1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

sprava udrzba pardubice 20Dve dekády najlepšej starostlivosti o cesty

V úvode mája tohto roka si Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚSPK) pripomenula významné jubileum – 20 rokov od svojho vzniku. Krajská samospráva ju založila presne 6. mája 2002 ako príspevkovú organizáciu, ktorá nahradila štyri okresné podniky údržby ciest patriace dovtedy štátu. Pre spresnenie, organizácia vznikla ako nástupkyňa Správy a údržby ciest Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Litomyšl, nakoľko štát v októbri 2001 previedol cesty II. a III. triedy na kraje.

„Hneď na začiatku to nebolo jednoduché obdobie, pretože počet zamestnancov sa znížil z približne 630 v roku 2000 na zhruba 380 o tri roky neskôr,“ spomína na obdobie nevyhnutnej transformácie riaditeľ Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec a dodáva: „S novým počtom zamestnancov a novou organizačnou štruktúrou sa nám ale podarilo zvýšiť produktivitu približne trojnásobne.“ V súčasnosti sa tak ročná produktivita práce v organizácii pohybuje okolo dvoch miliónov českých korún na zamestnanca.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje zabezpečuje zimnú údržbu 931 km ciest II. triedy a 2207 km ciest III. triedy a opravy ciest v lete. Aktuálne funguje v rámci kraja dokopy 15 optimálne umiestnených pracovísk údržby ciest, ktoré zabezpečujú kompletný servis v oblasti výstavby ciest (Pardubice, Přelouč, Holice, Chrudim, Třemošnica, Luži, Hlinsko, Běstovice, Litomyšl, Polička, Žamberk, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Svitavy, Moravská Třebová a samostatné pracovisko v Králikoch). To, že sa podniku darí, dokladujú aj ekonomické výsledky z posledného obdobia. „Stále máme veľmi dobré číslo cash flow vo výške zhruba 2,5 miliardy českých korún a za minulý rok sme dosiahli obrat okolo 1,5 miliardy korún,“ pochválil sa generálny riaditeľ. Dostať sa do dobrej kondície ale vôbec nebolo jednoduché. Podľa Miroslava Němca bola hospodárska kríza v rokoch 2008 až 2013 pre Správu a údržbu silnic Pardubického kraje ťažkým obdobím. Cestári nemajú ľahkú situáciu ani v posledných rokoch, keď Európa zápasí s pandémiou a zasahujú ju dôsledky vojny na Ukrajine. „Na druhej strane, medzi naše úspechy patrí skutočnosť, že neustále zvyšujeme úroveň, kvalitu a výkonnosť našej práce,“ dodáva.

Uzol, ktorý prepojí všetky druhy dopravy

Zlúčenie okresných organizácií do jednej bolo podľa generálneho riaditeľa SÚSPK Miroslava Němca dobrým krokom. Nasledujúce roky totiž ukázali, že zamestnanci tohto podniku sa okrem svojej hlavnej úlohy dokázali zapojiť aj do viacerých strategických dopravných otázok. Okrem toho pracuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje na veľmi dôležitých cestných projektoch. Tým najočakávanejším je určite tzv. Dopravný uzol Pardubice, ktorý prepojí lodnú, železničnú, cestnú a leteckú dopravu. „Krajská metropola je ideálnym miestom na vybudovanie multimodálneho logistického centra. Stretávajú sa tu všetky štyri druhy dopravy. Dopravný uzol Pardubice sa tak stane jedinečným multimodálnym centrom v Českej republike,“ myslí si Miroslav Němec. Dopravný uzol Pardubice je pritom spoločným záujmom Ministerstva dopravy ČR a Pardubického kraja. Svedčí o tom aj Memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii tohto projektu uzavreté medzi uvedenými subjektmi v polovici roka 2019.

Projekt v hodnote dve miliardy korún má byť hotový do konca roku 2027. Na jeho realizáciu je potrebné vybudovať cestnú dopravnú infraštruktúru, napojenie na verejný prístav, logistické centrum, letisko aj priemyselné zóny Semtín a Rybitví. Aktuálne prebiehajú na projekte prieskumné a projektové práce. „Cieľom Dopravného uzla Pardubice je zefektívniť a zlacniť nákladnú dopravu, dobudovať dopravnú infraštruktúru nielen v krajskom meste a realizovať verejný prístav v Pardubiciach,“ spresnil Miroslav Němec. Vďaka tomuto projektu by sa Česká republika napojila na európsku dopravnú sieť TNT. Okrem toho by dobudovanie nákladnej dopravy mohlo priniesť pardubickému letisku väčšiu bezpečnosť ako súčasná osobná letecká doprava.

Privádzače na diaľnicu D35

Minulý rok odštartovala v Pardubickom kraji výstavba meškajúcich privádzačov k diaľnici D35 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí, z Vysokého Mýta do Chocne a Českých Libchav. Zadávateľom je práve Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zrejme najnáročnejšie obdobie má pred sebou mesto Litomyšl, kde sa v súčasnosti buduje moderný nadjazd ponad cestu I/35 v centre mesta. Radnica musela kvôli stavebným prácam zúžiť cestu, čo spôsobuje zvýšenie dopravných zápch v už aj tak preťaženej Litomyšli. Okrem novej komunikácie sa budú riešiť aj nové chodníky, osvetlenie, zásobovanie vodou či kanalizácia. „Projekt je rozdelený do niekoľkých etáp na obdobie rokov 2021 až 2023 s ukončením modernizácie úseku na konci obce Sloupnice v smere od Litomyšle. Akcia musí byť koordinovaná s modernizáciou mostov v Řetůvke a Němčicích, s ich financovaním pomôžu eurofondy,“ uviedol generálny riaditeľ SÚSPK.

Tento rok by mala odštartovať aj rekonštrukcia cesty II/312 z Chocne do Českých Libchav (obchvat obce Mostek), ktorá potrvá tri roky. „Projekt obchvatu obce Mostek je z hľadiska rokovaní a inžinierskej činnosti vedený ako samostatná stavba s možnosťou zaradenia ako stavebný objekt do akcie „Modernizácia cesty II/312 Choceň – České Libchavy“. Aktuálne prebiehajú inžinierske činnosti pre územné rozhodnutie. Za sebou už máme inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum, takisto bol navrhnutý samostatný vsakovací objekt, a na úrad životného prostredia bola podaná žiadosť o schválenie projektu,“ ozrejmil Miroslav Němec. Okrem toho pokračuje modernizácia samotnej trasy II/312 Choceň – České Libchavy. V júli sa začala realizácia úseku Rozsocha – České Libchavy. Zvyšné úseky budú potom nasledovať v roku 2023 alebo 2024, podľa toho, kedy budú povolené uzávierky.

K ďalším budovaným úsekom patria Vysoké Mýto – západ, České Libchavy – Žamberk, napojenie cesty II/322 na D35 MÚK Dašice, preložka cesty II/322 Černá za Bory – Dašice a prepojenie ciest D35 a I/35 Rokytno – Býšť. „Príprava ďalších obchvatov je v plnom prúde. V okolí Dašíc a Rokytna prebieha záchranný archeologický výskum. Až potom je možné začať so samotnou stavebnou činnosťou. Obchvat Dašíc bude napojený na cestu do Čiernej za Bory. Dokumentácia pre územné konanie je pripravená. Zároveň prichádza do hry vyvlastňovacie konanie na niektoré pozemky, ktoré prebieha od začiatku tohto roka. V prípade Rokytna už stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a na jeseň sa očakáva výberové konanie na zhotoviteľa,“ spresnil Miroslav Němec.

Plodná spolupráca so školami

Správa a údržba silnic Pardubického kraje dlhodobo spolupracuje so strednými školami. Naposledy bolo výsledkom tejto spolupráce nové vozidlo Tatra Phoenix. Zaujímavosťou je, že auto nebolo zmontované v závode v Kopřivnici, ale montovali ho žiaci Strednej priemyselnej školy automobilovej v Holiciach. Vďaka projektu Tatra do škôl sa mohli zoznámiť s najnovšími technológiami a poskladať skutočne originálnu skladačku. Ide pritom už o druhé vozidlo pre Pardubický kraj, ktoré sa študenti pokúsili v rámci projektu zostaviť. To prvé putovalo do Ústí nad Orlicí. Značka Tatra Phoenix má jedno z najvyšších zastúpení v Správe a údržbe silnic Pardubického kraje. Tatrovky sú totiž v SÚSPK všeobecne veľmi obľúbené, v ich flotile je ich v súčasnosti dokopy 47.

Strojové zázemie ako také sa v SÚSPK neustále obnovuje, a to najmä kvôli požiadavkám zimnej údržby. Každoročne je to 4 až 5 kusov veľkej nákladnej techniky s kompletnou zimnou výbavou, z ktorých je väčšina viacúčelová – v lete sa stroje používajú napríklad na nakladanie horúcich asfaltových zmesí a iných materiálov. „Priemerný vek našich strojov je 12 rokov, čo je približne dvojnásobok doby odpisovania. Nie je však výnimočné, že máme vozidlá, ktoré majú 22 alebo 24 rokov a sú v slušnom stave, pretože naši ľudia sa o ne veľmi dobre starajú. Snažíme sa však získavať vybavenie priebežne a nikdy nevynechať žiadnu príležitosť, pretože ak to jeden rok zanedbáte, je ťažké to dohnať. Okrem vozového parku a strojov sa zameriavame aj na sociálne zariadenia. Snažíme sa modernizovať sklady rôznych materiálov a takisto aj budovy,“ uzavrel Miroslav Němec a dodal, že naposledy prešla obnovou budova prevádzkového oddelenia SÚSPK v Moravskej Třebovej.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...