1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Pierburg, s.r.o.

Pierburg 21Technologický růst

Globální společnost Rheinmetall, která podniká ve zbrojním a automobilovém průmyslu, v uplynulém roce reorganizovala svou podnikovou strukturu, provoz a více než 23 000 zaměstnanců do pěti divizí. Pierburg, s.r.o., se na dlouholeté tradici automobilového průmyslu v České republice podílí v rámci divize Sensors and Actuators.

Tato společnost se sídlem v Ústí nad Labem je spolehlivý místní zaměstnavatel s téměř 300 pracovníky a stabilními ročními tržbami, které v posledních třech letech dosáhly 120 – 130 milionů eur. Pierburg se specializuje na aktuátory, škrticí klapky, elektromagnetické ventily, emisní systémy a pumpy. V minulém roce se firmě podařilo uzavřít řadu nových smluv a dosáhnout tak rozvoje své odbornosti v oblasti technologií, což je ostatně jejím dlouhodobým cílem. Sascha Guenther, viceprezident Pierburg, si na nás opět vyhradil čas a podělil se o pár slov o společnosti.

Historie společnosti Pierburg – stručné shrnutí

Pierburg, původně z Berlína, má dlouholeté zkušenosti – již 113 let – s prací s ocelí a výrobou automobilových komponent. Společnost byla v roce 1986 převzata technologickou skupinou Rheinmetall a stala se tak součástí globálního automobilovému konglomerátu. Faktory jako nižší náklady, nedaleká hranice s Německem, investiční pobídky a vysoce kvalifikovaná pracovní síla přiměly společnost Pierburg uvažovat o expanzi do České republiky. Sesterská společnost Kolbenschmidt již na trhu působila, a mohla tak v roce 2004 podpořit založení firmy, tím, že jí poskytla prostory závodu v Ústí nad Labem. Od té doby je Pierburg oceňovaným výrobcem v regionu.

Rozšíření sortimentu

Pierburg je specialistou na komplexní, precizně zpracované automobilové komponenty. Mezi klíčové produktové řady patří výfukové klapky, systémy recirkulace spalin, aktuátory a throttle body, sekundární vzduchové pumpy a moduly magnetických ventilů. Když jsme spolu hovořili naposled, cílem a prioritou společnosti bylo navázat nové obchodní vztahy, rozšiřovat portfolio partnerů, uzavřít smlouvy na dodávky nových technologií, zejména izolačních ventilů palivových nádrží, tzv. FTIV, a interně zajistit technologie, například montáž cívek FTIV a krytů aktuátorů. „S potěšením oznamuji, že společnosti Pierburg se v roce 2022 podařilo uzavřít smlouvu s renomovaným německým OEM na jeden z největších automobilových projektů za posledních několik let. Tento projekt, který poběží do roku 2032, má pro Pierburg celoživotní hodnotu 270 milionů eur. Předmětem smlouvy je dodávka sekundárních vzduchových pump využívajících technologii, která je použitelná také v jiných druzích elektrifikovaných pump a projektech zaměřených na e-mobilitu,“ sdělil Sascha Guenther.

Nyní si dovolím citovat z tiskové zprávy: „Tento projekt pokládá důležitý základ nadcházejícího procesu transformace... od dodavatele komponent pro dieselové motory k výrobci produktů pro nákladní a offroadová vozidla a elektromobily.“ Z plánu společnosti vyplývá, že zůstane významným dodavatelem komponent nejvyšší kvality pro spalovací motory, ale také se dívá daleko za hranice čistě automobilových aplikací. Tento projekt by byl velkou výhrou sám o sobě, ale v uplynulém roce se společnosti Pierburg podařilo uzavřít další čtyři smlouvy (s OEM v Německu a Japonsku) na dodávku izolačních ventilů palivových nádrží. O něco obdobného projevili vážný zájem ještě další dva klienti. Pokud si i v tomto případě potřesou rukama, což je vysoce pravděpodobné, poběží nová linka na výrobu FTIV v závodě v Ústí nad Labem na plno. Tato linka na výrobu FTIV byla zřízena během uplynulých 12 měsíců a nyní je v sériové výrobě, ostatně jako nedávno instalovaná linka na montáž krytů. Její komponenty putují OEM klientovi do Ameriky. Interní výroba cívek FTIV dosud kompletně zajištěna není, firma nicméně plánuje být v tomto ohledu zcela soběstačná v dohledné budoucnosti.

Situace ohledně covidu

Pandemie výrobce vůbec nešetřila. Společnost Pierburg přijala všechna nezbytná (a bezpečnostní) opatření, která však vedla k nevyhnutelnému poklesu výroby a propouštění pracovníků. I přes komplikace s dodavatelským řetězcem se situace v roce 2021 zlepšila, a to díky zejména úzké spolupráci mezi centrálními logistickými týmy a centrálními nákupními týmy. Nebýt tohoto úsilí, zákazníci Pierburg by krizi pocítili významně a všem smluvním závazkům by se nepodařilo dostát.
Momentálně firma pozoruje nárůst onemocnění mezi svými pracovníky, takže opětovně zavedla týdenní testování, aby dokázala šíření viru v závodě zachytit. Zaměstnanci i zákazníci tak vidí, že firma na tuto krizi reaguje. Klíčový zákazník společnosti Pierburg, Ford UK, oficiálně ocenil její snahy a pokračující výkonnost během pandemie v letech 2020 a 2021. Dle slov pana Guenthera to „poukazuje na fakt, že naše snahy o dosažení dokonalosti nejsou patrné pouze v našich výrobních procesech, ale také v našem procesním řízení.“

Současný stav automobilového trhu

Navzdory pokračující vysoké výkonnosti společnosti Pierburg a budoucím příležitostem je zjevné, že za to vděčí chytrému řízení a vysoké angažovanosti všech zaměstnanců. To však neplatí pro každého dodavatele v tomto odvětví, což vytváří další tlak. Když jsme se pana Guenthera dotázali na současnou situaci na trhu s automobilovými komponenty jako celku, nabídl tuto podrobnou odpověď: „Automobilový průmysl se nachází v přechodném období – pozorujeme odklon od spalovacích motorů směrem k e-mobilitě. To je zjevné. Hlavní hrozby, kterým toto odvětví čelí, jsou důsledkem krize covidu z uplynulých dvou let, kdy nízké objemy výroby a zároveň kritické narušení dodavatelského řetězce způsobily vysoké náklady na výrobu komponent a významně prodloužené dodací lhůty. S nedostatkem elektronických součástek se potýkáme dodnes. Mnoho společností se ocitlo ve finanční tísni, což vytváří další tlak na dodavatelský řetězec. Aktuální vysoké náklady na energie navíc přispívají k dalšímu zániku některých finančně méně odolných společností, což narušení dodavatelského řetězce ještě více prohlubuje. Kromě toho se dodací lhůty z Číny vyšplhaly na 12 až 16 týdnů oproti dřívějším 6 – 8 týdnům. Abych to shrnul, automobilový průmysl zažívá nelehké časy a dodavatelé obzvlášť.“

Tyto poznatky poukazují na poněkud symbiotickou povahu jakéhokoli průmyslového odvětví a propojení a vzájemné závislosti, které tvoří vztah mezi výrobci automobilů a komplexními sítěmi jejich dodavatelů. Obecně však platí, že se firma zaměřuje na faktory, které dokáže ovlivnit, což zeširoka shrnuje přístup společnosti Pierburg, který aplikovala v posledních dvou letech a plánuje využít i v budoucnu...

Co pro Pierburg chystá budoucnost?

Budoucnost má se společností Pierburg jasné plány, které jsou patrné z nově uzavřených významných smluv (těch, jež jsme zmínili, ale i předeslaných v roce 2022). Celoživotní hodnota těchto projektů dosahuje celkové hodnoty 455 milionů eur. Nové kontrakty jsou klíčem k růstu společnosti v příštích několika letech a zásluhou tohoto předeslaného kontraktu se očekává, že současné tržby vzrostou v průběhu nadcházejících pěti let přibližně o 30 %. Jistě není překvapením, že Pierburg při plnění těchto smluv věnuje maximální pozornost kvalitě, což se také odráží na spokojenosti zákazníků. Mezitím se společnost nadále soustředí na dosažení dokonalosti všech svých činností, přičemž se zaměřuje na standardy EFQM (Evropská nadace pro řízení kvality) jako prostředek k pokračování ve vysoké výkonnosti a jejímu zlepšení.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

220x600 CZA

Nenechte si ujít...