1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Master Builders Solutions CZ, s.r.o.

Masters Builders solution CZ 24Spojení s koncernem Sika je impulsem pro náš růst

Za obrovskou příležitost pro další rozvoj podnikání nejen na českém stavebním trhu považuje Martin Polák, jednatel společnosti Master Builders Solutions CZ, loni dokončenou akvizici ze strany nadnárodního koncernu Sika, který je světovým lídrem v oboru stavební chemie. Značku Master Builders Solutions budou v rámci přechodného období používat až do podzimu letošního roku, ale přesto už nyní pracují na všech nezbytných integračních procesech, které povedou jak k novému názvu společnosti, tak k formování nové obchodní strategie či k sjednocení jednotlivých týmů i produktového portfolia.

 

Od základů po střechu

„Máme radost z toho, že k akvizici došlo a věříme, že to byla jedna z nejdůležitějších událostí v historii naší firmy. Ostatně, také z hlediska koncernu Sika šlo o historicky největší akvizici s globálním přesahem. Osobně jsem přesvědčen o tom, že jde o obrovskou příležitost pro všechny lidi, kteří u nás pracují, a jsem rád, že můžeme být součástí právě probíhajících změn,“ říká Martin Polák a vzápětí připomíná, že dnešní společnost Master Builders Solutions CZ se sídlem a výrobním závodem v Chrudimi má na českém trhu tradici již od roku 1995. Během let se vystřídalo mnoho názvů a majitelů, ale tým zhruba 200 zaměstnanců zůstává a chrudimský závod stabilně patří k největším a nejúspěšnějším. Klíčovým produktem firmy vždy byly hlavně systémy pro fasády a zateplování budov, dále také materiály pro obklady a dlažby, specializovaná stavební chemie nebo systémy pro průmyslové podlahy. „Dnes už jsme součástí koncernu Sika, což znamená, že pod jeho hlavičkou budeme působit na českém i na slovenském trhu jako jedna firma. U jednotlivých značek a produktů postupně formujeme strategie, jak s nimi dál pracovat. Například v Česku patří k našim nejsilnějším značkám PCI, což jsou především materiály pro fasády a zateplovací systémy. Jako naši dominantní značku ji určitě budeme chtít zachovat,“ dává nahlédnout do části aktuálních plánů jednatel společnosti Master Builders Solutions CZ, která byla až do roku 2020 na českém trhu známá pod názvem BASF Stavební hmoty.

Její bývalý vlastník, globální koncern BASF, se tehdy rozhodl prodat svoji divizi stavební chemie všude ve světě private equity fondům z USA, od kterých globální divizi v roce 2021 odkoupil švýcarský koncern Sika. „To všechno byly pro naši společnost zásadní změny. Po jejich završení jsme se opět vrátili do rukou profesionálního majitele, který dlouhodobě působí ve stejném oboru jako my. Akviziční proces trval zhruba rok a půl, a podléhal mimo jiné schválením ze strany antimonopolních úřadů. Dokončen byl v květnu roku 2023 s tím, že část byznysu, konkrétně šlo o přísady do betonu, musel koncern Sika v některých částech světa včetně Evropy odprodat. Součástí odprodeje byla rovněž značka Master Builders Solutions, kterou můžeme přechodně používat do podzimu letošního roku,“ vysvětluje Martin Polák s tím, že po akvizici koncernem Sika, který má jen v Česku celkem deset výrobních závodů, včetně vlastních lomů na vápenec a kamenivo, se dostávají do pozice největšího hráče v oboru stavební chemie. „Naše rozšířené produktové portfolio nám teď umožňuje pracovat na stavebních zakázkách od základů až po střechy. Pro všechny části staveb máme vhodná řešení a materiály. Rozšířili jsme portfolio například o asfaltové pásy a hydroizolace, ale také o silikony či lepidla. Dostáváme se tak před velkou výzvu stát se číslem jedna na stavebním trhu a naši pozici dál budovat,“ doplňuje jednatel. Po začlenění do koncernu Sika, s jehož výrobními kapacitami i sortimentem se velmi vhodně doplňují, porostou také personálně. Dohromady budou mít v Česku kolem 350 zaměstnanců. „Jedním z nejdůležitějších úkolů pro nejbližší období bude sjednotit a motivovat naše týmy tak, aby táhly za jeden provaz a měly před sebou stejné cíle,“ podotýká Martin Polák.

Nové trendy? 3D tisk a udržitelnost

Kromě novinek, souvisejících se změnami vlastníků, se museli v Chrudimi přizpůsobit také dalším faktorům, určujícím vývoj na stavebním trhu. Znát byl zejména nárůst cen energií či nedostatek některých surovin a vstupních materiálů. Reakcí firmy byla snaha najít alternativní zdroje a dodavatele. Zásadní roli vedle centrálního nákupu získalo oddělení výzkumu a vývoje, které má i nadále za úkol vyvíjet nové receptury a pracovat na alternativních řešeních. „Zareagovat jsme dokázali také naší cenovou politikou, takže ve finančních ukazatelích nepociťujeme razantní pokles. I v roce 2023 jsme byli mírně nad předchozím obdobím. Souvisí to všechno s tím, že na trhu působíme velmi aktivně. Nespoléháme pouze na distribuční síť, ale pracujeme intenzivně na projektech a na přípravě zakázek společně s našimi partnery. To je zásadní aspekt našeho úspěchu,“ sděluje jednatel společnosti. Tým jejích specialistů spolupracuje s architekty a projektanty na konkrétních zakázkách tak, aby společně hledali správná a vhodná řešení z pohledu technického provedení, úspor energií a čím dál více také z hlediska udržitelnosti. „Máme vyzkoušeno, že investoři většinou rozumí tomu, co jim společně s architekty a projektanty navrhujeme. Uvědomují si, že naše řešení jsou skutečně kvalitní, funkční a úsporná. Není to jen o ceně materiálů. Velmi důležité je ovšem také zapojení realizačních firem, které s našimi systémy a materiály pracují. Věnujeme velký důraz jejich školením a stejně tak se soustředíme na co nejvyšší dostupnost, rychlost a spolehlivost dodávek našich systémů a materiálů přímo na stavby,“ zdůrazňuje Martin Polák.

Mezi zákazníky jsou klíčovou skupinou vlastníci bytových domů, nejčastěji SVJ nebo bytová družstva, kterým systémovými řešeními pomáhají s realizací typických zakázek, jako jsou zateplování fasád nebo renovace balkónů. Další skupinou jsou specializované firmy, které se zabývají například technicky náročnými sanacemi mostů, tunelů a dalších stavebních konstrukcí. Také jim mohou nabídnout širokou škálu produktů, které jsou garancí funkčnosti a dlouhodobé životnosti. Za třetí významnou zákaznickou skupinu lze označit obchodní, logistická a průmyslová centra, kam dodávají nejen materiály pro obklady a dlažby, ale také špičkové systémy průmyslových podlah, splňující nejvyšší nároky na čistotu a hygienu. Vhodné jsou tak i do potravinářských provozů, jako jsou třeba vinařství či masokombináty. „V segmentu zateplovacích systémů patříme dlouhodobě do první trojky na českém trhu. Ročně se realizuje s našimi systémy zhruba 1,5 milionu m2 fasádních ploch. Podobného čísla dosahujeme u systémů pro obklady a dlažby, kde to je opět přes 1,5 milionu m2 ploch za rok,“ upřesňuje jednatel společnosti Master Builders Solutions CZ.

Do budoucna se chtějí dál zabývat také jedním z nových trendů ve stavebnictví, a to konkrétně 3D tiskem. Již mají za sebou, společně s Českou spořitelnou a dalšími partnery, úspěšný vývoj materiálu pro realizaci prvního rodinného domu s názvem Prvok, který byl realizován v Praze na Náplavce výhradně 3D tiskem. „Věříme, že podobných projektů, na kterých se můžeme podílet vývojem cenově dostupného a funkčního materiálu, bude přibývat. Určitě je to cesta budoucnosti,“ domnívá se Martin Polák. Velmi důležitým tématem pro celý koncern Sika je podle něj také udržitelnost. Mimo jiné již přijali závazek dostat do roku 2050 uhlíkovou stopu na nulu. Přispět k tomu mají různé projekty, zaměřené například na kompletní obnovu vozového parku nebo na vývoj nových produktů na bázi recyklovatelných surovin. Samostatnou kapitolou jsou energetické úspory. „S ohledem na ceny energií i na uhlíkovou stopu naší výroby už realizujeme rozsáhlou fotovoltaickou elektrárnu na střeše výrobního závodu v Chrudimi. Fotovoltaika nám pomůže snížit celkovou spotřebu energií, která je u nás velmi vysoká hlavně při sušení písku v plynové peci. V podobných projektech chceme pokračovat i v našich dalších provozech,“ dodává jednatel.

Do roku 2024 vstupují s cílem dokončit integrační proces do koncernu Sika a nastavit všechny interní procesy tak, aby zákazníci nepocítili žádné změny, naopak spíše vylepšení. Chtějí také využít všech synergií, včetně doplnění produktového portfolia či optimalizací receptur u některých produktů. „Chceme rovněž získat více projektů a nových zákazníků. Očekává se, že krize už bude mírnější, takže jsme optimisty a plánujeme na příští roky růst, který bude dost signifikantní. Meziročně chceme růst o více než 10 % v obratu a věříme, že výrazně porosteme také v hospodářském výsledku,“ přeje si Martin Polák.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...