1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Národní agentura pro informační a komunikační technologie, s.p.

Realizujeme projekty, které mají dopad na každého občana

Profesionální služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, ze kterých v konečném důsledku profituje každý občan České republiky, poskytuje Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Jedná se o státní podnik, který byl založen 1. února 2016 jako servisní organizace ministerstva vnitra. Pracuje v něm zhruba 370 zaměstnanců a vnitřní strukturu tvoří více než 40 regionálních pracovišť.

Hlavním posláním agentury, která na sebe od 1. července 2016 převzala všechna práva a povinnosti vyplývající z činností původního odštěpného závodu ICT služby České pošty, je poskytovat infrastrukturní, aplikační a kyberbezpečnostní služby pro ministerstvo vnitra a jeho podřízené složky. Odborníci NAKIT se zabývají širokým spektrem činností a budují také nové kompetence, které umožňují informační a komunikační technologie (ICT) nejen provozovat a udržovat, ale i dlouhodobě rozvíjet v souladu s potřebami uživatelů.

Nejvyšší prioritou NAKIT je bezpečnost digitálních služeb a komunikací, dále je to koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury, bezpečné řešení sdílených služeb státu a koncentrace klíčových znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Za ambici vytvořit moderní státní organizaci převzal v lednu loňského roku odpovědnost Vladimír Dzurilla, který ve funkci ředitele nahradil Alana Ilczyszyna. Ministerstvo vnitra nového ředitele jmenovalo s očekáváním, že postupně nastaví novou strategii agentury, která povede k centralizaci státního IT i ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Po personální změně na postu ředitele posléze došlo i k vytvoření nové organizační struktury, která byla výsledkem probíhající transformace agentury a koncepční snahy o efektivnější a pružnější řízení. Od 1. května 2018 je nejvyšší vedení NAKIT složeno z ředitele agentury a pěti ředitelů sekcí Finance a majetek, Bezpečnost, Informační a komunikační technologie, Legislativa a Obchod a marketing.

Nové služby v Portálu občana

Jedním z prvních úspěšně realizovaných projektů je „Portál občana“, za jehož technické řešení získala NAKIT loni v září prestižní cenu Microsoft Awards 2018, kde zvítězila v kategorii Veřejná správa a rozvoj moderního města. Projekt, který je realizován pro ministerstvo vnitra, umožňuje veřejnosti díky „e-občance“ komunikovat se státem napřímo a nabízí více než 70 on-line služeb. Celkově se do portálu, který funguje jako soustava vzájemně kooperujících mikroslužeb, podařilo implementovat řadu moderních technologií, které jsou unikátní, a to nejen v měřítku státní správy. „Portál občana poskytuje elektronické služby všem uživatelům. Po přihlášení do Portálu se uživatelům zobrazí jejich portálové prostředí, kde můžou na jednom místě vidět zprávy v datové schránce, žádat o různé výpisy, nebo se podívat, jaké mají od státu vydané doklady a další informace, které jsou poskytovány veřejnou správou,“ vysvětluje Lukáš Trnka, vedoucí oddělení komunikace a marketingu NAKIT. Moderní pojetí celého řešení spočívá například v použití cloudových technologií, které umožňují kompletní provoz bez odstávek.

Na rozvoji „Portálu občana“ pracuje NAKIT společně s ministerstvem vnitra velmi intenzivně tak, aby v něm přibývaly nové služby, které lidé ještě nedávno vyřizovali v papírové podobě na jednotlivých státních úřadech. Jaké služby se budou spouštět během letošního roku? „Na začátku roku jsme přidali například výpis bodového konta řidiče a pracujeme na implementaci platební brány. Různé funkční aplikace, tzv. dlaždice, mohou do Portálu občana přidat nejen ministerstva a úřady, ale také obce. Prostřednictvím těchto dlaždic si pak může občan obsluhovat například i místní poplatky,“ pokračuje vedoucí oddělení komunikace a marketingu.

Tvoří se fungující celek

Jelikož je NAKIT strategickým partnerem státu zajišťujícím komunikační a informační služby, které následně využívá nejen veřejná správa, ale také záchranné a bezpečnostní složky, věnují se jeho zaměstnanci řadě klíčových projektů. „V rámci našich třech zákaznických segmentů, jimiž jsou Integrovaný záchranný systém, eGovernment a Resortní systémy, letos začínáme pracovat například na Energetickém managementu pro objekty ministerstva vnitra nebo spolupracujeme na projektu, jehož cílem je posílení bezpečnosti všech českých mezinárodních letišť,“ navazuje Lukáš Trnka.

Co se týče bližší charakteristiky těchto projektů, „eGovernment“ zahrnuje veškeré komunikační a informační prostředí pro výkon veřejné správy. Jeho součástí je kromě zmíněného Portálu občana také centrální místo služeb pro veřejnou správu CMS, komunikační infrastruktura veřejné správy KIVS či modulární registr pro informační systémy MORIS. Komunikační a informační prostředí „Integrovaného záchranného systému“ tvoří například modernizovaná operační střediska Hasičského záchranného sboru ČR nebo mobilní radiokomunikační služby PEGAS. Do resortních systémů patří ekonomický informační systém ministerstva vnitra EKIS či informační systém o státní službě ISOSS.

Z historického hlediska je NAKIT stále velmi mladým státním podnikem, který si teprve čtvrtým rokem buduje pozici v oboru informačních a komunikačních technologií i v očích široké veřejnosti. „Myslím, že se nám daří vysvětlovat veřejnosti naši roli a důležitost agentury pro klíčové státní informační a komunikační systémy. Historicky se NAKIT skládá z několika kmenů zaměstnanců, a to z původních IT zaměstnanců Policie ČR, ze zaměstnanců ministerstva vnitra, odštěpného závodu České pošty a také specialistů, kteří přicházejí například ze soukromé sféry,“ popisuje vedoucí oddělení komunikace a marketingu.

Podle něj se NAKIT snaží toto „multikulturní“ prostředí přetvořit v jeden fungující celek, jehož základem je úzká spolupráce s ministerstvem vnitra. „S ministerstvem vnitra komunikujeme na každodenní bázi, velmi intenzivně a na mnoha úrovních. Od pravidelných porad ředitelů u náměstka ministerstva vnitra pro ICT až po operativní porady techniků v terénu. Příznačná pro naši spolupráci je také ambivalence vztahů. Ministerstvo je náš zakladatel, který svá práva vykonává prostřednictvím dozorčí rady, ale zároveň je to náš zákazník,“ upřesňuje Lukáš Trnka.

Práce, která má budoucnost

Jak samotný vznik, tak dosavadní existence NAKIT potvrzuje, že si Česká republika uvědomuje nutnost sjednotit a rozvíjet informační a komunikační technologie v působnosti státu. „Zároveň se stát, stejně jako soukromé firmy, snaží držet krok se strmě rostoucími požadavky nejen na ICT, ale i na rozvoj umělé inteligence a také nároky na kybernetickou bezpečnost a dalšími výzvami,“ připomíná vedoucí oddělení komunikace a marketingu NAKIT s tím, že podobné státní agentury vznikají nebo již vznikly v řadě evropských států.

Se soukromým sektorem ovšem státní sféra v současné době sdílí více výzev. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, tedy jev typický zejména v průmyslových odvětvích, se v posledních letech projevuje i na úrovni státních podniků, jako je NAKIT. „Samozřejmě, že se potýkáme s nedostatkem odborníků. V Národní agentuře pro informační a komunikační technologie nabízíme uchazečům srovnatelné podmínky jako soukromý sektor. Zajímavé u nás je, že se zaměstnanci podílejí na projektech, které jsou svým rozsahem a charakterem unikátní a mají dopad na každého občana České republiky,“ dodává Lukáš Trnka.

S krédem „Práce, která má smysl a budoucnost“ v NAKIT hledají jak absolventy, tak zkušené odborníky. Na centrále v Praze i v regionálních pracovištích mají zájem především o specialisty na vývoj IT, kybernetickou bezpečnost či na analýzu a architekturu jednotlivých informačních a komunikačních systémů.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...