1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Retex, a.s.

Konkurenceschopnost? Cena, kvalita a flexibilita.

K významným evropským zpracovatelům netkaných textilií pro automotive a stavebnictví patří společnost Retex, a.s. Firma má sídlo v Moravském Krumlově na Znojemsku a její výrobky jsou známé v celé Evropě i zámoří. Jejímu řediteli Ing. Robertu Šimkovi, Ph.D., jsme položili několik otázek.

Věnuje se firma těmto produktům ze sféry automotive a stavebnictví od svých začátků, nebo se na ně přeorientovala časem?

Retex se na tyto produkty přeorientoval časem. Výrobky pro automotive firma vyrábí posledních 25 let, výrobky pro stavební průmysl asi o 25 let déle.

Co v současnosti považujete za klíčové výrobky Retexu?

Jsou to hlavně netkané textilie pro automotive, které tvoří asi 80 % naší výroby. Dalšími produkty jsou izolační materiály pro stavebnictví, které tvoří 15 % výroby. A posledních 5 % jsou ostatní výrobky, které pro nás nejsou klíčové, ale je po nich stále poptávka.

V oboru, kterému se věnujete, je silná konkurence. Jaká kritéria musí splňovat výrobky Retexu, aby byly lepší než konkurence?

V první řadě je to cena. Ta je v automotive velice důležitá. Další věcí je kvalita. Nároky na kvalitu jsou vysoké. Jako třetí bych jmenoval flexibilitu, která je v automotive velmi důležitá. Tedy plnění termínů dodávek, možnost zareagovat na požadavky automobilek v krátkém termínu a dodat zakázku včas v požadované kvalitě a za předem domluvenou cenu.

Jsou automobilky, kterým dodáváte své zboží, náročné?

Ano jsou, což potvrzují i jejich pravidelné audity. Nejsou to však pouze audity automobilek, ale také audity přímých dodavatelů automobilkám, které jsou neméně náročné. I ti u nás dělají roční i dvouleté audity.

Které zákaznické požadavky jsou v oboru nejnáročnější a jak se vám je daří naplňovat?

Cena musí být vždy zachována. Kvalita a flexibilita jsou ale taktéž důležité, ať je to pro přímé dodavatele do automobilek, nebo automobilky samotné a také termín dodání je klíčová záležitost.

Vraťme se k roku 1950, kdy byl podnik založen. Můžete připomenout nejdůležitější mezníky ve vývoji firmy?

Podnik Retex byl založen v roce 1950. V 70. a 80. letech procházel velkým rozvojem. Textilie se tehdy začaly zpracovávat mnohem více. Z odpadních textilií se začaly vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou, jako např. jekor, průmyslové koberce nebo podklady pro lina. To byly tenkrát výrobky spojené hlavně se stavebnictvím. Pak přišel rok 1989 a po něm privatizace podniku Retex v Moravském Krumlově. Díky uchopení automotive koncem 90. let a vstupem nového majitele v roce 2005 se tak Retexu podařilo překonat kritické období v minulém desetiletí. Dnes jsme velmi dynamickou firmou.

Jak byste tedy popsal Retex v současnosti?

Jako český, moderní a dynamický podnik, do kterého se hodně investuje. V letech 2006 – 2007 se investovalo poprvé velké množství finančních prostředků. Z té doby je také nejstarší zařízení, které vyrábí výrobky pro automotive, což je 10 let. Jsou tady dnes nové technologie a nová zařízení. Na druhou stranu je třeba říct, že bez těchto nových technologií bychom neobstáli na trhu.

V čem si myslíte, že je váš podnik specifický, v čem vyniká?

Je opravdu specifický ve velkém růstu a v tom, že máme minimální problémy s kvalitou. Nemáme také problémy s flexibilitou. Tyto dvě věci jsou důležité. O ceně se dá samozřejmě diskutovat, ale na to byste se museli zeptat našich odběratelů.

Přes 50 % výrobků dodáváte klientům z Evropy a Ameriky. Můžeme zmínit příčiny vaší úspěšné obchodní politiky?

Je to vyvážený poměr mezi cenou a kvalitou našich výrobků. Naše produkty dodáváme většinou přímým dodavatelům do automobilek. Ty je pak používají do automobilů po celém světě. A podobně je tomu i u izolačních materiálů pro stavebnictví.

Jak dbáte na kvalitu výroby a na ekologii?

Vše je definováno certifikáty. Máme certifikáty ISO 9001, 14001, TS 16949, to znamená certifikace nutné pro automotive. Do konce roku bychom měli mít i certifikát ISO 50001. To jsou certifikace, které by měl mít dnešní moderní výrobce.

Můžete zmínit některé zajímavé zakázky z poslední doby, komu nejvíc prodáváte a jaké výrobky u nás a ve světě?

Hlavně bych zmínil podniky, kterým dodáváme většinu naší výroby, a to firmy Borgers, Hauk, Kirchner, Magna, Grupo Antolin. To jsou ty hlavní. Jsou to podniky v automotive známé a aktivní opravdu po celém světě. Dodávají do většiny automobilek a my máme tu možnost prodávat jim jako jejich přímý dodavatel.

Kolik má firma zaměstnanců a je problém sehnat kvalitní odborníky? Které profese vám nejvíce chybějí?

Firma Retex má dnes něco málo přes 260 zaměstnanců. Musím říct, že se snažíme moc nových zaměstnanců nepřijímat a jít spíše cestou zvyšování produktivity práce. Všichni dobře víme, že na trhu je nedostatek kvalitních zaměstnanců, ať se vzděláním vysokoškolským, středoškolským s maturitou, ale i vyučených. Nejvíce nám chybí zaměstnanci s maturitou, tedy pracovníci, kteří jsou schopni ovládat výrobní linky a přistupovat ke své práci odpovědně. Je potřeba zmínit, že naše technologie jsou za desítky, někdy i stovky milionů korun, proto zdůrazňuji odpovědnost.

Můžete zmínit, jakého jste loni dosáhli obratu, jaká je tendence v posledních letech a jaký je očekávaný letošní obrat?

V loňském roce firma Retex dosáhla obratu více jak 650 milionů korun. Pokud se týká tendence, ta je v posledních letech vzrůstající. Tento rok by měl být pro firmu Retex spíše stabilizační, to znamená, že by měl být obrat plus mínus stejný jako v minulém roce. Během letoška bychom měli dokončit tři velké investice s navýšením výrobní kapacity o 20 % a příští rok by měl být o to dynamičtější.

Jaké jsou plány firmy v blízkém a vzdálenějším horizontu?

Otázku bych rozdělil na dvě části. Ta první se týká přímo výroby v Moravském Krumlově. V příštích letech budeme ještě investovat do technologií a do logistických skladů, abychom mohli zvýšit kapacitu a hlavně flexibilitu naší výroby. Pokud vezmu druhou část, je pravda, že firma Retex má velmi dobré ekonomické výsledky a proto se bude v nejbližší době snažit navýšit výrobu a flexibilitu možným nákupem dalších akvizic, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...