1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

Vyzkumní-ustav-anorganicke-chemie
V ČR vzniká jedinečné vědecké centrum, peníze na výzkum ale chybí


Zaměřuje se na široké spektrum výzkumných aktivit. Spolupracuje s průmyslovými podniky, stejně jako s akademickými pracovišti. Aktuálně Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., realizuje unikátní projekt výstavby výzkumného a vzdělávacího centra a připravuje se na horší časy, které evropskou vědu pravděpodobně čekají.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Ustav molekularnej genetiky
Výzkum na špičkové úrovni a prosperující spin-off firmy


Ústav molekulární genetiky AV ČR patří k předním českým vědeckým pracovištím. Věnuje se základnímu i aplikovanému výzkumu zaměřenému hlavně na biologii nádorových buněk, funkce imunitního sytému nebo poruchy genetického aparátu buněk. Úzce spolupracuje s univerzitami i zahraničními partnery.

Povodí Labe, státní podnik

Povodi Labe
Budeme dále pokračovat ve výstavbě protipovodňových opatření


Povodí Labe se v České republice rozprostírá v celkové ploše 14 976 km2 a na českém území má řeka Labe délku 370 kilometrů. Ve správě státního podniku Povodí Labe je celkem 9 352 km vodních toků, z toho regulovaných je více než polovina, dohromady 4 532 km.

KRPA PAPER, a.s.

Krpa paper
Speciální papíry z Podkrkonoší jsou exportovány do celého světa


KRPA PAPER je exportně orientovaná firma a své výrobky dodává nejen do celé řady evropských zemí, ale i do dalších kontinentů. Společnosti se daří navyšovat výrobu speciálních papírů přibližně o 2-tisíc tun ročně. Pravidelně investuje významnou část peněz do snižování spotřeby energií a do zlepšování efektivity a kvality výroby.

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Centrum vyzkumu globalnej zmeny AV
Brněnští vědci slaví úspěchy na mezinárodním poli


Globální oteplování a další významné globální jevy se v posledních letech dostávají do popředí zájmu nejen politiků, ale především vědců. Je to nadčasové a velmi důležité téma, které poskytuje řadu dosud neprozkoumaných jevů a především jejich vliv na životní prostředí.

VOP CZ, s.p.

VOP
Slavíme úspěch v civilním i vojenském sektoru


Historie státního podniku VOP CZ sahá až do roku 1946, kdy získala první zkušenosti s opravami vojenské techniky. Dnes se činnost podniku, jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany České republiky, zaměřuje jak na vojenský, tak i civilní sektor.

ŠKODA MACHINE TOOL, a.s.

Skoda machine tool
Tradiční výrobce horizontek úspěšně obstává v tvrdé konkurenci


Celosvětově uznávaný výrobce těžkých obráběcích strojů dodává 90 % své produkce náročným zákazníkům na evropské, asijské i americké trhy. Společnosti ŠKODA MACHINE TOOL, a.s., se daří efektivně propojovat tradici výroby horizontálních vyvrtávaček s nepřetržitým vývojem a modernizací.

Porr, a.s.

Porr 2014
Přední stavební společnost se širokým záběrem a důrazem na kvalitu


Stojí za realizací celé řady pozemních staveb, jako jsou administrativní komplexy nebo hotely. Věnuje se rovněž vodohospodářské i dopravní výstavbě. V současné době společnost Porr pracuje na revitalizaci a sanaci úseku dálnice D1.

Armádní Servisní, p.o.

Armadni servisni
Hledá úspory, aby mohla investovat


Založena byla před 20 lety za účelem správy vojenských bytů. V současné době se ale Armádní Servisní, p.o., zaměřuje zejména na výrobu tepla a vody. Stejně jako ostatní příspěvkové organizace se musí vyrovnat se snižováním státního příspěvku.

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Sprava silnic Olomouckeho kraje
Kvalitná cestná sieť nie je len otázkou peňazí


Správa silnic Olomouckého kraje v súčasnosti spravuje viac ako 3-tisíc kilometrov ciest I. a II. triedy, ktoré spadajú do pôsobnosti samosprávnych krajov. K nim treba pripočítať aj viac ako 400 kilometrov ciest I. triedy v štátnej réžii.

John Crane Sigma, a.s.

john crane
Přední producent mechanických ložisek s netradičním přístupem


Netradiční pojetí sociální odpovědnosti není jediným aspektem, který odlišuje společnost John Crane Sigma, a.s., od ostatních výrobních podniků.

OT Energy Services, a.s.

OT Energy services2
Nový název pro zkušenou firmu v oblasti elektroenergetiky


Akciová společnost OT Energy Services zajišťuje komplexní dodávky v oblastech systémů kontroly a řízení, průmyslové automatizace a systémů elektro.

ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o.

CEZ energoservis2
Zvyšuje bezpečnost jaderné elektrárny Dukovany i Temelín


Již 20 let působí v oblasti údržby jaderných elektráren a dalších energetických zdrojů. Spektrum činnosti společnosti ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o., je ale širší. Mimo jiné se věnuje rekonstrukcím, montážím, výrobě nebo svařování, zpracování a likvidaci radioaktivních i neaktivních odpadů.

DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o.

Denso Manufacturing
Štíhlá a přesná výroba je zárukou kvality


Areál společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o., (DMCZ) se rozkládá v Průmyslové zóně Jih v Liberci. Výrobní hala, která byla vystavěna mezi roky 2001 a 2003, zabírá 46-tisíc m2 plochy a loni se v ní vyrobilo téměř 2 162 000 kusů klimatizačních jednotek. Ty nejsou ovšem jediným produktem, který společnost dodává svým zákazníkům.

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...