1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Mondi Bupak, s.r.o.

Kreativita a inovace jsou podstatou našeho odvětví

Průkopníkem mezi závody na výrobu vysoce odolných obalů z vlnité lepenky a také centrem vývoje a výroby nejmodernějších obalů pro e-Commerce je českobudějovická společnost Mondi Bupak, která svůj historický příběh píše přes 140 let. V současné době ve firmě pracuje 220 zaměstnanců, kteří se věnují optimalizaci obalových řešení pro širokou škálu zákazníků. Od loňska mají k dispozici také nové zákaznické centrum ThinkBox, díky kterému inovativně přistupují k realizaci individualizovaných, efektivních, a přesto udržitelných obalových řešení s řadou doplňkových služeb.

Společnost Mondi Bupak je od roku 2012 dceřinou firmou celosvětového dodavatele obalů a papíru, kterým je skupina Mondi Group. V Českých Budějovicích vyrábí vlnitou lepenku, která se poté v integrovaném výrobním procesu mění na vysoce kvalitní a na míru vyvinutá udržitelná obalová řešení, převážně pro segment e-Commerce. Důsledné zavádění inovativní firemní strategie a rozsáhlé investice v posledních letech upevnily pozici Mondi Bupak mezi předními výrobci obalů z vlnité lepenky v Česku. Ve střední Evropě je jedním z hlavních závodů skupiny Mondi Group a zároveň centrem vývoje a výroby obalů pro e-Commerce. Více už nám o firmě, pravidelně oceňované v soutěžích Obal roku či WorldStar, řekne její generální ředitel Jindřich Krejčí, který je součástí skupiny Mondi Group již od roku 1994.

Váš závod má velkou tradici. Které události byly klíčové pro rozvoj v posledních letech?

Historie našeho závodu sahá až do roku 1880, kdy původní zakladatelé začali vyrábět papír, slámovou lepenku a hedvábný papír z žitné a pšeničné slámy. V posledních dvou letech jsme realizovali velký investiční projekt modernizace našeho výrobního závodu a obnovy našich zařízení, abychom se na českém trhu výrazně prosadili. Digitální transformace rychle mění společnost a způsob naší spotřeby. Zejména vzestup e-Commerce radikálně proměnil obalový průmysl. Naším cílem tedy bylo přivést společnost Mondi Bupak do „Ligy mistrů“ v oblasti výroby vlnité lepenky a učinit z ní jednoho z předních hráčů na trhu. V rámci investice jsme instalovali nový supermoderní zvlňovací stroj a další strojní zařízení na zpracování vlnité lepenky. Pokud jde o náš trh, zaměření na přepravní obaly a segment e-Commerce se ukázalo jako správné. Růst online obchodu a souvisejících distribučních kanálů vyvolal během pandemie značný růst v obou těchto segmentech a my jsme toho dokázali velmi dobře využít.

Jak se v průběhu doby měnily požadavky na samotné přepravní obaly?

V posledních deseti letech došlo v obalovém průmyslu k rozsáhlým změnám. Jedná se o globální trendy, jako je například vzestup e-Commerce nebo rostoucí význam udržitelných řešení a přísné požadavky na logistické obaly. Dnes existuje obrovský sortiment produktů, které je třeba ve složitém a zároveň globalizovaném světě bezpečně přepravovat. Při řešení výzev jednotlivých zákazníků je nutné skloubit udržitelnost, ekonomickou účinnost, nákladovou efektivitu a další důležité aspekty s optimální ochranou produktu. Tyto trendy představují pro obalový průmysl výhody, ale i výzvy. Na jedné straně není obal v logistice již jen pouhou komoditou, ale prostředkem, který má zákazníky zaujmout, informovat je o jejich produktech a vytvořit dlouhodobý zážitek. Na druhé straně musejí výrobci obalů předkládat nápadité a esteticky zajímavé návrhy a zároveň výrobek bezpečně a nákladově efektivně dopravit na místo určení. Obal musí být především udržitelný a vyroben z lehkých, recyklovatelných, opětovně použitelných či kompostovatelných surovin. Obal na bázi vláken lze jako obnovitelnou surovinu jen těžko překonat.

Můžete nám blíže představit současné trendy v obalech?

Hlavním tématem pro naše zákazníky například v automobilovém průmyslu je i nadále udržitelnost. Poptávka po udržitelných obalových řešeních je velká. V rámci odvětví se vyžaduje holistický přístup v celém hodnotovém řetězci od výroby až po likvidaci. Naše obaly z vlnité lepenky jsou vyrobeny z papíru z kontrolovaných zdrojů, stále častěji využívají recyklované suroviny a v maximální možné míře nahrazují plasty nebo snižují jejich spotřebu. Omezování dřeva jako obalového materiálu používaného v minulosti patří rovněž k aktuálně platným trendům. Obzvláště nyní, kdy jsou ceny surovin na historickém maximu, nabývají alternativní materiály na významu. Pro zákazníky v segmentu e-Commerce jsou hlavními trendy efektivita a optimalizace. Internetové obchody hledají způsoby, jak se zbavit nadbytečných obalů, eliminovat plasty a konsolidovat obalové portfolio, a především chránit výrobky před poškozením při přepravě. Zde musejí naše obalová řešení umožnit vyšší rychlost balení, úspory surovin a nižší přepravní náklady díky nižší hmotnosti obalů. Kromě toho vidíme potřebu snižovat složitost balení a vytvářet univerzální řešení pro velké množství různých komponentů nebo zboží různých velikostí a tvarů. Inovativní obalová řešení výše uvedené aspekty zohledňují a nabízejí vysokou úroveň ochrany produktů s minimální spotřebou materiálu. Snažíme se nejen sledovat oba tyto hlavní trendy, ale navíc plníme náš vlastní plán MAP2030 (Mondi Akční Plán do roku 2030), ve kterém jsou stanoveny konkrétní kroky potřebné ke splnění našich náročných cílů v oblasti udržitelnosti.

Uvedl byste příklady inovativních obalových řešení, která jste v poslední době vyvinuli?

Jsme přesvědčeni, že kreativita a inovace jsou podstatou našeho odvětví. Jako atraktivní alternativu k tradičním obalům Mondi Corrugated Solutions úspěšně uvedlo na trh stovky udržitelných obalových řešení z vlnité lepenky, jež využívá celá řada odvětví od potravin a nápojů po produkty osobní péče a elektroniky. Proto podporujeme úzkou vzájemnou spolupráci našich konstruktérů a formou pravidelných workshopů sdílíme osvědčené postupy se zákazníky a maloobchodníky. Jeden příklad úspěšné inovace pochází ze segmentu e-Commerce. Ve snaze zjednodušit balení a nabídnout větší komfort jsme vyvinuli EnvelopeMailer pro hlavního hráče v oblasti e-Commerce. Dokáže nahradit tradiční klopové krabice, které e-shopy dříve používaly pro přepravu. Klasické klopové krabice je třeba po naplnění přelepit plastovou páskou v horní a spodní části balení, což je poměrně zdlouhavý proces. Naše obálky EnvelopeMailer se vyrábějí ve čtyřech velikostech a jsou opatřeny samolepicí a trhací páskou. Přizpůsobitelný obal fixuje vložené zboží a po rozbalení spotřebitelem jej lze plně recyklovat. Z pohledu zákazníků se proces balení zjednodušil a zrychlil z jedné minuty na maximálně deset sekund. Při balení již není třeba plastové lepicí pásky, což přináší ekologické i ekonomické výhody. U zákazníka došlo i k úspoře skladovací a ložné plochy. Do transportního vozu se vlivem snížené výšky obalů vejde mnohem více zabaleného zboží, což vede ke snížení emisí. Redukce obalového materiálu se pozitivně promítá i do celkové ceny za přepravu, kterou internetové obchody platí podle hmotnosti zásilky. Stručně řečeno, EnvelopeMailer výrazně zvyšuje efektivitu e-Commerce obchodníků a je dokonale udržitelným řešením na bázi recyklovatelného papíru.

Vraťme se zpět k rozvoji vaší firmy. Co pro vás bylo nejvýznamnější událostí roku 2021?

Jednou z vrcholných událostí minulého roku bylo rozhodně otevření našeho ThinkBoxu v závodě Mondi Bupak koncem roku 2021. Koncepci ThinkBox navrhla firma Mondi jako fyzický a digitální prostor nabízející řadu služeb na podporu zákazníků v jejich úsilí o lepší a udržitelnější obal. ThinkBoxy jsou centra spokojenosti zákazníků určená našim odběratelům obalů z vlnité lepenky. Cílem je umožnit spoluvytváření lepších a udržitelnějších obalových řešení prostřednictvím inspirativních a promyšlených akcí, školicích kurzů a individuálních workshopů organizovaných buď v prezenční formě, online nebo hybridně. ThinkBox je centrum nápadů a odborných znalostí mnoha oceněných designérů. Jsme hrdí na to, že můžeme tuto jedinečnou službu, kterou kromě nás nabízejí pouze kolegové v Německu a Turecku, na českém trhu poskytovat. Dále je třeba zmínit, že jsme v prosinci 2021 uvedli do provozu laboratoř s certifikací ISTA, která je vybavena nejmodernějším zařízením a nabízí různé možnosti testování transportních obalů včetně certifikačního testování obalů ISTA 6. Naše laboratoř je rovněž oficiálním členem Amazon Packaging Support a Supplier Network, takže je vybraným partnerem pro testování obalů podle požadavků společnosti Amazon.

Všechny firmy jsou zkoušeny pandemií a jejími dopady. Jak tento faktor ovlivňuje Mondi Bupak? Na první pohled se zdá, že výroba obalů prudce stoupá.

Pandemie pro nás jistě byla a stále je, stejně jako pro všechny ostatní, velmi náročná již od svého vypuknutí v březnu 2020. Kromě lidského faktoru a obavy o zaměstnance a zdraví nás všech jsme se všichni museli potýkat s omezeními, překážkami, a dokonce i s narušením dodavatelských řetězců. V posledních dvou letech rovněž realizujeme několik investic, mezi něž patří instalace nových strojů a vybudování zcela nového centra spokojenosti zákazníků ThinkBox. Také jsme zažili obrovský rozmach sektoru e-Commerce, neboť nakupování se během pandemie do značné míry přesunulo do digitálních nákupních center. Takže jsme si především museli odpovědět na otázku: Co musíme udělat, abychom udrželi závod v plném provozu a uspokojili rostoucí poptávku v situaci, kterou nikdo z nás předtím nezažil a nikdo se na ni nemohl skutečně připravit? Nakonec nás k našemu úspěchu i za takto nepříznivých okolností vedla řada různých rozhodnutí, silný týmový duch, nadšení pro výkon a schopnost být flexibilní a odolní.

Průmysl Dnes

 

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...