1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

TOS VARNSDORF, a.s.

TOS VarnsdorfSeveročeský strojírenský podnik inovuje a dobývá další světové trhy

Přední světový výrobce obráběcích strojů ze severočeského Varnsdorfu může být v jistém slova smyslu považován za unikát. Může těžit ze své více než stoleté tradice, její management dokázal v uplynulých letech dobýt doslova celý svět a navíc dokáže šikovně rozvíjet to nejlepší, co před více než 110 lety dali firmě do vínku její zakladatelé.

Obchodní ředitel Miloš Holakovský nám byl zasvěceným průvodcem nejen po historii, ale především současnosti společnosti TOS VARNSDORF.

TOS VARNSDORF letos slaví 111 let své existence. Můžete v krátkosti zmínit nejdůležitější okamžiky v historii firmy?

K nejdůležitějším okamžikům v historii firmy bezesporu patří rok 1945. Tehdy při odsunu Němců z pohraničí hrozil zánik firmy, protože 90 % zaměstnanců bylo německé národnosti a byli určeni k odsunu. Shodou náhod na poslední chvíli byli klíčoví pracovníci tehdejší firmy, Arno Plauert, z odsunu vyřazeni, aby mohli předat své znalosti a zkušenosti s výrobou obráběcích strojů novým lidem přicházejícím do pohraničí. K dalším mezníkům vývoje patří konec 60. let, kdy přes tlak státních orgánů na neustálé zvyšování výroby ručně řízených strojů tehdejší vedení dalo zelenou vývoji nové generace strojů založených na číslicovém řízení. TOS VARNSDORF se zařadil mezi první evropské firmy, které začaly NC stroje vyrábět. V novodobé historii klíčovým okamžikem, který se dá srovnat s rokem 1945, byla fáze privatizace. Podařilo se vyhnout se zařazení firmy do kuponové privatizace, poté snaze prodat firmu zahraničnímu zájemci, který se netajil úmyslem udělat z ní základnu pro výrobu svých dílců, bez vlastního vývoje a finálního produktu a nakonec nalézt ve svých řadách několik manažerů, kteří našli odvahu zpracovat konkurenční privatizační projekt, sehnat partnery, potřebné peníze a firmu od státu odkoupit přímým prodejem. Těch důležitých okamžiků je v historii firmy velká řada. Zmíním ještě jeden moment. A to ten, kdy po faktickém rozpadu monopolního vývozce obráběcích strojů Strojimportu Praha se firma musela „za pochodu“ naučit obchodovat s celým světem. Zvládla to a dnes přes 80 % výrobků vyváží do 40 zemí všech kontinentů.

Dnes je TOS VARNSDORF největším českým výrobcem obráběcích strojů a patří mezi tři největší světové výrobce v daném segmentu. Díky čemu se vám takového úspěchu podařilo dosáhnout?

Rozhodující roli měl způsob a provedení privatizace. Nový management tvořený hlavními akcionáři provedl během krátké doby zásadní restrukturalizaci, kdy outsourcoval převážnou většinu obslužných činností, vybudoval si síť dodavatelů pro drobné součásti a klempířské prvky a veškeré volné zdroje investoval do technického rozvoje a modernizace výroby rozhodujících dílců a komponentů s nejvyšší přidanou hodnotou. Podařilo se stabilizovat tým spolupracovníků, dát jim jasnou perspektivu a přesvědčit je o reálnosti stanovených strategických cílů. Za tři roky jsme zvýšili produktivitu práce 2,5x a podobným tempem rostly i mzdy. Naučili jsme se obchodovat a získali jsme mnoho nových obchodních kontaktů po celém světě. Prostě jsme chtěli dokázat, že i bez zahraničního kapitálu, s českými manažery, ve Šluknovském výběžku, kde pro mnohé „lišky dávají dobrou noc“, je možné úspěšně podnikat a patřit mezi nejlepší.

Na výrobu jakých obráběcích strojů se specializujete?

Hlavní činnost firmy spočívá ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu obráběcích strojů, které jsou určeny pro opracování obrobků od velikosti 1 m3 s finální výrobní přesností dílců na úrovni setin milimetru. Sortiment těchto obráběcích strojů lze rozdělit do tří hlavních skupin podle typu technologického užití. První skupinu tvoří stolové obráběcí stroje pro univerzální použití a výkonné obrábění dílců od 5 do 30 tun, zde jde o stroje s průměrem pracovního vřetena od 100 mm až do 150 mm. Druhou skupinou strojů jsou velké deskové stroje pro nejtěžší technologické operace na obrobcích do hmotnosti 130 tun, zde se jedná o stroje s průměrem vřetena od 130 mm až do 200 mm. Tyto stroje se nejčastěji uplatňují v těžkém a hutním průmyslu, v energetice nebo při výrobě velkých stavebních strojů, například výroba těles turbín, částí větrných elektráren, podvozků vagonů nebo nákladních automobilů a rámů stavebních strojů. Třetí skupinou strojů jsou moderní obráběcí centra pro využívání nejmodernějších technologií s nejprogresivnějšími nástroji určená pro produktivní obrábění.
Dále je třeba zdůraznit, že naše současná nabídka se neomezuje jen na stroje jako takové, ale že spolu se stroji zajišťujeme zákazníkům celu řadu služeb, například zpracování technologické studie, zasituování stroje a pomoc při zajištění základu stroje, dodání nástrojů, nářadí a upínacího příslušenství, zaškolení obsluhy včetně programování stroje, záruční a pozáruční servis a také kompetní modernizaci nebo přestavbu stroje.

Zhruba 90 % produkce exportujete. Které země tvoří vaše největší odbytiště? Uvažujete o vstupu na další trhy?

Ano, máte pravdu, TOS VARNSDORF v současné době exportuje více než 80 % produkce. V důsledku celosvětové krize jsme byli donuceni zcela zásadním způsobem změnit svoji orientaci v oblasti prodeje strojů. Do nástupu krize v roce 2008 pro nás byl zcela dominantní trh Evropské unie. Naše prodeje do této oblasti činily zhruba 80 %. V současné době máme export daleko lépe rozložen. 40 % všech nových produktů směřuje do Evropy, dalších 40 % se nám daří umísťovat na asijské trhy včetně Ruské federace a zbylých 20 % součastných tržeb směřujeme do Severní a Jižní Ameriky. Velkou aktivitu nyní věnujeme rozšíření prodeje do Střední a Jižní Ameriky. V této oblasti nás nejvíce zajímají trhy Brazílie a Mexika.

Co považujete za své největší konkurenční výhody na zahraničních trzích?

S odstupem času lze konstatovat, že vynikajícím krokem managementu TOS VARNSDORF bylo založení dceřiných společností v klíčových teritoriích. Dceřiné společnosti v Číně, Indii, Rusku a Kanadě zajišťují prodej strojů, následný servis a dodávky náhradních dílů. Konečný zákazník není ochoten čekat na vyřízení vstupních víz a na proclení náhradních dílů, speciálně v teritoriích Čína, Rusko a Indie. Toto považujeme za svoji velkou konkurenční výhodu. Naše dceřiné společnosti disponují velmi dobře zásobeným skladem náhradních dílů a pro potřeby výjezdu servisních pracovníků využíváme místní vyškolený personál včetně specialistů z Varnsdorfu. Tato opatření nám umožňují velice rychle a operativně řešit požadavky konečných zákazníků v klíčových teritoriích. Je třeba si uvědomit, že jen Čína spotřebovává okolo 40 % celosvětově vyrobených strojů.

Inovace a technologie vládnou v posledních letech byznysu. Je TOS VARNSDORF inovativní společností? Jaké finanční částky investujete do inovací?

Určitě patříme mezi inovativní firmy. Technickým rozvojem se ve firmě zabývá asi 50 pracovníků. Ročně kromě investic do výrobní základny ve výši 100 až 150 milionu korun investujeme do rozvoje výrobního programu 50 až 80 milionů korun. Na vývojových projektech spolupracujeme s řadou vysokých škol a výzkumných ústavů.

Na severu Čech jste významným zaměstnavatelem. Kolik máte zaměstnanců a jaké výhody jim nabízíte?

Máme 530 zaměstnanců a dalších více než 500 lidí zaměstnáváme zprostředkovaně u našich lokálních subdodavatelů. Pro zaměstnance máme rozsáhlý sociální program, který je důležitou součástí vnitrofiremní kultury. Nejde jen o běžné příspěvky na stravování, rekreaci či systém věrnostních odměn, ale i o příspěvky na důchodové připojištění a investiční životní pojištění pro všechny zaměstnance. Máme vlastní firemní svátek spojený se dnem otevřených dveří, středisko praktické výuky žáků, kam dochází učni z místního státního učiliště, kteří mají možnost získat s výučním listem i nabídku zaměstnání. Hojně navštěvované je i vlastní rekreační zařízení v Harrachově. V současné době připravujeme výstavbu nové firemní školky.

Hledáte své potenciální zaměstnance i na školách? Jakým způsobem spolupracujete se středními a vysokými školami?

Absolventů technických škol jak středních, tak i vysokých, je čím dále tím méně, a musím si postesknout, protože stát s tím nic nedělá. Proto komunikace se školami a získávání vhodných absolventů patří mezi naše priority. Nabízíme stipendia, zadáváme témata diplomových prací, zapojujeme studenty do vývojových úkolů firmy. Již 20 let finančně podporujeme místní státní učiliště a zejména díky našim aktivitám se daří přijímat nové učně i do znevážených oborů jako jsou obráběči kovů či zámečníci. Stojíme před rozhodnutím zřídit vlastní střední odbornou školu, která bude chtít získat kvalitní žáky i pro studium strojařiny a „černých řemesel“. Právě nedostatek kvalitních lidí pociťujeme jako největší ohrožení budoucnosti TOS VARNSDORF.

Kde vidíte naopak možnosti pro další rozvoj firmy do budoucna?

TOS VARNSDORF v letošním roce představí nový stroj s hydrostatickým vedením ve všech lineárních osách. To je pro nás průlom do úplně nového segmentu, kde vidíme možnost pro rozšíření portfolia nabízených strojů. K valivému a kluznému uložení budeme nabízet i hydrostatické, které nám umožní stavbu nejtěžších strojů zatím s průměrem pracovního vřetena 200 mm. Druhým velkým projektem je dopracování řady nejproduktivnějších obráběcích center WHtec, které jsme představili na loňské výstavě EMO Hannover. Současně pracujeme i na úplně novém sortimentu frézovacích hlav pro tyto stroje.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...