sledujeme novinky a přístupy ve světě a vylepšujeme tak vlastní projekt jaderné elektrárny.

Už jsme se zmínili o údržbě jaderné elektrárny. Upřesníte, jak odstávka probíhá?

Odstávka je velmi zajímavá oblast v životě jaderných elektráren. Je to hodně rozsáhlý projekt. My máme čtyři bloky, každý z nich odstavujeme jednou za rok. Vše se chystá pochopitelně dopředu. Musíme úplně odstavit dotčený blok z provozu, tedy zastavit štěpnou reakci a technologii vychladit. Musíme zajistit, aby práce byly bezpečné, takže zastavujeme elektrické napájení, zbavujeme se případné vody nebo náplní technických systémů. To je několikadenní práce. Až poté předáváme zařízení do údržby, kdy mohou nastoupit specialisté, kteří kontrolují a diagnostikují aktuální stav technologie. Něco lze zvládnout bez demontáže, ale jiné části musíme rozmontovat a podívat se na vnitřní části. Využíváme nejmodernější speciální technologie pro diagnostiku stavu, například ultrazvuk a RTG. Potřebujeme včas zachytit případné degradační mechanismy.

V průmyslu i v energetice se dnes všemi pády skloňují moderní technologie, automatizace nebo robotizace. Mají místo i v jaderné energetice?

Ano. I když jinak, než je známe z běžných výrobních podniků, kde například běží automatizované linky. U nás se moderní technologie ke slovu dostávají ve dvou oblastech. Používáme je při měření a regulaci, jde o vysoce sofistikované systémy, které řídí a hlídají naše výrobní procesy. Druhou oblastí je diagnostika a kontroly, používáme například nejmodernější manipulátory. Diagnostikujeme stav našich technologických i stavebních systémů, sledujeme, jak reagují na namáhání, a tak zajišťujeme bezpečnost.

Kolik lidí dnes v elektrárně pracuje? A jaké specifické profese obsazujete?

Na provozu elektrárny se přímo podílí asi tisícovka lidí. Počet narůstá v době odstávky, kdy se zapojují pracovníci zajišťující montáže, diagnostiky a kontroly. Paleta profesí je v jaderné elektrárně široká. Potřebujeme specialisty na chemické procesy, jadernou fyziku, jaderné palivo či materiálové inženýrství. Zaměstnáváme IT experty a pochopitelně i pracovníky z oblasti servisu nebo personalistiky.

A nové pracovníky hledáte i mezi studenty vysokých škol.

To je pravda. Úzce spolupracujeme se středními i vysokými školami. Zmíním například jeden z projektů, který mám osobně rád. Je to naše letní univerzita, kdy k nám na 14 dní přijíždí studenti technických oborů. Většinou ze stovky zájemců vybíráme 25 až 30 studentů. Ti se potom účastní přednášek, stáží, exkurzí, navštěvují provoz. Je to oboustranně obohacující.

Před jakými hlavními výzvami nyní jaderná elektrárna stojí? Jaké jsou vaše vize a plány ve střednědobém horizontu?

Kdybyste se mě ptala před dvěma roky, řekl bych, že naším jediným cílem je získat novou provozní licenci, ale tu už máme. Nyní se soustředíme na závazky, které z ní plynou. Klíčové je, abychom dalších 20 let zajistili bezproblémový provoz elektrárny a připravili lokalitu na výstavbu dalších jaderných bloků.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechte si ujít...