1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Pfeifer Holz Chanovice, s.r.o.

Pfeifer holz 19S vášňou pre drevo

Pfeiffer Holz Group je celosvetový producent výrobkov z dreva. Skupina je rodinným podnikom, ktorý bol založený v tirolskom meste Imst v roku 1948. Spoločnosť Pfeifer je vďaka závodom v Nemecku a Českej republike v Európe dobre známa ako dodávateľ drevených dosiek, debnení, trámov, iných konštrukčných materiálov a peletiek z biomasy. Jedno z dvoch českých pracovísk sa nachádza v obci Chanovice, kde už storočie funguje píla. Tento závod dnes dokáže spracovať 600-tisíc m³ guľatiny ročne. Výkonný riaditeľ Roger Fränkel si našiel čas na debatu s časopisom Priemysel Dnes o rastúcom trhu drevených stavebných materiálov a úlohe, ktorú závod v Chanoviciach zohráva v rámci skupiny Pfeifer.

Aj keď sa vznik Skupiny datuje do roku 1948, história chanovického závodu siaha ešte omnoho ďalej. V roku 1919 vznikla strategicky a logicky umiestnená píla v blízkosti lesov plných surovín. Pôvodná výroba sa zameriavala na prefabrikované časti domov. Takmer po storočí nepretržitej prevádzky zahŕňajúcej rozšírenie výrobného radu na dosky a peletky, s čím sa spája aj inštalácia čoraz modernejších zariadení, sa v roku 2016 závod pridal pod krídla skupiny Pfeifer Group, čo prinieslo investíciu v hodnote 35 miliónov eur a ďalšiu vlnu modernizácie.

Od svojich počiatkov si ako obyčajná píla prešiel závod v Chanoviciach obrovským rozšírením. Patria sem nové výrobné haly a linky, ktoré vyrábajú debnenia, trojvrstvové dosky, ekopalivové peletky, a v neposlednom rade aj drevo rezané na mieru. Závod zamestnáva 415 pracovníkov a ročný obrat predstavuje 85 až 90 miliónov eur.

 

Prečo práve Česká republika?

 

Prvou otázkou pri zahraničných akvizíciách býva vždy: „Prečo práve tu a nie niekde inde?“. Spoločnosť Pfeifer investíciu v Českej republike považovala za mimoriadne racionálnu.
•    Zásobovanie surovinami (guľatina) bez nutnosti ďalších príprav.
•    Blízka vzdialenosť od hlavných európskych trhov spoločnosti Pfeifer.
•    Výborne vyškolená pracovná sila.
•    Česká republika je stabilná krajina, a to ekonomicky aj politicky.

 

Vďaka čomu je závod Pfeifer Holz Chanovice odlišný?

 

Roger Fränkel povedal: „Nie sme špecializovaní, vyrábame vo veľkom.“ Inými slovami sa dá povedať, že prevádzka závodu v Chanoviciach sa zameriava na výstup spoľahlivých a kvalitných drevených produktov vo veľkých množstvách – pri zohľadnení všetkých ekonomických aspektov. Aktuálne ročné výrobné kapacity:
•    Rezané a profilované drevo: 350-tisíc m3 (120-tisíc m3 sa využíva vo vlastných produktoch spoločnosti, zvyšok sa vyrába na základe požiadaviek zákazníkov).
•    Trojvrstvové dosky: 1,4 milióna m2
•    Debniace panely: viac než 1,2 milióna m2
•    Peletky z biomasy: 45-tisíc ton (počas nasledujúcich dvoch rokov sa plánuje výrazné rozšírenie objemu výroby).

Závod v Chanoviciach disponuje dvomi jasnými výhodami. Prvou z nich je, že všetky výrobné postupy možno vykonať priamo na pracovisku, od rezania a hobľovania až po spracovanie – od guľatiny po konečný produkt. Vďaka tomu sa znižujú logistické a prepravné náklady na minimum. Druhou výhodou je malá vzdialenosť od nevyhnutných surovín. Závod je obklopený lesmi, vďaka čomu spoločnosť dokáže všetky suroviny zabezpečiť lokálne. Je toho však ešte viac. Nielenže má závod suroviny doslova pod oknami, ale ide dokonca o smrekový les – hustejší, než na iných pracoviskách spoločnosti v Nemecku či Rakúsku. Hustota dreva v Chanoviciach navyše zabezpečuje vyššie ohybové napätie, čím sa znižuje riziko jeho lámania sa.

Chanovice pre spoločnosť Pfeifer Group predstavujú jedinečné pracovisko vďaka svojim úplne integrovaným výrobným možnostiam a rôznorodému radu výrobkov. Linky závodu dokážu spracovať guľatinu s dĺžkou až šesť metrov, čo je v porovnaní s inými pracoviskami spoločnosti lepší ukazovateľ.

 

Zameranie sa na znižovanie odpadu

 

Každý výrobný proces musí zohľadňovať životné prostredie. Odpadové produkty, znečistenie či uhlíková stopa sú veci, ktoré nemožno ignorovať. V závode Pfeifer Holz Chanovice sa počas výrobného procesu nevyužívajú žiadne chemikálie, a preto nevzniká žiadne znečistenie ani nebezpečné odpadové produkty. Okrem toho nedochádza k plytvaniu odpadového materiálu z odrezkov, triesok a pilín, ktoré vznikajú pri tvarovaní dreva. Triesky sa využívajú na výrobu drevnej hmoty a dosiek, odrezky a piliny idú do peletiek z biomasy. „Sme pomerne ekologickí. Momentálne spracúvame viac než 80 % surovín, ktoré prejdú našimi linkami. Cieľom je spracovateľnosť na úrovni 100 %,“ povedal Roger Fränkel.

Možno je to rastúci celosvetový záujem o životné prostredie a hľadanie udržateľnejších možností, no z pohľadu spoločnosti Pfeifer Holz dopyt po dreve na celom svete rastie. Trh s drevenými stavebnými materiálmi rastie najmä v strednej Európe. Napríklad v Nemecku obsahuje až 18 % nových rodinných domov drevené konštrukcie. Nejde však o mimoriadne rýchly „boom“, rast je skôr stály, čo závodu Pfeifer Holz Chanovice mimoriadne vyhovuje.

 

Vytvorenie toho správneho tímu

 

Pfeifer Holz sa s inými výrobcami zhodne na tom, že vzhľadom na aktuálny stav na trhu práce v Českej republike môže byť hľadanie kvalifikovaných pracovníkov náročné. Podľa Rogera Fränkela ide o ich najväčší problém. Stav pracovníkov v chanovickom závode je na maxime, no spoločnosť si je plne vedomá neustálej potreby vyhľadávania tých správnych zručností. Špecifické kompetencie si vyžadujú najmä pozície nadriadených, operátorov strojov či programátorov PLC. V rámci náboru a udržiavania si tých najlepších zamestnancov využíva spoločnosť niekoľko stratégií. Patria sem lokálne reklamné aktivity na bilbordoch a v tlači alebo spolupráca so strednými a vysokými školami v blízkosti. Vďaka tomu ľudia získavajú motiváciu vstúpiť na pracovný trh, kde spoločnosť Pfeifer Holz vnímajú ako vhodnú kariérnu možnosť. Pri súčasných zamestnancoch zahŕňajú dobre vypracované balíky výhod kľúčové školenia priamo na pracovisku. Pri určitých pozíciách, napr. programátor PLC, je spoločnosť pripravená pracovníka prijať na základe potenciálu a následne úspešnému nováčikovi poskytnúť školenie v celom rozsahu.

 

Čo ukrýva budúcnosť?

 

Samozrejmým cieľom je pokračujúci a stabilný rast podniku. Vďaka charakteru aktivít závodu Pfeifer Holz Chanovice je však zrejmé, že skôr uvidíme inovácie v oblasti procesov a výrobných postupov, než v samotných výrobkoch schádzajúcich z linky. Kľúčové ciele na najbližšie dva roky sú:
•    Zjednodušenie procesov a výrobných liniek s cieľom znižovania nákladov, zvyšovania kvality a zvýšenia produktivity (Ide o pokračujúce aktivity modernizácie, ktoré začali akvizíciou závodu v Chanoviciach zo strany Pfeifer Holz. Napríklad v roku 2018 vďaka zmenám pílovej linky vzrástla produktivita o 10 %, čo pri rovnakom počte pracovníkov predstavovalo nárast tzv. „vstupov za zmenu“ z 300 m3 na 900 m3.).
•    Zvyšovanie využívaného podielu surovín, čoho cieľom je v ideálnom prípade 100-% nulový odpad.
•    Zvyšovanie kapacity na výrobu peletiek z biomasy.
•    Zvyšovanie kapacity spracovania rezaného a profilovaného dreva na 800-tisíc m3 ročne (z aktuálnych 350-tisíc m3).

Vďaka jednoduchému a efektívnemu prístupu k surovinám, neustále sofistikovanejším výrobným procesom a zariadeniam a stabilnému rastu globálneho trhu pokračuje závod Pfeifer Holz Chanovice so svojou vášňou pre drevo aj do budúcnosti.

 

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...