1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice Ceske Budejovice 21Umíme se úspěšně vypořádat s jakoukoli výzvou

Přestože byl chod velké části průmyslu i celé společnosti v roce 2020 paralyzován, Nemocnici České Budějovice se z řady úhlů pohledu vedlo lépe než kdy dřív. A to i navzdory tomu, že musela za cenu mimořádného fyzického a psychického vypětí všech zaměstnanců obstát v boji s pandemií COVID-19.

„Dařilo se nám dělat dobrou medicínu, a přitom udržet větší výkonnost, než bylo nutné minimum dané tzv. kompenzační vyhláškou. Podařilo se vyjednat větší úhrady od zdravotních pojišťoven i dosáhnout dalších úspor při obchodní činnosti,“ říká na úvod našeho rozhovoru Michal Šnorek, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, která se může právem pyšnit také titulem Nejlepší nemocnice ČR 2020.

Jaké další aspekty byste ještě zmínil v rámci zhodnocení minulého roku?

Mimořádná byla také naše investiční činnost z pohledu staveb, zdravotnické a hospodářské techniky i IT. Kromě toho se potvrdilo, že nemocnice je atraktivním zaměstnavatelem. V současnosti máme zhruba 3-tisíce zaměstnanců, což je nejvíce v historii, a jejich pracovní podmínky se zlepšují. Největší v historii byl i objem mzdových nákladů, obrat nemocnice a také kladný hospodářský výsledek. Náš úspěch však není samozřejmý. Je podmíněn svědomitou prací každého z našich zaměstnanců. Stejně tak i vedení nemocnice při svém rozhodování myslí na odpovědnost, kterou má za zaměstnance a pacienty.

Podělíte se s námi také o konkrétní výsledky takto úspěšného období?

Čistý obrat nemocnice poprvé v historii překročil hranici šest miliard korun a výsledek hospodaření po zdanění dosáhl 222 milionů korun. Veškerý zisk bude jako vždy investován zpět do nemocnice. Jinak v roce 2020 pokračovala realizace stavebních investic v rámci projektu restrukturalizace a rekonstrukce Horního areálu českobudějovické nemocnice v celkové výši 525 milionů korun. Dále byl otevřen nový pavilon T, ve kterém se nově nachází lůžková část Rehabilitačního oddělení a stanice dárců krve Transfúzního oddělení. Dokončena byla také rekonstrukce pavilonu I, do kterého se po dokončení přestavby nemocnice přestěhuje z dolního areálu 2. oddělení následné péče a Léčebna tuberkulózy a respiračních onemocnění. Rovněž jsme pokračovali v nákupu přístrojové techniky, kde investice z vlastních zdrojů dosáhly 169 milionů korun.

Vaše nemocnice zvítězila v celostátním průzkumu společnosti HealthCare Institute a po 5 letech se opět stala „Nejlepší nemocnicí ČR 2020“. Co tomu říkáte?

Je to pro nás především velký závazek, abychom nadále zlepšovali naše služby. Nejlepším hodnocením pro nás však je spokojený zaměstnanec a spokojený pacient. Právě ku prospěchu zaměstnanců bylo v závěru roku úspěšně vedeno kolektivní jednání, jehož výsledkem je kromě uzavření kolektivní smlouvy na období 2021 – 2023 také navýšení mzdových tarifů od ledna 2021 o 10 % všem zaměstnancům a nad rámec toho další dílčí vylepšení mzdového předpisu, zahrnující například diferenciaci tarifů podle délky praxe u sanitářů a sanitářek, ošetřovatelů a ošetřovatelek nebo úpravu tarifů radiologických asistentů. Jako poděkování za mimořádně náročný, ale zároveň mimořádně úspěšný rok jsme vyplatili našim zaměstnancům mimořádné odměny ve výši tzv. 13. platu.

Náročný rok to byl hlavně kvůli pandemii. Jak jste se vyrovnali s tímto faktorem?

První případ onemocnění COVID-19 v Jihočeském kraji potvrdila laboratoř naší nemocnice 11. března 2020. Do konce roku toto číslo stouplo na 41-tisíc a pandemie bezprecedentně změnila provoz nemocnice. Do péče o nemocné se postupně zapojovaly jednotlivé lůžkové stanice, a to od standardních, přes intermediární, intenzívní a resuscitační, až po následné. Vytvářely se návaznosti přednemocniční péče a našich ambulantních a lůžkových provozů. Jsem rád, že naše nemocnice v dlouhotrvající krizi obstála, avšak bylo to za cenu mimořádného fyzického a zejména psychického vypětí všech zaměstnanců.

Jak u vás probíhá očkování proti COVID 19, které pomáhá eliminovat nemocnost?

Naše očkovací centrum „OČKO“ na českobudějovickém výstavišti je v plném provozu 7 dní v týdnu včetně sobot, nedělí a svátků. Standardem jsou 12-hodinové směny, které se odlehčují 8-hodinovými směnami v případě, že není dostatek vakcín pro plnou kapacitu centra. Od začátku ledna tam zdravotníci aplikovali přes 40-tisíc vakcín a s tímto počtem jsme poskočili o dvě příčky na pozici 11. nejvýkonnějšího očkovacího centra v zemi. Proto bych rád poděkoval jak celému týmu, který zajišťuje očkování, tak i pracovníkům naší lékárny, kteří nad rámec svých farmaceutických povinností a každodenní práce plní roli logistického a distribučního centra, a jejichž rukama prošly zmíněné desetitisíce vakcín. Opět se ukazuje, že kolektiv zaměstnanců naší nemocnice se umí úspěšně vypořádat s jakoukoliv výzvou.

Předpokládám, že i letos pokračujete v důležitých investičních projektech?

Ano, před dokončením jsou například práce na nástavbě pavilonu CH1, kde bude umístěna magnetická rezonance. Dále pokračují práce na vestavbě mezi pavilony CH a Z, kde budou mimo jiné nejmodernější operační sály a centrální sterilizace. Až do 6. nadzemního podlaží tam byly provedeny hrubé podlahy, dokončují se omítky a ve spodních podlažích se pracuje na obkládání včetně velkoplošných obkladů na operačních sálech. Byly vybrány také technologie jako myčky a sterilizátory pro centrální sterilizaci či operační svítidla na sály. Z větších stavebních akcí zmíním ještě nástavbu nad ozařovnami Onkologického oddělení, kde byla dokončena montáž skeletu a pokračují vyzdívky obvodového pláště. Celkově vzato, letos pokračujeme ve stejně vysokém tempu stavebních prací jako v roce minulém.

Na začátku dubna uplynuly dva roky od vašeho nástupu do funkce generálního ředitele. S jakými pocity se ohlížíte za touto profesní etapou?

Jestliže jsem po prvním roce ve funkci konstatoval, že globální pandemie onemocnění COVID-19, vedoucí k historicky unikátnímu omezení provozu českobudějovické nemocnice, završila hektické období se vší parádou, tak ten poslední rok byl pandemií ovlivněn zcela. Nemocnice toto těžké období úspěšně přestála a z řady úhlů pohledu se jí vedlo lépe než kdy dřív. Původně jsem uvažoval o tom, jak jsem si hořký kalich úvodního období v čele nemocnice vypil až do dna, ale uvědomil jsem si, že je to vlastně naopak. Z profesionálního pohledu mě nic lepšího, než krize nemohlo potkat. A nejsem sám. Jsem přesvědčen, že až se všichni za pár let ohlédneme zpět, teprve plně doceníme význam tohoto období.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...