1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.

Metadlyne 16Rozšiřujeme výrobu a nabíráme nové zaměstnance

Již třetí výrobní závod v tuzemsku během loňského roku otevřela společnost Metaldyne Oslavany, která se bezmála 30 let věnuje tváření ocelových dílů pro široké spektrum průmyslových zákazníků. Jsou mezi nimi výrobci nákladních automobilů, ale i producenti strojů či nářadí. Díky novému závodu v Ivančicích chce dál zvyšovat kapacity, obrat a také počet zaměstnanců, kterých má v současné době 380. Letos hodlá jejich řady rozšířit o 80 nových kolegů a v příštím roce plánuje získat dalších 50 lidí.

Než se blíže dostaneme k personálním otázkám, ohlédněme se ještě za rokem 2021, ve kterém společnost Metaldyne Oslavany mimo jiné počítala s meziročním růstem obratu až o 15 %. „Navzdory tomu, jak složitému globálnímu vývoji jsme opět čelili, byl náš obrat nakonec o 12 % vyšší, než jsme původně plánovali. Konkrétně to bylo 64,4 milionů dolarů. Také náš profit byl výrazně vyšší, a to díky různým úsporným opatřením, jako byl například přednákup oceli, jejíž cena prudce stoupala. Celkově máme za sebou dobrý rok, který byl ovšem velmi náročný z pohledu vedení firmy,“ říká jednatel Čestmír Weishäupl s tím, že komplikace přinesl hlavně nepředvídatelný vývoj zakázek ve druhém pololetí. Nepříznivým faktorem byla i omezená možnost regulovat nákupy oceli, která je klíčovým vstupním materiálem.

Výroba s přidanou hodnotou

„To byl opravdu problematický prvek, ke kterému se navíc přidala také nedostupnost personálu vlivem covidu, karantén a obecně zvýšené nemocnosti, což se přeneslo i do prvních týdnů letošního roku. Přesto se nám povedlo uspokojit poptávku zákazníků a zároveň splnit důležité interní výzvy v oblasti bezpečnosti, úspor nebo ziskovosti. Významné bylo také zprovoznění nového výrobního závodu v Ivančicích, jehož vznik souvisí s transferem výrobních technologií ze sesterského závodu v německém Norimberku,“ vysvětluje jednatel společnosti Metaldyne Oslavany, která je od roku 2017 součástí amerického koncernu AAM. Všechny tři české závody jsou tak součástí divize AAM Metal Forming. „Na základě rozhodnutí našeho vlastníka o přesunu výroby z Norimberku jsme potřebovali uvolnit prostory ve Zbýšově, kde je naše obráběcí centrum. Některé technologie jako řezání materiálu, část kapacity lisů a nástrojárnu jsme tedy přesunuli do nového závodu v Ivančicích, který už je v plném provozu. Orientuje se především na lisování menších výrobků a náš plán je takový, že jej až do konce příštího roku budeme vybavovat dalšími technologiemi. Po kompletním dokončení bude zpracovávat část naší produkce z Oslavan i ze Zbýšova. Kromě rozšíření výroby o technologie s přidanou hodnotou je přínosem jednodušší logistika jak mezi našimi závody, tak i směrem k zákazníkům,“ pokračuje Čestmír Weishäupl.

Vedení firmy ve shodě s koncernem AAM plánuje po rozšíření výrobních kapacit další růst obratu, a to nejprve na letošních zhruba 84 milionů dolarů. Následně by se společnost Metaldyne Oslavany měla dostat v obratu na úroveň 90 až 100 milionů dolarů. „Samozřejmě, že díky rozšiřování výroby jsme už nabrali a dál nabíráme nové zaměstnance. Vzhledem k situaci na trhu práce je to komplikované, ale snažíme se naši nabídku přizpůsobit de facto všem kategoriím potenciálních zaměstnanců včetně těch nekvalifikovaných. Dokážeme je u nás zaškolit tak, aby získali potřebnou kvalifikaci pro práci CNC obráběčů nebo operátorů. Pokud budou mít zájem, mohou se uplatnit i na dalších pozicích,“ popisuje jednatel aktuální personální strategii, podle které by firma do roku 2023 měla zaměstnávat zhruba 500 lidí. V posledních letech se rozšiřuje také okruh zákazníků, kteří od společnosti Metaldyne Oslavany poptávají nejrůznější výrobky. Napomáhá tomu zejména velmi turbulentní dění napříč celým odvětvím automotive. „Jsme rádi, že máme zákazníky, kterým neustále pomáháme rozšiřovat portfolio výrobků. Stejně tak nás těší, že se k nám od konkurence vracejí zákazníci, se kterými jsme dříve jednali o některých projektech. Uvidíme, jak aktuální jednání dopadnou, ale podstatné pro nás je, že jsme vnímáni jako kvalitní a spolehlivý dodavatel,“ navazuje Čestmír Weishäupl. Hlavními produkty jsou drážkové náboje a hřídele pro pohony a převodovky, které odebírají firmy jako Daimler, Magna nebo ZF. Dalším segmentem jsou držáky filtrů pro zákazníky, jako je Hydac, Pall či Stihl.

Férové jednání se zákazníky

Vyjednávat s nimi potřebují nejen o objemech zakázek, ale také o cenách finálních výrobků, které jsou značně ovlivněny především růstem cen oceli a energií. „Dlouhodobě pracujeme na projektech, které se týkají snižování naší spotřeby elektřiny, plynu či technologické vody, ale vývoj cen energií, které na konci roku 2021 vzrostly až pětinásobně, nás nutí k tomu, abychom nakonec zvýšené ceny přenesli na zákazníky. Jinou možnost nemáme a sami tomu čelíme z pozice zákazníka, když nám například ocelárny bez dlouhých diskusí oznamují skokové zdražování materiálu,“ upřesňuje jednatel firmy, která v rámci možných úsporných opatření přistoupila například k tzv. postupným nákupům energií. Zákazníci tak musejí počítat s tím, že jakékoli změny cen výrobků budou kopírovat aktuální vývoj cen energií. „Snažíme se najít řešení, které bude výhodné pro obě strany. Jednání stále probíhají a nejsou jednoduchá. Pro nás je zásadní, že přistupujeme k zákazníkům naprosto otevřeně, takže si mohou být jistí, že se do našich cen promítne jak zvyšování, tak i případné snižování cen energií. To je podle mého názoru transparentní a férové,“ podotýká Čestmír Weishäupl.

Ve společnosti Metaldyne Oslavany však oceňují nejen práci specialistů na nákupy energií, ale intenzivně se věnují i dalším strategickým činnostem. Patří mezi ně třeba nové projekty v oblasti automatizace a digitalizace výroby, na kterou klade v současné době důraz většina průmyslových firem. „Máme vlastní oddělení automatizace, které jsme založili zhruba před osmi lety. Postupně školíme naše zaměstnance v programu, který je zaměřený na Průmysl 4.0. Momentálně se v něm vzdělává už třetí skupina lidí. Automatizaci rozvíjíme například v obráběcím centru ve Zbýšově, kde využíváme automatizované manipulátory nebo roboty. Zavedli jsme také moderní nástroje pro sledování a analýzu dat, takže dokážeme velmi dobře monitorovat a vyhodnocovat každodenní výsledky. Monitoring nám pomáhá také z hlediska údržby klíčových strojů, u kterých sledujeme základní charakteristiky, jako jsou teploty nebo vibrace. Můžeme tak předcházet případným poruchám,“ objasňuje jednatel firmy, která se chce kromě automatizace výroby zaměřit i na postupnou digitalizaci administrativy.

Co se týče očekávání pro rok 2022, počítají v Oslavanech opět s velmi dynamickým průběhem a s řadou nových projektů. „Musím přiznat, že za 14 let ve firmě, a z toho jsem šest let na pozici jednatele, stále čekám, kdy zažijeme tzv. klidnější rok. Takový ale pravděpodobně nikdy nepřijde, protože stále jsou a budou před námi nové projekty pro naše zákazníky nebo interní záležitosti jako úspory energií a výzvy spojené s Green Dealem. Na tom všem budeme letos pracovat. Musíme být po všech stránkách připravení, aktivně sledovat nové trendy a samozřejmě také motivovat zaměstnance,“ dodává Čestmír Weishäupl. Osobně se nejvíce těší na jarní dokončení opravy jednoho z hlavních lisů, který poté začne produkovat nové výrobky pro automobilku BMW i pro další zákazníky.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...