1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Prefa Brno a.s.

Prefa Brno 20Výrobky z betonu rádi inovujeme

Specialitou společnosti Prefa Brno a.s., jsou produkty z betonu, železobetonu a předpjatého betonu. Kromě výroby má svoji projekci, nebojí se inovací a pro své zákazníky dokáže vymyslet a zrealizovat i netradiční řešení. „Samozřejmě, že i my čelíme zdražování vstupů, hlavně cementu. Proti narůstajícím cenám energií bojujeme instalací tepelných čerpadel a fotovoltaiky,“ říká v rozhovoru technický ředitel Ing. Michal Ševčík.

Letos si připomínáte 30 let od založení společnosti. To je poměrně zásadní milník. Jak slavíte?

Historie našeho podniku je delší, sahá až do 50. let minulého století. Před 30 lety, v roce 1992, byl náš podnik privatizován a vznikla Prefa Brno a.s. Slavili jsme hned dvakrát. Naše obchodní partnery jsme pozvali na představení Noc na Karlštejně do Městského divadla Brno. Bylo nás tam kolem 650 lidí. Akce měla veliký úspěch. Pro naše zaměstnance jsme ve výrobních závodech uspořádali opožděný vánoční večírek, o který už dvakrát přišli kvůli covidu. Připravili jsme grilování, cimbálovou muziku. I to mělo ohlas.

V současné době ale není vždy důvod k radosti a úsměvům. Myslím teď na všudypřítomnou krizi, zdražování vstupů a energií. Jak se situace dotýká vaší firmy? A jaká opatření jste přijali?

Je pravda, že se věci proměňují. S výjimkou oceli jsme byli zvyklí na pevně dané ceny vstupů – minimálně na rok nebo dva dopředu. To ale přestává platit. Například cenu cementu teď některé cementárny navázaly na cenu emisních povolenek. Cenu vstupních surovin, jako je právě cement nebo kamenivo, nedokážeme ovlivnit, takže ji bohužel přenášíme na naše zákazníky. Zdražení zemního plynu a elektřiny se nás více dotkne v zimě. Nebudeme tolik topit. A chystáme další opatření – kde to jde, přecházíme na tepelná čerpadla, abychom spotřebu energií omezili. Postupně také na střechy výrobních závodů instalujeme fotovoltaiku. Konečně byla na obnovitelné zdroje vypsána dotační podpora. Krom toho jsme vyměnili osvětlení v halách, někde jsme měli ještě staré sodíkové výbojky. Ty jsme nahradili chytrým LED osvětlením, které samo přizpůsobuje intenzitu světla podle potřeby anebo se úplně vypne, pokud v hale nikdo není, a to díky pohybovým čidlům.

Jak zatím letošní rok hodnotíte? Jaký pro vás bude? Máte už představu o ekonomických výsledcích?

Několik posledních let jsme v tržbách překonali miliardu korun a víme, že tuto hranici výrazně překročíme i letos. Jenže zatímco v minulých letech byl obrat daný našimi dobrými výkony, v letošním roce se do něj promítne i inflace a nárůst vstupů.

Vyrábíte betonové stavební dílce. O jaké vaše konkrétní výrobky je největší zájem?

Nejde jednoznačně říci, které naše výrobky jsou největšími tahouny. Máme čtyři produktové skupiny a poměrně široký záběr výroby. Produkujeme drobnější výrobky, jako je třeba zámková dlažba, betonové květináče nebo lavičky. Současně vyrábíme betonové trouby a nádrže, děláme klasickou prefabrikaci. Naší stálicí jsou například předpjaté stropní panely. Čím dál větší zájem je pak o nádrže, což souvisí s proměnou počasí a suchem.

Jaké jsou nyní trendy v produktech z betonu? Jak v tomto ohledu vycházíte vstříc zákazníkům?

Naši zákazníci vědí, že za námi mohou přijít s každým nápadem, že nad ním budeme přemýšlet a vynasnažíme se ho realizovat. Vzpomínám si, že jednou jsme pro zákazníka udělali betonové trouby na kolečkách, což mu ulehčilo jejich montáž. Ve štolách, kam se trouby instalují, se pak natáhly koleje, a trouby se tam snadněji dopravily. Při netradičních projektech nám pomáhá, že máme vlastní projekci, takže zákazník za námi může přijít s jakýmkoli přáním anebo když si neví rady. Dokážeme vymyslet řadu věcí a výrobky z betonu rádi inovujeme. Zejména u drobné architektury reflektujeme i designové trendy, například barevnost. Co rok mírně obměňujeme barevné portfolio, chceme, aby bylo co nejpestřejší a každý si mohl vybrat.

Jak hlídáte kvalitu výrobků a jaké jsou v tomto ohledu požadavky zákazníků?

Pochopitelně dodržujeme normy, české i evropské, ať už se týkají četnosti kontrol anebo jednotlivých parametrů – rozměrů, odolnosti proti mrazu, obrusnosti. Každý náš výrobní závod má interní zkušebnu, kde máme například vlastní lisy na beton nebo betonovou dlažbu a kde si operativně zkoušíme pevnosti. Máme i vlastní automatické mrazáky – zařízení na zkoušky betonu vůči mrazu a rozmrazovacím solím. Výrobky také vozíme do akreditovaných zkušeben. Například Ředitelství silnic a dálnic má na výrobky specifické požadavky a tím pádem požaduje i přísnější zkoušky. To pro nás samozřejmě není problém, vždy záleží na individuální dohodě se zákazníkem.

Na jakých inovacích v současné době pracujete?

Inovacím se věnujeme dlouhodobě. Úzce spolupracujeme s Vysokým učením technickým v Brně, především se stavební fakultou, která je almou mater velké části našich techniků. Společně děláme na projektech s veřejnou podporou, kterou poskytuje Technologická agentura ČR. V těchto projektech se zaměřujeme hlavně na využití kompozitní výztuže jako náhrady ocelové výztuže v betonových prefabrikátech. Spolupracujeme i s Výzkumným ústavem stavebních hmot v Brně, kde řešíme hlavně využití teplárenské strusky jako příměsi do betonu. K tomu se přidávají i drobnější inovace na přání našich zákazníků.

Chystáte teď investice do nových technologií, do výroby?

Momentálně u nás probíhá vůbec největší investice v naší novodobé historii. V závodě v Oslavanech stavíme novou výrobní halu, v níž bude automatická linka na výrobu stropních panelů, silničních panelů nebo překladů. Díky této investici rozšíříme i výrobu drobné architektury, jako jsou třeba plotové desky, květináče, lavičky a taky takzvanou bižuterii. Tak označujeme výrobky do jednoho kubíku, které děláme přímo na zakázku.

Máte celou řadu zajímavých projektů. Jejich realizace by byla obtížná bez dobrého týmu. Kolik lidí u vás pracuje a jaké pozice nejčastěji obsazujete?

Počet našich zaměstnanců fluktuuje kolem 400, nyní máme přesně 406 pracovníků. A neustále hledáme nové kolegy, ať už do dělnických nebo do technických profesí. S obojím je problém. Chybí nám betonáři, železáři, jeřábníci, pracovníci expedice. Zde narážíme na to, že zanikla specializovaná učiliště, která vychovávala pracovníky prefabrikace. Proto se snažíme navazovat spolupráci se středními odbornými učilišti, abychom podpořili popularitu našeho oboru u mladých lidí. Komplikované je sehnat také technology nebo projektanty. Souvisí to i s tím, že na stavebních fakultách končí nyní mnohem méně absolventů.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...