1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Porr, a.s.

PorrPřední stavební společnost se širokým záběrem a důrazem na kvalitu

Stojí za realizací celé řady pozemních staveb, jako jsou administrativní komplexy nebo hotely. Věnuje se rovněž vodohospodářské i dopravní výstavbě. V současné době společnost Porr pracuje na revitalizaci a sanaci úseku dálnice D1.

Jde o náročné práce, při nichž firma využívá svých bohatých zkušeností i moderních technologií. Letos společnost obdržela prestižní ocenění v soutěži TOP stavební společnost 2013 a v budoucnu by ráda intenzivněji pronikla do oblasti velkých dálničních a železničních projektů na území celé České republiky.

Historie koncernu Porr, který patří k předním stavebním společnostem, se začala psát v roce 1869, kdy byla v Rakousku založena firma Allgemeine österreichische Baugesellschaft. Bez zajímavosti není, že v roce 1870 společnost zajišťovala přestavbu koněspřežné železnice na parní z Českých Budějovic do Lince, což bylo vlastně prvním počinem společnosti na území dnešní ČR. V roce 1927 proběhla fúze se společností A. Porr Betonbauunternehmung a společnosti převzaly jméno Porr. „Od svého vzniku společnost rozšířila svoji působnost do dalších zemí, jako je například Německo, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko nebo Saudská Arábie. V roce 1991 byla pobočka firmy založena i v tehdejší ČSFR pod názvem PORR INTERNATIONAL, a.s., a začala působit hlavně v oblasti pozemního stavitelství,“ uvedl Ing. Ľubor Nôta, člen představenstva Porr, a.s. Z nedávných významných událostí ve vývoji společnosti je třeba zmínit rok 2012, kdy proběhla fúze se společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby – firmou, která se zaměřovala na opravu a výstavbu komunikací a vodohospodářských staveb v Praze a ve Středočeském kraji.

Pozemní, vodohospodářské i dopravní stavitelství

Společnost Porr působí jako generální dodavatel staveb na klíč v pozemním stavitelství, ale věnuje se také dopravním a vodohospodářským stavbám. „Jako generální dodavatel v oblasti pozemní výstavby realizujeme veškeré práce, které souvisejí s výstavbou. Pro klienty dokážeme zabezpečit inženýring, zajistit stavební povolení nebo projektovou dokumentaci pro výstavbu. Po realizaci samotného stavebního díla provádíme také kolaudaci, pokud to investor vyžaduje,“ sdělil Nota. V případě pozemního stavitelství se Porr soustředí zejména na výstavbu administrativních budov a komplexů – právě s tímto typem výstavby má dlouhodobé zkušenosti nejen celý koncern, ale také česká pobočka firmy. „Do portfolia v oblasti pozemního stavitelství patří rovněž výstavba hotelů nebo průmyslových objektů. Máme zkušenosti také s bytovou výstavbou. Právě do developerské činnost zaměřené na rezidenční stavby bychom rádi intenzivněji pronikli v budoucnu,“ doplnil Nôta.

Významnou část projektů tvoří také dopravní a vodohospodářské stavby. V rámci inženýrského stavitelství je firma Porr schopná realizovat veškeré možné typy staveb. V případě vodohospodářství jde například o čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody, protipovodňová opatření, úpravy vodních toků apod. „Co se týká dopravního stavitelství, tak i v této oblasti umíme pro klienty zabezpečit všechny druhy dopravních staveb. Jmenovitě mohu zmínit například výstavbu silnic a dálnic, realizace železničních staveb, tunelů nebo mostů,“ dodal Nôta.

Rekonstrukce dálnice D1 je náročná

Z významných projektů, které společnost Porr realizovala v poslední době, je možné poukázat například na administrativní komplex Premium Plaza v Karlových Varech. Jde o sedmipatrový dům se dvěma podzemními podlažími pro garážová stání. Firma Porr se ujala role generálního dodavatele a technický dozor stavby investor svěřil sesterské firmě UBM Bohemia. Nová budova velmi dobře zapadá mezi stávající stavby, a to mimo jiné i díky obkladovému materiálu fasády, která je tvořena z keramické dlažby v imitaci pískovce. „Z dalších staveb mohu zmínit například novostavbu čtyřhvězdičkového hotelu Andel’s Hotel Prague nebo náročnou rekonstrukci novorenesanční stavby hotelu Falkensteiner Grand Spa v Mariánských Lázních. Z dopravních staveb bych rád poukázal například na výstavbu rychlostní silnice R55 Skalka-Hulín, zkapacitnění Štěrboholské radiály, stavbu Pražského okruhu SOKP 512 Vestec nebo realizaci mostu přes Jižní spojku v Praze, za který jsme mimochodem získali ocenění „Cena veřejnosti“ v soutěži Česká dopravní stavba roka 2013, “ vypočetl Nôta.

V současné době společnost Porr realizuje sanaci a revitalizaci 160 km úseku dálnice D1 – nosného dopravního systému v České republice. „Naše společnost se podílí na rekonstrukci dvou úseků, konkrétně úseku 9 a 14. Stavební práce jsou velmi náročné, protože musí probíhat za plného provozu. Doprava je vedená střídavě v levém a pravém jízdním pruhu a rekonstruuje se vždy jeden jízdní pás. Významné množství práce se vykonává v noci, kdy je dopravní zátěž nižší,“ sdělil Nôta. Stavební práce na dálnici D1 zahrnují úpravu středního dělícího pásu, výměnu kabeláže, rekonstrukci kanalizace, výměnu svodidel, modernizaci systému tísňového volání a bezpečnostních prvků, rekonstrukci mostů a následné rozšíření a rekonstrukci betonové vozovky.

2. místo v soutěži TOP stavební společnost 2013

V rámci své obchodní strategie sází společnost na dlouhodobé zkušenosti, moderní technologie, skvělé reference a komplexnost nabízených služeb. „Jako součást koncernu PORR umíme investorům nabídnout veškeré stavební práce – od pozemních i vodohospodářských staveb po výstavbu cest, tunelů nebo mostů. Vlastníme také technologie na výstavbu železničních tratí a realizujeme i pokládkové práce, jako je například položení asfaltových směsí,“ dodal Nôta. Hlavní výhody oproti konkurenci spatřuje Nôta v přístupu k investorům, kterým firma vychází maximálně vstříc. „Klientům dokážeme navrhnout alternativní řešení, jsme nápomocni při projektování a odvádíme kvalitní práci tak, aby byli naši zákazníci spokojeni. Konkurenční výhodu máme i v tom, že vlastníme moderní technologie, máme kvalitní reference, a to jako koncern, i česká firma.“

Osobní přístup k investorům, schopnost plnit jejich požadavky a odvádět práci na vysoké kvalitativní úrovni přinesly společnosti 2. místo v prestižní soutěži TOP stavební společnost 2013. Jde o ocenění, které vychází z anonymního hlasování 350 státních a veřejných zadavatelů. „Toto ocenění nás velmi potěšilo. Svědčí o tom, že jsme jako firma mezi zadavateli známá, klienti jsou s námi spokojení a odvádíme kvalitní práci,“ komentoval Nôta ocenění, které si zástupci společnosti převzali koncem května u příležitosti konference Setkání leaderů českého stavebnictví v prostorách České národní banky.

Mírný nárůst obratu navzdory krizi

Vzhledem k přetrvávající ekonomické krizi musela společnost redukovat počet zaměstnanců. V současné době zaměstnává 700 pracovníků, kterým nabízí nejen motivující finanční ohodnocení, ale zabezpečuje jim také potřebnou kvalifikaci, aby byli schopni svoji práci vykonávat na co nejlepší úrovni. Ačkoli se stavebnictví ještě stále nevymanilo z recese, společnost očekává mírný nárůst obratu. „Náš roční obrat se pohybuje ve výši kolem 3 miliard korun. Pro letošní rok bychom ho rádi navýšili na 3,6 miliardy korun. Věříme, že se nám tento cíl podaří naplnit. Nevytyčujeme si nereálné plány – chceme zejména zachovat stabilitu a kontinuitu firmy,“ sdělil Nôta. V následujícím období by společnost ráda intenzivněji pronikla do oblasti velkých dálničních a železničních projektů na území celé České republiky. „Rádi bychom přitom využili výhod koncernu, jako jsou právě moderní technologie, zkušenosti, odborné znalosti a kvalitní reference,“ uzavřel Nôta.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...