1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

TOS VARNSDORF a.s.

TOS Varnsdorf 15Obráběcí stroje světové kvality a ambiciózní plány pro rok 2024

Společnost TOS VARNSDORF a.s. je předním světovým dodavatelem kompletních technologií pro obrábění a producentem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, obráběcích center a portálů. Záběr činností je široký, od mechanické konstrukce až po vývoj SW a aplikací. Firma disponuje vlastním vývojovým oddělením a každoročně investuje do vývoje svých produktů a služeb desítky miliónů korun.

Služby tvoří v TOS VARNSDORF a.s. důležitou součást jejich zákaznické orientace. V předprodejní fázi firma nabízí svým zákazníkům možnost vypracování technologického řešení, které v sobě obsahuje návrh optimální konfigurace stroje, návrh použití nejvhodnější technologie včetně vypracování časové a technologické studie a předložení seznamu vhodných nástrojů a upínacích prvků.

Firma si také plně uvědomuje svou odpovědnost při ochraně životního prostředí, a proto v rámci vývoje svých produktů zohledňuje i tyto požadavky. V rámci provozu svých strojů minimalizuje spotřebu maziv, dělá také vše pro to, aby byla snížena spotřeba elektrické energie na nezbytné minimum. Zároveň se firma snaží snížit ekologickou zátěž v rámci výroby svých produktů, resp. jejich komponentů. To se jí daří díky využívání alternativních materiálů s nízkou uhlíkovou stopou. O aktuálních plánech pro rok 2024 si dnes povídáme s panem Milošem Holakovským, obchodním ředitelem společnosti TOS Varnsdorf a.s.

V září roku 2023 jste se zúčastnili mezinárodního veletrhu EMO Hannover. Přinesla vám účast na této akci nějaké zajímavé obchodní příležitosti? Stejná otázka platí pro vaši účast na veletrhu v Katowicích.

Mezinárodní veletrh EMO Hannover 2023 byl pro nás velice zajímavý a úspěšný. Téměř celou expozici jsme věnovali novým produktivním obráběcím centrům s označením WHT a nadstavbové aplikaci řídicích systémů TOScontrol. Oba produkty přitáhly velké množství návštěvníků s konkrétními dotazy a požadavky. Moderní konstrukce strojů a připravenost v rámci Industry 4.0 bylo to, co návštěvníky zajímalo nejvíce. Díky tomu, že se veletrh konal v Německu, bylo nejvíce jednání vedeno s německými zákazníky. Velice nás také překvapil počet a aktivní zájem návštěvníků z Indie, Číny, Brazílie a Turecka.

Veletrhu TOOLEX v Katowicích jsme se jako TOS VARNSDORF a.s. neúčastnili napřímo, ale prostřednictvím společnosti TOS POLSKA, která je naším výhradním zástupcem a toto teritorium a jeho mentalitu výborně zná. Jelikož se jedná o regionální veletrh pro širokou polskou veřejnost, bylo toto nejlepší řešení. Oba veletrhy jsme hodnotili jako zajímavé a úspěšné.

Můžete našim čtenářům představit projekt Reference Made in CZ?

Projekt Reference Made in CZ mapoval spolupráci TOS VARNSDORF a.s. se šesti českými firmami napříč celým spektrem strojírenství. Od malých, ale velmi zajímavých a rychle rostoucích až po český gigant Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. V každém díle byla popsána výjimečnost a specifičnost dané firmy. Zaměřili jsme se také na speciální technologie a aplikace, které daní zákazníci ve spolupráci s naší firmou využívají. V letošním roce bychom v tomto projektu chtěli pokračovat, protože je mnoho firem, které využívají nejmodernější know-how a které mohou být příkladem pro ostatní.

K vašim novým projektům v oblasti ekologie a udržitelnosti patří instalace nové fotovoltaické elektrárny. Řeknete nám o tomto projektu více?

Předmětem dodávky byla průmyslová střešní fotovoltaická elektrárna o celkovém instalovaném výkonu 560 kWp, která je situovaná na střeše jediné haly. Fotovoltaická elektrárna byla v rámci tohoto projektu doplněna o bateriové úložiště od dodavatele Wattstor s celkovou kapacitou 544 kWh a výkonem 250 kW, přičemž v budoucnu je možné úložiště rozšířit až na 1080 kWh instalované kapacity a 500 kW výkonu. Úložiště je dodáváno v celistvém kontejnerovém provedení s kompletní výbavou, díky čemuž je plně uzpůsobeno pro venkovní využití.

Například je možné využívat ho pro ukládání přebytků vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny, dále je díky němu možné regulovat hodnoty čtvrthodinových maxim příkonu areálu a v neposlední řadě nabízí také možnost využívání výkyvů cen elektřiny na denním trhu. Celý systém bylo potřeba zkoordinovat také s kogeneračními jednotkami, které v rámci areálu již provozujeme.

Připravujete pro rok 2024 nějaké nové aplikace v rámci systému TOScontrol?

Připravujeme tři klíčové aplikace, které stroje posunou do nové dimenze. První z nich je Teplotní kompenzace. Jedná se o aplikaci zobrazující virtuální model teplotního chování obráběcího stroje v porovnání s dříve naměřenými teplotními deformacemi s aktuálním teplotním stavem stroje. Na základě tohoto porovnání aplikace kompenzuje skutečné teplotní deformace stroje. Druhou aplikací je Prediktivní údržba. Jde o rozšíření aplikace Monitor stroje, která umožňuje předpovídat servisní zásahy, tím minimalizovat nepředpokládané odstávky stroje a výpadky produkce díky včasnému zaplánování potřebného servisního zásahu. Třetí aplikací je Technologická kalkulačka. Je to technologický poradce pro vybraný nástroj, který usnadňuje výběr a kontrolu řezných podmínek a tím zajišťuje optimální využití vlastností nástroje.

Jaké jsou hlavní obchodní cíle vaší společnosti pro rok 2024?

Nejprve začnu rokem 2023. Podařilo se nám splnit všechny obchodní i strategické cíle. Při plánování roku 2024 jsme byli velmi obezřetní vzhledem k politicko-ekonomickému vývoji nejen v Evropě, ale i v celém světě. Navýšili jsme obchodní plán v jednotkách procent a chceme se tržebně pohybovat opět okolo 1,5 mld. Kč.

Kolik finančních prostředků chcete v roce 2024 investovat do technologických či jiných inovací?

V letošním roce máme naplánováno proinvestovat 75 mil. Kč. Pořizujeme soustružnicko- frézovací centrum od firmy MAZAK, laser pro kalení a navařování a dále rozšiřujeme náš strojní park o dva stroje z našeho výrobního portfolia. Servisní tým dostane nové, plně vybavené vozy a FVE doplníme o bateriové úložiště. Dále uskutečníme běžné investice do modelového zařízení, softwaru, oprav budov atd.

Budete se chtít v roce 2024 zaměřit na nějaké dosud nepokryté zahraniční trhy?

Dodáváme do více než 30 zemí světa. Naším cílem není dobývat další a další trhy, ale stabilizovat a posilovat svoji sílu ve stávajících zemích. Kvalitní servis, nejlépe s místními techniky, rychlá dostupnost náhradních dílů a technicky vyspělý prodejce nám zajistí posílení pozic na již dobytých teritoriích. Tímto směrem jsme se vydali před několika lety a nebudeme tuto cestu opouštět.

Jakých nejvýznamnějších světových veletrhů či jiných eventů se budete chtít v roce 2024 zúčastnit?

V roce 2024 budeme, co se výstav týče, poměrně aktivní. Naše stroje budeme prezentovat na třech veletrzích. V dubnu začínáme v čínské Šanghaji výstavou CCMT 2024. Na podzim nás čeká ve Spojených státech amerických výstava IMTS Chicago 2024 a vše zakončíme v říjnu domácím veletrhem MSV Brno.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...