1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Recycling - kovové odpady, a.s.

Recycling kov.odpady 21Expert na odpadové hospodářství a likvidaci autovraků

Společnost Recycling - kovové odpady a.s. vznikla v roce 1996 v Chotěboři. Jedná se o rodinnou českou firmu, která se od svého založení zaměřuje na nakládání s odpady. Za více než 20 let své existence vybudovala více než dvě desítky provozoven po celé ČR, ve kterých zaměstnává zhruba 120 zaměstnanců. Firma je součástí holdingu RKO Group. Recycling - kovové odpady a.s. disponuje vlastním recyklačním a separačním centrem, provozuje též sběrné dvory pro obce a města.

Nedílnou součástí jejich portfolia služeb je zpracování firemního odpadu. K jejich dalším aktivitám patří ekologická likvidace autovraků, výkup druhotných surovin, výkup katalyzátorů či demolice a likvidace technologických celků. O plánech pro rok 2024 si dnes povídáme s obchodním ředitelem společnosti mateřského holdingu RKO Group, panem Jiřím Novákem.

Nejprve tři úvodní otázky týkající se mateřského holdingu RKO Group. Ta první zní obligátně: jaké jsou vaše strategické obchodní plány a cíle pro rok 2024?

Naším největším strategickým cílem je nyní železniční průmysl. Zde bychom chtěli rozšířit spolupráci s dalšími významnými zákazníky. S těmito akvizičními aktivitami jsme začali už v roce 2023, kdy se jedna ze tří největších evropských firem z této oblasti stala naším významným partnerem. Dále bychom se chtěli zdokonalovat v dodávkách přípravků a lisovacích nástrojů pro sektor automotive a stavební průmysl. Další oblastí, na kterou bychom se chtěli do budoucna zaměřit, je vojenský sektor.

Druhá otázka na RKO Group: jaké investice pro letošní rok plánujete?

Pro tento rok plánujeme dostavbu nových administrativních prostor v Bítovanech, což pro nás bude velkým krokem vpřed. Budeme také investovat do společnosti IKOV a Strojmont. Máme objednaný nový 24kilowattový laser od Trumfu, což je první stroj od této firmy tady v Čechách. V tom bychom měli být jedničkou, a to jak ve východočeském kraji, tak v celé České republice. Tento nový stroj bude nahrazovat dva stávající lasery v našich společnostech, a bude o 100 % produktivnější než oba dva lasery dohromady. Je to nejmodernější technologie, kterou dnešní výrobci dokážou nabídnout. Tím jednak zvýšíme objem zpracování plechů, a také navýšíme produktivitu práce.

Třetí a poslední otázka týkající se RKO Group: jak se vám daří získávat nové zaměstnance a udržovat ty stávající? Jaká bude v roce 2024 vaše personální politika?

Na začátku roku 2023 jsme přecházeli na nový informační systém, takže jsme museli hodně posílit stavy o administrativní pracovníky. Existuje totiž velké množství informací, které se do toho systému musejí nahrát. V roce 2024 zase budeme chtít posílit výrobní jednotku, takže bude nutné zvýšit výrobní kapacity přímo na strojích. Udržení zaměstnanců se nám naštěstí daří. Chtěli bychom se ale zaměřit i na to, aby naši zaměstnanci byli více informovaní o celé naší skupině – co chystáme, co děláme – abychom je ještě více takzvaně zapojili do hry.

Nyní se ale pojďme zaměřit na činnost společnosti Recycling - kovové odpady a.s. Jaké plány a cíle máte v oblasti ekologické likvidace autovraků?

Recycling-kovové odpady a.s. je v současné době jedním ze dvou největších zpracovatelů autovraků v ČR. Míra využití odpadů, které vznikají při zpracování autovraků, překračuje 95 %. Na našich třídicích linkách dokážeme vyseparovat všechny recyklovatelné kovy a většinu ostatních materiálů, jako jsou plasty, pneumatiky, sklo apod. Ze zbylého odpadu, který nelze recyklovat, nebo jeho recyklace nedává ekonomický smysl, vyrábíme certifikované alternativní palivo, které se využívá v energetickém průmyslu, nebo při výrobě cementu. V této oblasti těžíme z úzké spolupráce mezi strojírenskou a odpadářskou divizí našeho holdingu RKO Group. Naše strojírenská společnost IKOV Trade a.s. se mimo jiné zabývá výrobou strojních zařízení určených ke zpracování autovraků. Spolupodílela se na stavbě nejmodernějšího zařízení na zpracování autovraků v ČR, tzv. šrédru, který provozuje leader odpadářské divize, společnost Recycling-kovové odpady a.s. ve Vysokém Mýtě. Jedná se o moderní zařízení, které splňuje přísné evropské normy v oblasti ochrany životního prostředí.

Pro efektivnější způsob zpracování autovraků na tomto zařízení jsme vyvinuli předdrtič, tzv. prešrédr, který autovrak homogenizuje a zajistí jeho plynulé zpracování. Toto je čistě výrobek společnosti IKOV Trade a.s. Velikou výhodou je také skutečnost, že si můžeme naše výrobky v průběhu jejich vývoje prověřit v plném zatížení v našich zpracovatelských provozech, a nabídnout tak případným zájemcům odzkoušené zařízení, za které ručíme.

Jak vidíte z pozice odborníků trendy v oblasti nakládání s odpady v rámci ČR?

Myslím si, že v Česku jsme ve zpracování odpadů v porovnání s jinými státy střední Evropy napřed, a to i díky našim technologiím. EU neustále tlačí na vyšší míru recyklace, a pokud dojde k podpoře vzniku nových technologií, je velmi pravděpodobné, že toho dosáhne. V západní Evropě je recyklace obecně více podporovaná státem, a na ekologii zpracování odpadu je tam kladen větší důraz. Velký problém vidím v používání těžko recyklovatelných materiálů, a to především v automobilovém průmyslu. Zde design a bezpečnost převažují nad zájmem používat recyklovatelné materiály.

Zlepšilo se nakládání s odpady v ČR za posledních 20–30 let?

Určitě ano. Velkou změnou k lepšímu bylo zavedení bezhotovostní platby za šrot, čímž došlo k větší legitimitě v této oblasti. Neustále se také zdokonaluje systém evidence odpadů. V současné době je tento systém srovnatelný s vyspělými státy EU. Z hlediska zpracování kovového odpadu proběhla v ČR modernizace zařízení, která se tomuto odvětví věnují. Nyní již většina těchto zařízení splňuje přísné normy EU v oblasti ekologie. Jsme rádi, že v ČR za posledních 30 let vznikla dvě velkokapacitní zařízení na zpracování autovraků a že obě tato zařízení provozují odpadářské společnosti, které jsou součástí našeho holdingu RKO Group.

Uvažujete o rozšíření služeb v dalších lokalitách? Chystáte se otevírat nové provozovny?

Určitě o tom uvažujeme. Neustále se snažíme hledat další prostory k novému rozvoji. Samozřejmě to řešíme i z ekonomických důvodů, a to hlavně u šrotu, kde doprava hraje velkou roli při konečné ceně. Právě proto padla myšlenka rozšířit svoje provozovny po celé republice. Kde přesně hodláme působit, bych ale zatím nerad prozrazoval.

Můžete představit svůj aktuální projekt Modernizace drtící linky na lehký kovový odpad?

Jedná se o technologické zařízení vyvinuté a postavené českými firmami, které je schopné za hodinu zpracovat až 70 tun materiálu. Na tomto zařízení se zpracovávají primárně autovraky a další lehký kovový i nekovový odpad. Tato technologie je šetrná k životnímu prostředí a vyrovná se konkurenčním zařízením. Splňuje přísné bezpečnostní limity. Jelikož se toto zařízení nachází v těsné blízkosti bytové výstavby, byl velký důraz kladen na protihluková opatření. Jedná se o nejmodernější zařízení tohoto druhu v ČR. I proto byla jeho výstavba finančně podpořena z fondů EU.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...