1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Prakab 16Inovácie posúvajú tradičné káble medzi hi-tech výrobky

Tradičný výrobca so zameraním na inovácie. Tak by sme mohli charakterizovať spoločnosť PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, ktorá už viac ako sto rokov dodáva káble pre energetické siete, stavebníctvo a železnice. V pražskom závode ročne spracujú 15-tisíc ton medi a 11-tisíc ton hliníku a jeho produkty vyrobené v roku 2021 presiahli váhu 46-tisíc ton. Český producent sa špecializuje na bezpečnostné káble, predovšetkým nehorľavé produkty, ktoré ho radia medzi európskych lídrov.

Vlaňajší obrat vo výške 5 miliárd českých korún v tomto roku firma prekoná, hoci je to čiastočne spôsobené nárastom cien vstupných materiálov. Aj v tomto roku sa v spoločnosti sústreďujú na novinky, ktoré posúvajú tradičné káble medzi hi-tech výrobky. Nové projekty a nové vlastnosti káblov približuje v rozhovore manažér výskumu a vývoja Jiří Malík.

Spoločnosť PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA sa pýši tým, že neponúka obyčajné káble, ale hi-tech produkty s unikátnymi vlastnosťami. V čom sú výnimočné?

PRAKAB sa zameriava na štandardné káble. V súčasnom portfóliu však máme aj špeciálne káble modifikované podľa potrieb konkrétnych zákazníkov, prípadne podľa vlastnej invencie. Vývoj je u nás na poprednom mieste. Naše oddelenie sa intenzívne zaoberá predovšetkým návrhom a vývojom nových káblových konštrukcií materiálov, sme schopní si veľa vecí vyskúšať, máme vlastné laboratóriá, akreditovanú skúšobňu, spolupracujeme s vedeckými inštitúciami, so školami, prakticky na dennej báze sme v kontakte s dodávateľmi materiálov. Tak vznikajú hi-tech káble s unikátnymi kombináciami vlastností, napríklad káble, ktoré dokážu odolávať požiaru, UV žiareniu či vlhkému prostrediu.

Výrobný program spoločnosti je veľmi široký – v podniku vyrábate až 2500 druhov káblov. Ako je členené vaše produktové portfólio?

Produktové portfólio je rozdelené na tri základné segmenty: energy, kde dominujú nízkonapäťové káble do napätia 1000 V, druhým segmentom sú FRNC káble do prostredia, kde musí byť zabezpečená požiarna odolnosť a bezpečnosť, a tretí segment predstavujú káble pre železnice. V tomto prípade návrh a vyhotovenie káblu musia zaručovať odolnosť voči vonkajším vplyvom, elektromagnetickým poliam, a musia odolávať veľkému namáhaniu. Nie sú to trakčné vedenia, železničné káble PRAKAB riešia prenos signálu a napájanie pre zabezpečovacie zariadenia na železniciach. Z hľadiska tržieb má najväčší podiel segment energy – 75 %, FRNC káblom patrí 15 % a železniciam 10 %. Z hľadiska referencií sú však pre PRAKAB dôležité všetky tri segmenty rovnako.

Tri štvrtiny produkcie smerujú na export. Kde všade sú vaše výrobky použité?

Zaujíma nás predovšetkým trh v strednej Európe. Našimi štandardnými zákazníkmi sú nemecké, rakúske a české energetiky. Naše produkty dodávame do viedenského metra, pre maďarské železnice, aktuálne registrujeme zvýšený dopyt z nemeckých železníc či Deutsche Bank. V rámci vývojových projektov pracujeme na kábloch, ktoré by sa mali uplatniť na švajčiarskych železniciach, alebo v Škandinávii, kde vyvíjame kábel do vonkajšieho prostredia pre verejné osvetlenie. Prostredníctvom partnerov z Nemecka, Rakúska aj Česka sa tiež dostávame do zaujímavých destinácií – naše káble sa objavujú v Izraeli, Austrálii či Afrike.

Spomenuli ste vývoj nových produktov, pri ktorom spolupracujete s viacerými vedeckými inštitúciami. V čom je zásadný prínos tejto spolupráce?

V PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA si zakladáme na dlhodobej vedeckej spolupráci. Asi nikdy nebudeme schopní nahradiť predovšetkým analytickú činnosť univerzít. Nemáme ich analytický aparát, technologické vybavenie, ktoré im umožňuje zanalyzovať kábel na úroveň chemických prvkov. Medzi našich tradičných partnerov patria Technická univerzita v Liberci, ČVUT Praha, VŠCHT Praha alebo Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, s ktorými spolupracujeme v rámci grantových alebo dotačných programov pod záštitou Technologickej agentúry ČR. V rámci tejto spolupráce sme nie raz prišli k zaujímavým záverom, nečakaným novým parametrom, a spolupráca nám umožňuje pokračovať ďalej vo vývoji. 

Špecializáciou PRAKAB sú bezpečnostné káble. Môžete priblížiť, v akých podmienkach dokážu fungovať?

V mnohých situáciách je potrebné, aby káble fungovali aj v prípade požiaru, pretože zabezpečujú ovládanie napríklad núdzových svetiel, požiarnych dverí či ventilácie. Naše špeciálne káble pri horení neuvoľňujú halogénové alebo korozívne plyny, takže nedochádza k nadýchaniu toxického dymu alebo degradácii dôležitých zariadení. Prispievajú k zníženiu požiarneho rizika v dôležitých budovách, kde je veľká koncentrácia osôb, alebo by nemalo dôjsť k poškodeniu majetku. Bezpečnostné káble boli použité napríklad pri rekonštrukcii Národného múzea v Prahe. Tie najlepšie nehorľavé káble dokážu v priamom ohni zabezpečiť prevádzku až 90 minút. Majú však aj nevýhodu. Ich plášte nie sú vhodné na vonkajšie použitie, pretože nasávajú vodu a sú citlivé na UV žiarenie, v dôsledku čoho môžu stratiť svoje ochranné vlastnosti. Vyvinuli sme však polymérovú zmes, ktorá je nehorľavá a zvláda aj vonkajšie poveternostné podmienky.

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA stavia na cirkulárnu ekonomiku a opakovane získala ocenenia za ekologický prístup vo výrobe. Na aké ekologické riešenia sa zameriavate?

Ako výrobcovia PVC tento materiál už dlhodobo recyklujeme. Odpad ďalej predávame firmám, ktoré ho dokážu využiť ako vstupnú surovinu pre svoju výrobu. V aktuálnych vývojových projektoch hľadáme možnosť, aby odpadový produkt mohol byť v budúcnosti po eliminácii všetkých negatívnych vplyvov opäť použitý vo výrobnom procese. Negatívom je v tomto prípade zložitá separácia. Ak majú byť tieto materiály opäť použité vo výrobe, nemali by byť žiadnym spôsobom kontaminované, a to je ťažké prepojiť s reálnou výrobou. Recykláciou to však nekončí. Rovnako riešime uhlíkovú stopu a likvidáciu našich produktov, ktorých životnosť sa pohybuje okolo 30 rokov.

V súvislosti s budúcnosťou sa spomínajú aj inteligentné káble. Čo tento pojem znamená?

Inteligentné káble dokážu viesť nielen prúd, ale aj ďalšie informácie ako televízny či internetový signál. Vidíme tu veľký potenciál do budúcnosti. V tejto súvislosti riešime dva zaujímavé projekty. S jedným univerzitným pracoviskom sme sa zamerali na zakomponovanie teplomerovej zbernice, ktorá meria teplotu vo vnútri kábla, a je možné online sledovať presný vývoj teploty. Druhý projekt riešime s partnerom, ktorý má skúsenosti s nanomateriálmi. Zamerali sme sa na špeciálny polymér použitý ako izolačný materiál, ktorý mení svoju vodivosť v závislosti od teploty okolia. Výsledkom môže byť veľmi jednoduchý a lacný kábel s vyššími prenosovými a izolačnými vlastnosťami, ktorý môžeme zakomponovať do drahších a zložitejších káblov pre ich diagnostiku. Oba projekty bežia naraz a tešíme sa na výstupy, ktoré budeme môcť predstaviť zákazníkom. Dajú nám spätnú väzbu, ako tieto inovácie využijú v praxi.

Na aké ďalšie inovácie sa sústreďujete?

Využitie kábla pre prenos iného signálu. Spomeniem hybridné kombinované káble, kde sa snažíme prísť s niečím novým – čo ďalšie by mohlo byť prenášané v kábli okrem elektrického prúdu, na ktorý je primárne určený. Pretekať by ním mohla napríklad voda, aby kábel chladila, alebo by bola ohrievaná jeho tepelnými stratami. Inovačných projektov máme veľa a súvisia so širokým portfóliom, ktoré štandardne ponúkame – riešime rozvoj portfólia smerom k strednonapäťovým káblom alebo obohacovanie štandardných produktov, napríklad aby izolácia mala adhéznu schopnosť voči vybraným živiciam.

V čom je tajomstvo úspechu PRAKAB-u?

Mottom spoločnosti je zodpovednosť a spoľahlivosť. Osobitne by som vyzdvihol prozákaznícku orientáciu. Náš klient je detailne zaangažovaný do pripravovaných riešení, nápady sa snažíme okamžite reflektovať s názormi zákazníkov. Mnoho z nich to oceňuje a obracajú sa na nás so žiadosťou o pomoc pri problémoch pri riešení káblovej techniky.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

220x600 CZA

Nenechte si ujít...