1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

SIAD Czech, spol. s r.o.

SIAD 19Naše cíle a plány překračují horizont kvartálů

V roce 2018 slavila společnost SIAD Czech 25. výročí svého úspěšného působení na trhu technických plynů v Česku. Slavit mohla opravdu radostně, protože dosáhla výsledků, které patřily mezi nejlepší v historii. Na tržby, které přesáhly hranici 800 milionů korun, chce firma v letošním roce navázat. Očekává stabilní ekonomický růst ve výši 3 až 5 %, což se podle generálního ředitele Jiřího Langa v celoevropském kontextu jeví jako velice solidní výsledek.

Společnost SIAD Czech, která je dceřinou firmou italské nadnárodní skupiny SIAD, patří v současnosti mezi nejvýznamnější tuzemské výrobce, dodavatele a prodejce medicinálních, speciálních a technických plynů pro nejrůznější odvětví průmyslu. Jeden výrobní závod, který disponuje jednotkou na dělení vzduchu, má v Rajhradicích u Brna. Druhý se nachází v Braňanech u Mostu, kde je plnicí stanice acetylenu. V obou závodech je i plnicí stanice tlakových lahví na vzdušné plyny a v Rajhradicích je v provozu také plnírna medicinálních a speciálních plynů včetně kalibračních směsí a akreditovaná laboratoř.

Česká výrobní společnost, ve které pracuje přes 100 kmenových zaměstnanců, dodává produkty více než 10-tisícům zákazníků, a to prostřednictvím zhruba 130 prodejních míst po celé republice. „SIAD dlouhodobě poskytuje celistvou plejádu produktů, které dodáváme ve skupenství plynném, kapalném i pevném. Tonážně největšími spotřebiteli jsou chemický průmysl, strojírenství a zdravotnictví. V posledních letech se snažíme stále více orientovat na náročnější technologie, které vyžadují velice přesně dané směsi různých vzácných plynů,“ říká generální ředitel Jiří Lang.

Zákazníci chtějí špičková řešení

SIAD Czech se zaměřuje hlavně na speciální plyny, jako jsou například kalibrační plyny pro laboratoře všech typů. Mohou to být stanice zdravotních ústavů, STK silničních vozidel, laboratoře pro měření imisí a emisí, ale i průmyslové laboratoře, které jsou zaměřeny na analýzy a detekci zdraví škodlivých či procesně nebezpečných složek měřeného prostředí. „Dále jsou to speciální plyny jako tzv. superčistý vzduch. Jde o směsi, které se používají na výzkumných a vývojových pracovištích, na univerzitách nebo v nemocnicích a ve zdravotnictví, kde se standardy rok od roku zvyšují. Jsme rádi, že pomáháme s jejich plněním,“ pokračuje generální ředitel.

Jednou z letošních aplikací byla dodávka zařízení na stlačení a čištění vzduchu pro „chemickou banku“ Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci. Jedinečná technologie, která umožňuje kontinuální zásobování dokonale suchým vzduchem s farmaceutickou kvalitou, byla pro výzkumníky vyrobena přímo na míru. Náklady na vybudování nového zařízení dosáhly 15 milionů korun.

Celkově vzato, jsou to právě tuzemská výzkumná a vývojová pracoviště, která mají pro společnost SIAD Czech velký potenciál. „Naším důležitým partnerem je a nadále bude špičková medicína, kterou dělají odborníci v pražském IKEM nebo ve fakultních nemocnicích v Ostravě a Hradci Králové. Věříme, že potenciál nejen českých, ale i slovenských výzkumných pracovišť bude stoupat stejně jako míra potřeb a nároků našeho zdravotnictví. Tímto směrem půjde i tok našich investic,“ vysvětluje Jiří Lang.

Rostoucí zájem o superčisté či kalibrační plyny, které se uplatňují na vysoce kvalifikovaných pracovištích, potvrzuje i letos realizovaná investice do nové plnírny helia za více než 50 milionů korun. „Za posledních pět let je to naše nejvýznamnější investice, která, jak doufám, nezůstane ojedinělou a budou na ni navazovat další projekty na podporu speciálních směsí. Nová plnírna bude v Rajhradicích u Brna, kde vznikne provoz, který bude unikátní v rámci celé střední Evropy,“ popisuje generální ředitel společnosti SIAD Czech s tím, že helium je velice žádaným produktem používaným jak v čisté formě, tak pro výrobu kalibračních směsí v celém spektru průmyslu. Nová plnírna firmě pomůže zlepšit dodací podmínky a pružnost zásobování zákazníků.

Firma funguje jako rodina

Co se týče speciálních směsí, díky přidané hodnotě je možný také jejich export na zahraniční trhy. Naopak tzv. komoditní plyny se s ohledem na jejich cenu a výslednou rentabilitu na velké vzdálenosti nepřevážejí. „Exportními trhy jsou pro nás především Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a pobaltské státy. Celkově vyvážíme zhruba osminu až šestinu naší produkce. Export tak tvoří více než 100 milionů korun z ročního obratu společnosti,“ upřesňuje Jiří Lang.

Za další významný faktor, který zvyšuje renomé firmy, považuje „holistický“ přístup k zákazníkům. Patrný je mimo jiné v oblasti služeb, které jsou ve společnosti SIAD Czech něčím víc než „jen“ rychlými a komfortními dodávkami plynů. „Víme, že přidaná hodnota ve službách se v čase mění. Obecně se snažíme v prostředí našeho byznysu nabízet služby, které jsou zvláště hodnotné třeba pro menší podniky. Může to být například zajištění různých odborných certifikátů nebo tréninků,“ uvádí generální ředitel společnosti, jejíž „balíčky“ služeb obsahují i kvalifikované instalace zařízení nebo měřicích a regulačních systémů.

Poznávacím rysem celé italské skupiny SIAD je také tradiční pojetí rodinné firmy, která se ke svým partnerům, zaměstnancům i veřejnosti chová velmi nadstandardně a zodpovědně. „Musím přiznat, že práci v naší společnosti jsem si vybral záměrně. Po 25 letech v prostředí velkých korporací můžu říci, že filozofie byznysu, cíle i přemýšlení jsou daleko dlouhodobější než u klasických korporátních firem. Snažíme se budovat produkty, služby a vztahy, které jsou stabilní a přispějí k prosperitě našich zákazníků. Úspěch zkrátka neměříme pouze v horizontu kvartálů,“ zdůrazňuje Jiří Lang.

Historickou investici, která byla v případě českého trhu ve výši skoro jedné miliardy korun, podle něj „rodina“ SIAD bezesporu hodnotí jako krok správným směrem. Ostatně, italská skupina vždy nesmírně věřila v potenciál českého a slovenského vědeckého i průmyslového prostředí. Díky čemu se povedlo tato očekávání naplnit? „Určitě na tom mají velkou zásluhu naši zákazníci, celková kultura tržního prostředí a samozřejmě také úroveň našich zaměstnanců jak ve výrobních, tak v obchodních a vývojových odděleních. Odborností a pracovním zaujetím jsou považovaní za vysoce fundované a angažované, díky čemu se těší v rodině SIAD vysoké vážnosti,“ odpovídá generální ředitel společnosti SIAD Czech.

Solidní výsledky budou pokračovat

Do budoucna se firma chce rozvíjet zejména cestou automatizace některých procesů tak, aby se veškeré ambice ve speciálních plynech i dalších oblastech podařilo naplnit i bez výraznějšího navyšování počtu kmenových zaměstnanců. „Myslím si, že celkově patříme mezi firmy, které mají ambice růst v harmonii s růstem průmyslové výroby. Zvyšovat meziročně obrat i zisk mírně nad úrovní růstu HDP je standardní rozsah, se kterým počítáme i pro letošní rok. Možná to zní jako malý cíl, ale v kontextu průmyslové výroby Evropy jde o velice solidní výsledek,“ dodává Jiří Lang.

Skupina SIAD je přední chemická společnost sídlící v italském městě Bergamo, kde byla založena v roce 1927. Počátky jejího podnikání stály na patentu na monolitickou porézní hmotu, která, když byla použita jako hmota plnicího válce, umožnila bezpečný transport plynného acetylenu. V průběhu let se firma stala synonymem pro zkušenosti, tradici, zdravou strukturu a zároveň záruku spolehlivosti a integrity. Zaměřuje se na průmyslové plyny, inženýring, zdravotnictví, služby a průmyslové zboží se závody, které jsou rozmístěny strategicky v Evropě i po celém světě.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...