1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

MEGATECH Industries Hlinsko, s.r.o.

Megatech industries Hlinsko 19Dobré vztahy s klienty jsou založeny na komunikaci

Historie společnosti MEGATECH Industries Hlinsko, s.r.o., sahá až do roku 1943, kdy vznikl podnik ESA Hlinsko. Ten byl později sloučen se závodem Elektro Praga. Právě zde dnes sídlí společnost MEGATECH Industries Hlinsko, s.r.o., jejíž bývalý generální ředitel Milan Hrubo nám v rozhovoru přinesl aktuální informace o produktovém portfoliu a výrobních procesech v této firmě. Ta je aktuálně začleněna do nadnárodní korporace MEGATECH Industries, která působí na několika světových kontinentech. Produkce v jejích výrobních areálech je zaměřena na automobilové komponenty a v této oblasti patří na globálním trhu k respektovaným hráčům.

MEGATECH Industries Hlinsko je součástí významné nadnárodní korporace. Jakým způsobem jste začleněni do její struktury a jaká část jejího produktového portfolia je vám vyhrazena?

MEGATECH Industries je rakouská společnost s centrálou v Lichtenštejnsku, která postupně koupila několik firem včetně našeho podniku. Jedná se o poměrně malou korporaci, která má asi 3800 zaměstnanců na celém světě. Výroba je zaměřena na interiérové komponenty automobilů a částečně i montáže a kompletace interiérových dílů. Centrálou nám byla svěřeny některé projekty a zakázky, kterým odpovídá určitá část produktového portfolia. Po akvizici našeho podniku před 10 lety investoval nový vlastník do strojního vybavení areálu a struktura našich výrobků byla přizpůsobena portfoliu firmy.

Společnost MEGATECH Industries Hlinsko tedy působí na trhu s automobilovými díly již 10 let. Jaké milníky v její historii považujete za nejdůležitější?

Rozhodující milník nastal zhruba před 4 lety, kdy jsme navázali spolupráci s významnými zákazníky – se společnostmi Volkswagen Group a BMW. S ohledem na vyšší požadavky a nároky nových klientů se u našich zaměstnanců změnil pohled a celkový přístup k práci. Lidé přišli na jiný způsob myšlení a přizpůsobili se novým výzvám. Začala být naplňována vize společnosti MEGATECH, jejíž ambicí je vyrábět a dodávat produkty, které by byly viditelné v každém autě.

Noví klienti a nové zakázky si, předpokládám, vyžádali investice do inovací produktů a strojního vybavení. Byly také rozšířeny výrobní areály?

K rozšíření areálů nedošlo, a ani žádné do budoucna neplánujeme, protože chceme jít cestou zeštíhlování výroby a zvyšování produktivity a efektivity práce při zachování stávajících výrobních areálů. Vlastník však vynaložil značné částky do strojního vybavení a v tomto směru jsme nebyli nijak limitováni. Kromě toho investovala korporace do infrastruktury areálu, aby zlepšila pracovní podmínky zaměstnanců. Byly renovovány budovy, denní místnosti a celkové zázemí tak, aby se zde lidé cítili příjemněji.

Mluvil jste o zeštíhlování výroby. Investovali jste do automatizace a robotizace, které s tímto trendem souvisejí?

Jde o aktuální trend, který považujeme za rozumný. Na letošní rok už v této oblasti plánujeme konkrétní pilotní projekty a na základě výstupů z nich budou následovat významnější investice v příštím roce. Chceme jít cestou kobotů, tedy kolaborativních robotů, kteří ve výrobě pracují bok po boku se zaměstnanci firmy.

Nové zakázky a klienty si hledáte vy sami, anebo je veškerý obchod řízený centrálou korporace?

Centrála má rozhodující slovo při podepisování nových kontraktů, ale my sami dobře známe své možnosti a kapacity a také máme nějaké plány a vize do budoucna. Navíc přímo komunikujeme se svými klienty a známe jejich specifické požadavky, což nám usnadňuje získávání nových či navazujících zakázek. Proto s námi centrála průběžně konzultuje projekty a potenciální zakázky, které se týkají našeho závodu. Pokud nějakou zakázku ve finále dostaneme, tak se následně podílíme na realizaci projektu a inovacích s ním spojených.

Jak aktivně se na inovacích podílíte? Má podnik v Hlinsku své vlastní vývojové centrum?

V Hlinsku vývojové centrum nemáme. MEGATECH jej má ve Španělsku a v České republice v Plzni. S těmito centry však aktivně spolupracujeme: předáváme jim potřebné informace ohledně nových projektů a zakázek.

Jaké základní nebo doplňkové služby poskytujete svým klientům?

Dobrý zákaznický servis je samozřejmostí. Ať už jde o malé či velké klienty, dobré vztahy s nimi jsou založeny na komunikaci, schopnosti správně reagovat na jejich požadavky, zajištění včasné dodávky či ochoty pomoci jim při řešení eventuálního problému. Zákazníkům vycházíme vstříc, pokud přijdou s potřebou změny či modifikace produktu. Vztah musí být vždy založen na oboustranném respektu a dodržování zdravého komerčního stavu.

Zákaznický servis poskytujete zjevně na vysoké úrovni. Jaké další výhody můžete nabídnout klientům ve srovnání s vaší konkurencí? Čím se od ní odlišujete?

Naši klienti nás vyhledávají jako spolehlivého partnera, jehož hodnoty jsou založeny na tradici průmyslu v České republice. Ta je známá jako region, ve kterém se vyrábějí kvalitní produkty s nízkými náklady a za příznivou cenu. Kromě toho nás zvýhodňují dobré dojezdové vzdálenosti ke klientům. Geografická poloha Hlinska je určitě příznivá vzhledem k jeho blízkosti k hlavním dálničním komunikacím.

Velké automobilky, které patří mezi vaše zákazníky, působí na globálním trhu a své závody mají na celém světě. Kam míří vaše produkty?

Naše výrobky směřují především na evropské trhy, ale dodáváme i do Mexika nebo Číny.

Z vašich slov usuzuji, že firmě v Hlinsku se daří. Jak se v poslední době vyvíjí její roční obrat? Máte k dispozici aktuální čísla?

Roční obrat závodu v Hlinsku se drží na úrovni 45 až 50 mil. eur. Od roku 2021 však máme nasmlouvané nové zakázky a očekáváme další růst.

Zároveň s novými zakázkami budete rozšiřovat výrobní areály a navyšovat počet zaměstnanců? Jaká je vlastně aktuální velikost firmy co do počtu zaměstnanců a rozlohy výrobních prostor?

Vzhledem k programu zeštíhlování výroby další rozšiřování areálu a významné navyšování pracovních sil neplánujeme. Vlastníme areál o velikosti 90-tisíc m², ale plocha, na které operujeme, je 20-tisíc m². Nyní máme zhruba 600 zaměstnanců a s tímto počtem lidí chceme realizovat nové projekty a zakázky. Místo navyšování počtu pracovníků plánujeme lepší využívání aktuálního stavu.

To předpokládá, že si udržíte své zkušené a kvalifikované zaměstnance. Máte recept, jak na to? V současné době se český trh potýká s nedostatkem pracovních sil a s tím související vysokou fluktuací zaměstnanců…

Ano, český trh je nyní poznamenaný zaměstnaneckým turismem a firmy mají tendenci své zaměstnance přeplácet. Přitom mnozí zaměstnavatelé nedostávají za náklady, které investují do svých pracovníků, odpovídající produktivitu. Zoufale jim chybí pracovní síly, a tak platí za práci zaměstnancům, kteří nemají odpovídající zkušenosti a kompetence. Tím, že firmy přistupují na tuto hru, znehodnocují pracovní trh. Dle mého názoru je klíčem k řešení této situace nábor zaměstnanců, kteří mají skutečný zájem efektivně přispívat svými znalostmi a zkušenostmi. Tito mohou motivovat své kolegy, kteří se od nich budou učit. Chtěli bychom, aby tady fungoval zdravý tréninkový proces, kdy nově příchozí pracovníci budou efektivně integrováni do podnikové struktury.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...