1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Leifheit, s.r.o.

Leifheit 20Expanze i modernizace v nelehké době

Společnost Leifheit je jedním z předních světových výrobců v oblasti domácích potřeb (praní, úklid), kuchyňských a dalších výrobků pro domácnost. Firma vznikla v německém Nassau (kde má skupina dodnes sídlo) a v současnosti působí v téměř 20 zemích se třemi výrobními centry. Klíčový podnik v České republice se nachází v jihočeské Blatné.

Naposledy poskytl výkonný ředitel Gerhard Wolf časopisu Priemysel Dnes rozhovor před více než rokem, kdy společnost Leifheit slavila čtvrt století své existence. Oslavy připadly na období sílící pandemie COVID-19, která poznamenala všechny typy obchodních činnosti na celém světě. Dopad na společnost Leifheit v České republice se různí – navzdory nelehkým okolnostem firma i nadále expanduje a modernizuje a veze se na vlně digitální disrupce.

Pro skupinu Leifheit, která vstoupila na trh v roce 1959 v Nassau jako firma na čištění koberců, je po celou dobu její existence charakteristický růst. Portfolio produktů se rozrostlo o kuchyňské, koupelnové a další výrobky pro domácnost včetně výrobků přidružených firem Solingen, Dr. Oetker, Spirella a BTF. V roce 1995 skupina zřídila pobočku BTF v Blatné, což byla dobrá lokalita pro pokrytí expandujícího východoevropského trhu. V roce 2007 se název blatenského závodu změnil na Leifheit. V současnosti zaměstnává podnik v Blatné 560 až 680 lidí (v závislosti na roční době) a pokrývá zhruba polovinu celkové produkce společnosti Leifheit, včetně deseti nejoblíbenějších a nejprodávanějších výrobků. V lokalitě se rovněž nachází logistické a distribuční centrum pro východní Evropu (LDE) řídící logistické operace pro veškeré východoevropské trhy, které tvoří 20 % celkové evropské produkce společnosti Leifheit (přičemž zbytek spravuje divize pro střední Evropu se sídlem v Heidelbergu).

2021 – rok jako na houpačce

Přestože se výrobní závod v Blatné potýkal s personálními problémy, které způsobila globální pandemie (společnost Leifheit včas přijala ochranná opatření a postupy, aby krizi zvládla), obchodním aktivitám se dařilo. Zřejmě proto, že většinu Evropy uzavřel lockdown, lidé zcela přirozeně obrátili pozornost ke svým domovům. Peníze, které by jinak utratili na roční dovolenou, investovali do zvelebování zahrad a údržby domů, což značně zvýšilo prodej výrobků společnosti Leifheit a výsledky na konci roku 2020 byly dobré. Společnost tohoto zvýšeného zájmu využila a zapojila se do celoevropské televizní reklamní kampaně, která alespoň během prvních měsíců roku 2021 vykázala podobně dobré výsledky. Závod v Blatné zatím pokračoval ve své expanzivní strategii. V letošním roce firma významně investovala do automatizace a zdokonalení výrobních metod a restrukturovala se podle principů štíhlé výroby. Součástí programu růstu byly značné výdaje na nové vstřikovací lisy. I když je ještě příliš brzy hodnotit obchodní výsledky tohoto posledního kroku modernizace, jedním z těch hmatatelných je zvýšení výrobní kapacity o 15 %, a Gerhard Wolf předpokládá, že potřeba najímat sezónní pracovníky se v budoucnosti sníží.

Neočekávaný vzestup prodeje, který pandemii doprovázel, však nepokračoval po celý rok 2021. Za prvé, prudký nárůst výdajů na potřeby pro domácnost nebyl dlouhodobým fenoménem. Se slábnoucí poptávkou začaly logistické výzvy způsobené onemocněním COVID-19 dopadat na dodavatelské řetězce společnosti Leifheit. Výsledkem bylo výrazné zvýšení cen surovin a dopravy. I když společnost Leifheit dokáže tento dopad a plány do budoucna vykompenzovat zajištěním surovin jako je plast a ocel, obchodní výsledky se v druhé polovině roku 2021 přirozeně propadly na úroveň před pandemií. Žádný trh neprosperuje věčně a ten, který pohání krize, ze všech nejméně. Nakonec společnost Leifheit investovala svůj nečekaný zisk moudře a nastavila výrobní zařízení na štíhlejší a efektivnější budoucnost.

Samozřejmě, že stále probíhající pandemie zůstává významným faktorem ovlivňujícím každodenní život ve společnosti Leifheit. V rámci komplexního programu včasného testování byli otestováni všichni zaměstnanci, včetně pracovníků z Ukrajiny najímaných v hlavní sezónně. Díky tomu dokázala společnost včas zachytit případy nákazy a udržet tak výskyt nemoci na relativně nízké úrovni. Ve spolupráci s místní nemocnicí a díky pravidelnému testování a měření teploty je míra nákazy nízká. Mezi další opatření patří restrukturalizace rozvržení pracovních směn (rovněž součást modernizace a přijetí principů štíhlé výroby). Zavedení 15-minutového odstupu mezi začátkem jedné a koncem další směny zajišťuje, že odcházející a nastupující personál se nesetká, čím se omezí zbytečný kontakt mezi zaměstnanci a zamezí se tak šíření viru.

Problémy s náborem

Co se pracovní síly společnosti Leifheit týká, výsledkem kombinace modernizace, úpravy pracovních směn a růstu výrobní kapacity je poptávka po větším počtu zaměstnanců. Už tak zaměstnává závod v Blatné zhruba o 25 % lidí víc než ve stejnou dobu v předchozím roce a pracovní síla stále roste. Znamená to soustředit víc pozornosti na školení a nábor personálu. Společnost hledá zejména vyškolené mechaniky a techniky. Nicméně, tyto dovednosti jsou nedostatkové a lokalita Blatná se může jevit poněkud z ruky, proto společnost Leifheit doplňuje náborové úsilí o interní technická školení a snaží se rozvíjet vlastní kapacitu odborných dovedností.
Pokud jde o motivační balíček pro nové členy rodiny Leifheit, společnost ví, jak potencionální zaměstnance přilákat. Internetové stránky firmy nabízejí širokou škálu zaměstnaneckých výhod, včetně
•    garance ročního vývoje mezd,
•    ročního platu rozděleného do 13 výplat, přičemž 13. se vyplácí v prosinci,
•    roční dovolené v rozsahu pěti týdnů,
•    penzijního připojištění,
•    příspěvku na dopravu nebo firemního minibusu pro ty, kteří dojíždějí ze vzdálenosti větší než 6 km,
•    měsíčního příspěvku na pracovní oděvy,
•    závodního stravování,
•    systému odměn za zlepšování procesů a inovace,
•    vzdělávání a školení (včetně jazykových kurzů),
•    odměn za doporučení nových zaměstnanců,
•    slevy na nové automobily (značky Opel, která je partnerem společnosti Leifheit),
•    řady firemních akcí.

Do roku 2022 a dál

Jak Gerhard Wolf poznamenal, rok 2021 začal dobře, ovšem dvě vlny výrazného zvýšení nákladů na materiál a cen za dopravy byly pro průmysl naprosto „nevídané“. Panuje naděje, že neudržitelné náklady se začnou vyrovnávat a že rok 2022 bude pro výrobce klidnějším. S tímto povědomím zůstává budoucí strategií společnosti Leifheit expanze a růst a mezi priority firmy patří další zdokonalování výrobní kapacity, nábor a školení většího počtu mechaniků, pokračující investování do strojů a automatizace a další televizní reklamní kampaň. Poslední rok či dva byly pro výrobní průmysl ve znamení nejistoty, ovšem optimismus a odhodlání společnost Leifheit v České republice neopouští.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...