1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

TOS VARNSDORF, a.s.

TOS Varnsdorf 15Letos chceme navýšit tržby o 50 milionů korun

V růstu tržeb, které loni dosáhly plánované hodnoty 1,7 miliardy korun, chce i v roce 2019 pokračovat společnost TOS VARNSDORF. Podle obchodního ředitele Miloše Holakovského se vzhledem k avizovanému ochlazení trhu jedná o ambiciózní plán, ale přední světový výrobce obráběcích strojů je přesvědčen o tom, že bude naplněn.

Společnost TOS VARNSDORF, ve které pracuje zhruba 480 zaměstnanců a která má 10 dceřiných firem včetně sedmi zahraničních, si v loňském roce připomínala 115 let od svého založení. V novodobé historii byl pro výrobce horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center důležitým milníkem rok 1996, kdy privatizací státního podniku vznikla současná akciová společnost. „Další milník sahá až do roku 1969, kdy byl vyroben první stroj WHN 13, který se později stal nejúspěšnějším strojem z produkce firmy. Tento stroj je v modernizované podobě v nabídce naší společnosti dodnes. Již jsme vyrobili a prodali téměř 2700 kusů tohoto modelu,“ začíná náš rozhovor obchodní ředitel společnosti TOS VARNSDORF, která chce v roce 2019 navýšit tržby o 50 milionů korun.

 

V posledních letech na trzích rostou ceny výrobků i služeb. Můžete tento trend potvrdit? Prodávají se nyní stroje za lepší ceny?

 

V našem odvětví za poslední roky rostly ceny nejvíce u odlitků ze šedé a tvárné litiny. Další důležité komponenty jako kuličkové šrouby, lineární vedení a řídicí systémy rovněž zvyšovaly ceny, ale ne tak výrazně. Daleko více nás však trápí prodlužování dodacích termínů a s tím spojená průběžná doba výroby strojů. Naše stroje nezdražují jen zvýšené materiálové vstupy, ale v dnešní době, kdy máme v Česku 3-% nezaměstnanost, každodenní boj o kvalitní zaměstnance spojený s tlakem na zvyšování mezd. Pokud spojíme tyto tři faktory, tak můžeme konstatovat, že jsme zvýšili ceny našich strojů, ale neprodáváme je za lepší ceny.

 

Cítíte se nyní jako výrobce ve výhodnější vyjednávací pozici?

 

Necítím se ve výhodnější vyjednávací pozici. Cyklické kolísání mezi recesí a konjunkturou nás stále nutí být připraveni poskytovat zboží a služby v nejlepších cenách a dodacích termínech tak, aby si zákazník vybral právě nás. Ani v době konjunktury nepřijde zákazník a nekoupí si náš stroj jen proto, že jsme TOS VARNSDORF.

 

Někteří výrobci mají problém uspokojit rostoucí poptávku. Vaše kapacity jsou naplněny?

 

Při stanovování plánu na rok 2018 jsme samozřejmě nastavili i výrobní kapacity na plánované tržby ve výši 1,7 miliardy korun. To se nám podařilo a výrobní kapacity máme vytíženy zhruba na 85 %. Jak jsem se již zmiňoval, velkým problémem jsou kvalitní pracovníci. S odstupem tří let hodnotíme velice kladně založení Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF, kterou již letos opustí první absolventi a pomohou nám zažehnat problém s nedostatkem kvalitního personálu.

 

V minulém rozhovoru jste uvedl, že nehledáte nová obchodní teritoria, ale že chcete stabilizovat stávající trhy. Jak náročný je to proces?

 

Nyní stojíme obchodnicky na třech pilířích, kterými jsou trhy Číny, Evropy a Ruské federace. Díky velkému úsilí se podařilo vybudovat na těchto trzích zázemí v podobě prodejně-servisních dceřiných společností a zahraničních výrobních závodů. Tyto kroky nás přiblížily k vzdáleným trhům a konečným zákazníkům. V roce 2017 jsme provedli personální rekonstrukci dceřiné společnosti TOS TRADE North America se sídlem v Atlantě. Současně jsme podepsali smlouvy o výhradním zastoupení s našimi novými partnery, kteří mají obchodně pokryto celé území USA a Kanady. Do těchto teritorií vkládáme velké očekávání a v budoucnosti je chceme považovat za čtvrtý silný obchodnický pilíř.

 

Přestože pokračuje embargo EU a USA směrem k Rusku, pro TOS VARNSDORF je tento trh velmi významný. Jak je možné čelit přísným sankčním opatřením?

 

Stejně tak jako ostatním výrobcům strojů v Česku se nám nedaří čelit přísným sankčním opatřením. Pravidla pro vývoz jsou jasně dána a licenční správa neumožní vyvézt stroj podléhající sankčním opatřením. My jsme se vydali jinou cestou. V roce 2012 jsme založili s naším ruským partnerem společnost GRS Ural se sídlem v Jekatěrinburgu. Jde o výrobní podnik, který dle naší výkresové dokumentace vyrábí stolové horizontální obráběcí stroje. Nyní jednáme o rozšíření portfolia vyráběných strojů o deskové horizontální obráběcí stroje. Smyslem existence této společnosti je především schopnost plnit náročné podmínky zákona č. 719, díky čemuž dokážeme získávat certifikát „ruský výrobce“. Státní úřady Ruské federace tímto zákonem předepisují, jaká část strojního zařízení musí pocházet prokazatelně z ruských zdrojů. Nyní jsme na hodnotě 50 %. Získání certifikátu nám umožňuje ucházet se o zakázky, kde stát předepisuje účast výlučně ruských subjektů, a výrazně rozšiřuje možnosti uplatnění našich produktů na ruském trhu.

 

Každoročně přicházíte s inovacemi. Mohou se zákazníci těšit na nový stroj i letos?

 

V posledních letech jsme představili první stroj s hydrostatickým vedením lineárních os WRD 180 H, lehký deskový stroj WRD 13, stolový stroj s výsuvným smykadlem i pracovním vřetenem WHR 13 a naposledy stroj z nové řady multifunkčních obráběcích center WHT 110. Pro rok 2019 jsme si připravili dvě novinky. První je stroj WHT 130. Na první pohled jsou stroje stejné, což byl také náš záměr. Rozdíly jsou ve velikosti strojů, zjednodušeně řečeno v rozměrech, což souvisí s velikostí a hmotností obrobku. Dalším rozdílem je vřeteník stroje, z toho také vychází typové označení. U velikosti stroje „110“ je průměr pracovního výsuvného vřetena 110 mm a maximální otáčky až 6-tisíc za minutu. U velikosti „130“ je průměr výsuvného pracovního vřetena 130 mm a maximální otáčky až 5-tisíc za minutu. Tento stroj vystavíme na veletrhu EMO Hannover 2019. Druhou novinkou je pro TOS VARNSDORF jednoznačně nový a netradiční typ stroje. Portálové frézovací centrum s nepohyblivým portálem pojízdným stolem v ose X. Máme k dispozici ucelenou výrobní dokumentaci prototypu, která byla podrobena kontrolním statickým a dynamickým výpočtům. Montáž tohoto stroje byla dokončena loni a zkoušky proběhnou počátkem roku 2019.

 

Investice firem často míří do Průmyslu 4.0. Na kolik pokročilá je digitalizace a automatizace u vašich strojů?

 

Trend zvaný „Industry 4.0“ má potenciál zejména v propojení výrobních článků, tedy strojů, lidí a řídicích systémů, za účelem pružně a správně reagovat na měnící se podmínky celého výrobního procesu. V naší oblasti dodávek strojů či celých výrobních systémů je tento trend klíčový. Co se týká konkrétních aplikací, velmi zajímavé jsou například adaptabilní systémy, které slouží ke sledování aktuálního stavu zařízení za účelem optimalizace výrobního procesu a predikce poruch. Nyní aplikujeme dva takového subsystémy. Prvním je tzv. „inprocesní měření“, kdy je stroj spojen s nezávislým měřicím zařízením, které kontroluje přesnost výroby samotného stroje a které je schopno automaticky z naměřených odchylek korigovat finální práci výrobního stroje. Druhou aplikací je softwarové rozhraní ovládacího panelu stroje TOS CONTROL, ve kterém je samotný řídicí systém stroje doplněn o další aplikace, jež významným způsobem napomáhají zvyšovat efektivitu celého výrobního procesu. Může se jednat o antikolizní systémy, rozhraní pro zobrazování výrobní dokumentace či poloautomatické kalkulačky pro rychlý návrh správné výrobní technologie. Dále to mohou být aplikace sdíleného kalendáře a on-line sledování spotřeby obráběcího stroje.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...