1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

STORY DESIGN, a.s.

Story design 19Známa značka modifikuje svoje obchodné meno

Jednotka na českom trhu v poskytovaní designu, vývoja, výroby a inštalácie jedinečných atypických a kvalitných interiérov komerčných priestorov, STORY DESIGN, a.s., so sídlom v Litomyšli, sa v roku 2015 pridala do rakúskej materskej skupiny Umdasch, ktorá pôsobí v 70 krajinách sveta. STORY DESIGN však od 1. júla 2019 zmenil aj svoje obchodné meno a teraz funguje pod názvom umdasch Story Design.

„V novom názve sme ponechali aj známy názov STORY DESIGN, pretože veríme, že práve pre český a slovenský trh je táto značka hodnotná a známa. Umdasch v názve vyjadruje príslušnosť k nadnárodnej skupine, ktorej ambíciou je stať sa o 3 roky najmenej číslom 3 z pohľadu konsolidovaných európskych tržieb,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Jakub Brýdl, ktorý v tejto funkcii pôsobí už 10 rokov. V rozhovore prezradil viac nielen o tejto významnej zmene majetkovej štruktúry.

Pôsobíte na čele spoločnosti STORY DESIGN. Čo všetko vaša pracovná pozícia zahŕňa? Aké sú vaše kompetencie?

Vo firme pracujem už 19 rokov. V súčasnosti som ako štatutárny zástupca zodpovedný za všetko, čo „de iure“ zodpovedá tejto funkcii. Ďalej napríklad za tvorbu a aktualizáciu firemnej stratégie, definíciu plánov a KPI cieľov, zaisťovanie zdrojov, investičný plán, organizačnú štruktúru a jej obsadenie, motiváciu zamestnancov, interné rozvojové projekty so zameraním sa na produktivitu výroby, efektivitu procesov atď. Po predaji spoločnosti rakúskej materskej skupine Umdasch s ročným obratom 1,25 mld. eur je tiež mojou úlohou zladenie sa so stratégiou materskej skupiny, integrácia a plnenie cieľov divízie. S tým súvisí napríklad zjednotenie niektorých obchodných aktivít, IT systémov alebo napríklad aj našej webovej stránky s oficiálnou stránkou skupiny Umdasch a, samozrejme, pravidelný štruktúrovaný reporting. Kolega z predstavenstva sa zameriava na plnenie obchodných cieľov a starostlivosť o kľúčové obchodné projekty a zákazníkov.

Čo všetko obsahuje produktové portfólio spoločnosti? Aké nové prvky prinášate?

V súčasnosti je naším kľúčovým biznisom design a inštalácia komerčných interiérov, ktoré tvoria až 65 % výroby. Približne 30 % produkcie tvorí tzv. general contracting, čo znamená, že svojim klientom, vrátane napríklad České spořitelny, poskytujeme „full service“, teda nielen inštaláciu našich výrobkov, ale napríklad aj kompletnú rekonštrukciu siete či stavebné úpravy. My si na tieto práce najmeme projekčnú a stavebnú firmu, čo pre zákazníka znamená zjednodušenie administratívy a celkové zníženie nákladov pri reorganizácii obchodných priestorov, keďže má zmluvu podpísanú len s umdasch STORY DESIGN. Zvyšných 5 % našej produkcie tvoria POP (Point of Purchase) produkty, s ktorými sme kedysi v roku 1995 začínali.

S akými ekonomickými ukazovateľmi ste ukončili uplynulý účtovný rok?

Čo sa týka českého trhu, tržby v uplynulom účtovnom roku dosiahli až 900 miliónov českých korún. Máme zastúpenie aj v Rusku, kde bol obrat 150 miliónov českých korún. Veľkú časť tohto kladného výsledku tvorí najmä v Ruskej federácii vybavenie reštaurácií pre sieť rýchleho občerstvenia McDonald´s. Konsolidovaná ziskovosť pred zdanením sa minulý rok blížila k úrovni 7 %.

K vašim klientom patria banky, poisťovne, mobilní operátori, autorizované predajne automobilov a iní. Ako sa vám darí prispôsobovať sa rôznorodosti ich požiadaviek na konečný vzhľad interiérov?

Keďže interiéry navrhujeme a vyrábame na základe individuálnych požiadaviek zákazníka, je rôznorodosť výrobkového a aj materiálového portfólia vysoká. Tým významne narastá aj množstvo materiálových položiek na sklade, pretože termínová flexibilita je dôležitou súčasťou nášho marketingu a predpokladom k úspechu v silnej konkurencii českých, ale najmä zahraničných firiem. Okrem toho, výrobková rôznorodosť neumožňuje implementáciu niektorých moderných výrobných prístupov ani robotizácie tak, aby sme čerpali výrazné úspory zo štandardizácie výrobných postupov a operácií. Spracovanie materiálov pred kompletizáciou ale vieme zefektívniť vďaka presným a výkonným CNC technológiám, do ktorých každoročne investujeme desiatky miliónov českých korún. Takže aj naďalej bude naša výroba, najmä finálna kompletizačná časť, postavená na šikovných a skúsených zamestnancoch.

Pre zákazníkov tiež sledujete najnovšie svetové trendy v oblasti POP a merchandisingu. Aký je predpokladaný nárast predaja vašich klientov?

Oblasť POP významne ovplyvňujú nové trendy, najmä digitalizácia a rôzne IT systémy pre zjednodušenie a urýchlenie predaja. Aby sme poznali najnovšie trendy nielen v tejto oblasti, zúčastňujeme sa odborných konferencií, kde spolu so špecialistami z digitalizácie retailu predstavujeme vhodné kombinácie implementácie digitálnych riešení, napríklad priamo do predajného nábytku.

V oblasti navrhovania interiérov sme nedávno naštartovali strategickú spoluprácu so spoločnosťou Virtuplex. Pomocou virtuálnej reality dokážeme klientovi vďaka špičkovým 5K okuliarom a unikátnej technológii zobraziť architektonický a designový návrh pobočky v pomere 1:1, takže klient doslova prechádza 3D návrhom a vníma všetky nuansy nového konceptu. Tento revolučný postup klientovi výrazne pomôže skrátiť čas a hlavne náklady pri príprave nového riešenia obchodných miest. Finálnu podobu daných komerčných priestorov ide s okamžitou odozvou upraviť, napríklad zmeniť rozmery miestnosti, rozmiestnenie a tvar nábytku, farbu stien alebo podlahy atď. Zákazníci po úprave interiéru komerčných priestorov majú dve hlavné očakávania. V prvom rade očakávajú zníženie nákladov na predaj a, samozrejme, zvýšenie tržieb, v ideálnom prípade oboje súčasne. V číselnom vyjadrení je klientom očakávané ročné navýšenie tržieb cca. 15 %.

Akým spôsobom realizujete ekologickú likvidáciu výrobkov?

Po uplynutí doby životnosti nábytku sa toto zariadenie zváža do firmy, kde sa rozoberie na jednotlivé diely. Väčšinou ide o kusy nábytku inštalované našou spoločnosťou, no niekedy nás klienti požiadajú aj o likvidáciu predchádzajúceho nábytku z dielne iných spoločností. Tieto sa podľa zmluvy s odbornou firmou ekologicky likvidujú, prípadne ďalej spracovávajú. Ekologická stopa je tak minimálna.

Do akej miery máte správne nastavený workflow? Je možné ho ešte zefektívniť?

Kvôli rôznorodosti prijatých objednávok tvoríme workflow na mieru v podstate pre každú dôležitú zákazku, ale vždy je možné zlepšovať ho. Teraz pripravujeme rozšírenie výrobných a skladovacích priestorov – plánujeme pristaviť cca. 6500 m² hál vybavených modernými technológiami a IT riešeniami. WF bude jedným z podstatných determinantov budúceho usporiadania výrobných a skladovacích budov.

Využíva vaša spoločnosti Európsky sociálny fond? Ako funguje táto spolupráca?

Nie, Európsky sociálny fond už nevyužívame. Kým sme neboli súčasťou Umdasch, tak sme ale získavali financie z európskych dotácií na kúpu nového zariadenia a technológií.

Koľko máte v súčasnosti zamestnancov? Pociťujete nedostatok kvalifikovaných zamestnancov?

Aktuálne máme 220 zamestnancov v Českej republike a 30 zamestnancov v Rusku. Celkovo máme stále otvorené odborné pozície vo výrobe ako zvárač, stolár, obsluhovač CNC strojov. Zohnať napríklad montážnika na zostavenie nábytku s jazykovými znalosťami, stolárskymi alebo elektromontážnymi skúsenosťami je takmer nemožné. Preto sa snažíme byť atraktívni nielen pre súčasných pracovníkov, ale aj pre nových zamestnancov. Ponúkame im zázemie silnej, nadnárodnej, úspešnej a rozvíjajúcej sa firmy s nadpriemerným platovým ohodnotením. Takisto ponúkame zamestnancom rôzne benefity.

Aké výzvy pred vami stoja a čo plánujete na najbližšie obdobie?

Musíme dokončiť niekoľko dôležitých integračných projektov v rámci nadnárodnej skupiny. Takisto musíme začať pripravovať už spomenutý extrémne náročný a rozsiahly stavebný projekt. Na jeho realizáciu budeme potrebovať externých profesionálov, aby sme sa naďalej mohli naplno venovať nášmu core biznisu. Bude nevyhnutné dokúpiť potrebné pozemky, začať projektovať a spolupracovať so všetkými dotknutými orgánmi, získať stavebné povolenia a potom zahájiť stavbu, sťahovanie, inštalovanie technológií a iné. Celé to bude trvať približne 2,5 roka. Vzhľadom k aktuálnej situácii na pracovnom trhu bude určite obrovskou výzvou aj súvisiaci nábor nových zamestnancov, keďže postupne plánujeme navýšiť počet zamestnancov STORY DESIGN v Českej republike až na 300.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...