1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

SIAD Czech spol. s r.o. SIAD Slovakia spol. s r.o.

SIAD 19Budoucnost vidíme v oxidu uhličitém

Plynárenství nyní prochází náročným obdobím a své o tom ví společnost SIAD Czech spol. s r.o., která se musí vypořádat se zdražováním vstupů i s omezením obchodů s východní Evropou. Ani v náročné situaci ale neztrácí optimismus.

Pomáhá jí skutečnost, že je součástí přední italské chemické skupiny SIAD, která se specializuje na průmyslové plyny, inženýring a dodávky pro průmysl. Budoucnost pak vidí hlavně v aplikacích s oxidem uhličitým. Nejen o tom jsme vedli rozhovor s generálním ředitelem pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Jiří Lang prožil největší část svého dosavadního profesního života v USA, Švýcarsku, Německu, Belgii a Rusku a měl ve svých pozicích odpovědnost za celý region EMEA, nejdříve v technickém rozvoji, později v obchodních a korporátních funkcích. Je mimo jiné autorem uznaného patentového řešení dosud nerecyklovatelného polymeru PVB, používaném v každém automobilu na světě.

Vaše společnost je dodavatelem plynů pro celou řadu průmyslových oborů. Jaká je dnes situace ve vašem segmentu i s ohledem na válku na Ukrajině? Jak do vašeho podnikání konflikt zasáhl, jak ho ovlivnil?

Každá válka je nepopsatelnou tragédií pro nevinné na všech stranách konfliktu, současně i diskreditací naděje v pozitivní vývoj lidské společnosti. Nicméně konflikt na Ukrajině je navíc ještě i zásahem do nadějí v tolik potřebnou renesanci evropského průmyslu. V regionu střední Evropy jsme pak hrubě zasaženi omezením či dokonce přerušením obchodních výměn s partnery ve východní Evropě, kde náhrady takových dodávek jsou nesmírně nákladné, a v Evropě často dokonce nedostupné, například u vzácných plynů či argonu, nutných pro bezpočet aplikací v průmyslu a laboratorní diagnostice.

Současně zdražují vstupy – materiály, energie. Jak se toto promítá do vaší činnosti? Jak na to reagujete?

Na podzim 2021 se cena elektřiny ztrojnásobila z 50 na 150 euro za megawatthodinu a všichni jsme doufali, že takové selhání Evropské unie v zabezpečení energií nemůže trvat dlouho, že ceny vstupů – a především tedy pro nás nejdůležitěji elektřiny – se během roku 2022 zkorigují. Tomu jsme přizpůsobili i naši obchodní strategii. Jak mnoho jsme se v odhadech na rok 2022 mýlili netřeba opakovat. Pro zabezpečení udržitelnosti naší činnosti a spolehlivých dodávek plynů našim zákazníkům proto nezbývá než reflektovat změnu podmínek v cenové úrovni na trhu.

Máte už představu, s jakými hospodářskými výsledky zakončíte letošní rok? Jaký bude váš obrat ve srovnání s předchozími lety?

S ohledem na nepředvídatelnou eskalaci v cenách elektrické energie, ale bohužel i dalších vstupů popsaných výše budou hospodářské výsledky výrazně horší než v předchozích letech.

Dodáváte do potravinářství, strojírenství, zdravotnictví… Lze říci, jaká z těchto oblastí je pro vás nejdůležitější? Hledáte – a daří se vám nacházet – nové obchodní příležitosti?

Věřím, že nezanedbáváme žádný segment, ale přesto bych jmenoval jeden nosný a široký program, který se prolíná většinou odvětví a je determinovaný klimatickým zákonem EU, jenž byl loni odhlasován evropským parlamentem a ukládá mimo jiné snížení emisí oxidu uhličitého pod 55 % úrovně z roku 1990. Oxid uhličitý je cirkulární přírodní plyn, který v mnohém symbolizuje koloběh přírody. Na jedné straně je nutný a nezbytný pro efektivní zemědělství a potravinářský průmysl, na druhé straně je ovšem považován za nebezpečný skleníkový plyn přispívající k vytváření ozonových poruch a oteplování. SIAD Group má plejádu unikátních a ověřených technologií, které pomáhají na obou stranách. Na straně získávání oxidu uhličitého jako vedlejšího produktu z průmyslových či zemědělských technologií, jeho čištěním, analýzou a distribucí, je to naše dceřiná firma TPI, která se může pochlubit řadou úspěchů a referencemi postavených provozů po Evropě. Na opačné straně přírodního cyklu jsou to naše systémy pro řízené obohacování atmosféry ve sklenících pro podporu fotosyntézy (ideální koncentrace CO2 pro růst je zhruba dvojnásobná ve srovnání se současnou přirozenou úrovní CO2), což je nutné k optimálnímu růstu zeleniny a snižování nutného ohřevu, zvláště v zimním období. Dále se jedná o systémy dispergace oxidu uhličitého pro optimální konzervaci a chuť nápojů.

Pokud tedy bude průmysl v EU úspěšný v účinnějším jímání oxidu uhličitého, bude vůbec dostatek aplikací, kde ho lze využít?

Zdá se, že aplikací bude dostatek. Z těch neotřelých uvedu alespoň některé. V souvislosti se snahou EU redukovat fluorovaná chladiva se dostává do popředí pozornosti chlazení na bázi CO2 R744, jak pro velké, tak pro malé provozy. Výhodu má v tom, že není jedovatý, ani hořlavý a má vysoký chladící výkon 75 kcal na kilogram. Zcela jiným typem užití jsou pak aplikace využívající suchý led, jehož chladící kapacita je takřka dvojnásobná ve srovnání s vodním ledem – používá se nejen k mnohým aplikacím ve strojírenství, ale také třeba pro netradiční čištění prádla a matrací. Krom toho najde využití třeba i ve formě mlhy v zábavním průmyslu.

Jak důležité jsou pro vás inovace? Na jakých novinkách nyní pracujete?

Společnost SIAD CZ je prvním a zatím jediným tuzemským dodavatelem, který získal akreditaci podle normy ISO 17034. To je zatím nejvyšší dosažitelná akreditace, které může plynařská společnost dosáhnout. Tento krok naznačuje, že se soustřeďujeme na uspokojování těch nejnáročnějších požadavků laboratoří ve výzkumných ústavech, nemocnicích a průmyslu. Speciální plyny nachází uplatnění také v oblasti ochrany životního prostředí v kalibraci analyzátorů ovzduší či monitorování emisí, podobně jako při kontrole motorů nebo dnes velmi diskutovaného zemního plynu. Zde je kvalita a s tím spojená výhřevnost i cena velmi závislá na poměru uhlovodíku, oxidu uhličitého, dusíku a helia.

Jaké investice do technologií nebo rozvoje společnosti letos realizujete nebo jaké příští rok chystáte?

S ohledem na výše popsanou důvěru v oxid uhličitý a mimořádnou zkušenost firmy SIAD Group v této oblasti jsme se rozhodli, že vybudujeme novou kapacitu pro výrobu oxidu uhličitého ve střední Evropě a jsem nesmírně rád, že volba padla na investici na Slovensku. Věříme, že v průběhu příštího roku budeme již významným dodavatelem nejvyšší kvality CO2 v regionu.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...