1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Ředitelství silnic a dálnic ČR

RSD 1 14Výstavba páteřních dálnic intenzivně pokračuje

Výrazně pokročit v realizaci klíčových staveb, které jsou součástí základní dálniční a silniční sítě v Česku, se za poslední léta podařilo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Státní příspěvková organizace, která je zřízená Ministerstvem dopravy ČR, proměnila kvalitní přípravnou fázi posledních let ve značný stavební boom. Výsledkem nasazení a snahy jejích pracovníků jsou ve finále nově zprovozněné kilometry nových dálnic a silnic I. tříd.

V Česku, které je tranzitní zemí Evropy, vytvářejí tlak na dostavbu páteřní dálniční infrastruktury především stávající dopravní proudy a zvyšující se intenzita kamionové přepravy. Nové komunikace slouží řidičům napříč všemi tuzemskými regiony, zvyšují plynulost a bezpečnost silničního provozu a zkracují přepravní časy. „Systém přípravy a harmonogram projekčních prací vytváří předpoklad, že tempo výstavby bude v dalších letech i nadále vysoké. K tomu je ovšem zapotřebí dostatečný objem přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu. Jejich snižování by znamenalo poměrně zásadní omezení v realizaci jednotlivých akcí, a to včetně oprav a rekonstrukcí. Některé stavby by se tak oproti předpokladu protáhly, což je nežádoucí stav,“ říká Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD ČR, s tím, že cesta od prvotního schválení záměru projektu až ke slavnostnímu stříhání pásky při zprovoznění každé komunikace bývá leckdy trnitá.

Nové dálnice v Čechách i na Moravě

Co do počtu rozestavěných kilometrů se stávající hodnota stále drží vysoko. V průběhu letních měsíců roku 2022 mělo ŘSD ČR rozestavěno po celé republice téměř 239 kilometrů dálnic a silnic I. tříd, jejichž přípravu a výstavbu má ze zákona na starost. Celkem se jednalo o 47 projektů v různých stádiích výstavby. Pokud jde ryze jen o dálnice, realizovalo se v rámci 22 běžících akcí přes 150 zcela nových kilometrů. Nejucelenější souvislý dálniční tah se aktuálně staví na dálnici D4 mezi Příbramí a Pískem, kde se v rámci pilotního projektu PPP, který je založen na dlouhodobém partnerství veřejného a soukromého sektoru, zároveň realizuje 32 km. Celkem pět úseků bude zprovozněno v roce 2024, čímž bude tato dálnice spojující Prahu s Pískem kompletní. „Pomyslné druhé místo v aktuálním žebříčku nejdelších budovaných úseků zaujímá jihočeská část dálnice D3. Zde v posledních letech nabrala výstavba rychlé tempo a nezadržitelně se přibližuje k hranici s Rakouskem. V současnosti sice dělí nynější konec D3 před Českými Budějovicemi od hranic s jižními sousedy ještě téměř 44 km, avšak z této porce nyní odkrajujeme přes 28 km,“ doplňuje tiskový mluvčí.

Na dálnici D3 se nyní ve výstavbě nacházejí tři úseky, a to od Úsilného až po Kaplici nádraží. Poslední dva příhraniční úseky se přitom mají začít stavět v roce 2023, takže by D3 měla vyústit u hranic za Dolním Dvořištěm v roce 2025. Na sebe navazující dálničních úseky se daří realizovat i v dalších regionech. Na Moravě vzniká přes 17 km dálnice D55, která po kompletním dokončení propojí Olomouc s Břeclaví a bude alternativou pro D1. Zmíněné dva úseky se budují mezi Babicemi a Moravským Pískem. Loni se délka D55 protáhla o jihovýchodní obchvat Otrokovic, přičemž za tímto úsekem začne ještě letos stavba mostu přes Moravu i s následným napojením na stávající silnici I/55. Výčet ale není konečný, jelikož na přelomu 3. a 4. čtvrtletí letošního roku začne za Moravským Pískem vznikat 4,1 km dlouhé pokračování D55 k Bzenci. Realizace tak letos bude v oblasti Slovácka probíhat na více než souvislých 21 kilometrech.

Dvojice úseků souhrnné délky přes 10 km se staví také na dálnici D7, tedy na tahu spojujícím Prahu s Chomutovem. „Po loňském zprovoznění dálničního obchvatu kolem Panenského Týnce pokračujeme se stavbou D7 u nedalekých Loun, kde bude první nová polovina D7 zprovozněna v říjnu, načež začne přestavba stávající I/7 na komunikaci s dálničními parametry. Kompletně bude dálniční obchvat Loun hotový v roce 2023. Před ním se zároveň staví D7 kolem Chlumčan, kde firmy dokončí výstavbu nového úseku v roce 2024,“ upřesňuje Jan Rýdl.

Prioritou je (nejen) D35

Mezi priority ŘSD ČR v oblasti výstavby patří rovněž dálnice D35, která bude vedle D1 tvořit alternativní propojení Čech a Moravy. Délka této dálnice se v prosinci prodlouží o 14,7 km. Před Vánoci se předá řidičům do užívání úsek mezi Časy a Ostrovem, který se stane letos nejdelším dokončeným dálničním úsekem. Bude přímo navazovat na část z Opatovic do Časů, kterou ŘSD otevřelo koncem roku 2021. Během jediného roku se tak na D35 podařilo ŘSD ČR zprovoznit přes 27 km nové dálnice, která bude mít zcela zásadní dopad na dopravu v Pardubickém kraji, kde chybí postavit ještě šest úseků mezi Ostrovem a Starým Městem. „Nynější silnice I/35 je za hranicí své kapacity, což pociťují zejména obyvatelé dotčených měst a obcí, přes které vede. Vyjma úseku Litomyšl-Janov už mají všechny ostatní plánované části D35 vydaná pravomocná územní rozhodnutí, a mají tak pevně stanovené a již neměnné trasy. Na všech úsecích probíhají výkupy dotčených pozemků. U většiny staveb jsou zpracovány dokumentace pro stavební povolení, přičemž část staveb už má stavební povolení vydané,“ vysvětluje tiskový mluvčí ŘSD ČR.

Viditelné jsou již první práce v terénu, jelikož na úseku Janov-Opatovec probíhá záchranný archeologický výzkum. Ten začne letos i v části mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem. Následovat bude průzkum úseku Džbánov-Litomyšl. Podle aktuálního plánu bude v roce 2023 v Pardubickém kraji zahájena výstavba 18,4 km dálnice D35. Podobný počet se má začít realizovat na D35 na území Královéhradeckého kraje, kde čtyři nové úseky spojí Hradec Králové s Jičínem. Co se týče dalších významných staveb, ještě před koncem letošního roku se má v omezeném režimu v podobě polovičního profilu spustit provoz na II. etapě obchvatu Frýdku-Místku. Ten z jihu obchází dálnice D48, která dlouho končila před a za městem. Řidiči tak museli projíždět skrze Frýdek, což se částečně změnilo na počátku září, kdy se otevřela I. etapa stavby, a to spolu s úsekem D56, která pokračuje severně dále na Ostravu. Proměnou ze silnice I/48 na dálnici D48 nyní postupně prochází i čtyřpruhová komunikace vedoucí z Bělotína k obci Rybí.

Seznam aktuálně budovaných dálničních projektů zahrnuje také samostatně vedené úseky, které budou přímo navazovat na již provozované části. Konkrétně jde o D6 kolem Krupé, kde dálnice naváže na dva úseky otevřené v roce 2020. K části kolem Krupé by se ještě letos mohly přidat dva úseky u Hořoviček a Hořesedel. Na velké dálniční křižovatce u Hulína má svůj počátek dálnice D49, která odsud bude pokračovat směrem k Fryštáku. Také tato 17,3 km dlouhá první etapa D49 se momentálně staví. Přestavba dvou mimoúrovňových křižovatek (Drysice, Prostějov-střed) přinese do konce roku 2022 zlepšení bezpečnostních parametrů na dálnici D46 spojující Olomouc s Vyškovem. Prodloužené připojovací a odbočovací pruhy zajistí splnění stávajících platných norem a nové protihlukové stěny zvýší ochranu přilehlé zástavby od dálničního provozu. „Náročná výstavba čeká na firmy i na úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a hranicemi s Polskem, kde mají stavební práce na předposledním úseku začít v příštím roce. Zkompletování dálnice D1 pak přinese stavba mezi Říkovicemi a Přerovem, která začne také v roce 2023,“ podotýká Jan Rýdl. Jak na závěr dodává, ŘSD ČR letos zahájilo rovněž výkupy potřebných pozemků v trase jihovýchodní části Pražského okruhu (dálnice D0) v úseku 511 mezi Běchovicemi a D1. Ale jako i v jiných případech, tak také zde příprava vysoce potřebné stavby naráží na překážky v podobě odvolání a námitek k vydanému územnímu rozhodnutí.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

 

Nenechte si ujít...