1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Mobis Automotive Czech, s.r.o.

Mobis czechPřední výrobce automobilových modulů plánuje další rozvoj

Společnost Mobis Automotive Czech je předním českým výrobcem automobilových modulů a součástek a zároveň největším subdodavatelem komponentů pro automobilku Hyundai. Její výrobní závod se nachází v těsném sousedství automobilky Hyundai v Nošovicích.

Podle nejnovějších informací je však na obzoru výstavba druhého závodu, kde by se měly vyrábět a montovat světlomety. Pokud všechna jednání dobře dopadnou, měl by nový výrobní závod vyrůst do roku 2016 v Ostavě-Mošnově, nedaleko tamního letiště. Podrobnosti nejen o plánované investici nám prozradil manažer společnosti Mobis Automotive Czech Ivan Leixner, MBA.

Můžete v krátkosti přiblížit historii firmy?

Firma Hyundai Mobis, jejíž součástí je i společnost Mobis Automotive Czech, byla založena v červenci 1977 pod názvem Hyundai Precision Industry. Nejprve se prosadila jako výrobce kontejnerů a během pouhých prvních tří let předstihla dosavadní špičky tohoto oboru. V průběhu 90. let se Mobis přeorientoval na automobilový průmysl a vyráběl vozy Hyundai Galloper a Hyundai Santamo, jejichž produkci v roce 1999 předal společnosti Hyundai Motor Company. Ke konci roku spustil výrobu modulů náprav a v listopadu roku 2000 proběhla formální transformace společnosti včetně změny názvu na Hyundai Mobis.

Ve vašem výrobním závodě v Nošovicích vyrábíte celkem čtyři moduly pro automobily Hyundai. Které to jsou konkrétně?

Jedná se o palubní desky, přední nápravy včetně motorů, zadní nápravy a speciální moduly pro přední části automobilu, které zahrnují chladič a bezpečnostní prvky.

Jakou část finančních prostředků investujete do inovací a vývoje?

Bez vývoje a inovací by se při dnešní konkurenci žádný automotive výrobce na trhu neprosadil, investice do těchto oblastí jsou zásadní. Hyundai Mobis Korea má jednak svá vývojová centra, ale na vývoji a inovacích se podílejí i jeho jednotlivé výrobní nebo montážní podniky ve světě. A to především ve fázi, kdy mají být nové produkty implementovány do výroby. Inovace a vývoj je součástí procesů napříč celou skupinou Hyundai Mobis a z údajů, které jsou k dispozici, nedokážu bohužel odpovědět, jaká část prostředků je do oblasti vkládána.

Jak se vyvíjely tržby společnosti v posledních letech?

Podle konsolidovaných účetních uzávěrek naší mateřské společnosti činily její celosvětové tržby v roce 2013 655 miliard korun. Pro porovnání, Mobis v České republice loni vykázal tržby v hodnotě 22 miliard korun, především pro automobilku Hyundai Motor. V předchozích letech pak dosáhly celosvětové tržby společnosti Mobis 503 miliard korun v roce 2011 a 590 miliard korun o rok později.

Jakým způsobem dbáte při výrobě na ochranu životního prostředí?

Dopad výroby společnosti na životní prostředí je minimální. Veškeré pochody, které mohou ovlivnit životní prostředí, jsou řízeny podle legislativních požadavků. Při provozu výrobního závodu vznikají především druhotně využitelné odpady (železo, papír, plast, dřevo) a nevyužitelné odpady v kategorii ostatní či nebezpečný vznikají jen v zanedbatelném množství. Veškeré druhy odpadů jsou po vytřídění předány podle zákona o odpadech osobě, která je oprávněná k převzetí a následnému nakládání s těmito odpady.

V roce 2010 byl vytvořen Plán odpadového hospodářství, který schválil Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Plán uvádí přehled cílů a opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. Zabývá se i optimalizací nakládání s odpady pro období let 2010 až 2015. Společnost také plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem, jak jí stanoví zákon o obalech. Dopad výroby na znečištění ovzduší je také minimální. K vytápění slouží plynová kotelna, při jejíž činnosti je do ovzduší vypouštěno jen malé množství znečišťujících látek. Z hlediska znečištění ovzduší je množství těchto vypouštěných látek zanedbatelné. Jiné zdroje znečištění ovzduší společnost neprovozuje.

Jak řídíte kvalitu vašich výrobků? Jaké máte možnosti kontroly kvality?

Kvalita je základním nosným pilířem výroby a je tak neodmyslitelnou součástí firemní kultury. Je založena zejména na certifikaci ISO TS 16 949 a dále na politice jakosti GTQ (Global Top Quality), kterou v nadnárodním měřítku koordinuje mateřská firma Mobis v Koreji. S kvalitou je i úzce spjata strategie výroby v Mobis Automotiv Czech označovaná jako 5-ZERO. Samozřejmostí je implementace on-line informačních systémů (VAATZ, SQP, MES), sledování výrobních a kvalitativních ukazatelů v reálném čase či systematický a strukturovaný přístup k jakosti jako takové formou 6 sigma projektů a TFT týmů.

Kolik v současné době zaměstnáváte pracovníků? Jakou pozornost věnujete jejich vzdělávání?

Naše firma v současnosti zaměstnává přibližně 850 zaměstnanců. Ve společnosti od začátku letošního roku běží projekt s názvem „Učící se organizace“, v jehož rámci absolvují nejrůznější školení především teamlídři, supervizoři a pracovníci office. U prvních dvou skupin jsou školení zaměřena například na rozvoj klíčových odborných kompetencí, jako je logistika, IT či Metoda štíhlé výroby. Zaměstnanci office se vzdělávají jak v oblasti IT, SAP, tak i v dalších nezbytných souvisejících oborech.

Daří se vám na českém pracovním trhu nalézat pozice, které hledáte? Jaká je v tomto směru personální politika firmy?

I v této době, kdy je v našem regionu poměrně vysoká nezaměstnanost, se nám hůře obsazují pozice, na které je požadavek vysoké školy s technickým zaměřením a s aktivní znalostí anglického jazyka. Naše personální strategie vychází z firemních hodnot, kterými jsou zákazník, výzva, spolupráce, lidé a globalita. Věříme, že budoucnost naší společnosti spočívá v lidech a jejich schopnostech. Proto pomáháme zaměstnancům jejich potenciál rozvíjet v souladu s firemní kulturou.

Od loňského podzimu firma také uvažuje o výstavbě nového závodu v Česku. Jak se situace vyvíjí?

Společnost má stále zájem postavit v Mošnově nový závod na výrobu světlometů. Před pár dny zastupitelé města Ostravy schválili návrh na uzavření investiční smlouvy a záměr prodeje přibližně 18 hektarů půdy v mošnovské průmyslové zóně, kde bychom chtěli nový závod postavit. Tímto krokem město vyjádřilo vůli a připravenost v jednáních s námi dál pokračovat a my to velice vítáme. K návrhu se teď ještě musí vyjádřit česká vláda. Pokud vše dobře dopadne, výstavba závodu by měla začít v létě příštího roku a měla by být dokončena za 9 až 10 měsíců. Nový závod by měl ročně vyprodukovat světlomety pro milion automobilů a v první fázi bychom zde chtěli vytvořit minimálně 900 nových pracovních míst. Věříme, že v regionu najdeme zaměstnance s potřebnou technickou kvalifikací. S Moravskoslezským krajem jsme se už také dohodli na vybudování kvalitní příjezdové cesty do průmyslové zóny.

A jaké jsou další plány vaší firmy do budoucna?

Rozvoj společnosti a plány Mobis Automotive Czech jsou odvislé od plánů našeho jediného zákazníka, jímž je Hyundai Motor Manufacturing Czech. Naše firma se musí požadavkům a změnám operativně přizpůsobovat tak, abychom podpořili růst celé skupiny Hyundai Group.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...