1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Schneider Electric, a.s.

Shneider electronic 20Krize nás nezastavila, pracujeme na další digitalizaci

Je jednou ze dvou stovek továren, které má skupina Schneider Electric po celém světě. Písecký závod, který letos slaví 27 let, kompletuje elektromechanické přístroje, jež slouží například ve větrných elektrárnách. Co do počtu odpracovaných hodin je Schneider Electric, a.s., dokonce největším výrobním závodem skupiny v Evropě.

Kdyby nepřišla koronavirová krize, produkce i obrat společnosti by nadále rostly. V těchto týdnech se výrobní koloběh v písecké továrně vrací k běžnému stavu a podnik se v následujících měsících zaměří na zmírnění dopadu krize.Nadále bude také rozvíjet svoji strategii, která má zvýšit bezpečnost, kvalitu, úroveň služeb, digitalizaci i automatizaci.

V roce 1993 prošlo mnoho velkých státních podniků privatizací, písecký Elektropřístroj nevyjímaje. Tehdy ho zakoupila skupina Schneider Electric a přetransformovala ho na akciovou společnost, přičemž čtyři procenta akcií zůstalo městu Písek. Při privatizaci se nový vlastník zavázal, že do šesti let postaví výrobní závod na pozemku, který připravila písecká radnice. „Nový moderní závod jsme otevírali v roce 1999, byl to důležitý milník v naší historii. V té době se zároveň definitivně oddělily dvě naše právní entity – výrobní závod a obchodní společnost Schneider Electric CZ, s.r.o., která má na starosti prodej, marketing a servis výrobků,“ vysvětluje František Ondok, člen představenstva a vedoucí oddělení logistiky Schneider Electric, a.s.

Specialista na elektromechaniku

Písecký závod se specializuje na sériovou výrobu elektromechanických produktů, jako jsou stykače, tepelná relé, motorové spouštěče nebo tlakové spínače či tlačítkové ovladače. „Jsme továrna, která z nakoupených dílců montuje elektromechanické výrobky a ty dodáváme do našich distribučních center po celém světě. Odtud putují dál buď do našich dalších závodů, nebo k našim odběratelům,“ dodává František Ondok. Pouze jednotky procent z celkového objemu výroby zůstávají v České republice. Hlavní odběratelé skupiny jsou z evropského kontinentu, Blízkého východu a z Afriky – do těchto destinací putuje polovina produkce. Čtvrtina výrobků odchází do Asie, především do Číny, Indie a Japonska. Asi 20 % připadá na americký a kanadský trh, o 5 % se dělí zbytek světa.

Výroba je v Písku rozdělena na sériovou a kusovou. Některých výrobků – třeba bezpečnostních tlačítek – se tady vyrobí řádově miliony ročně. „Na druhé straně pomyslného výrobní spektra stojí produkty připravované přímo na přání zákazníků, protože požadují speciální konfiguraci nebo specifikaci. V našem závodě i u našich spolupracujících partnerů, které máme po celé České republice, vyrábíme na automatických linkách ve velkých sériích, na poloautomatech pak v menších sériích. Značná část výroby pro malé série zůstává ruční. Vše probíhá na moderních linkách a celý proces splňuje požadavky štíhlé výroby,“ konstatuje František Ondok.

Ačkoli je výrobků, které ve Schneider Electric, a.s., vznikají, mnoho, některé se do paměti závodu a jeho pracovníků zapíšou zřetelněji. Příkladem je nový typ stykače, který zvládne proud až 2600 ampér. Na jeho vývoji se podíleli lidé z píseckého závodu. Inovovaný stykač nachází uplatnění například v turbínách větrných elektráren a nakupuje ho mimo jiné i americký GE. Konstrukční oddělení českého závodu spolupracuje na inovacích s vývojovou centrálou ve Francii. Část vývojového oddělení je i v Číně, protože v Asii má společnost rovněž klíčové zákazníky.

Pokles pravděpodobně přijde

Do vývoje poptávek po produktech se, podobně jako u ostatních výrobních závodů, promítla nedávná koronavirová krize. „Jistěže ovlivnila náš denní život, ale naštěstí nezastavila náš závod. Během krize jsme pracovali v běžném módu, přijali jsme řadu preventivních opatření, která se týden po týdnu zpřísňovala,“ komentuje nedávnou situaci František Ondok a dodává: „Na začátku krize jsme zaznamenali větší příliv objednávek z USA a z Číny. Vysvětluju si to tím, že tyto země nevěděly, co se přesně stane v Evropě, poté co byla ochromena Itálie, později i Francie a Španělsko. Vyšší počet zakázek z amerického a asijského trhu nám pomohl kompenzovat výpadky objednávek z některých evropských zemí. Nyní se vše vrací do normálu, oproti loňsku však máme asi pětiprocentní zpoždění.“

Závod s pěti sty zaměstnanci loni generoval obrat kolem tří miliard korun. Letos ovšem vedení očekává propad. „Hlavní výzvou pro nás po zbytek roku bude kompenzovat zpomalení tak, abychom šli do mínusu co nejméně a nejlépe se přiblížili nule. Nejpravděpodobnější bude pokles kolem 5 %,“ dodává František Ondok. Ačkoli firma letos nebude růst, nechystá žádné škrty benefitů, jež pro pracovníky připravila. Ke mzdě dostávají pět týdnů dovolené, mají nárok na příspěvek na dopravu, penzijní připojištění, životní pojištění, placené volno, pokud zařizují stěhování, svatbu, pohřeb nebo pečují o dítě do 15 let věku. Získávají také bonus ke mzdě, příspěvek na dovolenou nebo nově i závodní obědy za jednu korunu. V podniku je také fyzioterapeut, který pomáhá udržovat pracovníky v kondici a mohou s ním konzultovat například bolesti zad.

Digitalizace je na vzestupu

Skupina Schneider Electric patří ke špičkám v oblasti digitalizace a v tomto směru myslí i na rozvoj svých závodů. Digitalizaci, automatizaci a Průmysl 4.0 podnik vnímá jako obrovský fenomén a příležitost pro transformaci. „Tento trend vnímáme a spojujeme ho s naším byznysem. Snažíme se o co největší digitalizaci, automatizaci, o navýšení efektivity a produktivity. Aktuálně například testujeme AGV řešení pro manipulaci s komponenty a výrobky. Snažíme se zdigitalizovat data, která jsme prozatím zaznamenávali například pomocí excelových tabulek nebo papírů. Pak se údaje musely složitě přepisovat do sytému. Přešli jsme na model, který je zcela autonomní, spojený se systémem SAP, a tak už nepotřebujeme, aby někdo sbíral a zadával data, pracujeme s nimi rovnou on-line. To vede k lepší produktivitě a efektivitě,“ konstatuje František Ondok.

Flexibilitu a efektivitu podporuje i propracovaný Supply Chain neboli dodavatelský řetězec. Do něho jsou zapojené nejen dceřiné společnosti Schneider Electric, ale také další obchodní partneři a dodavatelé. Oddělení nákupu je sice centralizované, ale dodavatelé jsou regionální. Náš závod má asi 300 dodavatelů po celém světě, polovina nakupovaného objemu je od dodavatelů ze skupiny, druhou polovinu tvoří externí firmy. Hodně z nich je lokalizováno ve střední Evropě – například v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku a v České republice. Vyladění dodávek a logistiky obecně je pro společnost důležité, protože někdy jsou zakázky předvídatelné, ale jindy – zvlášť pokud jde o projekty z tendrů – se predikují jen obtížně. Firma na to ale musí být připravena, aby požadavky zákazníků vždy včas uspokojila.

Zvládnout, co se dá

V následujících měsících se společnost Schneider Electric, a.s., bude soustředit na zvládnutí letních měsíců – je třeba vše dopředu naplánovat, protože někteří dodavatelé budou mít závodní dovolené nebo odstávky. „Toto léto bude trochu jiné než v minulosti. Byznys v evropských zemích, jako je Itálie, Španělsko nebo Francie, byl zasažen, a tak se sezónnost lehce posune, očekáváme, že aktivita během letních měsíců bude vyšší než v minulosti. Pozitivní je, že se pomalu vracíme k běžnému stavu. V závodě se opíráme o náš firemní program, který definuje naši strategii. V té se prolíná mnoho iniciativ zaměřených na spokojenost našich zákazníků a zaměstnanců, bezpečné pracovní prostředí, produktivitu, digitalizaci, automatizaci nebo energetickou úspornost. Také na to se budeme po zbytek roku soustředit,“ uzavírá František Ondok.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...