1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

M.L.S. Holice, spol. s r.o.

M.L.S.Holice 22Letošní rok znovu prověří naši flexibilitu, odolnost i kreativitu

„Stoletou historii naší firmy vnímáme jako inspiraci pro zvládnutí výzev, které jsou do budoucna před námi,“ říká na úvod rozhovoru Vladan Hlaváč, ředitel společnosti M.L.S. Holice, jejíž tradice v odvětví elektrických točivých strojů sahá až do roku 1922. Pro úspěšnou současnost byl ovšem velmi významný zejména rozvoj podnikání po roce 1993, kdy se stala součástí renomované francouzské skupiny Leroy Somer, což se promítlo i do jejího názvu, neboť písmena M.L.S. jsou zkratkou slov Moteurs Leroy Somer.

Po takřka 30 letech spolupráce dnes v olomoucké Holici sídlí firma se dvěma výrobními závody a tržbami ve výši 4 miliard korun. Velmi pozoruhodným ukazatelem je i trojnásobný meziroční růst zakázek.

Co především si budete společně se zaměstnanci připomínat s ohledem na 100. výročí?

Přestože silněji vnímáme spíše novodobou historii od roku 1993, kdy k nám do Olomouce v rámci privatizace Moravských elektrotechnických závodů přišla francouzská společnost Leroy Somer, k odkazu našeho zakladatele Jana Wagnera se stále hlásíme. Vždyť právě on se svojí malou opravnou elektromotorů položil základ pro další podnikatelské aktivity a rozvoj podniku, který byl až do začátku 90. let zaměřen primárně na opravy elektromotorů. Letošních 100 let si tedy připomeneme na celofiremní akci, kterou můžeme konečně uspořádat po dvou letech pandemie. Zaměstnancům chceme připomenout, že právě tehdy naše firma vznikla a že dodnes navazujeme na úsilí, snahu a velmi dobrou práci všech generací, které tady byly před námi. Za pozornost jistě stojí i fakt, že z původní malé dílničky o šesti zaměstnancích je dnes firma se dvěma fabrikami a 800 zaměstnanci.

Co považujete za největší úspěch nebo chloubu firmy za období po roce 1993?

Už jen skutečnost, že jsme se během takřka 30 let dostali téměř z nuly až k nynějšímu stavu, je sama o sobě velkým úspěchem a chloubou naší firmy a všichni zaměstnanci na to mohou být náležitě pyšní. Přestože se nyní vezeme na velmi pozitivní vlně, nesmíme zapomínat, že se nám v minulosti podařilo zvládnout i poměrně složitá období. Hlavně mezi lety 2012 až 2017 jsme prošli silnou katarzí, když se jeden z našich klíčových zákazníků rozhodl převést svoje evropské aktivity do Číny, což nám způsobilo značný pokles zakázek. Museli jsme na to reagovat poměrně rozsáhlou restrukturalizací, která zredukovala počet zaměstnanců z původních 1200 na pouhých 580 ke konci roku 2016. Zpětně vzato, jsem velmi rád, že jsme dokázali přenastavit vnitřní fungování firmy a připravit se na budoucnost, aniž bychom přišli o klíčové lidi. Pomyslný odraz ode dna byl částečně spojen také s příchodem nového nadřízeného vlastníka, kterým se v roce 2017 stala japonská korporace Nidec.

I k těmto změnám se ještě dostaneme, ale řekněte nám nejprve, jak náročné bylo v 90. letech začít pod hlavičkou francouzské skupiny Leroy Somer?

Byla to pro nás skutečně velmi silná konfrontace. Na začátku 90. let jsme byli pouze opravnou elektromotorů a měli k dispozici určité zázemí, ale se vstupem nového vlastníka začala éra učení se novým věcem, převádění výrobního know-how a také porozumění zákonitostem, které byly zcela odlišné od fungování socialistického trhu před rokem 1989. Najednou jsme byli v reálném tržním světě s požadavky normálních zákazníků a vyhovět jim nebylo vůbec jednoduché. Učili jsme se velmi intenzivně hlavně díky spolupráci s firmou Caterpillar, která byla až do zmíněného roku 2012 naším klíčovým zákazníkem. Vedle toho bylo důležité s příchodem nového vlastníka a zavedením výroby synchronních generátorů vybudovat vztahy a formu spolupráce s lokálními dodavateli. S většinou z nich spolupracujeme dodnes a vážíme si vzájemné důvěry, která umožňuje zvládat řadu tržních a byznysových překážek.

Které události považujete za klíčové pro rozvoj firmy v posledních letech?

Určitě to byla především změna vlastníka v roce 2017, kdy jsme přešli od amerického koncernu Emerson k japonské korporaci Nidec, do které patříme stejně jako celá skupina Leroy Somer. I díky tomu se nám v posledních letech daří posilovat náš tržní podíl. Jen za poslední rok nám trojnásobně vzrostla zásoba nových zakázek, což je docela paradoxní v situaci, kdy část průmyslu nadále omezuje vliv pandemie či geopolitického dění. Zásadním faktorem našeho růstu je široké portfolio stěžejních výrobků, což jsou generátory, jinak řečeno, průmyslové alternátory, které dodáváme ve škále od malých strojů s výkonem kolem 10 kW a hmotností 150 kg až po největší dimenze o výkonu 4 MW a hmotnosti 7 tun. Velmi nám pomohla dynamika aktivit v rámci korporace Nidec, která k nám do Olomouce v roce 2020 přesunula výrobu vysokonapěťových generátorů z Rumunska. Na základě toho jsme postavili novou výrobní halu a zaměstnali dalších 100 lidí. Po dvou letech provozu můžeme říct, že nová výroba je stabilní, má žádoucí kvalitu a pohybuje se o 50 % nad kapacitou rumunského závodu. Naše kapacity chceme znovu rozšiřovat, investovat do strojního vybavení i do zaměstnanců, protože vidíme, že naše výrobky mají nadále velký potenciál.

K jakým účelům zákazníci vaše produkty nejčastěji používají?

Naše výrobky mají za úkol vyrábět elektrickou energii nejčastěji ve spojení s pohonem na bázi dieselového motoru, případně plynové turbíny. Uplatňují se v tzv. generátorových setech a přeměňují mechanickou energii pohonu v elektrickou energii, kterou se zásobuje konkrétní odběrné místo. Jako příklad mohu uvést aplikace v exotických destinacích, jako je Bangladéš, Ghana či další africké země, kde chybí klasická infrastruktura pro zásobování elektřinou. Dalším typem aplikace jsou naopak sofistikovaná pracoviště jako datová centra, jejichž počet roste po celém světě stejně jako objem přenášených dat. Datové servery jedou prakticky v nonstop režimu a potřebují mimo jiné záložní zdroje energie v případě výpadku standardní sítě. Takže i to je pro nás velmi zajímavý byznys a zejména segment výkonově větších alternátorů výrazně roste stejně jako celá naše firma, která dnes vytváří přes 50 % výkonů pro evropský trh v rámci business unity Nidec EPG (Electric Power Generation). Kromě toho, že vykrýváme takřka kompletní škálu alternátorů, jsme navíc jedinou firmou, která v Evropě nejen nabízí, ale zároveň i vyrábí alternátory do výkonu 200 kW. Z hlediska nákladovosti je to bezesporu výzva, ale přesto se nám daří a věříme, že tomu tak bude i dál. Zvláště v posledních letech se totiž ukazuje, že být blízko trhu je konkurenční výhoda.

Jste silnou výrobní základnou, podporuje vás mateřský koncern pravidelnými investicemi do nových technologií?

Investice byly v posledních letech spojeny zejména s transferem výroby středních a velkých generátorů. Letos budeme investovat například do rozšíření kapacit v segmentu větších generátorů či do nové technologie impregnačních zařízení pro výrobu menších generátorů. Vedle toho startujeme i projekt částečné robotizace montážních procesů malých generátorů a máme také několik automatizačních aktivit ke zvýšení produktivity a snížení nákladovosti. Celkově jsme za poslední rok a půl investovali 200 milionů korun do transferu výroby a letos budeme investovat dalších zhruba 100 milionů do nových technologií.

Investujete jako jeden z největších zaměstnavatelů v regionu také do nových zaměstnanců?

Přestože situace na trhu práce dlouhodobě není jednoduchá, dokázali jsme meziročně zaměstnat 70 nových lidí, což je za aktuálních podmínek velmi dobrý výsledek. Reagovat samozřejmě musíme i na pokračující růst ceny práce, a proto je náš mzdový růst opět nad průměrem regionu. Díky tomu jsme pro nové zaměstnance atraktivnější, a kromě klasických benefitů jim nabízíme také bezúročné půjčky na stavební účely nebo nový projekt fyzioterapie pro zaměstnance v náročných pracovních pozicích, kterým se snažíme práci zjednodušit a zpříjemnit. Rád bych také dodal, že jako firma se sociální zodpovědností a vztahem k regionu podporujeme například olomouckou nadaci Malý Noe, která pečuje o postižené děti, dále formou sbírek pomáháme sociálně slabším rodinám a podílíme se i na podpoře místních zájmových spolků, ve kterých jsou aktivní naši zaměstnanci.

Na závěr se zeptám, jaké jsou celkové plány a očekávání M.L.S. Holice pro letošní rok?

Původně jsme letos chtěli velmi výrazně růst, protože poptávka je stále velká, ale za poslední měsíce se podobně jako ostatní firmy zabýváme hlavně tím, jak udržet výrobu v plynulém chodu a jak odolat problémům v dodavatelských řetězcích i silným inflačním tlakům. Všechno, co se dnes děje ve světě, náš byznys silně ovlivňuje. Proto hledáme interní úspory a zvyšujeme produktivitu a efektivitu, což jsou typické záležitosti, bez kterých v průmyslu nelze přežít. Vzhledem k faktu, že nám zakázky meziročně až trojnásobně narostly, se opravdu nenudíme. Za klíč k úspěchu považujeme schopnost správně reagovat na dynamiku změn. Každý rok je teď náročnější, a ještě více prověřuje naši flexibilitu, odolnost i kreativitu. O to více musíme držet pospolu jako tým, protože jedině když všichni potáhneme za jeden provaz, budeme skutečně tam, kde chceme být.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...