1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

PLAKOR CZECH, s.r.o.

PlakorOhleduplný zaměstnavatel a soused

V srdci moravského regionu leží obec Mošnov, kde má své sídlo dceřiná společnost globálního výrobce plastových dílů Plakor.

Tato společnost, která vyrábí řadu klíčových součástí automobilů (přístrojové desky, nárazníky, spojlery, díly zadních dveří, masky chladiče a další vybavení), zaměstnává zhruba 850 lidí (většinu z nichž tvoří místní obyvatelé) a za 7 let od zahájení své činnosti se jí podařilo více než zdvacetinásobit svůj obrat. A protože je Plakor Czech, s.r.o., zdvořilý host, snaží se v regionu, kde působí, co nejvíce projevit své uznání.

Globální kontakty a místní lákadla

Továrna Mošnov je samostatným nezávislým provozem společnosti Plakor Ltd., což je jeden z předních korejských výrobců plastových a náhradních dílů pro automobilový průmysl. Vlastníkem společnosti Plakor je pak Sambo Motors, globální dodavatel součástí motorů a palivových systémů. Společnost Sambo Motors (včetně dceřiných společností, jako je například Plakor) má továrny v Koreji, Číně, USA a samozřejmě také v České republice.

Když došlo na hledání vhodného místa pro nový výrobní provoz v srdci Evropy, zjistila firma Plakor, že z důvodu blízkosti hlavních zákazníků společnosti Hyundai a Kia je ideální právě Moravskoslezský kraj. Nakonec byl za pomoci státní agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která je součástí Ministerstva průmyslu a obchodu, vybrán Mošnov.

Krátká historie se slibným začátkem

Společnost Plakor Czech je poměrně mladá. Továrna byla založena v roce 2006 a výrobu zahájila v červenci 2007, kdy začala s dodávkami pro společnost Kia. V následujícím roce byla výroba rozšířena a začaly se vyrábět díly pro továrnu Hyndai v Nošovicích. V dalších letech pak objem výroby neustále narůstal. Probíhalo zde lití, lakování a montáž velkých plastových komponentů pro automobily Kia Cee’d a Hyundai i20, i30 a i35. První potenciální překážka, kterou bylo třeba vyřešit, se objevila téměř okamžitě po otevření továrny. Již krátce po zahájení výroby v Mošnově udeřila celosvětová ekonomická krize (kterou pocítil zejména automobilový průmysl). V jistém smyslu mělo vedení společnosti vlastně štěstí, že krize přišla tak brzy. Provoz se nacházel teprve ve fázi etablování, a tak bylo možné přijmout rychlá a účinná rozhodnutí dříve, než se výroba plně rozběhla. Navíc oba hlavní zákazníci v této fázi požadovali poměrně malý objem dodávek a byli schopni pokračovat ve výrobě, aniž by se museli uchýlit k propouštění nebo jiným drastickým restrukturalizačním opatřením.

Nejzřetelnějším ukazatelem dosavadního rozvoje společnosti Plakor Czech je její roční obrat: z částky 5,9 milionu eur v roce 2007 se v roce 2013 stalo 125 milionů eur a za rok 2014 se očekává další nárůst. V jistém smyslu přinesl rok 2013 nejen rekordní finanční zisk, ale také zásadní změnu v podobě akvizice skupiny Plakor společností Sambo Motors. Jedná se však pouze o změnu vlastnictví, která se odehrála „na pozadí“. Běžný provoz továrny v Mošnově to nijak neovlivnilo a pravděpodobně se tak nestane ani v budoucnu. Společnost se stále soustředí na další růst, takže loni bylo dokončeno nové křídlo továrny, čímž vzniklo dalších 8800 čtverečních metrů výrobních a skladových prostor.

Být dobrým zaměstnavatelem a dobrým sousedem

Slovy ředitele Tae Yun Yee má továrna Plakor Czech od svého založení v roce 2006 „fantastické vztahy s obcí Mošnov a městem Příbor“ (Příbor je nejbližší velké město, známé především jako rodiště Sigmunda Freuda). Za tyto vztahy společnost vděčí i něčemu jinému než pouze tomu, že jde o velkého zaměstnavatele, který dává místním obyvatelům práci. Plakor Czech totiž sponzoruje místní kulturní akce, charitu a dokonce i mateřskou školku. V roce 2010, kdy byla oblast tragicky zasažena povodní, zaměstnanci společnosti Plakor dobrovolně pomáhali s opravou domů. Být vnímán jako odpovědný člen komunity je klíčovou součástí hodnotového systému společnosti.

K této odpovědnosti patří také ekologický provoz šetrný k životnímu prostředí. Splnění standardů vyžadovaných certifikací ISO 14001 znamená, že společnost má efektivní systém environmentálního managementu. Lakovací linky využívají technologii regenerační termické oxidace, která spočívá v čištění vzduchu kontaminovaného těkavými organickými sloučeninami (VOC) přehřátím, jeho následném ochlazení a navrácení do atmosféry. Odpadní voda ze všech procesů je před vypuštěním analyzována a všichni zaměstnanci absolvují náležité školení v nakládání s odpady. Velmi praktickou inovací týkající se problematiky odpadů je dodatek k politice zaměstnaneckých pobídek společnosti Plakor Czech z roku 2012, který zavádí ukazatele výkonnosti pro řízení bezpečnosti a nakládání s odpady. Jeho výsledkem je výrazné snížení jak počtu havárií, tak i množství zmetků.

A konečně jsou k dispozici také autobusy pro zaměstnance, jejichž účelem je snižovat uhlíkovou stopu způsobenou dojížděním do zaměstnání. Kromě toho jsou přepravní trasy plánovány tak, aby se minimalizovalo zatížení okolních obcí hlukem a vibracemi.

Výhled do budoucnosti

Společnost Plakor Czech má před sebou výrazný a trvalý růst. Jak podotýká Tae Yun Yee, mají nárazníky a jiné velké plastové automobilové díly vysoký poměr velikosti a hodnoty. To znamená, že jsou v těchto případech překážkou náklady na dopravu na velké vzdálenosti. Takovéto díly je tedy potřeba, všude, kde je to možné, vyrábět přímo na místě, a protože stále více výrobců originálních zařízení přesouvá své výrobní linky do východní Evropy, má Plakor Czech přímo ideální pozici. V příštích několika letech se továrna Mošnov chystá dále rozšiřovat svou kapacitu a zlepšovat své procesy, aby mohla vyjít vstříc novým zákazníkům.

S ohledem na tyto plány spočívá hlavní charakteristický rys společnosti v její dosavadní historii. Na otázku, co považuje za největší úspěch prvních let existence společnosti Plakor Czech, vyjmenovává Tae Yun Yee jak rostoucí příjmy, tak zejména získání certifikace ISO pro procesy zajištění kvality (ISO 16949) a environmentálního managementu (ISO 14001) v roce 2009 a pro ochranu zdraví a bezpečnosti (OHSAS 18001) v roce 2013. To dokazuje, že se firma Plakor Czech ve svých aktivitách neřídí čistě jenom ziskem, ale upřednostňuje vyvážený přístup.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...