1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

TOS Varnsdorf, a.s.

TOS VarnsdorfU nového obráběcího stroje jsme dosáhli světových parametrů

Přestože je současná kondice českých strojírenských firem stále ovlivněna složitou situací na některých mezinárodních trzích, oživení během letošního roku dává naději na opětovný růst. Dobře to vědí také ve společnosti TOS Varnsdorf, která jakožto tradiční výrobce obráběcích strojů plánuje za rok 2017 vyrobit a dodat 110 zakázek s tržbami v hodnotě 1,65 miliardy korun.

Zvýšenou poptávku zaznamenává ve všech obchodních teritoriích, zejména pak v Asii, kde otevřela svůj již celkově třetí zahraniční výrobní závod.

Nejprve se však seznámíme s hospodářskými výsledky loňského roku, který byl pro exportně orientovanou společnost poznamenán přetrvávající krizí z roku 2015. „Celkový výsledek ovlivnilo několik faktorů. Jedním z nich bylo neustálé oddalování možností čerpání evropských dotací v Česku a na Slovensku a druhým byl další propad ruského trhu vlivem pokračujících sankcí ze strany EU a USA. Zaznamenali jsme tak 10-% propad oproti plánu jak v počtu vyrobených strojů, tak v dosažených tržbách,“ hodnotí na úvod předchozí období obchodní ředitel TOS Varnsdorf Miloš Holakovský s tím, že stanovený plán pro letošní rok se díky postupnému oživení splnit povede. Podílí se na tom vícero faktorů, avšak jedním z nejdůležitějších je zvýšená poptávka po obráběcích strojích ze všech teritorií. Nejvýrazněji z Asie, kde přirozeně dominuje Čína. „Na tento trend jsme zareagovali otevřením již třetího zahraničního výrobního podniku. Po čínském Kunmingu a ruském Jekatěrinburgu jsme letos založili joint venture v taiwanském Taichungu s firmou LITZ,“ pokračuje obchodní ředitel. Nový společný podnik pod označením TOS LITZ je plně registrován a již začal vyrábět stroje určené pro čínský trh.

Tamní prostředí je samo o sobě velice specifické ve srovnání s ostatními světovými regiony. Ve Varnsdorfu se za dlouhá léta mezinárodní spolupráce přesvědčili, že například ve Spojených státech se obchodování a marketing odehrává převážně online, tedy pomocí emailů, webů, chytrých telefonů a různých aplikací. Tištěné produktové katalogy téměř nikdo nepoužívá, důležité jsou spíše odborné články ve specializovaných časopisech. Východ je ale zcela odlišný. „V Rusku stále přetrvává klasický katalog, ale na rozdíl od západu se tam lépe navazují přátelské vztahy, lidé jsou otevřenější a pohostinnější. Čína je Čína. Musíte striktně dodržovat tradice a zvyky. Obchodní partnerství se navazuje velice dlouho a je podloženo množstvím společných večeří spojených s předáváním dárků,“ dává Miloš Holakovský možnost nahlédnout do zákulisí čínského byznysu.

Vyvinuli nový stroj s unikátními parametry

Také v nejlidnatější zemi světa jistě vzbudí pozornost inovace, kterou společnost TOS Varnsdorf prezentovala v průběhu letošního roku. Jedná se o nový obráběcí stroj s označením WHT 110C. „U tohoto stroje jsme dosáhli parametru, který nemá ve světě srovnání. Mluvím o dosažení 6-tisíc otáček za minutu u vřeteníku s výsuvným vřetenem o průměru 112 milimetrů. Nová řada strojů WHT 110 je koncipována jako stavebnice umožňující konfigurace od jednoduchých horizontek po multifunkční obráběcí centra s automatickou výměnou technologických palet a nástrojů, možností karuselování nebo magnetického upínání obrobku,“ popisuje obchodní ředitel. Rám nového stroje je osazen teplotními čidly pro monitorování chování během provozu a pro umožnění kompenzace vlivu teplotních deformací. Novinkou je také systém pro správu stroje TOS CONTROL, který reaguje na současné trendy a požadavky Průmyslu 4.0. „Nyní pracujeme na stroji WHT 130, který představíme na jaře 2018,“ doplňuje Miloš Holakovský, podle kterého by nová multifunkční moderní a produktivní obráběcí centra měla zajistit odbyt u stávajících zákazníků a otevřít cestu do leteckého a automobilového průmyslu. Právě taková je současná produktová strategie výrobce, který v příštím roce oslaví 115. výročí od svého založení. Představení dalšího nového stroje se špičkovými parametry bude tím nejvhodnějším dárkem.

Co se týče zájmu zákazníků, obchodníci společnosti i nadále registrují rostoucí zájem o kompletní dodávky technologií. Důvod je prostý. Úbytek kvalifikovaných pracovníků ve strojírenských firmách. TOS Varnsdorf na tento trend už v minulých letech zareagoval posílením oddělení Technické podpory prodeje a nyní disponuje týmem osmi technologů, kteří mají na starost právě tuto problematiku. „V předprodejních aktivitách se jedná o nabídku stroje včetně časových studií, nářadí a upínacích přípravků. Následuje výrobní část, kde musíme včas vyrobit stroj a přípravky, zajistit programy a nakoupit požadované nářadí. V poslední etapě stavíme stroj u zákazníka a předáváme technologii včas a v požadované kvalitě. Pokud toto vše dokážete zvládnout, můžete se pyšnit označením spolehlivý dodavatel,“ vysvětluje obchodní ředitel.

Budou rozvíjet automatizaci i vlastní školu

Stěžejními tématy současnosti jsou nejen ve strojírenství procesy automatizace, digitalizace a robotizace ve výrobě, které lze zahrnout do nové průmyslové revoluce zvané Průmysl 4.0. Jedná se v podstatě o nikdy nekončící sérii inovací, což potvrzuje i přístup společnosti TOS Varnsdorf, která kromě již zmíněného řídicího systému stroje přišla s další novinkou s přidanou hodnotou pro zákazníky. „Jde o tzv. inprocesní měření, kdy provádíme kontrolu obrobku přímo na stroji, kde šetříme čas nutný pro transport obrobku na 3D souřadnicový stroj. Mluvíme o měření, které je imunní vůči nepřesnostem stroje. Naměřené hodnoty převádíme jako korekce polohy do řídicích systémů stroje. Následně je možné provést finální obrábění bez nutnosti měnit NC program,“ upřesňuje Miloš Holakovský. Podle něj koncept Průmysl 4.0 přesně definuje trendy a směry. Kdo vývoj nezachytí hned na počátku, bude mít velké problémy se dostat zpět do hry. Ostatně, mnozí ze zákazníků již běžně vylučují z tendrů firmy, které na svých strojích řešení 4.0 neaplikují. „Nejlepším důkazem, že jsme nezaspali je právě nový stroj WHT 110, díky kterému v rámci Průmyslu 4.0 rozvíjíme automatizaci, digitalizaci a robotizaci,“ podotýká ředitel obchodního týmu, který za největší obecnou hrozbu z hlediska rozvoje výrobních podniků považuje jednoznačně neaktivitu na poli inovací.

O to, aby potenciální hrozby nepřišly v budoucnu z personální oblasti, ve Varnsdorfu usilují unikátní vzdělávací aktivitou v podobě vlastní Střední průmyslové školy, která byla otevřena v září loňského roku. Na hodnocení úspěšnosti tohoto projektu je sice ještě příliš brzy, ale jisté je, že očekávání jsou velká. Primárním cílem je předat studentům maximum praktických znalostí, které současní absolventi ostatních škol postrádají. Kromě toho studenty zapojují do běžného firemního života včetně zákaznických akcí, jako byl „TOSday 2017“. V minulém školním roce měli ve čtyřech oborech celkem 43 žáků. V maturitních oborech Strojírenství a Mechanik seřizovač to bylo 24 žáků a ve tříletých oborech Obráběč kovů a Strojní mechanik 19 žáků. Dle stipendijního řádu školy dostávalo ve 2. pololetí školního roku 11 žáků s průměrným prospěchem od 1,1 do 2,3 prospěchové stipendium ve výši od 300 do 1000 korun měsíčně. „Týkalo se to prakticky každého čtvrtého žáka školy. Podle výsledků na konci školního roku se počet žáků splňujících kritéria prospěchového stipendia ve školním roce 2017/2018 zvýšil na 14. Motivační role stipendia je tedy jednoznačná,“ říká na závěr Miloš Holakovský. V tomto školním roce nastoupilo do 1. ročníku průmyslovky TOS Varnsdorf celkem 45 žáků, kteří splnili kritéria přijímacího řízení školy a prošli jednotnými státními testy.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...