1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

KSR Industrial, s.r.o.

Výrobce pedálových systémů do automobilů plánuje růst o 10 %

Z výrobního areálu opavské společnosti KSR Industrial, s.r.o., putují pedály do předních světových automobilek, jako je například Jaguar Land Rover, Volvo, Ford nebo koncern Volkswagen. Společnost v roce 2016 rostla o 10 % a dosáhla obratu kolem 1,1 miliardy korun. Růst o dalších 10 % plánuje i v letošním roce.

Připravuje také nové projekty se stávajícími zákazníky a rozhlíží se po příležitostech také u nových obchodních partnerů. Svoji konkurenceschopnost firma zvyšuje pravidelnými investicemi do technologií. Současně pracuje na inovacích, které zasahují jak produktovou, tak procesní oblast. Letos se závod, v němž pracuje kolem 450 zaměstnanců, chystá zavést nový bonusový systém, jenž nastartuje lepší týmovou práci. „Protože firma může být úspěšná jen jako celek,“ zdůrazňuje v rozhovoru Tomáš Kerlin, ředitel závodu KSR Industrial, s.r.o.

Působíte v automobilovém průmyslu. Z něho nyní zaznívají pojmy jako růst a rozvoj. Jak situaci vnímáte vy? Máte dostatek zakázek?

Situaci v segmentu výroby automobilů vidím optimisticky. Nárůst produkce se promítá i v našem závodě. Loni jsme navýšili obrat o 10 %, a to zhruba na 1,1 miliardy korun. Podobný růst očekáváme i letos. Se zákazníky z řad výrobců automobilů máme dobré vztahy. Kromě stávajících zakázek máme rozpracováno několik nových velkých nabídek. Věříme, že je proměníme v konkrétní projekty, na nichž budeme v následujících letech pracovat.

Vyrábíte pedály pro automobily předních značek. Co vše zahrnuje váš výrobní program? S jakými materiály nebo technologiemi při výrobě pracujete?

V našem závodě vyrábíme pedály pro osobní i užitkové automobily. Konkrétně to jsou mechanické spoj-kové pedály, mechanické brzdové pedály a poslední produktovou skupinu tvoří elektronické akcelerační plynové pedály. Co se týká technologií, využíváme především lisování za studena, vstřikování plastů, robotické i bodové odporové svařování. V neposlední řadě pro naše zákazníky realizujeme také finální montáž výrobků, a to včetně testování, kalibrace a nastavování pedálů.

V jakých automobilech vaše pedály najdeme?

Naši zákazníci se rekrutují především z oblasti OEM (Original Equipment Manufacturer), tedy z řad výrobců automobilů. Pedály dodáváme například pro vozy značek Jaguar Land Rover, Volvo nebo Ford. Vyrábíme také pro koncern Volkswagen a naše pedály najdete i v užitkových automobilech Daimler. Nedávno se k našim zákazníkům přidala také automobilka Kia nebo Hyundai.

Na jakých zajímavých zakázkách nebo projektech právě pracujete?

Máme jich rozjednáno hned několik. Rozpracovali jsme velké projekty společně s automobilkou Daimler nebo Volkswagen. Stále jsou to projekty z oblasti vývoje a výroby pedálů. Předpokládáme ale, že se mohou rozvinout v projekty se širším záběrem. Zatím jsou však v nabídkovém řízení, a proto nemůžu zmínit podrobnosti.

Z automobilového průmyslu často slýcháme o snižování hmotnosti vozů. Jak tomuto trendu uzpůsobujete výrobu ve vašem závodě?

Je pravda, že snižování hmotnosti vozů je dnes v automobilové branži klíčový aspekt vývoje a inovací, a to z důvodu snižování spotřeby pohonných hmot a dodržování přísnějších emisních limitů. Konkrétně v naší oblasti se tento trend projevuje tak, že stále více vyrábíme komponenty pedálových systémů z plastů, namísto kovových materiálů.

Jak ve vašem závodě zajišťujete kvalitu produktů při výrobě?

Zaměřujeme se především na preventivní opatření, která vedou ke snižování špatné kvality produktů, a současně pracujeme na zvyšování výkonosti. Při vývoji produktů a procesů výroby používáme nástroje, jako je například produktová a procesní FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), neboli analýza možného výskytu a vlivu vad. Máme vlastní databázi (tzv. best practice), kterou využíváme při designu procesu i výrobních zařízeních, a uplatňujeme principy, jež zabraňují špatnému smontování výrobků. V případě sériové výroby se snažíme při jakémkoli problému důsledně hledat jeho příčinu a definovat konkrétní opatření. Toto aplikujeme na celé produktové portfolio.

Na jakou obchodní strategii jste při budování konkurenceschopnosti vsadili?

Našim zákazníkům vždy nabízíme nová technická řešení, která dokážou uspokojit jejich poptávku. Důvěru si u zákazníků budujeme tím, že držíme vysokou kvalitu výrobků a dodržujeme termíny dodávek – to vše na velmi vysoké úrovni. Toto je naše cesta, jak si udržet stávající zákazníky a získat u nich nové projekty. Svoji konkurenceschopnost u nových zákazníků zvyšujeme tím, že jim nabízíme aktuální technická řešení.

Jakou roli hrají ve vaší firmě inovace?

Pracujeme na inovacích jak v produktové, tak v procesní oblasti. Inovace jsou jednou z důležitých aktivit, kde vidíme možnosti zesílení konkurenceschopnosti na trhu a zvýšení atraktivnosti našich produktů.

Váš závod je významný zaměstnavatel v regionu. Jak hodnotíte situaci na pracovním trhu? Máte dostatek kvalifikovaných zaměstnanců?

Řekl bych, že trh práce je obecně velmi vyčerpaný. Vzhledem k tomu, že potřebujeme technicky kvalifikované a spolehlivé pracovníky, snažíme se především stabilizovat stávající kmenové zaměstnance. Nové technické pozice obsazujeme například absolventy. Jsme v kontaktu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Spolupracujeme se středními školami v regionu, například se Střední školou průmyslovou a uměleckou v Opavě. Snažíme se získat studenty na odborné praxe nebo diplomové práce.

Do čeho nejčastěji investujete? Plánujete významné investice v nadcházející době?

Investice plynou především do výrobních a testovacích technologií, které mají podpořit právě inovace a vývoj nových výrobků. Investice v následujícím období se proto budou odvíjet od nových projektů, které bychom rádi získali. Zatím na nich pracujeme, takže nemůžu být konkrétní.

Na co se budete soustředit v roce 2017? Jaké novinky ve firmě chystáte?

V podniku plánujeme zavést nový bonusový systém a nastartovat tak daleko lepší týmovou spolupráci. Protože firma může být úspěšná jen jako celek. Chceme implementovat výrobní informační systém na bázi vyhodnocování OEE (Overall Equipment Effectiveness), který nám umožní sledovat efektivitu na všech výrobních linkách, a to včetně předvýrobních etap i finální montáže. Nadále si chceme udržet důvěru našich zákazníků tím, že budeme plnit termíny dodávek, budeme dodávat kvalitní produkty a budeme inovovat nejen výrobky, ale i výrobní procesy.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...