1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Technická univerzita v Liberci

tech univ liberec 18Otevíráme se světu a pokračujeme ve výzkumu nanovláken

Pro sever České republiky byl a je typický textilní, sklářský, chemický a automobilový průmysl, těžba uhlí i uranu. Je proto logické, že zde vznikla Technická univerzita v Liberci. K průmyslovým podnikům to mají studenti i vědci blízko. Počátky spolupráce Technické univerzity v Liberci s průmyslem je třeba hledat už v roce 1953, kdy byla založena. Od počátku bylo jejím záměrem vzdělávat kvalifikované inženýry pro odbornou práci.

 

Dnes má univerzita sedm fakult a jeden odborný ústav. Spolupracuje s přibližně 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě. Vedle výuky probíhá na univerzitní půdě i výzkum a vývoj. Liberecká Textilní fakulta je v Evropě jediná svého druhu a nabízí studium oborů, jako je textilní marketing či návrhářství. Spolu se Strojní fakultou tvoří základní kameny vzdělávání v severočeském městě. K dlouhodobě respektovaným a talenty vyhledávaným fakultám patří také Fakulta umění a architektury. O univerzitě a její budoucnosti jsme si povídali s jejím rektorem, doc. RNDr. Miroslavem Brzezinou, CSc.

 

Na Technické univerzitě v Liberci je dnes možné studovat nejen technické obory, ale také humanitní. A o jaké je největší zájem?
Dohromady může univerzita nabídnout 133 programů na sedmi fakultách. Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická je v současné době největší. Navštěvuje ji zhruba 1650 studentů. Humanitní vědy však nestudují všichni, protože se na fakultě vyučují i přírodovědné obory, jako je matematika, fyzika a chemie. A pro mnohé může být překvapením, že druhou největší fakultou je s přibližně 1150 studenty Ekonomická fakulta. Ačkoliv tedy technické obory stále pěstujeme a jsme v nich dobří, už dlouhou dobu se věnujeme i netechnickým oborům.

 

Jak velká je Technická univerzita v Liberci co do počtu studentů? S jakým ročním rozpočtem hospodaříte?

 

Univerzita aktuálně zaměstnává něco přes 1150 pracovníků. Do tohoto čísla jsou započítáni jak akademičtí, tak i neakademičtí pracovníci. V akademickém roce 2017/2018 navštěvovalo univerzitu přibližně 5500 studentů. Náš roční rozpočet se pohybuje kolem 1,2 miliardy korun.

 

Dnes je velmi často zdůrazňováno propojení studia s praxí, kontakt studentů s oborem. Jak jste k tomuto přistoupili?

 

Většina oborů je propojená s praxí, a to i na Fakultě zdravotnických studií, na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, kde jsou praxe různého charakteru, nebo na Ekonomické fakultě, kde mají studenti na některých oborech praxe v podniku celý semestr. Takže možnosti jsou u nás velké.

 

Váš Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace propojuje laboratoře technických oborů z celé univerzity a spolupracuje také s firmami. Jak taková spolupráce probíhá?

 

Spolupráce probíhá buď na základě smluvního výzkumu, nebo doplňkové činnosti, kdy firma většinou chce řešit určitý problém, na který je náš ústav zaměřený.

 

Univerzita má na svém kontě mnoho vynálezů. Například technologický postup průmyslové výroby nanovláken a podíl na výrobě prototypu stroje Nanospider. V čem jsou tyto vynálezy revoluční?

 

Jsou revoluční v tom, že umí převést výrobu z laboratorních podmínek do průmyslové praxe. Například výroba nanovláken pomocí postupného uvolňování látky z „injekčních stříkaček“ v elektrostatickém poli je dnes nahrazena zvlákňováním z volné hladiny.

 

Na čem právě pracují vědečtí pracovníci univerzity? Jakým směrem orientujete výzkum a vývoj?

 

Jsme univerzita, kde je mnoho oborů. Pokud bych se ale měl zaměřit na technické obory, tak dále rozvíjíme elektrostatické zvlákňování, máme nový patent na stejnosměrné zvlákňování a ovinování příze. Dále pracujeme na filtrech a čištění odpadních vod. Mezi netechnickými disciplínami můžu zmínit projekt, který zkoumá klima ve škole, nebo výzkum Prameny spojují, zaměřený na prameny v příhraničních regionech jak na české, tak na saské straně.

 

Vzdělání si u vás mohou rozšířit také senioři nebo děti. Pro ně jste přichystali Dětskou univerzitu. Jak funguje a co je jejím záměrem?

 

Dětská univerzita funguje za podpory Libereckého kraje a je určena pro děti od mladšího školního věku až po střední školu. Studenti se můžou zapojit také během týdne, kdy navštěvují kurzy z různých oblastí techniky a přírodních věd. Záměrem tohoto projektu je především rozšíření obzorů studentů. Jde o to, aby viděli, jak se vědecky pracuje. Zároveň chceme vzbudit zájem studentů o studium u nás.

 

Letní semestr už skončil. Jak uplynulý akademický rok hodnotíte? Co se vám podařilo?

 

Jelikož jsem nastoupil do funkce rektora až v letním semestru, dal jsem si za cíl začít stavět na stabilních základech. Podařilo se mi tedy zvolit si výborný tým nejbližších pracovníků a zapracovat se ve funkci. Zkonsolidovali jsme radu pro vnitřní hodnocení a prodiskutovali jsme úpravy studijních předpisů. Budeme mít například už jen elektronické výkazy o studiu. S trochou nadsázky se dá říct, že řešíme i reálné základy, pracujeme totiž na rekonstrukci několika budov a tělocvičen.

 

Jaké jsou vaše další vize? Plánujete například zásadní investice nebo novinky ve výuce?

 

K zásadním investicím budou patřit již zmiňované rekonstrukce a chystáme se obecně zjednodušovat administrativu, máme na to prorektora pro informatizaci. Chceme také utvrdit naši pozici jakožto centrum vzdělanosti v Libereckém kraji. Proto chystáme i další novinky, například chceme zapracovat na otevřenosti univerzity okolnímu světu, a to nejen městu a jeho občanům, ale také médiím nebo zahraničním investorům.

 

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...