1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

OTK Group, a.s.

OTK Group 18Ročně vytiskne 11 miliard pivních etiket

Jen málokterá společnost se může pochlubit tak dlouholetou historií jako kolínská OTK Group, a.s. Tiskařské závody staví na tradici a zároveň sází na nové technologie. Aktuálně využívají hlubotisk, flexotisk a digitální tisk. Podnik má také své výzkumné a vývojové centrum, které se zaměřuje na oblast tištěné elektroniky.

Ročně dosahuje obratu 1,2 miliardy korun a zaměstnává kolem 500 pracovníků, přičemž pomalu dosahuje plánovaného kapacitního stropu. S tím souvisí i pořizování nových strojů, rekonstrukce výrobních prostorů a poměrně masivní nábor nových zaměstnanců.

Dnes dobře etablovaný tiskařský závod založil v roce 1879 pražský typograf J. L. Bayer jako kamenotiskárnu. Tiskly se zde hlavně nástěnné kalendáře. Závody se velice brzy staly největší tiskárnou na území dnešní České republiky. V poválečném období zaznamenaly tiskárny velký rozmach výroby. Už to nebyly jenom kalendáře, ale začaly se tisknout i tiskopisy a samolepicí etikety. „Až do 90. let minulého století jsme byli nejvýznamnější tuzemskou tiskárnou kalendářů, karet, etiket a tiskopisů. Po roce 1989 došlo k privatizaci a díky rozsáhlému investičnímu programu a nákupu nových strojů se z Obchodních tiskáren stala moderní polygrafická firma,“ říká generální ředitel Ing. Pavel Klimuškin.

V současné době se společnost OTK Group, a.s., zaměřuje převážně na grafické etikety, samolepicí etikety a flexibilní obaly. V této oblasti patří mezi špičku. Etikety odebírají světové koncerny i menší lokální firmy. V exportu se společnost neomezuje jen na Evropu, zákazníky má například i v Africe. „Rádi bychom, aby se naše tiskárna stala synonymem pro tištěnou elektroniku, kterou v současné době vyvíjíme v rámci projektu Flexprint. Chceme uvést do průmyslové realizace a následně do praxe principy nízkonákladové tištěné elektroniky,“ dodává Pavel Klimuškin.

Specializované výrobní divize

Tři výrobní divize používají každá jinou tiskovou technologii pro výrobu typických produktů. Flexibilní obaly se tisknou hlubotiskem a širokým flexotiskem s centrálním protitlakovým válcem. Tiskové formy si podnik vyrábí sám. Disponuje také oddělením galvána a elektromechanického rytí pro výrobu hlubotiskových válců a oddělením chemigrafie pro výrobu flexografických štočků. Nedílnou součástí výroby flexibilních obalů je laminace, řezání a balení podle potřeb zákazníka.

Nápojové etikety (v naprosté většině pivní) zde tisknou archovým ofsetem nebo hlubotiskem. Používaný etiketovací papír jsou schopni si sami prégovat a archovat, případně lze u nejnovějšího ofsetového stroje použít rolový odvin a inline archování ve stroji. V rámci dokončujícího zpracování probíhají technologické kroky, jako je střásání, počítání, řezání, protlačování, páskování a balení.

Pro tisk samolepicích etiket, shrink sleevů, obvodových etiket či IML etiket v úzké šíři používají UV flexotisk. Podle typu výrobku pak probíhá dokončující zpracování jako řezání a návin, lepení a jeho kontrola, oscilační návin, výsek, páskování a balení. Důležitou technologií je také digitální tisk umožňující tisk malých sérií a variabilních dat. Přípravu tiskových podkladů zajišťuje vlastní grafické studio. „Většinu zmíněných technologických kroků se snažíme v současné době automatizovat a tomuto trendu se nepřetržitě věnujeme,“ dodává generální ředitel.
Špičkové nápojové etikety

Denním chlebem tiskárny je především tisk etiket. Z tiskařských strojů sjíždí malé samolepicí etikety, IML, shrink sleevy nebo obvodové etikety. Pivních etiket zde vytisknout 11 miliard kusů ročně. „Trendů ve zmíněných oblastech je mnoho, často záleží především na zákazníkovi. Z pohledu produktových segmentů vidíme nárůst ve shrink sleevech a IML etiketách. Obecně je však trendem zvyšování kvality tisku, tvorba poutavého designu, hledání a využívání bezpečnostních prvků proti padělání, snaha umístit na etiketu co nejvíce informací a využívání netradičních materiálů,“ říká Pavel Klimuškin. Za své výrobky společnost často získává ocenění. „Příkladem mohou být etikety kácovského piva Hubertus, za které jsme získali celosvětové ocenění v kategorii nápojů WorldStar 2018. K jedné z nejzajímavějších zakázek z poslední doby patří biodegradabilní obal vlhčených ubrousků Smart Wipes, který se stal jedním z oceněných obalů v odborné soutěži Obal roku. Je unikátní tím, že celý produkt včetně obalu je biologicky rozložitelný,“ konstatuje generální ředitel.

WorldStar je celosvětová soutěž, kterou pořádá World Packaging Organisation. Do této soutěže jsou nominovaní pouze vítězové regionálních kol. „U nás je to právě Obal roku, kde s našimi produkty zaznamenáváme úspěchy již řadu let. V loňském roce jsme tedy uspěli s etiketou kácovského piva Hubertus, která v sobě snoubila opravdu exkluzivní design a vysoce kvalitní technické provedení. Samozřejmě, každé takové ocenění, ať už jde o WorldStar nebo Obal roku, pro nás znamená ocenění naší dlouholeté práce a potvrzení, že naše investice do nových technologií, vybavení, ale i do lidí mají skutečný smysl. Jedině tak totiž můžeme držet krok se světovou špičkou a tisknout produkty v té nejvyšší kvalitě,“ doplňuje Pavel Klimuškin.

Inovace jsou nezbytné

Produktové i procesní inovace, kam lze zařadit například technický rozvoj, jsou pro společnost velmi důležité. Díky nim se stále posouvá a udržuje si konkurenceschopnost. Výzkumné a vývojové oddělení se v současnosti zaměřujeme na oblast sáčků, vyvinulo například speciální antistatické sáčky určené k balení mikroelektroniky citlivé na statickou elektřinu. „Věnujeme se také biodegradovatelným materiálům, specialitám v oblasti IML a v neposlední řadě různým bezpečnostním prvkům. Vyvíjíme speciální zušlechtění pro pivní etikety, o kterém toho, doufám, ještě hodně uslyšíte. Pozornost si zajisté zaslouží i naše činnost na poli tištěné elektroniky, což je z našeho pohledu oblast s obrovským potenciálem. Vyvíjíme a tiskneme rozličné senzory, například teploty, vlhkosti, záření či plynů, které lze využít v OTK SmartLabelech umožňujících zaznamenávat historii průběhu těchto parametrů a číst ji pomocí smartphonů vybavených NFC,“ upřesňuje generální ředitel.

V oblasti tištěné elektroniky společnost získala několik užitných vzorů a patentů. Poslední spuštěný projekt s názvem „Sea of Sensors“ má za cíl vytvořit demonstrátor, který pokryje budovu podniku tištěnými senzory propojenými do IoT sítě a monitorujícími teplotu, vlhkost a míru osvětlení v prostředí, v němž se pracovníci denně pohybují.

Rozvíjet digitální technologie

A další investice budou následovat. „Nedávno jsme dokončili revizi strategických plánů rozvoje technologií a vzhledem k situaci na trhu není překvapením, že budeme pokračovat ve stejnoměrném rozvoji všech našich technologií s lehkým důrazem na digitální technologie. V oblasti rozvoje společnosti je to otázka poněkud komplikovanější. V segmentu TOP zákazníků je jasně zřetelná globalizace a v ostatních zákaznických segmentech je ještě zřetelnější nárůst dynamiky novinek. Proto jsme se rozhodli pracovat na třech směrech rozvoje společnosti, které nám zaručí úspěch a spokojenost našich zákazníků,“ prozrazuje Pavel Klimuškin.

Prvním směrem je zvýšení flexibility celé společnosti jako naprosto klíčového parametru úspěchu v následujících letech. Druhým směrem je kompletní digitalizace všech procesů a postupů. Posledním směrem je snižovaní „byznys SLA“ neboli schopnosti odpovědět na požadavky zákazníků a schopnost dodat výrobek v co nejkratším čase a nejlepší kvalitě. „Tyto tři směry mají ale jednoho jmenovatele, a tím je zvýšení kvality na všech stupních firmy. Výrazně jsme posílili HR, zejména oblast vzdělávaní, náboru pracovníků, stabilizace klíčových pracovníků. Startujeme také talent management program a jsme připraveni zaškolit a dát potřebné vzdělaní všem, kteří mají zájem tisknout zajímavé věci a připojit se k firmě, jež se orientuje na inovace a digitalizaci,“ uzavírá generální ředitel.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...