1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Krnovské opravny a strojírny, s.r.o.

Krnovske strojirny 19Naším top výrobkem jsou moderní nízkopodlažní tramvaje

Největším soukromým zaměstnavatelem v regionu Krnovska jsou Krnovské opravny a strojírny (KOS), které se tradičně specializují na výrobu a opravy kolejových vozidel. Pro firmu, která zaměstnává bezmála 500 lidí, je podle generálního ředitele Ondřeje Bezruče prioritou zefektivnění výroby i uspokojení rostoucí poptávky ze strany zákazníků, kteří mají zájem jak o modernizace vozidel, tak o nové produkty, jako je například tramvaj „EVO 2“.

V novodobé historii Krnovských opraven a strojíren, které byly původně založeny již v roce 1872, byla klíčovým milníkem privatizace bývalých Železničních opraven a strojíren v roce 1992. Od roku 2001 je firma součástí aliance TW Team, kterou tvoří další dva partneři zabývající se obchodem, inženýrstvím a konstruktérstvím. „Myslím si, že za naší aliancí, která na různé trhy dodala mimo jiné přes 500 tramvají, je kus práce,“ říká na úvod našeho rozhovoru Ondřej Bezruč, který funkci generálního ředitele KOS zastává od letošního května.

Pane řediteli, jak dlouho ve firmě působíte a o co budete usilovat při jejím řízení?

Ve firmě pracuji od roku 1997, což je docela dlouhá doba. Začínal jsem jako referent controllingu, následně se věnoval administraci ekonomických systémů na IT úseku, který jsem pak vedl. Působil jsem také jako finanční ředitel a od května jsem v roli generálního ředitele a jednatele. Snažím se, abychom naši výrobu pozvedli ve smyslu produktivity veškerých procesů a abychom vykazovali co nejlepší výsledky. To je hlavní cíl do budoucna. Samozřejmě, že jako člověk, který je ve firmě více než 20 let, chci, abychom dál úspěšně fungovali a pomáhali tak celému Krnovsku. Osobně mi záleží na tom, aby nás lidé vnímali pozitivně a byli hrdí, že jsou našimi zaměstnanci.

Jak byste popsal současnou kondici Krnovských opraven a strojíren?

Nejprve bych rád řekl, že jsme ryze českou firmou, kterou vlastní 9 fyzických osob. Od roku 1992 jsme si vybudovali stabilní pozici na trhu, kde jsme vnímáni jako specialisté na opravy, modernizace a výrobu kolejových vozidel. Přestože jsme v současné době zakázkově plně pokryti, podobně jako kolegové z dalších průmyslových firem, bojujeme s nedostatkem pracovníků zejména v dělnických profesích. Abychom se mohli věnovat i dalším zakázkám, potřebujeme nabrat hlavně elektrikáře, zámečníky, svářeče a lakýrníky, tedy profese, které v našich provozech využíváme v největším počtu.

Co chcete udělat pro to, abyste nové zaměstnance sehnali?

Naší vizí je přivádět kvalifikované dělníky do kmenového stavu zaměstnanců. Víme, že to je v dnešní době docela těžké. Částečným řešením jsou pro nás i agenturní pracovníci, nicméně personální kapacity chceme opravdu doplňovat především našimi novými zaměstnanci. Věřím, že se nám to brzy povede a že budeme schopni zaměstnat dalších 40 až 50 lidí.

Ve které oblasti výrobního programu evidujete největší poptávku ze strany zákazníků?

Největší zájem evidujeme v opravách a modernizacích nákladních železničních vagónů, kde jsme kapacitně plně vytíženi. I přesto se snažíme zákazníkům vycházet vstříc a neustále navyšujeme kapacity tak, abychom dokázali co nejvíce uspokojit jejich poptávku. Zákazníci se na nás obracejí proto, že vědí, jaké máme zkušenosti a know-how. Jinak firem, které by byly schopny vyjít vstříc současnému velkému zájmu o opravy ze strany přepravců a majitelů kolejových vozidel, v Česku není mnoho. Jde o specializovanou činnost, ve které máme bohatou a úspěšnou historii. Vagóny umíme opravovat velmi kvalitně a spolehlivě.

Věnujete se i některým speciálním zakázkám?

Dá se to tak říct, protože kromě modernizací vagónů a výroby tramvají pro dopravní podniky jsme schopni opravovat i historická kolejová vozidla. V minulosti jsme pro různé železniční spolky či muzea realizovali řadu rekonstrukcí tohoto typu. Dalším naším segmentem je strojírenská výroba různých svařenců, odlitků nebo obrobků, které využíváme primárně pro vlastní potřeby.

Které zakázky jsou prioritní ve výrobě nových vozidel?

V rámci našeho tramvajového programu jsme již loni realizovali dodávku osmi tramvají typu „EVO 1“ do olomouckého dopravního podniku. Jedná se o jedno-článkovou plně nízkopodlažní tramvaj. V současné době je ovšem pro nás, a věříme, že i pro naše zákazníky, stěžejní a nejatraktivnější tramvaj „EVO 2“. Tato moderní plně nízkopodlažní tramvaj je dvou-článková a cestujícím nabízí vysoký komfort díky velkému vnitřnímu prostoru. Letos ji dodáváme v počtu devíti kusů do plzeňského dopravního podniku a další tři kusy zamíří do Mostu. Velmi významnou a dlouhodobou zakázku jsme vyhráli v loňském roce u Dopravního podniku města Brna, kam budeme do roku 2024 postupně dodávat 41 kusů tramvají typu „EVO 2“. Během letošního roku ji začínáme realizovat.

Ucházíte se o zakázky také v zahraničí?

Co se zahraničí týče, orientujeme se hlavně na trhy bývalé RVHP, kde byly historicky velmi oblíbené tramvaje typu T3, se kterými měli zkušenosti naši partneři z aliance. Pokud by se do budoucna naskytla příležitost, umíme si představit dodávky v menších sériích třeba do některých německých měst. Naše tramvaje „EVO 1 a 2“ jsme schopni i na takto náročný trh nabídnout.

Co vlastně stálo za vznikem aliance TW Team a jak hodnotíte její přínos?

Naše alianční skupina je založena na spolupráci s firmami Pragoimex a VKV Praha, které se zabývají obchodní, respektive konstrukční činností. Aliance vznikla v roce 2001 díky vizi využít know-how z výroby tramvají T3 a přijít na trh s novými produkty, pro které naši partneři hledali výrobní zázemí. Zpětně vzato, jsme rádi, že volba padla právě na Krnovské opravny a strojírny. Naše společná produkce dosud zahrnuje přes 500 kusů dodaných tramvají nejenom v rámci Česka. Tramvaje jsme dodávali i do Košic, do chorvatského Osijeku, ale také do Uzbekistánu či Ruska. Naše moderní nízkopodlažní tramvaje pro městskou hromadnou dopravu jsou top výrobky, kterými se opravdu můžeme chlubit.

Minulý rok jste ve firmě hodnotili jako ekonomicky nepříznivý. Čím to bylo způsobeno?

Když se podíváme celkově na období posledních dvou až tří let, byli jsme na jednu stranu velmi úspěšní, protože jsme získali zajímavé zakázky. Jak jsem zmínil, některé i na docela dlouhou dobu. Na druhou stranu jsme pod velkým cenovým tlakem, který je výsledkem veřejných zakázek, kde má cena velkou prioritu, nebo je dokonce jediným hodnoticím kritériem. A to je problém, který částečně zavinil i naši nepříznivou ekonomickou situaci v roce 2018, kdy u nás bohužel došlo při realizaci jedné zakázky k neplánovaným ztrátám. Přesto je naše finanční kondice hodnocena jako stabilní a dobrá, i když rok 2018 neskončil podle našich představ z hlediska hospodářského výsledku.

Očekáváte letos lepší výsledky?

Ano, čekáme, že letos budeme mít lepší ekonomické výsledky. Vývoj v prvním pololetí nasvědčuje tomu, že budou daleko pozitivnější než loni a že se z mínusových čísel dostaneme opět do plusu. Zatím nechci být konkrétnější, ale věřím, že rok 2019 dopadne ke všeobecné spokojenosti.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...