1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Jihomoravská armaturka spol. s r.o.

Jihomoravska armaturka PD03 14V Hodoníně vyrábějí přes 140 typů armatur

Jihomoravská armaturka spol. s r.o. (JMA) se sídlem v Hodoníně se opírá o více než stotřicetiletou tradici v oboru. Vyrábí a dodává armatury a související díly nejen pro oblast vodního hospodářství, ale také pro průmysl, technologie čistíren odpadních vod, protipožární systémy nebo pro rozvody plynu a tepla.

Práci dává více než pěti stům padesáti lidem převážně z okresu Hodonín. Svou rozlohou a počtem zaměstnanců je v rámci mezinárodní skupiny VAG největším výrobním podnikem. Ředitel obchodu pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Zdeněk Válka nás seznámil nejen s výrobním programem, který zahrnuje na 140 typů armatur, ale také s obchodní strategií firmy a službami, které JMA poskytuje v oblasti servisu.

Můžete v krátkosti představit společnost Jihomoravská armaturka?
Počátek firmy sahá do roku 1881, kdy podnikatel Václav Kudrna zakládá strojírnu a slévárnu na roury a tvarovky. V roce 1936 se firma stěhuje do areálu v Hodoníně, kde působí v podstatě dodnes, a rozjíždí výrobu vodárenských armatur. Významným milníkem je připojení firmy do koncernu Sigma, a to v roce 1979. Po sametové revoluci koncern Sigma zaniká a firma nadále působí pod názvem Sigma Hodonín, státní podnik. V roce 1996 se většinovým majitelem firmy stává společnost Bopp & Reuther a podnik se vrací k názvu Jihomoravská armaturka. Tehdy také dochází k obnově výrobního zařízení. Velice důležitý je rok 2001, kdy v rámci akciové společnosti Bopp & Reuther dochází k organizačním změnám a JMA se stává součástí německého koncernu  VAG - Armaturen GmbH.
 
Jaký je v současné době výrobní program společnosti?
JMA v současné době vyrábí zhruba 140 typů armatur a jedná se o nejširší nabídku armatur na trhu v rámci jednoho podniku. Zákazníkům můžeme nabízet komplexní sortiment armatur, a to od standardních šoupátek až po speciální armatury. Zásobujeme především distributory vody, čistírny odpadních vod, nejrůznější protipovodňové systémy a v poslední době, protože hledáme cesty, jak navýšit obrat i zisk firmy, nacházíme uplatnění i v dalších průmyslových odvětvích. Jde především o oblast plynárenství, kde nabízíme šoupátka pro distribuci plynu a přes naše distributory dodáváme takovým firmám jako je například RWE. Dále máme extrémní zájem proniknout do energetiky, proto se snažíme dodávat naše armatury do atomových elektráren a rozšiřujeme naši nabídku i pro hydroelektrárny a přehrady.

Do kterých odvětví dodáváte nejvíce produktů? Můžete zmínit některé referenční projekty?
Naše společnost má nejsilnější postavení v oblasti vodního hospodářství. Všude tam, kde se voda upravuje, dopravuje, skladuje a rozvádí, hrají JMA šoupátka, uzavírací klapky, plunžrové a regulační ventily důležitou roli. Vodárenství, a to jak voda čistá, tak odpadní, to je naše největší pole působnosti. Naše produkty jsme dodávali například do čistírny odpadních vod v Čáslavi, v Klánovicích či v Kutné Hoře, ale taky na Slovensko pro akciovou společnost Istrochem Bratislava. V oblasti odpadních vod bych jmenoval dodávku pro stavidlovou komoru v Napajedlích, z oblasti vodního hospodářství to bylo Vodní dílo Nechranice a Skalka. Dodáváme také do jaderných elektráren v zahraničí, ale naše armatury pracují i v jaderné elektrárně Dukovany. V segmentu ostatního průmyslu a plynárenství bych zmínil zakázky od společností Diamo Dolní Rožínka, Duslo Šaľa, ENIPRO Senica či Kovohutě Příbram.

Zaměřujete se i na výrobu speciálních armatur?
Snažíme se etablovat v prostředí průmyslu s důrazem na přehrady a vodní energetiku. Mezi naše speciální armatury patří RIKO® Plunžrové ventily, tedy regulační ventily s kruhovým průřezem průtoku pro zajištění plynulé regulace i při vysokých rozdílech tlaku a průtoků. Dále jsou to rozstřikovací ventily pro spodní výpusti přehrad s vysokou kapacitou a lineární regulační charakteristikou. Jsme schopni vyrobit armatury z různých typů litin a vedle klasického epoxidu jsme schopni zákazníkovi nabídnout různé možnosti povrstvení, které budou přesně splňovat požadavky dané aplikace.

Kolik vaší produkce směřuje na český trh? Jakou část exportujete do zahraničí?
Zhruba 80 % našich produktů, které dodáme na tuzemský trh, směřuje do ČR, zbytek pak na Slovensko. Přičemž Slovensko je země s poměrně velkým potenciálem, proto se tam snažíme navýšit náš obrat. Součástí JMA je ale také exportní oddělení, které se věnuje výhradně zemím bývalého východního bloku. Jsou to především země bývalé Jugoslávie - Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko, Kosovo, Černá hora či Makedonie. Přibližně 65 % výrobků se prodá na tuzemském trhu (Česko a Slovensko), zbytek pak v těchto exportních zemích. Z hlediska celé skupiny VAG jsou pak jednotlivé poměry zcela odlišné, protože naše výrobky směřují do více než osmdesáti zemí světa.

O jaké produkty je ve střední a východní Evropě největší zájem?
Zájem je především o měkkotěsnicí šoupátka, uzavírací klapky, dále hydranty, navrtávací pasy, od- a zavzdušňovací ventily a zpětné armatury.

Liší se obchodní strategie, kterou uplatňujete v České republice a v zahraničí?
V České republice a na Slovensku využíváme dvě cesty. Zaprvé distributory. JMA je výhradním výrobcem pouze armatur, takže pokud chceme uspokojit požadavky zákazníků na různé rekonstrukce budov, musíme být schopni dodávat komplexní nabídku. Zákazník požaduje v této oblasti kompletní servis, proto spolupracujeme s osvědčenými dodavateli, kteří doplní náš sortiment armatur o potřebné další roury, příruby a podobně. Kromě toho oslovujeme i přímo koncové zákazníky. Tady hovořím hlavně o segmentu průmyslu, kde se snažíme uspět ve výběrových řízeních.
V zahraničí využíváme jiný systém, protože každá země má svá specifika. Je třeba do detailu poznat obchodní situaci, provést analýzu, zvolit vhodný způsob, jak oslovit zákazníka. V některých případech i tady pak využíváme distributory.

JMA je nejen výrobní a prodejní firma, ale poskytuje také servisní služby. Co všechno v této oblasti nabízíte?
Je to jak předzáruční, záruční, tak také pozáruční servis. Jednoduše řečeno, nejvýhodnější armatura je taková, která po mnoho desetiletí perfektně funguje, odpovídá poslednímu stavu techniky a zaručuje maximální provozní bezpečnost. A přesně o to se stará náš servisní tým. Zná naše armatury od A do Z, spolupracuje s experty ze všech odborných oblastí, to znamená s projektanty, konstruktéry, montéry a svářeči. Neposkytujeme však pouze servis, ale nabízíme i smlouvy o provádění údržby, školení, uvádíme do provozu technologické celky, dodáváme originální náhradní díly a jsme schopni provést servis i v zahraničí. Například v Rakousku, Maďarsku a v dalších příhraničních zemích. Spokojenost se servisními službami pak zjišťujeme formou nejrůznějších dotazníků.

Můžete přiblížit vaše hospodářské výsledky za období 2012 a 2013? Jaký je plán na letošní rok?
Máme velké štěstí, že i přes stávající situaci v České a Slovenské republice, a především díky tomu, že hledáme stále nové a nové cesty, jak oslovit zákazníky, neustále rozšiřujeme portfolio nejen o standardní typy armatur, ale třeba i o výrobu speciálních armatur podle požadavků zákazníka, mohu hrdě a pyšně říci, že v porovnání s rokem 2012 náš obrat vzrostl.

Kolik zaměstnáváte pracovníků? Zaměřujete se i na jejich odborné vzdělávání?
V současnosti máme 553 zaměstnanců, z toho je 319 výrobních dělníků ve slévárně, modelárně a strojírně. Kromě toho 74 pracovníků zajišťuje údržbu a sklad a dalších 160 je technických pracovníků.
JMA má zaveden vzdělávací program pro všechny kategorie zaměstnanců i profese. Neustále probíhají školení na rozvoj technických dovedností, o bezpečnosti práce, zajišťujeme i jazykové kurzy. Domnívám se, že pokud jde o zaměstnaneckou politiku, JMA je v Jihomoravském kraji vedoucí firmou.

Jakým způsobem dbáte na ochranu životního prostředí?
Jsme součástí mezinárodní skupiny VAG a díky tomu můžeme říci, že jsme firmou „zelenou“. Ale teď vážně… V roce 2012 jsme získali certifikát ISO 14001. Tím dalo vedení společnosti jednoznačně najevo, že dodržování zákonů v oblasti životního prostředí a snaha o snižování negativního vlivu činnosti JMA na životní prostředí je jednou z hlavních priorit společnosti. Environmentální profil společnosti je každoročně aktualizován na našem webu a lze v něm sledovat vývoj hlavních ukazatelů, které ovlivňují životní prostředí. Jednoznačnou prioritou je snaha o snížení emisí tuhých látek, hluku a zápachu vycházejících především ze slévárny podniku. V posledních dvou letech jsme proto postavili protihlukovou zábranu kolem našich výrobních hal, naše slévárna je jedinou v republice, která pro přípravu forem využívá směs bentonitu a uhlíkových látek, abychom maximálně snížili emise aromatických uhlovodíků.

Jaké jsou hlavní plány společnosti na letošní rok?
V JMA hraje hlavní úlohu technický vývoj. Je to klíčový proces pro splnění našich strategických pilířů, kterými je internacionalizace, poskytovat řešení, orientace na zákazníka a řízené výrobkové inovace. Přibližně 20 % obratu JMA tvoří výrobky, které byly vytvořeny v posledních třech letech. V Hodoníně máme vlastní oddělení vývoje, pouze některé dílčí testování se provádí v mateřské společnosti VAG v Mannheimu. Shrnu-li to, je to technický rozvoj našich výrobků, investice do výroby, z hlediska obchodu splnit relativně vysoké a motivující cíle, navýšit obrat JMA, upevnit postavení na českém a slovenském trhu a při stanoveném obratu dodržet požadované hodnoty našich marží.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...