1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

MIKROP ČEBÍN a.s.

Microp Cebin 19Chceme si udržet pozici jedné z nejmodernějších „premixáren“ ve střední Evropě

Čebín u Brna je už tradičně spojený s krmivy, které se zde vyrábí od roku 1964. Nyní v moderním závodě MIKROP ČEBÍN a.s., vznikají vitaminové směsi nebo premixy, jež odebírají hlavně výrobci krmných směsí, velké, střední i malé zemědělské podniky, ale také rodinné farmy nebo zájmoví chovatelé. „Roční obrat naší firmy je už několik let stabilizovaný a pohybuje se kolem 700-tisíc korun.

Roční výroba je 23-tisíc tun a máme 120 pracovníků. Rosteme díky důvěře našich zákazníků a i do budoucna si chceme udržet pozici jedné z nejmodernějších „premixáren“ ve střední Evropě,“ říká v rozhovoru obchodní ředitel Ing. Václav Pyrochta, Ph.D.

Zabýváte se vývojem a výrobou minerálních a vitamínových směsí pro hospodářská zvířata. Jak dlouhá je vaše tradice?

Naše společnost byla založena v lednu 1993 jako následovník Výrobny minerálních krmných přísad, tento podnik byl budovaný od roku 1964. Činnost společnosti se postupně vyprofilovala zejména na výrobu a prodej minerálně-vitaminových krmiv, premixů a souvisejících laboratorních a zoo-konzultačních služeb v oblasti výživy hospodářských zvířat.

Jaký sortiment dodáváte na trh?

Sortiment výrobků můžeme rozdělit do čtyř hlavních oblastí. Tou první je výroba premixů, biologicky aktivních látek, pro velkovýrobce krmných směsí, jež jsou určené pro všechny kategorie hospodářských zvířat ve všech vývojových stádiích. Skladba těchto premixů, jejich navržené dávkování a zvolené poměry jednotlivých účinných látek umožňují ekonomicky optimalizovat výrobu krmných směsí podle platné legislativy. Další oblastí je výroba minerálních doplňkových krmiv, které pokrývají potřebu hospodářských zvířat a jsou stěžejním výrobním programem naší společnosti. K tomu jsme přidali výrobu doplňkových krmiv pro přímé použití na farmách a také výrobu medikovaných krmiv a medikovaných premixů, jež slouží ke zlepšení zdravotního stavu chovaných zvířat. Vedle toho se zabýváme také výrobou instantních a minerálních lizů, stimulačních doplňků výživy, dodáváme mléčnou výživu, sortiment výrobků pro ekologické chovy, máme i hobby program.

Dodáváte primárně na český trh nebo cílíte i na export?

Přibližně 90 % produkce zůstává na českém trhu. Do zahraničí vyvážíme zbylých 10 %, z toho velká většina směřuje na Slovensko, kde máme dceřinou pobočku.

Kromě výroby je pro vás důležitý vývoj. Co vše se odehrává ve vaší laboratoři?

Naše laboratoř slouží pro potřeby společnosti na úseku vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Podílí se rovněž na testacích nových výrobků z hlediska dodržení jakosti a bezpečnosti krmiv a ověření vlastností výrobků. Přesnost a správnost práce laboratoře je každoročně ověřována účastí v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách pořádaných ÚKZÚZ a společností O.K.Servis BioPro (NIR). Při své činnosti laboratoř využívá moderní vybavení pro stanovení základních živin i doplňkových látek. Značná část rozborů organických živin u krmných surovin, krmných směsí a objemných krmiv je prováděna na přístroji NIR, který umožňuje rychlé získání požadovaných informací při zachování spolehlivosti klasických metod.

Jakou roli u vás hrají moderní technologie, třeba automaty nebo roboti? Využíváte je?

Výrobní technologie naší firmy je koncipovaná tak, aby splňovala požadavky na výrobu bezpečných krmiv podle standardů HACCP a GMP+. Při projekci technologických prvků nebo celků proto vždy klademe nejvyšší důraz na výslednou kvalitu vyrobených krmiv. Vždy zohledňujeme související atributy, jako přesnost a výkonnost, ale například i flexibilitu a variabilitu, abychom dovedli bez rizik vyrobit premixy a krmiva v požadovaném složení a zabezpečit kompletní zdroje účinných látek pro výživu hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech. Vše je tak podřízeno kvalitě výroby a rychlosti dodání zakázky konečnému odběrateli. Výrobní zařízení nám dodávají významní evropští producenti digitálních technologických systémů. Veškeré operace provádí, kontroluje a vyhodnocuje řídící systém výroby. Pro dávkování doplňkových látek a surovin slouží celá škála vah a vážících systémů s vysokou přesností dávkování. Míchání je prováděno ve vertikálních a horizontálních míchacích zařízeních s pracovní přesností 1:100 000. Balení probíhá pomocí plně automatizovaného pytlovacího stroje. Jakost produkce je zabezpečena systémem EAN kódů, sérií mezioperačních kontrolních vah a rozsáhlým pokrytím veškerých technologických prvků lokální aspirací.

Investovali jste v poslední době do nového vybavení nebo rozšíření podniku?

V roce 2017 jsme odstartovali dlouho a pečlivě připravovaný projekt „Nová výrobní a balící technologie, včetně objektu výrobny a skladu“ v rámci investičního programu „Inovace ve výrobě průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata“ podporovaného Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Podstatou projektu je výstavba nové výrobní budovy a instalace výrobních a balících strojů a zařízení. Projekt byl dokončen letos, kolaudace proběhla v červnu.

Daří se vám při současné situaci na trhu práce hledat zaměstnance z vašeho regionu? Jaké benefity jste pro ně připravili?

Zaměstnance do výroby se snažíme hledat zejména z našeho regionu, i když je to se vzrůstající poptávkou u rostoucích i nově vznikajících průmyslových podniků po dělnických profesích samozřejmě čím dál obtížnější. Naopak, pracovníci obchodního oddělení jsou z celé České republiky podle své regionální působnosti, a tam se zaměřujeme zejména na dosaženou praxi a úroveň vzdělání. Mezi významné benefity u dělnických profesí patří zejména úhrada všech potřebných průkazů, oprávnění, školení a kurzů, dotované stravování (jídelnu máme přímo v areálu), dále je to například veškeré materiální zabezpečení pro obchodníky (služební automobil, PC, mobilní telefon a ostatní nezbytné pomůcky a nástroje), pět týdnů dovolené, možnost využití firemního rekreačního střediska, firemní, sportovní a společenské akce a mnoho dalšího. V neposlední řadě pak nabízíme práci v příjemném prostředí a moderním provozu.

Jaké jsou vaše vize ohledně dalšího rozvoje společnosti?

Jako česká rodinná firma chceme i v budoucnu zůstat hlavním dodavatelem minerálně-vitaminové výživy hospodářských zvířat zejména pro všechny české a slovenské zákazníky a díky neustálým inovacím a zlepšováním služeb si chceme udržet pozici jedné z nejmodernějších „premixáren“ ve středoevropském prostoru.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...