1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Lenzing Biocel Paskov, a.s.

Leinzig biocel paskov 191Důležitý je pro nás kvalitní a spokojený zaměstnanec

Výrobní závod nadnárodní skupiny Lenzing v Paskově na Ostravsku je moderní biorafinérií, která ekologickými a udržitelnými postupy zpracovává obnovitelnou dřevní surovinu. Hlavním produktem tamní společnosti Lenzing Biocel Paskov je rozpustná neboli viskózová buničina, která je základem pro výrobu vysoce kvalitních textilních vláken na bázi dřeva. Úspěšný rozvoj, který probíhá v posledních letech, firma potvrdila i v roce 2018, kdy vyrobila bezmála 273-tisíc tun buničiny a dosáhla obratu ve výši 5,2 miliard korun.

V Paskově má výroba buničiny ze zbytkového dřeva tradici od roku 1983, kdy byl uveden do provozu původní závod specializovaný na papírenskou buničinu. Po privatizaci bývalé „celulózky“, ke které došlo v roce 1992, přišel další zásadní milník v roce 2010. Majitelem výrobního závodu se stala rakouská nadnárodní skupina Lenzing, která investovala několik set milionů eur do rozsáhlé technologické přeměny týkající se samotné výroby i podnikové energetiky. Místo papírenské buničiny, z které se dělaly třeba klasické papírové kapesníčky, se hlavním produktem stala buničina pro výrobu textilních vláken.

 

Dobré výsledky ve všech oblastech

 

Po modernizaci, která proběhla v letech 2011 až 2015, vstoupil závod Lenzing Biocel Paskov do nové éry, kterou lze hodnotit z hlediska vývoje na světových trzích, společenské situace či z pohledu strategického směřování mateřské skupiny. „V zásadě se poslední období vymezené lety 2017 a 2018 vyznačuje jasnou orientací na zvýšení bezpečnosti, udržitelnost a rebranding značky Lenzing a produktových značek. Jako výrobní společnost se snažíme, aby všechna naše řešení byla v souladu s hodnotami a směrováním skupiny a vytvářela dobrou základnu pro strategickou výrobu vláken ze dřeva,“ říká generální ředitel a předseda představenstva společnosti Petr Sedláček.

Poslední roky považuje za úspěšné také z hospodářského, finančního a výrobního hlediska. Tyto ukazatele ovšem nejsou jediným měřítkem. „Také udržitelnost a přístup k životnímu prostředí je a musí být součástí ukazatelů úspěšnosti. Jsme součástí cyklu výroby vláken, který optimálně využívá dřevo jako přírodní surovinu s velmi nízkým dopadem na životní prostředí a člověka. Pro nás je navíc důležitý kvalitní a spokojený zaměstnanec. V současnosti můžeme směle říct, že díky nasazení našich lidí dokážeme přinášet nová řešení a velice dobré výsledky ve všech oblastech. Pokud nebudeme mít stabilní a spokojený kmen zaměstnanců, nedosáhneme růstu zakázek, výroby ani dalších ukazatelů,“ uvědomuje si generální ředitel výrobního závodu, ve kterém pracuje zhruba 400 zaměstnanců.

V Paskově pro výrobu viskózové buničiny zpracovávají zbytkové smrkové dřevo, které už nelze využít pro pilařské výrobky. Téměř tři čtvrtiny dřevní suroviny pochází z českých lesů, a to z kontrolovaného a udržitelného lesního hospodářství. V případě dospělého kmene stromu se jedná o asi 20 až 25 % hmoty, která je nezpracovatelná pilou a slouží jako vstupní surovina pro výrobu buničiny. „Velmi přirozená je pro nás spolupráce se sousední pilou Mayr-Melnhof Holz Paskov, která také zpracovává smrkové dřevo. Oba závody jsou propojeny dopravníkem, kterým k nám přichází zbytkové dřevo neboli štěpka pro výrobu viskózové buničiny,“ vysvětluje Petr Sedláček.

Z buničiny se po dalším zpracování v rámci skupiny Lenzing vyrábějí vysoce kvalitní textilní vlákna pro různé typy oblečení. Výroba společnosti Lenzing Biocel Paskov je konkrétně základem pro produktové značky TENCEL™, což jsou textilní vlákna, a vlákna pro netkané textilie VEOCEL™. Koordinace s výrobou vláken skupiny Lenzing je důležitou strategickou výhodou, protože kvalitu buničiny lze optimálně přizpůsobit výrobě vláken, která se finálně používají pro textilní aplikace od elegantních dámských oděvů a univerzální denim až po vysoce výkonné sportovní oblečení či luxusní spodní prádlo. Díky biologické rozložitelnosti a schopnosti kompostování jsou vlákna vhodná rovněž pro hygienické a kosmetické produkty a zemědělské aplikace.

 

Energeticky soběstačné dřevařské království

 

Za více než osm let od majetkového vstupu společnosti Lenzing v Paskově dobře vědí, že možnost být součástí globální skupiny, která za rok 2018 utržila více než 2 miliardy eur a která celkově zaměstnává bezmála 7-tisíc lidí, přináší spoustu výhod a prostoru pro nové projekty. „Jedním z prvních zásadních přínosů byl přechod z výroby papírenské buničiny k viskózové buničině. Přineslo nám to jiný pohled na finální produkt a koncového zákazníka a samozřejmě nové zkušenosti s oblastí výroby textilních vláken i netkaných textilií. Kromě toho jsme dnes také energeticky soběstačnou společností, protože z dřevní biomasy vyrábíme zelenou energii, která plně pokryje naše potřeby, a přebytek dodáváme do sítě distribuční soustavy. Suroviny pro výrobu používáme v uzavřeném cyklu, případně je upravujeme na vedlejší produkty a v potřebné formě prodáváme dál,“ pokračuje generální ředitel.

Právě přechod na „zelenou energii“ je dalším důkazem technologické a modernizační proměny závodu, který do roku 2013 vyráběl energii z uhlí. Svým příkladem jako by zároveň charakterizoval celkovou transformaci průmyslu na severní Moravě a zejména pak na Ostravsku, kde těžba uhlí od 90. let ustupuje a uvolňuje prostor jiným odvětvím. Mimochodem, čtyřtisícovému městečku Paskov, na jehož území se uhlí těžilo až do roku 2017, se občas přezdívá severomoravské „dřevařské království“. Koncentrace tradiční dřevozpracovatelské výroby, která je podpořena silou nadnárodních vlastníků, naznačuje, že nejde o označení přehnané, ale o docela výstižné.

To platí i pro konstatování, že společnost Lenzing Biocel Paskov de facto přeměňuje sluneční záření, vodu a CO2 na buničinu pro výrobu vláken, což je ekologické, energeticky soběstačné a společensky přijatelné. Dřevo je zpracováváno s použitím moderní magnesiumbisulfitové technologie a následné bělení buničiny se provádí bez použití škodlivého chloru kyslíkem, peroxidem vodíku a ozonem. Uzavřené okruhy chemikálií a vody jsou šetrné k životnímu prostředí a zajišťují minimální požadavky na čerstvou vodu. „Naší cílem je i nadále postupovat ekologicky a společensky zodpovědně ve všech procesech a činnostech. Přísné normy, komplexní know-how skupiny Lenzing při nákupu dřeva a efektivní systémy řízení mají i v dalších letech zajistit nejvyšší stupeň environmentální kompatibility od nákupu dřeva a štěpky až po výrobu buničiny a produktů biorafinérie a energie,“ zdůrazňuje Petr Sedláček, který pozici generálního ředitele zastává od února 2018.

Proto období minulého roku vnímá jako zásadní ve smyslu nastavení jasných pravidel a směrů pro další rozvoj, a to třeba v oblasti navyšování kapacity a s tím souvisejících projektů. Co je cílem pro letošní rok? „Bezpečnost a kvalita jsou pořád oblasti, na které se chceme zaměřovat. V případě výroby je to samozřejmě zvýšení efektivity procesů a dalšího rozvoje. Z personálního hlediska jsou to spokojení stávající zaměstnanci a také budování jména a pozice atraktivního zaměstnavatele v regionu,“ odpovídá generální ředitel společnosti Lenzing Biocel Paskov, která zodpovědným ekologickým a udržitelným přístupem vyrábí více než čtvrtinu buničiny z celkové kapacity skupiny Lenzing.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...