1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Typos, tiskařské závody, s.r.o.

typos 19Tlač sa vracia domov

Spoločnosť Typos, tiskařské závody, s.r.o., je súčasťou skupiny EDS Group, ktorá bola založená v roku 1992 v Nemecku. Skupina dnes pôsobí v piatich krajinách (Nemecko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Maďarsko) a dokopy ju môžeme nájsť na deviatich miestach. Aj vďaka tomu je jedným z lídrov európskeho tlačiarenského priemyslu a ponúka služby digitálnej aj hárkovej ofsetovej tlače.

Skupina vo finančnom roku 2017 zaznamenala obrat vo výške zhruba 280 miliónov eur a zamestnáva takmer 1500 osôb. TYPOS so sídlom v Plzni vytvára so spoločnosťou PASSAVIA (so sídlom v nemeckom Passau) oddelenie hárkovej tlače celej Skupiny. TYPOS má 260 zamestnancov a obrat takmer 23 miliónov eur. Dominik Metzler, výkonný riaditeľ spoločnosti, si našiel chvíľu času a odpovedal na pár otázok časopisu Priemysel Dnes.

TYPOS kedysi

Korene spoločnosti TYPOS siahajú až do 20. rokov 20. storočia, no názov TYPOS sa začal používať až v roku 1991, keď sa český obchodný sektor začal orientovať na zahraničie. Dovtedy bola spoločnosť akýmsi centrom tlače západných Čiech a vydávala všetko od novín, kníh, formulárov až po letáky. Jedným z kľúčových míľnikov v dejinách spoločnosti bol rok 1993, keď sa spojila so skupinou EDS Group. Týmto krokom sa otvorili dvere na export ponúkaných služieb do Nemecka. Po vstupe do druhého tisícročia sa najdôležitejšia zmena odohrala v roku 2004, keď spoločnosť v plzenskom priemyselnom parku Borská pole otvorila novú továreň.

Spoločnosť TYPOS s fabrikami v mestách Plzeň a Klatovy je aj dnes v podstate najväčšia tlačiareň v krajine. Ponúka hárkovú tlač od formátu B3 po B0 (vrátane siedmych veľkých tlačiarenských strojov), nepretržitú tlač (na tlač letákov), digitálnu tlač aj akýkoľvek typ tlačovej úlohy od predtlače až po posledné úpravy. Dnes spoločnosť TYPOS vydáva priemyselné katalógy, návody, knihy, časopisy, zakladače, formuláre, obaly a množstvo iných produktov.

Čo TYPOS poháňa?

Skupina EDS Group bola súčasťou veľkej vlny priemyselných investícií do Českej republiky, ktorá nastala začiatkom 90. rokov. Prilákala ju rozkvitajúca ekonomika a rozumné prevádzkové náklady. Spoločnosť TYPOS bola už v tom čase známym poskytovateľom tlače. Okrem toho mala Plzeň ideálnu polohu neďaleko nemeckých hraníc, takže bola prístupná českým zákazníkom spoločnosti TYPOS a získala aj európsky dosah skupiny EDS. TYPOS dnes exportuje 50 % objemu do Nemecka, Rakúska a Švajčiarska a 50 % zisku prichádza z Českej republiky a Slovenska (existujú plány na zameranie sa na miestny český trh, no viac sa o nich dozvieme neskôr). Podľa Dominika Metzlera však nezáleží na lokalite, v centre by mali vždy stáť zákazníci. Na otázku, na čo je najviac hrdý, odpovedal jednoducho: „Najväčším úspechom je každodenná spolupráca so zákazníkmi a fakt, že nám v tvorbe krásnych produktov dôverujú. Okrem toho som veľmi pyšný na našu expanziu, aktuálne investície do tlačiarní a každý deň ma veľmi teší aj sústavný vývoj zamestnaneckého tímu.“

Spoločnosť TYPOS síce chráni anonymitu zákazníkov a ich dôverné údaje, no dá sa povedať, že mnoho vzťahov so zákazníkmi je trvácnych a budovali si ich desaťročia. Aj z toho vyplýva, že názorom spoločnosti je neprestajné a každodenné zlepšovanie sa. Preto je takýto typ úspechu viac ako ocenenia alebo certifikáty.

Ľudia a kvalita – dve polovice úspechu v meniacom sa svete

Ako sa tlačiarenskej spoločnosti darí v digitálnom svete? Vzostup internetu a online sveta bezpochyby poznačil aj tradičnú tlač na papier. No postoj spoločnosti TYPOS takýto nátlak uvítal. V podniku zastávajú naďalej názor, že papier má svoje miesto aj v modernom svete, keďže tlačené učebnice, brožúry a iné materiály majú v porovnaní s digitálnymi náhradami svoje výhody. Toto presvedčenie dokazuje aj fakt, že skupina EDS do spoločnosti TYPOS v roku 2017 investovala 4 milióny eur. Počet tlačiarní však klesá (za posledných 10 rokov o 30 %) a tlačoviny v marketingových materiáloch väčšiny spoločností zohrávajú inú úlohu, keďže manažéri prehodnocujú výdavky na tlačené materiály. Ako povedal Dominik Metzler: „Tlač je stále dôležitá, no konkurencia rastie. Pre nás to znamená, že nesmieme poľaviť. Sústreďujeme sa na predaj aj automatizáciu, aby sme nezaostali za trhom ani novými technológiami.“ Odhodlanie pokračovať a dokonca aj prekvitať na meniacom sa trhu spočíva v dvoch prvkoch: správna pracovná sila a produkty vysokej kvality.

Ako každý priemyselný podnik v Českej republike, aj TYPOS sa musí zaoberať faktom, že nízka nezamestnanosť na pracovnom trhu (v Plzni nezamestnanosť akoby ani neexistovala) predstavuje výhodu pre zamestnancov. Spoločnosť TYPOS, samozrejme, ponúka konkurencieschopné platy a výhody, ako napríklad rozsiahle školenia a kariérne príležitosti. Dôkaz o úspechu predstavuje aj fakt, že väčšina zamestnancov spoločnosti TYPOS tam pracuje niekoľko rokov. Minimálne to znamená, že podnik má dobré meno ako zamestnávateľ a ponúka moderné pracovné prostredie.

 Čo sa týka postoja spoločnosti TYPOS voči kvalite, podľa jej webovej stránky je odhodlaná „uspokojiť požiadavky a potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka“. Aj preto sa aktívne a odhodlane stará o klientov a dodávané produkty. Dominik Metzler sa opäť vyjadril jasne: „Nechcem, aby sme sa odlišovali iba nízkou cenou. Chcem zákazníkov presvedčiť, že sme lepší! Chcem, aby zákazníkov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku kvalita našich produktov a služieb prekvapila!“

Hľadíme do budúcnosti

Spoločnosť TYPOS je aktuálne najväčšou tlačiarenskou spoločnosťou v Českej republike, no aspoň 50 % jej výstupu je vytvoreného na export, takže doma nie je natoľko známa, ako by sa dalo očakávať od veľkosti jej produkcie. Dominik Metzler zhrnul stav takto: „Roky sme sa strategicky zameriavali na export. Miestny trh mal menšiu prioritu, skôr bol iba bonusom.“ Táto filozofia sa aktuálne mení. Prioritou spoločnosti sa stáva miestny trh, no exportu sa nevzdáva a chce ho aj naďalej rozširovať. Keďže je najväčšou tlačiarenskou spoločnosťou v krajine, TYPOS sa chce zapojiť do každého veľkého domáceho tendra. Vďaka takejto stratégii si zaistí veľkú časť domáceho trhu a zároveň jasne preukáže svoju vieru v český (a slovenský) trh. Slovami Dominika Metzlera: „Vraciame sa domov!“

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...