1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

ŠKO Energo 17Jsou před námi velké projekty

Velmi úspěšným příkladem stabilního výrobce a distributora energií, který v co největší míře využívá ekologické zdroje, je mladoboleslavská společnost ŠKO-ENERGO, která letos slaví 25. výročí od svého založení. Firma, která zajišťuje veškeré energie pro automobilku ŠKODA AUTO a zásobuje teplem město Mladou Boleslav, je zároveň unikátním mezinárodním projektem, neboť při svém vzniku v červenci roku 1995 byla vůbec prvním česko-německým joint venture podnikem v energetickém průmyslu. „Zásadní pro nás je, že provozujeme stále relativně mladou technologii, která je v perfektním stavu díky údržbě a přístupu našich lidí.

Dovolím si říct, že naše teplárna, která je v provozu od roku 2000, je mladá slečna, na kterou můžeme být právem hrdí. Snažíme se ji technologicky dál rozvíjet tak, aby byla přínosná pro nás i pro životní prostředí,“ říká Tomáš Kubín, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO, která již původní čtyřmiliardovou investicí do nejmodernější technologie fluidního spalování de facto předběhla dobu a tehdy platné emisní limity.

Přesto jde postupně dál, což je vidět například na přechodu od černého uhlí k hnědému a následně k rostoucímu podílu spalování biomasy, které se v současnosti ročně spálí 90 až 95-tisíc tun oproti zhruba 210-tisícům tun hnědého uhlí. „Důležité pro nás je, že jsme v energetice nejen výrobcem, ale i poskytovatelem služeb. Díky tomu jsme se stali ještě atraktivnější pro lidi, kteří u nás chtějí pracovat. Máme velkou radost, že základna našich odborníků je zdravá a dokáže připravit projekty, které nám zajistí další perspektivu,“ pokračuje jednatel společnosti, která je velkou rodinou s přibližně 350 zaměstnanci a také dobrým občanem v regionu, kde působí.

Investice přes 2 miliardy

Před společností ŠKO-ENERGO, ve které vlastní ŠKODA AUTO podíl ve výši 44,5 %, společnost Volkswagen Kraftwerk 22,5 % a energetické firmy E.ON a ČEZ ESCO drží dalších 21 %, respektive 12 %, je nyní několik hlavních výzev. Většina z nich se týká energetického hospodářství automobilky ŠKODA AUTO, která si klade za cíl, aby její výrobní závody od roku 2026 zcela přešly na uhlíkově neutrální energie. Zodpovědnému lídrovi českého průmyslu rozhodně nestačí, že s předstihem, a dokonce nad rámec požadavků Evropské unie, již snížil emise CO2 ve srovnání s rokem 1990 o 50 %. „ŠKODA AUTO nám dala úkol, který je pro nás obrovskou výzvou. Naší dozorčí radě jsme předložili řešení v podobě retrofitů stávajících fluidních kotlů a pořízení jednoho nového kotle, jehož kapacitu budeme po přechodu na biomasu potřebovat pro zásobování města a automobilky teplem. Půjde o investice přes 2 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že na snižování uhlíkové stopy má zájem nejen náš zákazník, ale i stát a Evropská unie, očekáváme adekvátní legislativní opatření a podporu,“ vysvětluje Tomáš Kubín s tím, že při příznivém vývoji legislativy, který je klíčový pro finální rozhodnutí, bude rozsáhlý investiční projekt zahájen v roce 2023.

Společnost ŠKO-ENERGO předpokládá, že prvním krokem bude pořízení nového kotle, o rok později provede retrofit prvního a v roce 2026 i druhého fluidního kotle. „Poslední uhlí bychom mohli spálit k 31. prosinci roku 2025,“ doplňuje jednatel mladoboleslavské firmy, která se na základě nových projektů ŠKODA AUTO bude více věnovat také rozvoji elektromobility. Odborníci ŠKO-ENERGO jsou důležitým partnerem pro ŠKODA AUTO v oblasti plánování výroby a přípravy provozů pro účely výroby elektromobilů i tzv. hybridů. Významnou součástí spolupráce v této oblasti jsou také projekty na montáže baterií, pro které se budují kapacity, nebo studie využití použitých baterií pro energetické účely. „Kromě toho jsme se podíleli na výstavbě nabíjecí infrastruktury pro závod v Mladé Boleslavi i pobočné závody v Kvasinách a Vrchlabí, kde zajišťujeme provoz a servis nabíjecích stanic. Jako dodavatel tepla pro město a dobrý soused jsme také instalovali pět pilotních veřejných nabíjecích stanic. V první fázi jsme testovali technické možnosti nabíjení na jednotlivých typech stanic a poskytovali elektřinu pro nabíjení všem zákazníkům zdarma, nyní jsme přistoupili ke zpoplatnění nabíjení, ale ceny jsou v porovnání s trhem na spodní hranici,“ upřesňuje Tomáš Kubín, se kterým jsme vzápětí přešli k dalšímu tématu, a to k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Příprava (nejen) fotovoltaických elektráren

Společnost ŠKO-ENERGO opět ve spolupráci se ŠKODA AUTO vytipovala celkem čtyři objekty, mezi kterými jsou logistické a skladovací haly, pro budoucí instalaci střešních fotovoltaických elektráren o výkonu 2,2 MWh ročně. „Projekt je nyní ve fázi přípravy. Naším cílem je dotáhnout vše podkladově tak, abychom projekt v listopadu letošního roku předložili dozorčí radě k rozhodnutí. Fotovoltaika je další oblast, kterou rozvíjíme, protože chceme pro potřeby ŠKODA AUTO poskytovat čistou obnovitelnou energii. Pokud se pilotní projekt osvědčí, prověříme možnosti instalací střešních elektráren i na dalších objektech,“ podotýká jednatel.

Podobně jako řada dalších průmyslových firem se také ŠKODA AUTO soustředí na zásobování výrobních závodů vodou a na řešení problémů se suchem. ŠKO-ENERGO momentálně prověřuje možnosti, jak zajistit náhradní zdroje průmyslové vody, pokud by v budoucnu byly omezeny odběry například z řeky Jizery, která je jejím stávajícím zdrojem. „Vedeme na toto téma intenzivní rozhovory a zabýváme se dílčími projekty na snižování spotřeby vody, návrhy na retenční nádrže nebo na využití dešťových vod a přečišťování odpadních vod,“ zmiňuje Tomáš Kubín.

Když přijde řeč na dobré sousedství s městem Mladá Boleslav, kde teplo vyrobené v ŠKO-ENERGO odebírá více než 12-tisíc domácností, připomene, že firma během posledních šesti let nezvýšila cenu tepla, a to přesto, že ceny paliv a energetických komodit stále rostou. „V rámci optimalizací, které neustále provádíme, se snažíme negativní vlivy z trhu omezovat a cenu držíme na konstantní úrovni. Myslím si, že mezi srovnatelnými českými městy patříme mezi ty s nejnižšími cenami tepla,“ zdůrazňuje jednatel firmy, která letošní 25. výročí oslavila s patřičnou hrdostí, ale nakonec, s ohledem na vývoj situace s koronavirem, o něco skromněji, než bylo plánováno.

Obrovský lidský potenciál

Důvodem byla pandemie, která v březnu ochromila průmysl i běžný život a s jejímiž následky se vyrovnáváme dodnes. „Jelikož jsme kritickou infrastrukturou pro město i ŠKODA AUTO, jsme na krize připraveni a v případě nutnosti aktivujeme krizový štáb. Přesto byl pro nás koronavirus novou zkušeností. Snažili jsme se zaměstnance chránit a rozdělit do týmů tak, abychom neohrozili dodávky energií pro naše zákazníky. K našim opatřením patřily úprava pracovního režimu, ochranné pomůcky, dezinfekce či zajištění náhradního stravování. To vše ukázalo, jak schopné lidi u nás máme,“ ohlíží se za náročnými týdny Tomáš Kubín. Společnost ŠKO-ENERGO jako hlavní dodavatel energií pro ŠKODA AUTO, která odstavila provozy 18. března a postupně začala vyrábět od 27. dubna, dodala automobilce oproti plánům o 15 % méně energií.

Jsou i další výzvy, které firmu čekají? „Ano, díky tomu, že před sebou máme velké projekty, pracujeme na změně struktury personálních kapacit. Připravili jsme analýzu a dohodli se na optimalizaci činností tak, abychom nové projekty zvládli se stávajícími zaměstnanci. Chceme provést citlivou restrukturalizaci, což nebude jednoduché, a hlavně využít obrovského potenciálu našich lidí. Dát jim příležitosti adekvátní jejich odbornosti, to je naše další výzva pro nejbližší dva až tři roky,“ uzavírá jednatel inovativní energetické společnosti.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...