1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

RSD-1-14Opravy diaľnic dosiahli európsku úroveň

Rozvoj, zmeny a posun vpred. Tieto princípy sa skloňujú v Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) v posledných rokoch najčastejšie. Rok 2013 bol dokonca z pohľadu opráv diaľnic rekordným.

Keď sa veci hýbu, sú spokojní nielen vodiči, ale aj tí, ktorí hýbu ekonomikou a potrebujú kvalitné cesty. Úroveň opráv sa doslova odrazila od dna a pomaly sa dostáva na úroveň akú poznáme z Rakúska alebo Nemecka. Aj v Čechách by tento kurz radi udržali, no snaha, ako to už chodí, stačiť nebude. „V roku 2013 bolo opravených historicky najviac kilometrov diaľnic. Tento pozitívny vývoj nastal vďaka zladeniu množstva vhodných podmienok. Do budúcnosti však môže byť ohrozený rôznymi obmedzeniami a rizikovými faktormi,“ hovorí Ing. Jan Hoření, vedúci Odboru správy diaľnic Ředitelství silnic a dálnic ČR a dodáva, že nič na svete nie je čierno-biele a na diaľniciach už vôbec nie.

Dozrela doba na veľké opravy

Aktuálne obdobie markantných opráv diaľničnej siete je dôsledkom rokov minulých a ich priamym vyústením. Dlhé obdobie, kedy museli opravy ustúpiť novému rozvoju infraštruktúry, sa výrazne podpísalo na kvalite. Obdobie medzi rokmi 1990 až 2012 bolo poznačené režimom finančne náročného rozvoja diaľničnej siete a na opravy ostávali len zvyšky financií, ktoré nestačili. Pribudla novostavba Pražského okruhu a diaľnic v smeroch na Plzeň – Nemecko (D5), Ústí – Nemecko (D8), Hradec Králové (D11) a Zlín – Ostrava – Poľsko (D1). Opravy nestáli v centre záujmu, nemali dostatok financií a ani politickú podporu. Ak sa niečo opravovalo, bolo to „lepenie“ krátkych úsekov, čo sa na kvalite diaľničnej siete ako celku len ťažko prejaví.

Zlom nastal v roku 2012, kedy prebehli politické aj ekonomické zmeny a naplno sa mohla rozbehnúť príprava dlho debatovanej komplexnej opravy D1 Praha – Brno v súčasnom spojení. Naštartovať sa ju podarilo práve vlani. „Zásadnou zmenou v prístupe k opravám na diaľniciach mala byť aj ich dĺžka. V minulosti bol celkový disponibilný finančný objem rozptýlený do mnohých desiatok kratších opráv. Až na pár výnimiek nebolo vidieť plošné opravy nad 5 kilometrov,“ hovorí Jan Hoření a dodáva: „Od počiatkov svojho pôsobenia v ŘSD, teda od prelomu rokov 2003 a 2004, som sa sám seba pýtal, ako dlho možno ignorovať stav povrchu diaľnic. Na koho čaká toto obrovské bremeno a úloha dohnať mnohoročné manko z dôb, kedy sa opravovali prakticky len najproblematickejšie miesta a krátke úseky. Nakoniec som to bol ja sám, keď som v roku 2011 prišiel na prevádzkový úsek Odbor diaľnic. Prioritou a hnacím motorom tohto rozhodnutia pre mňa boli a sú práve plošné opravy.“ Plán sa ujal a rok 2013 odhalil naplno, čo je potrebné opraviť a nad čím sa dlhodobo privierali oči.

Vo veľkom štýle

Už od začiatku minulého roka možno pozorovať v prístupe k opravám okrem ich masívnosti aj tri hlavné rozdiely v porovnaní s rokmi minulými. V prvom prípade sa znížil dopad na vodičov a čas strávený v kolónach. Pokiaľ sa v minulosti opravovali krátke úseky aj päťkrát, znamenalo to päťnásobne vyššie riziko komplikácií. Dlhé úseky tomuto zabraňujú. S tým súvisí aj deklarovaná úspora financií, keďže sa nemusia platiť viac ráz dopravné obmedzenia a takisto aj presuny pracovníkov. „V neposlednom rade by degradácia diaľničnej siete v tomto desaťročí dosiahla úroveň štátov EÚ,“ hovorí Jan Hoření. Už v roku 2011 sa podarilo navrhnúť a zrealizovať prvú dlhšiu opravu na diaľnici D5 medzi výjazdmi 22 a 18 smer Praha. V príprave na rok 2013 táto filozofia pokračovala. O tom svedčí aj súčet opravených kilometrov. Zatiaľ čo v roku 2010 bolo opravených 4,3 kilometra a v roku 2011 spolu 9 kilometrov, rok 2012 priniesol cez 20 kilometrov, a vlani sa opravilo viac ako 54 kilometrov diaľnic. Medzi súvisle opravované patria úseky na diaľniciach D1, D2, D5, D8 a D11. Ako však hovorí Jan Hoření, ani upravená „päťdesiatka“ nestačí. ŘSD čaká v blízkej budúcnosti oprava D8 na úseku medzi Novou Vsou a Livosicami. Úsek D5 medzi Prahou a Plzňou si takisto vypýta nový asfalt, veľkou výzvou je aj diaľnica D1 medzi Prahou a Brnom.

Jasnou cestou k rýchlym a opraveným diaľniciam

Pri pohľade na opravené kilometre diaľnic je nutné podotknúť, že v porovnaní s celou diaľničnou sieťou v Čechách ide stále len o kvapku v mori. Celková dĺžka diaľnic a Pražského okruhu je v oboch pruhoch 1630 kilometrov. Minuloročné opravy predstavujú opravy na úrovni 3,4 %. „Z celkového počtu kilometrov diaľnic je treba opraviť ročne asi 82 kilometrov, čo predstavuje zhruba 5 % celkovej dĺžky. Môžeme teda konštatovať, že okrem rekordného roku v opravách diaľničných úsekov bol minulý rok aj začiatkom doháňania manka a prvým rokom, kedy stav ciest nedegradujeme, ale zlepšujeme. Pokiaľ by sa tento trend podarilo dlhodobo udržať, mal by byť v budúcnosti zaručený dobrý stav diaľničnej siete,“ komentuje Hoření. Aj on však vie, že udržať takto pozitívny trend bude v ďalších rokoch zložité, no hlavu nevešia.

Trendom stojí v ceste aj byrokracia

Financie. Hovorí sa, že v konečnom dôsledku budú mať posledné slovo aj pri tom, ako budú opravy diaľnic pokračovať. No nie je to len o nich. Pri opravách diaľnic sa objavuje mnoho kostlivcov, ktorí komplikujú dobre naštartovaný trend. Jan Hoření vidí potenciálne problémy, ktoré by mohli ovplyvniť ďalšie skvelé pokračovanie opráv aj v nestabilite odboru ako takého a neustálych personálnych zmenách v ŘSD. „Ako sa hovorí, všetko je o ľuďoch a v ŘSD ich už mnoho neostalo. Okrem toho, zaplatiť schopných odborníkov bol vždy problém. To sa dlhodobo nerieši, namiesto toho sa debatuje o transformácii na akciovú spoločnosť, ale debata sa preruší vždy, keď sa menia ministri či politické garnitúry,“ opisuje nelichotivé prostredie Hoření.

Problematické nie sú len personálne zmeny, ale aj úroveň administrácie. Podľa vedúceho Odboru správy diaľnic ŘSD sa rok čo rok citeľne zvyšuje úroveň administratívy. Neustále vytváranie nových zložiek a podkladov je pre firmu, ktorá potrebuje stavať a opravovať, nesmiernym bremenom. A hoci je v záujme všetkých systém stransparentniť, často má administratíva za následok neprehľadnosť a v niektorých prípadoch úplnú paralýzu. Podľa jeho slov dnes nie je potrebný na opravu papier formátu A4, ale s dĺžkou meter a pol. Ako príklad uvádza, že sa vlani po prvý raz stalo, že stavebný zákon pri rekonštrukcii ohlásenej na stavebný úrad nanovo požaduje súhlasy majiteľov pozemkov. Pritom zaoberať sa touto úlohou pri sedemkilometrovej oprave diaľnice je takmer nereálne a nesplniteľné zadanie.

Napriek tomu Jan Hoření nestráca nádej, že opravy ciest bude možné realizovať v takom rozsahu, ako je potrebné z hľadiska udržania celej siete na dobrej úrovni porovnateľnej s Európskou úniou. Dodáva, že atmosféra zbytočne hustne a všetko vyzerá tak, že v budúcnosti nebude možné s deviatimi pracovníkmi pripraviť taký počet opráv, ako to bolo v roku 2013. Dnes teda nie je úplne isté, akým smerom sa bude oprava diaľničnej siete uberať, ale je viac ako jasné, čo sieť potrebuje a bude vyžadovať.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...