1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

PRAKAB Pražská kabelovna, s.r.o.

Prakab 16Stoletá historie firmy zrcadlí vývoj elektroprůmyslu

Společnost PRAKAB už 100 let spoluvytváří dějiny českého i světového elektroprůmyslu. Od založení v roce 1921 nebyl v jejích areálech přerušen či pozastaven provoz a firma se rozvíjela v souladu s aktuálními trendy a novými poznatky v oboru.

Dnes už má známý výrobce kabelů PRAKAB pevně zapuštěné kořeny na domácím i celoevropském trhu a může se spolehnout na věrnost svých zákazníků, kteří působí především v oblastech energetiky, železniční dopravy a stavebnictví. S generálním ředitelem společnosti Ing. Tomášem Zieschangem, Ph.D., jsme vpluli do barvité historie závodu a hledali v ní milníky, jež vedly k růstu a rozvoji firmy.

V letošním roce si společnost PRAKAB připomíná 100 let od svého založení. Rok 2021 nepřeje velkým oslavám a masovým akcím, ale vy jste se rozhodli vzdorovat pandemii a významné výročí oslavit. Jakou formou oslavy probíhají či budou probíhat?

Toto významné výročí jsme pojali formou oslav pořádaných během celého roku. V první etapě jsme se zaměřili na kampaň v médiích. Například v časopisech vychází o naší společnosti řada článků, prostřednictvím kterých bychom chtěli odbornou i laickou veřejnost upozornit na stoletou existenci naší firmy. Kromě toho připravujeme medailonky a rozhovory s našimi zaměstnanci a jejich rodinami a píšeme knihu, která vyjde u příležitosti našeho výročí. Oslavy by měly vyvrcholit v září, kdy bychom přímo v hostivařském závodě chtěli uspořádat velkou třídenní akci. Jedna její část bude určena odborné veřejnosti, tedy našim zákazníkům, dodavatelům, oficiálním hostům i konkurentům, a další část je připravena pro naše zaměstnance a jejich rodiny. Tato akce byla pro nás ještě donedávna otevřenou otázkou, protože jsme vzhledem k pandemii vůbec nevěděli, jestli ji budeme moci uskutečnit. Rozhodli jsme se, že se do přípravy pustíme – a uvidíme, jak to dopadne. Současná situace ukazuje, že to snad – doufejme – vyjde.

Jaké události v historii vaší společnosti si v rámci oslav připomínáte? Jaké významné milníky – počínaje samotným založením firmy – přispěly k jejímu postupnému rozvoji a růstu?

Historie firmy je nesmírně zajímavá, protože odráží dějiny vývoje elektroprůmyslu. Továrna během celé své stoleté historie nepřerušila výrobu a nepřestala vyrábět kabely. Firma byla založena v roce 1921 obchodními přáteli, kteří patřili k významným židovským rodinám z pražského regionu. V čele této skupiny stál Emil Kolben, který po rozpadu Rakouska-Uherska založil firmu proto, aby jejími produkty mohl zásobovat vlastní výrobní závod ve Vysočanech. Továrna byla postavena daleko za městem, v polích a jednalo se o první výrobní závod v Hostivaři.

O historii závodu připravujete publikaci. Zajímaly vás také životní osudy zakladatelů firmy?

Určitě ano. Většina zakladatelů závodu byla židovského původu a jejich tragické životní osudy si jistě zaslouží pozornost. Emil Kolben zahynul v Terezíně a během nacistické okupace původní majitelé o továrnu přišli. Podnik byl spravován Křižíkovými závody pod německou patronací a vyráběly se zde kabely pro válečný průmysl. Po osvobození byl podnik znárodněn a začleněn do závodu KABLO Bratislava. Za komunistického režimu továrna bez přerušení vyráběla a byla postupně začleňována do různých národních podniků. Po Sametové revoluci byl PRAKAB privatizován a odkoupen rodinami původních majitelů. Jejich pravnuci získali nejdříve akciový podíl a následně celou firmu, a tímto navázali na průmyslovou i lidskou historii. Jejím svědkem jsou dodnes výrobní haly z roku 1921, které dosud slouží, protože továrna se nikdy nestěhovala.

Ještě chvíli zůstaňme u historie firmy. Kdy se společnost PRAKAB Pražská kabelovna stala součástí skupiny SKB INDUSTRIEHOLDING?

Vstup do této skupiny je spojen s příchodem potomků původních majitelů do PRAKABu. Právě oni spravují závody této skupiny a my jsme se v roce 1992 začlenili do této struktury. Jedná se o malou skupinu závodů bez centrálních orgánů – je řízena přímo majiteli a jejich sekretariátem. Náš podnik funguje samostatně a má nezávislé postavení na trhu – s vlastním obchodem a zázemím včetně personálního nebo IT oddělení. To – jak se nyní během pandemické krize ukázalo – přináší velké výhody. Každá země měla jiná opatření a nedalo se cestovat, ale to nebránilo našim samostatně fungujícím závodům fungovat. Nevýhodou tohoto systému je ovšem jeho nákladnost.

Jak říkáte, vyráběli jste i během pandemie, a právě uplynulý rok se vám podařilo úspěšně překlenout. Jaký byl váš recept na překonání krize?

Obtížný rok nám pomohli přestát naši zákazníci a dodavatelé, ale především také naši zaměstnanci, kteří se semkli a firmu podrželi. Naší velkou starostí bylo udržet provoz s fungujícím a výkonným personálem, který nesměl onemocnět a bát se chodit do práce. A to se nám skutečně podařilo. Jinak z hlediska objemu zakázek jsme nebyli pandemií dotčeni. Obory, kam míří naše výrobky, tedy energetika, železniční doprava a výstavba velkých investičních celků a veřejných budov, nebyly krizí zásadněji poznamenány.

Na jaké trhy mířily v posledním roce vaše produkty? Byli jste nuceni hledat nová odbytiště?

Ne, to určitě ne. V uplynulém roce – stejně jako dříve – zhruba jedna třetina našich výrobků zůstala v České republice a na Slovensku. Dvě třetiny produktů standardně putují do zahraničí – především do Německa, Rakouska, Švýcarska či Itálie. Dodáváme však například i do Francie, Holandska nebo Izraele.

Můžete jmenovat některé ze zajímavých aktuálních zakázek – těch ukončených i připravovaných?

Jednou z našich nejzajímavějších zakázek, které aktuálně realizujeme, jsou dodávky nehořlavých kabelů do vídeňského metra. Vyhráli jsme v tendru na sedmiletou zakázku a nyní jsme ve třetím roce. Jedná se o technologicky velmi náročnou, ale zároveň prestižní a lukrativní záležitost. Dodáváme kabely, které byly vyrobeny na základě námi drženého patentu, a na trhu zatím neexistuje jejich alternativa. Tendr jsme proto vyhráli s velkou převahou. Tento projekt s sebou přináší velkou zodpovědnost, ale my ji rádi přijímáme. Specialitou dodaných kabelů je jejich vysoká třída nehořlavosti a zároveň schopnost přenášet signál, který v řízení provozu metra nese informace týkající se zařízení i jeho ovládání.

Tímto se dostáváme ke struktuře vašeho výrobního programu. Mohl byste jej pro zjednodušení rozčlenit do kategorií?

Náš výrobní program má tři základní směry. Jednu kategorii představují produkty pro energetiku: pro nejnižší výkonnostní třídu energetické sítě vyrábíme kabely do 1 kV, které jsou umístěny v obcích, mezi transformátorem a domy nebo v průmyslových podnicích. V této oblasti máme významné zákazníky – společnosti E.ON., ČEZ, EnBW a také další energetické společnosti v zahraničí. Druhou důležitou větví jsou drážní kabely, které jsou určené pro tratě a jsou využívány u semaforů, výhybek nebo závor. Dodáváme je do celého středoevropského regionu. Třetí kategorií jsou nehořlavé kabely, což je oblast, v níž se cítíme specialisty. Máme výborné vývojové oddělení a zkušebny a snažíme se proniknout do všech aktuálních trendů.

Na jakých produktových inovacích nyní pracujete?

Naši vývojovou činnost lze rozdělit do dvou hlavních skupin. Jednak se zaměřujeme na vývoj izolačních materiálů, kde se jedná o úpravy polymerních směsí, a zabýváme se zde i nanotechnologiemi a nanopřísadami. Jsou to velmi zajímavé inovační práce v oblasti makromolekulárních látek. Druhý směr vývoje se soustředí na konstrukční využití kabelů, které by dle aktuálních požadavků zákazníků měly plnit více funkcí. Měly by vést elektrický proud i signál, kombinovat elektrický kabel a optické vlákno. V tomto případě se jedná o tzv. hybridní kabely a my se zabýváme jejich konstrukcí. Zkoumáme, jak kabely formovat, stáčet či ukládat.

Inovace produktového portfolia doplňujete inovacemi v organizaci práce a výrobních procesech. Zavádíte do výroby prvky automatizace, robotizace či digitalizace?

Ano, zavádíme. Motivací je samozřejmě – a bohužel – nedostatek kvalifikovaných dělníků na našem pracovním trhu. Musíme proto zvyšovat produktivitu, tedy zrychlovat a zjednodušovat manuální práce, a do výroby zavádět prvky digitalizace. Ta však nalézá uplatnění i při práci s velmi drahým materiálem, který používáme při výrobě. Digitalizujeme jeho tok ve výrobních procesech, a kontrolujeme tak, jestli někde nedochází k jeho ztrátám nebo plýtvání.

V jaké fázi je nyní váš velký investiční projekt na přestavbu areálů? Na co je rekonstrukce areálu zaměřena a kdy bude dokončena?

Náš pozemek má rozlohu 135-tisíc m² a tato plocha není optimálně využita. Proto jsme se s majiteli rozhodli zbourat nevyužívané budovy a postavit na jejich místě moderní haly za účelem výroby a skladování. Tyto haly budeme pronajímat po ukončení rekonstrukce na jaře příštího roku. V budoucnu budeme mít možnost využít tento areál k rozšíření našich vlastních výrobních ploch.

Vaše areály se nalézají v pražské Hostivaři, o jejíž územní rozvoj se aktivně zajímáte. Jakými projekty či nápady do něj vstupujete?

V Hostivaři zapustil náš podnik kořeny již před dlouhou dobou a s touto pražskou čtvrtí máme velmi dobré vztahy. Společně s ní pořádáme různé akce a čtvrť nám poskytuje podporu v rozvoji našeho areálu. Aktuálně probíhá schvalování nového katastrálního plánu hlavního města Prahy a zóna, kde se nalézá náš podnik, je v tomto plánu zachována jako průmyslová. Městští architekti se proto zajímají o to, jestli výrobní závody v této části města vydrží a budou podnikat dál. Proto nám pomáhají chránit toto území tak, aby zde nebylo bráněno výrobě, a my jim zase garantujeme, že tady zůstaneme a nebudeme hledat jinou lokalitu. Podařilo se nám tak vytvořit symbiózu a nastolit spolupráci, která je přínosná pro všechny zúčastněné.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...