1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Tiberina Automotive Bělá, spol. s r.o.

Tiberina automotive Bela 15Špičkové komponenty ocenené zákazníkmi aj partnermi

Spoločnosť Tiberina Automotive Bělá, spol. s r.o., je súčasťou talianskej Tiberina Group a sídli v stredočeskom meste Bělá pod Bezdězem. Skupina Tiberina sa zameriava na výrobu kovových súčiastok pre automobily a jej závody sa nachádzajú v Taliansku, Turecku, Nemecku, Brazílii a Argentíne. Závod v Bělej pod Bezdězem zapadá do koncepcie skupiny výrobou dielov pre známe automobilové koncerny ako Škoda, Fiat a PSA.

 

Približne 200 zamestnancov spoločnosti Tiberina Automotive Bělá sa na celkovej produkcii skupiny podieľa zhruba 10 %. Závod v posledných troch rokoch vykazuje pravidelne výnosy dosahujúce ročne v priemere 950 miliónov českých korún.  Vedúci závodu Alberto Farci sa s časopisom Priemysel Dnes porozprával o tom, aké je to viesť v súčasnosti úspešnú firmu na výrobu dielov pre automobilový priemysel v Českej republike.

Krátka história modernizácie

Po prevzatí českého závodu (známeho dovtedy pod názvom Wagon Automotive) v roku 2009 začala skupina Tiberina proces rýchlej modernizácie, aby sa podnik dostal na úroveň ostatných výrobných závodov skupiny. Výsledkom projektu rozsiahlej obnovy bolo vybudovanie nových výrobných liniek na lisovanie, zváranie a valcovanie, vďaka čomu sa stal podnik silným konkurentom v oblasti technológie BIW (technológia body-in-white je súčasťou výrobného procesu v automobilovom priemysle, pri ktorej sa všetky plechové komponenty navzájom zvaria ešte pred montážou akýchkoľvek pohyblivých súčastí, motora a obloženia, čím sa vytvorí základná štruktúra a kostra automobilu). Závod sa tým definitívne dostal na špičku odvetvia. „V rámci stratégie automatizácie sme napríklad nainštalovali najnovšie antropomorfné roboty umožňujúce laserové zváranie a v posledných dvoch rokoch v závode Bělá pribudol aj lis Rovetta s tvarovacou silou 1600 ton, došlo k rozšíreniu a zmene usporiadania výrobných priestorov, vznikla nová skladová hala a nová valcovňa. Investície v takomto rozsahu priniesli nových zákazníkov a zároveň podporili nové projekty (Kodiak, nový crossover Yeti, Rapid Spaceback) pre nášho dlhodobého zákazníka Škoda, ktorý naďalej zostáva naším najväčším klientom tvoriacim až 54 % objemu predaja,“ vysvetlil Alberto Farci.

Len 9 rokov od prevzatia závodu je Tiberina v Bělej pod Bezdězem vybavená najnovšou technológiou a jej prevádzka je zároveň do veľkej miery nezávislá od skupiny Tiberina.
Podnik sleduje rovnaké strategické ciele ako jeho materská skupina, zachoval si však vlastné personálne a finančné oddelenie, ako aj oddelenia nákupu, kvality, výroby, údržby a logistiky. Pravdepodobne najlepším dôkazom toho, že Tiberina Automotive v Bělej produkuje skutočne špičkové výrobky sú početné ocenenia, ktoré závod za posledné roky získal:
•    Certifikát kvality od spoločnosti Škoda – Formel Q
•    Certifikát kvality od spoločnosti General Motors – Q SB
•    Titul Dodávateľ roka od spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles (FCA) za rok 2013
•    Titul Partner roka od spoločnosti FCA za rok 2014
•    Titul Podnik roka 2017 od českého automobilového priemyslu

Miestny zamestnávateľ

Tiberina Automotive Bělá berie svoju úlohu miestneho zamestnávateľa veľmi vážne, či už ako súčasť miestneho podnikateľského prostredia, alebo ako poskytovateľ práce pre tamojších obyvateľov. Ako jeden z najväčších lokálnych zamestnávateľov je spoločnosť v priamom intenzívnom kontakte s miestnymi úradmi, aby zaistila, že jej rastová stratégia nebude v rozpore s lokálnymi záujmami. V rámci miestnych aktivít a príspevkovej činnosti spoločnosť podporuje rôzne kultúrne a športové podujatia (napr. futbal, hádzaná, dni detí, a pod.) a aktívne prispieva miestnym charitatívnym organizáciám podporujúcim nemocnice, seniorov a pod.
Čo sa týka zamestnancov, spoločnosť Tiberina ich vníma ako základný faktor svojho úspechu a ich výsledky a spokojnosť priamo súvisia s ďalším vývojom spoločnosti. Všetko začína náborom zamestnancov. Tiberina si vytvorila proces komunikácie so študentmi, pričom investuje čas a finančné prostriedky do ich vzdelávania a snaží sa ich motivovať k tomu, aby premýšľali nad zamestnaním v spoločnosti. Výsledkom tohto snaženia je to, že noví pracovníci nastupujú do firmy s otvorenými očami vediac presne, čo môžu od zamestnania očakávať. Po prijatí do pracovného pomeru spoločnosť v rámci motivácie a riadenia výsledkov monitoruje výsledky zamestnancov, poskytuje im spätnú väzbu a rôzne benefity (mzda sa napríklad každoročne zvyšuje o úroveň inflácie a na základe dohôd so zamestnancami a odbormi), čo do značnej miery zvyšuje produktivitu firmy. Stále vzdelávanie zamestnancov počas ich pracovného pomeru v spoločnosti Tiberia zabezpečuje rozvoj širokého spektra zručností u zamestnancov, vďaka čomu sa môžu bez problémov flexibilne zapájať do projektov rôznych zákazníkov.

Ekologické procesy

Ako každý výrobca v automobilovom priemysle, aj spoločnosť Tiberina musí premýšľať nad tým, ako jej priemyselné procesy ovplyvňujú životné prostredie. Celá prevádzka je pritom riadená v súlade s najnovšími európskymi predpismi a závod je certifikovaný podľa normy ISO 14001. Medzi najnovšie aktivity v oblasti ochrany životného prostredia v Bělej pod Bezdězem patria:
•    Lis na recykláciu papiera a plastov, vrátane potenciálneho opätovného používania odpadových materiálov.
•    Neustále znižovanie podielu jednorazových obalov, napríklad kartónu.
•    Približne 80 % surovín je dodávaných vo viacúčelových alebo recyklovateľných obaloch (spoločnosť sa zároveň v spolupráci so svojimi dodávateľmi usiluje tento podiel ďalej zvyšovať).
•    Žiadne výrobky nie sú expedované v jednorazových obaloch – všetky obaly sú opakovane použiteľné.
•    100 % odpadu vznikajúceho pri lisovaní sa recykluje a znova používa.
•    Prebytočné teplo z výrobných liniek sa používa na vykurovanie výrobných hál.
Okrem toho sú budovy spoločnosti Tiberina vybavené najnovšími zvukovoizolačnými a tepelnoizolačnými materiálmi a boli navrhnuté tak, aby v čo najväčšej miere využívali prirodzené svetlo, vďaka čomu sa znižuje spotreba energií a následne aj uhlíková stopa spoločnosti.

Vyhliadky do budúcnosti

Vďaka dlhodobej stratégii rozširovania a zameraniu na koncových zákazníkov a vozidlá, ktoré vyrábajú, si spoločnosť Tiberina Automotive Bělá upevnila svoju trhovú pozíciu a stala sa synonymom kvality. Počas posledných dvoch rokov sa zameriavala na zvyšovanie pridanej hodnoty, montážne celky a valcované diely (namiesto lisovaných), vďaka čomu sa jej darí zvyšovať hodnotu, ktorou prispieva k výrobe mnohých v súčasnosti populárnych modelov automobilov. V roku 2017 skupina Tiberina opätovne investovala až 7 % svojho obratu do nových výrobných procesov a budov. Najlepšie to pravdepodobne vyjadrujú slová riaditeľa závodu Alberta Farciho: „V automobilovom priemysle, kde vládne silná konkurencia, prežijete, len ak máte motivovaných zamestnancov a nezanedbávate modernizáciu výrobných procesov.“ Inými slovami, technológia sama o sebe nestačí na to, aby ste získali konkurenčnú výhodu – potrebujete kombináciu technológií a tých správnych ľudí.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...