1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

PREdistribuce, a.s.

Nejlepší je, když o nás lidé vůbec nevědí

Aby pražské firmy a instituce fungovaly, potřebují elektřinu. Tu v hlavním městě rozvádí distribuční společnost PREdistribuce, a.s. Úkol je to náročný a zodpovědný, proto každý rok investuje nemalou částku do údržby, aby výpadky byly minimální a provoz efektivní. Zároveň společnost pracuje na projektech, které v Praze umožní vybudovat dobíjecí stanice elektromobilů nebo moderní veřejné osvětlení. „Jsme na velmi dobré cestě a pevně věříme, že se nám investiční program bude dařit v následujících letech naplňovat,“ říká v rozhovoru obchodní ředitel Mgr. Petr Dražil.

Staráte se o to, aby Praha, kde sídlí klíčové instituce a firmy, měla elektřinu. Jak rozsáhlá je vaše distribuční síť?

Naše motto zní, že jsme energií tohoto města. Je důležité, aby Pražané byli zásobeni elektřinou, zvlášť když uvážíte, že hlavní město se na HDP celé země podílí 25 %, městská hromadná doprava je plně elektrizovaná a každé léto v Praze máme minimálně 8 milionů turistů. Naším úkolem je zajistit spolehlivou, bezpečnou a kvalitní dodávku elektrické energie, což nám ukládá i zákon. Celkově máme pod naší licencí distributora 505 km² sítí. Překročili jsme hranici 800-tisíc zákazníků. Jejich počet každý rok přibývá asi o 1 %.

Všechny podniky více či méně ovlivnila pandemie koronaviru. Jaká bezpečnostní opatření jste přijali, ať už jde o provoz ve vašem sídle nebo o zajištění bezpečnosti techniků v terénu?

Koronavirus se nás pochopitelně dotkl, a ještě bude mít významné dopady na fungování naší společnosti. Přijali jsme řadu opatření – podobně jako jiní distributoři nejen u nás v České republice, ale i ve zbytku Evropy. Kromě neustálé snahy o zajištění dostatku ochranných prostředků a dezinfekce pro naše lidi jsme například přechodně omezili práce z kanceláří. Kdo mohl, pracoval první tři týdny doma. Největší dopad měla situace na dispečink, kde dispečeři několik dní vždy i přespávali. Než se pak vystřídaly směny, pracoviště se vydezinfikovalo. Také jsme omezili plánovanou údržbu, která by vedla k nedodávce elektrické energie. A přijali jsme řadu dalších opatření. Zároveň jsme se snažili dopady co nejvíce omezit a chceme udržet náš investiční plán, jelikož jakýkoli skluz by se jen velmi těžko doháněl.

Zmínil jste se o tom, že dopady ještě přijdou. Co jste měl na mysli?

To, že koronavirus nedopadl jen na fungování firmy z personální roviny. Dopady budou samozřejmě i ekonomické. Máme velké odběratele, kteří mají rezervované příkony. Po jednáních s akcionáři a po žádostech z ministerstva průmyslu a obchodu jsme roční rezervované příkony změnili na denní, což ovlivní naše hospodaření – a nikoli do plusu.

Můžete to specifikovat? S jakým ročním obratem jste rok uzavřeli loni? A jak vidíte letošek?

Výnosy naší společnosti jsou stanovené Energetickým regulačním úřadem a závisí na spotřebě zákazníků v daném roce, a tedy i na tom, jak tuhá nebo teplá byla zima nebo naopak jak teplé bylo léto. Nyní se naše výnosy pohybují kolem 5 miliard korun ročně. A každý rok investujeme přes 1,6 miliardy korun do oprav a údržby.

Když jsme se dotkli údržby, tak Praha má to specifikum, že sítě jsou vedené pod povrchem, v takzvaných kolektorech.

Ano. Kabelové tunely jsou pražským specifikem a zároveň prakticky nutností, jelikož vedení kabelů v chodnících by jinak bylo velmi obtížné, a to proto, že chodníky jsou místy plné infrastruktury a umístit do nich více kabelů je takřka nemožné. Dalším důvodem je, že výkopové práce jsou finančně i na projednání velmi náročné. Toto s kabelovými tunely prakticky odpadá. Máme nastavený program údržby tunelů a věnujeme se postupné obnově tam, kde je to zapotřebí. Také máme vyčleněný specializovaný útvar, který se soustředí jen na provoz kabelových tunelů. Zároveň máme malý dispečink určený jen pro tyto tunely.

Jedním z vašich klíčových úkolů je mimo jiné zvyšování výkonnosti distribuční sítě a efektivity. Jak toho dosahujete?

Efektivitu a spolehlivost zlepšujeme neustále. Zvlášť v posledních několika letech je zvyšování efektivity založené na robustních simulacích různých scénářů vývoje požadavků na elektrický příkon. Údržbu orientujeme na spolehlivost. Snažíme se proto co nejlépe odhadnout kdy, kde a kolik kilowatt nebo megawatt budou naši zákazníci potřebovat a podle toho plánujeme rozvoj i obnovu sítě. Čím lépe se nám investice podaří naplánovat, tím efektivnější daná investice je. Sledujeme trendy a odpovídající reakce na ně, pak jsme schopni efektivitu našich rozhodnutí nadále zvyšovat. V posledních letech je například jasně patrný vliv nárůstu klimatizací v Praze, což vede ke sbližování maxima zatížení v létě a v zimě. V parných měsících zatížení již ve svých maximech přesahuje 1000 MW, ale ještě nedávno to tak nebylo. Další navýšení přinese elektromobilita. Její rozvoj bude mít na naši síť významný vliv.

Investujete do moderních technologií? Do jakých? A jak vnímáte například smart grids?

V roce 2014 jsme přijali strategii, která je i přes relativně překotný vývoj takzvaných smart technologií stále platná. Snažíme se technologie nerozlišovat na smart a „nesmart“, ale na technologie, které je smysluplné nasazovat, a na ty, které nám smysl nedávají. Od roku 2019 máme v rutinním režimu realizaci takzvaných chytrých distribučních stanic VN/NN, u nichž je dispečer schopen dálkově manipulovat. Takových stanic chceme do roku 2030 zrealizovat nejméně 1200, abychom dosáhli třetinové penetrace. Hodně úsilí věnujeme i přípravě na zavedení chytrého měření. A velkým tématem jsou pro nás optické sítě, jelikož se postupně ukazuje, že moderní energetika je bez spolehlivé a robustní telekomunikační infrastruktury schopna plnit jen zlomek toho, co se od ní očekává. Abychom rozvoj optik urychlili a zároveň nenavyšovali nepřiměřeně výdaje, tak jsme přistoupili ke kombinovaným kabelům, které v sobě kromě hliníkových vodičů integrují mikrotrubičku pro pozdější zafouknutí optických kabelů. Duševní vlastnictví těchto kabelů jsme si nechali i ochránit a dnes jich máme pod zemí již stovky kilometrů.

Zdůrazňujete bezpečnost a spolehlivost, přesto se ale musím zeptat – jaké náročné situace jste v poslední době řešili? Kdy museli vaši technici rychle zasahovat?

Přiznám se, že podobných situací už moc neřešíme. V minulosti se nám stávalo, že například na 10 minut vypadlo metro, ale to je přesně to, co nechceme. Proto údržbu nastavujeme tak, abychom optimalizovali výkonnost a efektivitu. Ideální je takový stav, kdy o nás lidé nevědí, kdy přijdou domů, svítí, běží jim lednička, mohou si zapnout počítač.

Špičkové služby, které se snažíte poskytovat, nejsou možné bez kvalitních lidí. Kolik pracovníků vaše společnost zaměstnává? A jak se potýkáte s vyšším průměrným věkem, který je pro energetická odvětví typický?

Aktuálně v našem podniku pracuje 455 lidí, z toho je polovina techniků a výrazný počet tvoří samozřejmě inženýři. Je pravda, že je u nás fluktuace nízká, ale penze čeká jednou každého. I proto máme zájem o nové talenty, zvlášť inženýry, kteří rozumí kybernetické bezpečnosti, jež je stále větším tématem. Spolupracujeme s vysokými školami, zejména s ČVUT a ostravskou univerzitou. Pro pracovníky jsme připravili zajímavé benefity – třeba pět týdnů dovolené, tři sick days, firemní stravování nebo stravenky, tábory pro děti, podíly na hospodářském výsledku, příspěvky na penzijní připojištění a další.

Na jakých novinkách nebo vylepšeních nyní pracujete?

Již několik měsíců spolupracujeme s hlavním městem a městskou společností Technologie hlavního města Prahy (THMP) na realizaci synergie, která se zatím ještě nikdy v Praze nepovedla, a pokud ano, tak jen na individuálních a svým rozsahem omezených akcích. Je to synergická obnova kabelové sítě PREdi a zároveň kabelové sítě veřejného osvětlení – to vše za vzniku takzvaného EVready lamp veřejného osvětlení. Podle Národních akčních plánů ministerstva průmyslu a obchodu by v Praze měly v následujících letech také přibýt tisíce veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily. Jsme si velmi dobře vědomi, že jejich výstavba je finančně i časově velmi náročná. Proto se ve spolupráci s městem a THMP snažíme část infrastruktury připravit předem tam, kde by stejně docházelo k obnově sítě. Nedochází tedy ke zbytečnému rozkopání Prahy, naopak to silně snižuje pravděpodobnost dodatečného nutného rozkopání v následujících letech, které by bylo naprosto zbytečné a jen by zvyšovalo výdaje a obtěžovalo občany. Jsme na velmi dobré cestě a pevně věříme, že se tento investiční program bude dařit v následujících letech naplňovat. Celkem bychom chtěli v následujících šesti letech připravit až 3-tisíce EVready lamp v různých částech Prahy.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...